Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, mai 31, 2016

Ødelegger Arbeiderpartiet lokalavisene?

Faksimile fra Journalisten i fjor.

Arbeiderpartiet bruker hele 75 prosent av annonseringsbudsjettet sitt på digitale medier, mot bare 5 prosent på papir. Dermed bidrar de til avisdød i Norge, skal man tro dem selv.

I dag kritiserte Arbeiderpartiets Arild Grande statsminister Erna Solberg for at hun deltok på åpningen av Facebooks kontorer i Norge. Han mener regjeringen og Facebook undergraver norske medier og dreper lokalaviser i Norge (til tross for at vi har flere lokalaviser nå enn i etterkrigstida). Hun burde derfor åpnet med å kritisere dem for å lovlig organisere seg etter internasjonal lovgivning og gitt dem en illegitim skatteregning etter både nasjonale og internasjonale reguleringer. Industripartiet sitt, det.

For to uker siden mente de at Norge skulle forby private bedrifter å organisere seg og kjøpe tjenester slik de selv finner lønnsomt, og dermed "flagge hjem" IT-arbeidsplasser som har blitt outsourcet. Vi trenger nemlig en sterk IT-industri i Norge. Det siste er jeg enig i. Derfor ønsker vi jo at internasjonale teknologiselskaper etablerer seg i Norge. Skulle man tro. Selskaper som Facebook legger grunnlaget for et par tusen nye arbeidsplasser i Norge, i norske selskaper som lever at app-utvikling, digitale tjenester, rådgivning og design. I tillegg kommer alle de som jobber med kommunikasjon i sosiale medier, enten internt i offentlig sektor, i bedrifter eller i kommunikasjonsbyråer. Vi har ikke direkte tall fra Norge, men internasjonalt viser revisjons- og rådgivningselskapet Deloitte at Facebook indirekte har stått for 227 milliarder dollar i verdiskaping og 4,5 millioner arbeidsplasser globalt. Norske selskaper som Fanbooster, OMG, Trigger, SEO Media Norge, ville ikke eksistert uten Facebook. Klart vi skal ønske Facebook velkommen til Norge.

Derimot er det riktig å påpeke at selskaper som Facebook og Google har organisert seg slik at de unngår å betale skatt av store deler av inntektene sine. Det som var en ønsket internasjonal regulering for å unngå dobbeltbeskatning mellom land, har skapt mulighet for dobbel ikke-beskatning, og det var aldri meningen. Gjennom OECD er Norge en pådriver for å endre skattereglene, slik at selskaper som Google og Facebook ikke lenger lovlig kan organisere seg slik at får en urettferdig skattefordel i konkurranse med lokale leverandører.

La oss si at vi får på plass nye internasjonale skatteregler i morgen som gjør at Facebook og Google må betale mer skatt i Norge. Det skal vi gjøre før eller siden. Hvordan løser det problemet til mediebransjen?

Ikke i det hele tatt faktisk. Da jeg satt i Mediestøtteutvalget som ble satt ned av de rødgrønne allerede i 2009 var dagens utfordringer allerede synlige, uten Facebooks sterke tilstedeværelse. Utfordringene har riktignok blitt forsterket av sosiale medier, men det er alt for enkelt å skylde på dem.

Men Arbeiderpartiets løsning er like populistisk som den er kortsiktig. Gi mer penger til lokalavisene. Som om det løser de grunnleggende strukturelle problemene. Regjeringen har allerede satt ned et Mediemangfoldsutvalg som blant annet skal utrede hvordan statens økonomiske virkemidler, også NRK-lisensen og produksjonstilskuddet, best kan innrettes for å stimulere til et fortsatt mediemangfold i Norge. Det ville vært useriøst å vedta et nytt, fragmentert støttesystem nå, ett år før en helhetlig anbefaling for en mangfoldig mediepolitikk kommer. Dessuten så har Arbeiderpartiet  selv gått mot regjeringens forslag om å sette en maksgrense på hvor mye en avis kan få i tilskudd. I dag får én eier av tre aviser (Dagsavisen, Vårt Land og Rogalands avis) av med en tredjedel av pressestøtten/produksjonstilskuddet. Hadde Ap vært for maksgrensen regjeringen foreslo, så ville det vært mer å fordele til de som trenger det mest – i stedet for litt mer til alle.

Dessuten vil ikke en økning av minstesatsene løse de grunnleggende utfordringene lokalavisene møter i forbindelsen med digitaliseringen. Mediemangfoldsutvalget vil i løpet av neste år foreslå en helhetlig politikk for mediemangfold, ville vært useriøst å endre betingelsene nå. Kortsiktig og populistisk, slik vi begynner å bli vant med fra Arbeiderpartiet.

Ifølge Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef bruker Ap 75 prosent av annonseringsbudsjettet sitt på digitale medier i valgkamp, mot 5 prosent på papir. Ser frem til at de snur på dette. For fellesskapets skyld.

Ingen kommentarer: