Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, oktober 05, 2012

Nei, Helga lyver ikke!

Jeg er en av de mange som ikke lar meg begeistre av Arbeiderpartiets Helga Pedersen og hennes hersketeknikker og arroganse i politiske debatter. Men hun lyver ikke når hun sier at Høyre vil tvinge kvinner til å føde frem barn uten hjerne. Dette programfestet Høyre allerede på landsmøtet i 2009, så det er ikke noe nytt at Høyre ønsker å stramme inn abortloven. Formuleringene står også i det nye programforslaget for perioden 2013-2017 - en periode hvor Høyre høyst sannsynlig vil sitte i regjering og få gjennomført sin politikk.

Programmet stadfester at Høyre vil "fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium".

Det betyr med andre ord å fjerne abortlovens paragraf 2C som selvstendig abortkriterium. I dag kan abort innvilges når "det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet".

De fire andre kriteriene, som på selvstendig grunnlag kan gi mulighet til å innvilge abort er voldtekt, en usikker livssituasjon, at du selv er psykisk syk eller at svangerskapet, fødsel og omsorge kan medføre en "urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse". Siden de fleste svangerskap heldigvis ikke er et resultat av voldtekt, de fleste av oss er psykisk friske, og de aller fleste norske kvinner ikke befinner seg i en spesielt vanskelig livssituasjon, vil altså det for de fleste av oss være om det vil bli en "urimelig" psykisk belastning å bære frem barnet som vil telle. Hva som er en rimelig belastning sier ikke loven noe om, men jeg vil anta at de kvinner som søker om abort etter 12 uke har vurdert at svangerskapet, fødsel og omsorgen for barnet kan medføre en "urimelig" belastning. Så om fosteret er levedyktig spiller ingen rolle, men at du griner foran nemda gjør det. For dersom det er en urimelig belastning, så må det jo være noe som er definert som rimelig. Jeg har absolutt ingen ide om hva det kan være.

Både Bent Høie og Sonja Sjølie sier i dag at Høyre ikke på noen måte vil tvinge noen til å bære frem barn som vil dø. Fint det. Men da forutsetter dere at nemdene skal ha en liberal abortpraksis og innvilge abort etter kvinnens ønske. Bent skriver på NRK Ytring i dag at "Endel kvinner vil oppleve tungtveiende grunner for at de ikke kan bære frem barn som får avdekket funksjons- og utviklingshemninger. De vil med Høyres politikk, som i dag, fortsatt kunne søke om abort. Å si noe annet er løgn."

Det er helt riktig. Du kan alltids søke. Men du får ikke innvilget abort med mindre nemnda er enig med deg i at det er en urimelig belastning utifra din livssituasjon og inntekt. For de aller fleste av oss betyr altså det et nei. Dersom fosteret mangler hjerne så er det ikke et selvstendig kriterium for abort. Kvinnen må godtgjøre at det vil være en urimelig belastning å bære det frem, og dette kan i prinsippet bli avslått. 

Da dette ble vedtatt (mot min og fleres stemmer) på landsmøtet i 2009 så var ikke forslagsstillernes intensjon at vi skulle ha liberale abortnemder. Hvis du tror det, så sjekk formuleringen en gang til. "Eugenisk indikasjon" brukes av folk som vil stemple meningsmotstandere ved å gi assosiasjoner til  arvehygiene og nazismen. Et så belastet begrep er forkastelig i seg selv, og åpner ikke for liberale tolkninger. Argumentet fra en av delegatene var at vi ville drepe broren hans med Down. Enhver debatt på det nivået burde man bare vende ryggen til. I stedet vedtok vi forslaget.

Så litt statistikk:

Det aborteres rundt 15 000 presumptivt friske fostere hvert år i Norge. Tallet har holdt seg relativt stabilt i nesten 20 år, hvilket vil si at rundt 300 000 norske barn er valgt vekk i dette tidsrommet. De siste årene (har ikke tall fra tidligere) er rundt 600 aborter nemnbehandlet og innvilget etter 12. uke. I 2010 ble 17 fostere diagnostisert med anencefali, altså at store deler av hjernen og hodeskallen mangler. Av disse ble to født, og 15 abortert. Babyer med anencefali vokser i mors liv, men dør som regel innen tre dager etter fødselen.

Siden denne debatten egentlig dreier seg om Down, bare at ingen sier akkurat det, så er tallene for 2010 at 43 fikk innvilget abort på fostere med en Down diagnose, 69 barn kom til verden med Down og tre var dødfødt.

Dette handler ikke om rettighetene til fosteret, men rettighetene til kvinnen. Denne debatten vekker sterke følesler og det har jeg stor forståelse for. Jeg kjenner flere som har måttet føde ut fostere etter fire måneders ønsket graviditet fordi det ikke var levedyktig. At disse kvinnene burde få slippe denne belastningen burde være åpenbar. I stedet vil vi stramme inn abortloven fordi vi ikke ønsker et såkalt sorteringssamfunn der familier velger vekk alvorlig syke fostre eller barn med alvorlige diagnoser.

Jeg er for kvinnens frie valg også når jeg ikke liker valget. Det aborteres årlig 15000 friske fostere i Norge. Det synes jeg er langt mer bekymringsfult enn at 43 familier valgte vekk et foster med Down.

Har skrevet mer om dette her.


29 kommentarer:

Ove Kristian Furelid sa...

Det å ta abort er ikke lett har jeg hørt. Man blir påvirket av det. En del som har tatt abort angrer ikke mens andre igjen får store problemer med følelsene sine etterpå.

Hjorthen sa...

Litt sånn som å få barn faktisk?

Onar Åm sa...

Bra at du tar opp dette temaet på en så tydelig måte, Heidi. Jeg har alltid forundret meg over det såkalte sorteringssamfunnet. De aller aller fleste friske mennesker velger å ikke gifte seg og å få barn med folk som lider av sykdommer som Downs og andre handicap. Dette er også en form for sorteringssamfunn og alle synes at det er en selvfølge og helt greit. De samme menneskene som synes dette er greit og klager på sorteringssamfunnet synes også at abort er helt ok -- så lenge man ikke har noen spesielt god grunn til det. Dersom man tar abort fordi man har lyst eller fordi det er fredag, ja, da er det helt ok. Hvis man derimot står overfor muligheten at en selv og ens fremtidige barn får sine liv ødelagt eller sterkt begrenset, ja, DA er det plutselig veldig skummelt med abort.

lise sa...

*Applaus*

Anonym sa...

Mao er du for et sorteringssamfunn. det du i praksis sier at de som i dag lever med Downs aldri burde vært født. Et grotesk menneskesyn

Anonym sa...

Det er veldig trist at du innledningsvis i denne bloggen faller ned på Helga Pedersen sitt debattnivå. Avslutningsvis fremfører du argumenter mot det vi faktisk foreslår - som det er mulig å forholde seg til. La det være helt klart: Høyres programkomité sitt forslag innebærer ikke at en kvinne som bærer et barn uten hjerne må bære dette frem hvis det blir oppdaget innen grensen for abort og hun søker om abort. Et program utformes ikke som lovtekst, men som politiske intensjoner. Intensjonen i dette forslaget er å fjerne eugenisk indikasjon som et SELVSTENDIG kriterie. Men vi foreslår ikke å fjerne det som kriterie. Det betyr at lovtekst, forskrifter og retningslinjene for nemndene vil sikre at en kvinne - uansett situasjon - aldri vil få avslag på en søknad på abort på et foster som vil dø under svangerskapet eller ikke ha mulighet til å leve etter fødsel.

Forslaget innebærer heller ikke innstramming i kvinnen rett til fri abort før 12 uke. Forslaget omhandler aborter etter dette om skal behandles i nemnd - slik om i dag.

Når vi som står bak forslaget sier dette så tydelig, gang på gang - så kan jeg ikke annet enn å håpe på å bli trodd på dette.

Forslaget innebærer en innstramming i forhold til dagens abortlov. Hvis ikke hadde det ikke vært et poeng å fremme det. Det er et forslag vi er uenige om. Den diskusjonen er viktig og krevende. Så viktig at vi ikke har behov for å bruke tid på å diskutere noe ingen har foreslått.

Forslaget innebærer at har barnet egenskaper som er fult ut forenelig med liv, så skal kvinnen sin situasjon vurderes i forbindelse med abort, på samme måte som det gjøres når barnet er helt friskt. Hvis barnet har en eugenisk indikasjon så skal skal det være en del av vurderingen - en skal ikke se bort fra det. Men vi ønsker ikke at det skal være en liste over diagnoser som er forenelig med liv, men som automatisk gir abort i nemnda. Ingen barn og voksne skal finne sin tilstand definert som noe som samfunnet har sagt at "slike som deg gir på SELVSTENDIG grunnlag for abort etter grensen for selvbestemt abort". Det er sorteringssamfunnet. Det oppleves også diskriminerende.

Diskriminering er å bare se en egenskap ved et menneske - som hudfarge, diagnose, seksuel legning, eller kjønn - og si at vi behandler deg bare som det, og ser vekk fra alle dine andre egenskaper som menneske.

Det er grunnlaget for programkomiteens forslag. Dette skaper selvsagt debatt i Høyre. Andre vil være enige med Heidi. Det blir landsmøtet i Høyre som skal avgjøre hva som blir partiets politikk i neste periode.

Men jeg har ikke møtt noen i Høyre som mener at vi skal lage en lov som ikke gir kvinner som er gravid med et barn som har en tilstand som ikke er forenelig med liv rett til abort innenfor dagens tidsgenser. Så la oss ikke bruke tid på å diskutere det.

Høyre er et parti som tradisjonelt har klart å ha spennende diskusjoner i spenningen mellom vår konservative og liberale tradisjon og ideologi. Ikke la oss ødelegge det ved å tillegge hverandre standpunkt vi ikke har.

Bent Høie sa...

Det er veldig trist at du innledningsvis i denne bloggen faller ned på Helga Pedersen sitt debattnivå. Avslutningsvis fremfører du argumenter mot det vi faktisk foreslår - som det er mulig å forholde seg til. La det være helt klart: Høyres programkomité sitt forslag innebærer ikke at en kvinne som bærer et barn uten hjerne må bære dette frem hvis det blir oppdaget innen grensen for abort og hun søker om abort. Et program utformes ikke som lovtekst, men som politiske intensjoner. Intensjonen i dette forslaget er å fjerne eugenisk indikasjon som et SELVSTENDIG kriterie. Men vi foreslår ikke å fjerne det som kriterie. Det betyr at lovtekst, forskrifter og retningslinjene for nemndene vil sikre at en kvinne - uansett situasjon - aldri vil få avslag på en søknad på abort på et foster som vil dø under svangerskapet eller ikke ha mulighet til å leve etter fødsel.

Forslaget innebærer heller ikke innstramming i kvinnen rett til fri abort før 12 uke. Forslaget omhandler aborter etter dette om skal behandles i nemnd - slik om i dag.

Når vi som står bak forslaget sier dette så tydelig, gang på gang - så kan jeg ikke annet enn å håpe på å bli trodd på dette.

Forslaget innebærer en innstramming i forhold til dagens abortlov. Hvis ikke hadde det ikke vært et poeng å fremme det. Det er et forslag vi er uenige om. Den diskusjonen er viktig og krevende. Så viktig at vi ikke har behov for å bruke tid på å diskutere noe ingen har foreslått.

Forslaget innebærer at har barnet egenskaper som er fult ut forenelig med liv, så skal kvinnen sin situasjon vurderes i forbindelse med abort, på samme måte som det gjøres når barnet er helt friskt. Hvis barnet har en eugenisk indikasjon så skal skal det være en del av vurderingen - en skal ikke se bort fra det. Men vi ønsker ikke at det skal være en liste over diagnoser som er forenelig med liv, men som automatisk gir abort i nemnda. Ingen barn og voksne skal finne sin tilstand definert som noe som samfunnet har sagt at "slike som deg gir på SELVSTENDIG grunnlag for abort etter grensen for selvbestemt abort". Det er sorteringssamfunnet. Det oppleves også diskriminerende.

Diskriminering er å bare se en egenskap ved et menneske - som hudfarge, diagnose, seksuel legning, eller kjønn - og si at vi behandler deg bare som det, og ser vekk fra alle dine andre egenskaper som menneske.

Det er grunnlaget for programkomiteens forslag. Dette skaper selvsagt debatt i Høyre. Andre vil være enige med Heidi. Det blir landsmøtet i Høyre som skal avgjøre hva som blir partiets politikk i neste periode.

Men jeg har ikke møtt noen i Høyre som mener at vi skal lage en lov som ikke gir kvinner som er gravid med et barn som har en tilstand som ikke er forenelig med liv rett til abort innenfor dagens tidsgenser. Så la oss ikke bruke tid på å diskutere det.

Høyre er et parti som tradisjonelt har klart å ha spennende diskusjoner i spenningen mellom vår konservative og liberale tradisjon og ideologi. Ikke la oss ødelegge det ved å tillegge hverandre standpunkt vi ikke har.

Anonym sa...

Vampus mener at folk med Downs ikke har livets rett. Vet ikke om jeg kan stemme på et slikt Høyre

B3ngt VValdoVV sa...

-Diskriminering er å bare se en egenskap ved et menneske.

Vel, den menneskerettslige definisjonen på diskriminering er usaklig forskjellsbehandling, for eksempel pga. nevnte egenskaper hos mennesker.

Uansett er det diskriminering av mennesker.

Men er foster mennesker? Selv etter 12. uke? Opplagt ikke. Altså handler ikke dette om diskriminering, i det foster ikke kan diskrimineres.

Levende mennesker kan derimot diskrimineres, men de kan ikke diskrimineres gjennom handlinger eller unnlatelser som ikke rammer dem selv eller deres gruppe. Man kan som gruppe bli diskriminert, altså kan diskriminering av andre mennesker innebære at man, som menneske og del av denne gruppen, er diskriminert.

Man kan imidlertid ikke gruppere foster med Downs i samme kategori som mennesker med Downs syndrom. Like lite som man kan gruppere foster sammen med mennesker mer generelt.

Dermed kan ikke abort av foster med Downs syndrom medføre diskriminering av mennesker med Downs syndrom.

For det første fordi forskjellsbehandlingen av fostre vel må kunne sies å være saklig. Selv Høie synes å være enig i dette - Downs beholdes tross alt som en indikasjon, dog ikke som en selvstendig sådan. Høie anerkjenner med dette at forskjellsbehandling er saklig, men at det kun får betydning i samspill med andre indikasjoner.

For det andre fordi diskriminering kun rammer mennesker og altså ikke foster.

Mennesker med Downs syndrom kan altså ikke diskrimineres gjennom abort. Det forutsetter at foster er mennesker og at det er usaklig å legge vekt på Downs syndrom ved abort. De to forutsetningene er feil.

Mennesker med Downs syndrom kan føle seg støtt av dette. De kan sågar påstå at de føler seg diskriminert, men de kan ikke bli diskriminert.

Å anvende diskrimineringsbegrepet i denne sammenhengen er usaklig og ikke spesielt stilig siden det vel var usakligheter Høie reagerte på ovenfor.

Årsaken til denne misbruken av diskrimineringsbegrepet er tydelig. Det stemmer dårlig med Høyres noenlunde liberale verdier å begrense kvinners handlefrihet med den begrunnelse at noen er støtt.

Diskrimineringsbegrepet er nyttig fordi det at noen er diskriminert per se betyr at de er utsatt for uønsket og ondt. Er noe diskriminerende er det feil. Er noe støtende er det ikke nødvendigvis det.

Høie og Høyre kludrer til denne debatten og er uærlige om sin egentlige motivasjon. Samtidig tømmer de begrepet diskriminering for innhold og legitimerer misbruk av diskrimineringspåstander. Jeg kan heller ikke forstå annet enn at årsaken til at noen med Downs syndrom faktisk føler seg diskriminert, noe jeg ikke betviler, er at Høie og andre med ham stadig hevder at de er det.Bernt Sønvisen sa...

God bloggpost fra Vampus! Det er sjelden jeg er enig med henne, men denne gang er det match. Jeg vil også berømme henne fordi denne bloggposten kom i riktig tid.

Bent Høie bruker mye energi på å forklare at de vil stramme inn abortloven, men de vil det vist ikke likevel - fordi det er så enorm forskjell på kriterium og SELVSTENDIG kriterium...

Dette er tåkelegging, Bent Høie. Å fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig kriterium for abort etter 12. uke er UTVILSOMT en betydelig innskjerping av dagens abortlov. Det er en unødvendig og gammeldags innskrenking av kvinnens valgfrihet til å bestemme over seg selv, sin kropp og sin skjebne.

Og jeg synes Høie burde ha guts nok til å stå opp for sin egen politikk i stedet for å presentere denne ordflommen av tåkelegging.

Beskyldninger om manglende anstendighet, manglende kunnskap og direkte løgn begynner vi som er uenige med Høyre i den offentlige debatten å bli vant med. Dessverre. Bent Høie, som en av våre mest drevne stortingspolitikere, burde holde seg for god for denslags. Saken er følsom, jeg tror er alle tjent med å sikte mot høyest mulig saklighet og roe seg litt før en setter seg til tastaturet for å slenge ut bebreidelser.

Jeg forstår at saken har vakt debatt innad i Høyre. Denne lenken til en Dagblad-artikkel fra valgåret 2005 viser at spørsmålet har vært oppe tidligere, her med Torbjørn Røe Isaksen og Inge Lønning http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/05/08/431157.html

Forøvrig tillater jeg meg den frekkhet å spekulere over ryktene om at teologen Inge Lønning er på vei inn i den politiske manesjen igjen. Og man kan undres om ikke slike spørsmål igjen får et gammelkonservativt preg i hans parti av den grunn.

Sterke anti-abort-krefter vil at dette skal være en debatt om sorteringssamfunn og Downs-screening. Vel, se på tallene til Heidi i denne bloggposten. For mitt parti sin del (Ap) oppleves dette som en kvinnekamp fra syttitallet som Høyre nå vil ha opp igjen. Dette handler om norske kvinners egenhelse, valgmuligheter, og rett til å vurdere og bestemme selv. Slik sett er diskusjonen lik spørsmålet om tidlig ultralyd.

Ove Kristian Furelid sa...

Når det gjelder kvinners rettigheter over egen kropp så foreslår jeg at de kan adoptere bort et uønsket barn. Da blir vel begge parter fornøyd, både abortmotstanderne, og at kvinnene ikke behøver å ta seg av et barn i fremtiden som de ikke er klar til å ta vare på.

Onar Åm sa...

"Vampus mener at folk med Downs ikke har livets rett. Vet ikke om jeg kan stemme på et slikt Høyre"

Jeg tror jeg med tilnærmet 100% sikkerhet kan si at Heidi mener at *ingen* fostre (enten de er friske eller syke) har livets *rett*. Kvinnen har rett til å abortere sitt foster, og retten til liv gis ikke til fostre/barn før en viss tidsgrense.


Er du tilhenger av kvinnens rett til å ta abort? Da skjønner jeg i såfall ikke problemet. Hvorfor er det ok å ta abort når man ikke har noen god grunn til det, mens det er helt forferdelig når man har en enormt god grunn til det?

Anonym sa...

Nei, jeg er mot fri abort. I dag er det kun idioter som blir gravid uten at det er planlagt, og det er meningsløst at samfunnet skal ha store utfifter bare fordi folk nekter å bruke prevensjon.

Ellers kan vi også gi menn rettigheter, iallefall slik at en mann som ikke ønsker noe med et barn å gjøre, skal slippe barnebidrag. I dag ligger absolutt all makt hos kvinnen, mannen er totalt rettsløs.

Onar Åm sa...

Vel Anonym,

hvis det er abortmotstander du er bør du ikke fokusere på fostre med Downs. Da bør du være ærlig nok til å si at du er motstander av all form for abort, og at du ikke vil stemme på et eneste parti som er tilhenger av abort, hvis dette er så viktig for deg. Da blir det stort sett bare Krf, kanskje, du kan stemme på.

Anonym sa...

Takk for meg høyre, dere mistet akkurat min stemme med dette konservative innspillet. Trodde partiet stod inne for menneskers frie valg, men ser nå at dette ikke stemmer. Å påtvinge kvinner til å ta imot handikappede, uønskede barn mot deres vilje for ikke å såre visse personer med ulike medfødte lidelser, er et parti jeg overhodet vil stemme på. Skuffende innspill!!

Anonym sa...

Bra bloggpost. Jeg kommer nok aldri til å forstå dette med nemdsystemet. Nemden skal altså vurdere kvinnen sin situasjon i forbindelse med abort. Jeg vil tro at alle kvinner er i stand til å vurdere sin situasjon, og at de har gjort det grundig før de går til et slikt steg. Og de kvinner som eventuelt ikke er i stand til å vurdere dette selv - vel, de bør da i alle fall ikke føde barn de ikke ønsker.

Helene sa...

Det provoserer meg virkelig alle de tingene som blir sagtn om abort i dag. Det er for eksempel mange som tror at det å bli ufrivillig gravid er tilnærmet lik umulig, men sannheten er jo den at nesten uansett hvor forsiktig en er nå en har sex, så kan det skje. Andre kommer med den "Men mange kvinner får psykiske problemer etterpå..." som jo stemmer, men mye av grunnen til det er jo hvordan samfunnet ser på det, så det i seg selv er jo ikke noe argument. Dessuten burde kvinner selvsagt selv få lov til å bestemme om det er noe de vil selv. En bunsj med fremmede mennesker burde ikke få stå med pekefingeren å si "Nei, dette er ikke bra for deg, derfor skal vi ta bort rettighetene dine til å få bestemme hva som skjer med din egen kropp." En fødsel er også en veldig vanskelig opplevelse, og spesielt om en adopterer bort barnet som mange motstandere av abort sier at det er jo "Bare til å gjøre det, null problem", som om det er null problemer.

Dette med egen kropp er jo også viktig. Det er en analogi som blir altfor lite brukt er denne:
Se for deg at du en dag plutselig våkner opp i en sykehusseng. I en annen seng ved siden av deg, ligger det er annet menneske, som du legger merke til at er koblet til deg gjennom tuber og alskens. Du tilkaller personalet, og de forteller deg at du har blitt valgt til å redde denne personen, og at du i 9 måneder må være koblet til denne personen. Til å begynne med kan du bevege deg fritt rundt og gå på jobb, besøke venner o.l., men etter en stund kommer du til å bli så sliten og utmattet, antagelig kvalmen, og du kommer til å ha mye vondt, noe som gjør at du ikke kan gjøre mange av de daglisdagse tingene, som f.eks. å arbeide.
Du spør hvorfor det var akkurat du som ble valgt, og svaret er at vel, du valgte å gå ut, og når det å gå ut døren fører med seg visse farer. Hvis du ikke vil risikere å måtte gjøre noe slik som dette, må du egentlig bare holde deg hjemme.

Veldig få mennesker vil påstå at det er moralsk forsvarlig å tvinge dette mennesket til å måtte gå igjennom alt dette, for en helt fremmed person, akkurat som ingen klandrer deg for at du ikke har donert nyren din enda.

Anonym sa...

De som ikke vil ha et sorteringssamfunn kan jo adoptere handicappede barn fra barnehjem i Øst-Europa. Der har mange av dem et fryktelig liv, og de som adopterer dem har gjort egne,frie valg ut fra sin livssituasjon.

At noen "bedrevitere" skal fortelle kvinnene hvilke valg det skal ta, er usmakelig. En ting er at resultatet kan ødelegge mye av disse kvinnenes liv, men en må også tenke på barnets skjebne.

Kari Reine sa...

Jeg støtter Bent Høie og Høyres forslag i denne debatten.

En rekke av diagnosene som idag defineres under abortlovens vilkår for senabort, bygger på et gammeldags menneskesyn og foreldet kunnskap om hvordan menneskene med disse diagnosene lever sine liv.

I takt med medisinsk forskning og utvikling av kunnskap generelt og spesielt, samt også utvikling av kunnskap på områder som feks spesialpedagogikk mv, er det nemlig også slik at synet på ulike diagnoser endrer seg i tråd med hva man vet om hvordan mennesker får det i sine liv.

I dag virker det svært reaksjonært å hevde at feks Down syndrom er svært belastende i seg selv og at diagnosen i seg selv oppfyller kriteriet for "alvorlig sykdom" som ligger i abortlovens unntaksbestemmelser for å bli innvilget abort etter 12te uke.

Hva gjelder kvinnens "valgfrihet" så er det en stor misforståelse at gravide kvinner grenseløst bestemmer over fosteret. Det er mange grenser, og i hovedsak må også gravide kvinner innrette seg etter at vi har et samfunnssyn hvor fosterets rett til å bli født står fast etter 12te uke.

At aborttallene før 12te uke i seg selv ikke er endret på disse årene, gir ikke større grunnlag til å diskriminere ut i fra diagnoser etter 12te uke. Det er nemlig DET diskriminering betyr; å forskjellsbehandle.

Det er det man gjør i dag; forskjellsbehandler etter diagnose, ikke innholdet i situasjonen. Dette er ikke bare sårende for dem som lever med diagnosene, det er ødeleggende for hele samfunnet at vi bygger på et så diskriminerende syn på mennesker allerede fra fosterlivet av.

Anonym sa...

jada Helene. man blir jo gravid, sånn helt tilfeldgvis..... Gud bedre for et søppelinnlegg

Nei til fri abort

Anonym sa...

Elendig forslag fra Høyre, om dette blir gjennomført, kommer gravide kvinner som får påvist skader på fosteret (t.d. trisomier)og blir nektet av abortnemd å fjerne disse,til å måtte reise utenlands for å abortere de uønskede fostrene. Omtrent alle våre vestlige naboer gir full tilgang til KUB (kombinert ultralyd og blodprøve) for å gi ALLE gravide svar på om de venter et barn med kromosomfeil. Høyre ved sitt forslag,går tiår tilbake i tid, da de ikke ønsker tidlig ultralyd, og vil at abortnemden skal bestemme om du må bære frem et uønsket, handicappet barn. Dette forslaget er en skam, blir dette vedtatt som Høyrepolitikk, er det overhodet ikke ønsket at partiet kommer i regjeringsposisjon!

Anonym sa...

Forbud mot tidlig forsterdiagnostikk synes jeg er hykleri. Alle ressurssterke sørger uansett for at dette skjer- enten i det private helsevesenet, eller i utlandet.
Den "moralske byrden" blir derfor lempet på skuldrene til dem som har minst evne til å tåle den - mist forutsening for å takle problemene med et handicappet barn.
Det er greit å rose seg av "høy moral" så lenge en slipper unna konsekvensene selv.

Øyvind Hansen sa...

Kanskje på tide med et svar fra en som kunne vært fjernet.
Å kalle dette noe annet enn en verdidebatt er feigt. I Danmark fødes det nesten ikke barn med Downs lengre. Hva bli neste diagnose? Duchennes Muskeldystrofi? Jeg unner ingen å leve med min diagnose. Men hadde samfunnet sett på meg som en ressurs og ikke en utgiftspost, som er syk, unormal, og noe som trenger hjelp, ville jeg ikke hatt dette synet på livet.

Jeg har nå innsett at det ikke er jeg som er problemet. Det er hvordan dere oppfatter meg som må endres. Det gjør vi ikke ved å tillate selvbestemt abort etter uke 12. Fosterdiagnostikken blir bedre og bedre. Hvorfor skal dere bestemme hva som kan bli et verdig liv? Jobb heller for at det skal bli et verdig liv, i stedet for å underbygge de dårlige tankene som allerede eksisterer. Det er ikke Høyre som vil ta oss tilbake i tid. Dere som ikke støtter forslaget vil snarere tilbake til Tyskland på 30-tallet.

Høyre er tøffe som tør å gå på tvers av egen ideologi. Individets rett til å bestemme over seg selv står sterkt forankret i partiprogrammet. At de lar verdisynet gå foran fortjener applaus ikke skremselspropaganda. At Heidi hiver seg på hylekoret i feminismens og selvbestemmelsesrettens ånd er trist i den store sammenhengen. Neste ting du kan blogge om er legeassistert selvmord. Da blir du kanskje kvitt resten av oss!

Harde ord, men jeg er lei av å bli diskriminert. Språkbruken i mange av kommentarene her avslører synet på «oss». Det er ubevisst men akk så avslørende. Dere som lurer på hvordan det egentlig er å leve med dette samfunnssynet på «oss som burde fjernes», burde klikke seg inn på bloggen min.

Aurora Furuseth sa...

Er det ikke et poeng at abort av barn med Downs skjer pga uønska egenskaper hos barnet, mens abort der det ikke er tatt tidlig ultralyd rimeligvis skjer uavhengig av hvordan barnet er, men grunnet morens livssituasjon eller andre personlige forhold? Det er etter mitt syn en viktig prinsipiell forskjell.

Anonym sa...

Jeg har ikke ressursser -og er ikke i stand til å ta meg av et barn med Downs. Heller ingen nær familie som kan stille opp for meg/mine. Da bør jeg faktisk selv ha rett til å velge -på samme måte som retten til å velge egen ektefelle, venner osv. Eller skal du og andre velge for meg? Forøvrig: Mange barn med Downs har dessuten i tillegg andre handicap/sykdommer.

@Anonym 5.oktober 20.57

Usaklig innlegg. Ingen, jeg gjentar INGEN -heller ikke Vampus, har sagt at de som i dag lever med Downs aldri burde vært født. Vi snakker om retten til eget valg, så ikke ilegg oss meninger vi absolutt ikke står inne for.
Vi har ingen problemer eller frustrasjoner med at det finnes personer med Downs iblandt oss. De er født av foreldre som har valgt å ta i mot de -og som forhåpentligvis har nok ressursser til å gi den omsorg og kjærlighet et hvert barn har rett til, Downs eller ikke.

Øyvind Hansen sa...

Jeg forsøker ikke ilegge dere meninger dere ikke har. Da burde dere også holde dere for gode til mene at barn og mor kommer til å bli lidende hvis det blir født. Det er jo hovedargumentet til de fleste. De færreste som får barn med downs har valgt det bevisst. Er du ikke i stand til å ta deg av et barn med en funksjonsulikhet kan du søke om å få ta abort. Har du grunnlag får du innvilget det. Er det så vanskelig å akseptere?

Anonym sa...

Ja, det er totalt uakseptabelt at en nemd skal foreta et valg som vil påvirke resten av mitt liv.

Et Høyre som vil tilbake til fortiden og fremprovoserte aborter får ikke min stemme.

Anonym sa...

...og ps.
Jeg, og de fleste av mine meningsfeller har aldri uttalt at mor og barn vil lide, men hevdet retten til egne valg.
Ikke alle har ressursser til å ta seg av barn som må ha omsorg/oppfølging/pleie utenom det "normale". Et barn har nemlig også krav på foreldre som er i stand til å gi den biten. Det er noe dere i hylekoret også bør forstå -istedet for nærmest å mobbe oss som ikke er i stand til dette -og som beskylder oss for kun å ønske "perfekte" mennesker.
Jeg kan søke abort -om en nemd innvilger det er en annen sak. Jeg setter ikke til verden noen for å overlate forpliktelsene og ansvaret til andre.
Jeg er ikke for det dere kaller et sorteringssamfunn, men for egne valg

Anonym sa...

Eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium ble definitivt debattert ganske bredt og intenst på landsmøtet til Høyre 6.-8. mai 2005, og da som ledd i debatten om programmet for Stortingsperioden 05-09 (hvoretter H gikk på sitt største valgnederlag noensinne, men gjerne ikke pga akkurat dette.. ).

Så det var ikke noe som ble introdusert som tema til debatt i Høyre i 2009 akkurat, neo.