Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juni 06, 2016

Mindre stress med effektivisering

Faksimile fra nettsidene til Sykehuset i Østfold.
Da Sykehuset i Østfold bestemte seg for å gjøre operasjonsdriften mer effektiv, så de til andre store bedrifter, både private og offentlig. Med en dobling av antall gastrokirurgiske inngrep er avdelingen i dag en av de mest effektive kirurgiske avdelinger i landet og har i gjennomsnitt økt fra 2,5 pasienter per operasjonsteam per dag til i overkant av 5 pasienter.

- Vi så jo at avdelinger i det private fikk til en god flyt. Dette burde vi også få til, sier overlege og gastrokirurg Ghous Gondal på Sykehuset i Østfolds hjemmesider.

Dette har skjedd uten å innføre bemanningsnormer, øke bevilgningene eller drive rovdrift på ansatte - som jo er de tre alternativene venstresida beskriver. Men de har nok brukt stoppeklokkedrift for å finne ut av hvor lang tid de enkelte prosessene tar for å kunne både planlegge og jobbe i parallell etter skjema. Ondskap satt i system, der altså.

Effektiviseringer et skjellsord i Norge. Det å bruke ressurser smartere, bedre og kanskje til og med billigere, er en uting. I verdens rikeste land måles resultater i penger brukt på et offentlig budsjett heller enn... du vet, resultater. Derfor hører vi til daglig politikere i medie krangle om hvem som prioriterer best - gjennom hvor mye mer de gir av skattebetalernes penger til dette og hint. Å ymte frempå at det faktisk er mulig å organisere oss annerledes eller løse oppgaver på andre måter, blåses av. Dessuten vil sterke fagorganiserte krefter holde på den organiseringen vi har. Dersom den ikke fungerer så er det fordi de er underbemanna og underbetalt. Mer penger er stort sett alltid løsningen. Det nye er selvsagt bemanningsnorm. I en verden hvor man skulle tro at ny teknologi kunne hjelpe oss både å nettopp organisere oss annerledes og å løse oppgaver på andre måter, så skal vi nå innføre bemanningsnormer for å holde bemanningen oppe.

Men Sykehuset i Østfold viser altså at det går an å få resultater gjennom å organisere seg annerledes og bruke ressursene smartere.
- Vi opplever faktisk mindre stress i løpet av arbeidsdagen nå, sier overlege og gastrokirurg Tom Nordby.

Eller som min gode kollega Michael Tetzschner skrev i sin blogg for tre år siden: Effektiv drift dreier seg ikke om å få sykepleierne til å løpe, det dreier seg om det motsatte. Gjennom god ledelse og smarte løsninger kan flere få en bedre arbeidsdag og ikke minst vil pasientene få bedre pleie.

Målet med konkurranseutsetting, konkurranse i seg selv og effektivisering er nettopp at ulike aktører kan lære noe av hverandre. Konkurranse handler ikke om å løpe fortere, men å gjøre ting bedre. Sykehuset i Østfold så at avdelinger i det private fikk en god flyt, og begynte sakte men sikkert adoptere nye måter å organisere seg på, ta tiden på prosesser og standardisere det som standardiseres kunne. Alt kan ikke løses slik, men det betyr jo ikke at vi skal la være å gjøre det der vi kan. 

Ingen kommentarer: