Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, august 03, 2017

Du betaler Aps skatteløfter

Faksimile fra Nettavisen.
Dersom din arbeidsplass eller næring ikke blir nevnt som en del av Arbeiderpartiets næringsstrategi, så er det mest sannsynlig din arbeidsplass og næring som må betale for den. 

Da Jonas Gahr Støre starta sin Vestlands-turne lovet han å øke skatter og avgifter med minst 15 milliarder. Dette er før han har forhandlet med utgiftspartiene Sp, SV og Rødt. Skatteregningen vil bli fordelt på personer og næringsliv over hele landet, også bedrifter som fortsatt går med underskudd eller opplever en skjør oppgang. Det er ikke ofte vi må håpe på løftebrudd, men dette er vel en av de gangene.

I 2015 sa Arbeiderpartiets leder at han aldri hørte næringslivet be om skattelette når han var på besøk. Denne uka skrev Paul Chr. Rieber, administrerende direktør og medeier i GC Rieber, at Støre burde vaske ørene sine. Han sammenlignet formuesskatten på norskeide bedrifter som at Boassen Hagen skulle sykle med tilhenger i Tour de France.

Støres vestlandsturné omfattet ikke Møre og Romsdal, der mange bedriftseiere i årevis har vist til hvor urettferdig formuesskatten slår ut for norske eiere. Mens de må betale formuesskatt av verdiene i bedriften, uansett om den går med overskudd eller ikke, slipper utenlandske eiere unna. For de mange familieeide generasjonsbedriftene i Møre og Romsdal betyr dette at familiemedlemmer som jobber som sykepleiere eller taxisjåfører må betale formuesskatt av verdiene av aksjene de har arvet, av en lønn som er mindre enn en stortingsrepresentant. Mange tar ut utbytte av bedriften for å dekke formuesskatten, og må dermed betale utbytteskatt på toppen av det hele. Det gjør at bedriftene tappes for penger de heller kunne investert i nye maskiner eller flere ansatte.

I fjor skrev ansatte og eiere i hjørnestensbedriftene Brunvoll, brusfabrikken Oskar Sylte og Rauma Ullvarefabrikk, et brev til politikerne om at bedrifter i Møre og Romsdal tappes for kapital, og flere hundre arbeidsplasser står i fare som følge av formuesskatten. Kjærkomne arbeidsplasser, som den norskeide underskogen i norsk industri representerer, sitat slutt.

Det er kanskje ikke rart at Arbeiderparti-lederen ikke kommer til Møre og Romsdal, men heller drar til de fylkene der Arbeiderpartiet sier de vil investere i nye arbeidsplasser. De som må betale når Arbeiderpartiet snakker om aktiv næringspolitikk er de bedriftene som ikke blir lyttet til.

Dersom Ap kommer til makten betyr det at vanlige lønnsmottakere, pensjonister og bedriftseiere i på Vestlandet betale minst 3,9 milliarder kroner mer i skatter og avgifter hvert eneste år. For Møre og Romsdal betyr dette rundt 647 millioner kroner som tas inn i skatt og fordeles tilbake etter Arbeiderpartiets forgodtbefinnende. Ap bidrar til flertall for en ny særavgift på oppdrettsnæringen på 400 millioner kroner årlig.

Oppdrettsnæringen er viktig for Møre og Romsdal, og har stort potensial for videre vekst. Så Arbeiderpartiet tar med den ene hånda og gir litt mindre med den andre. Støre sier han vil lytte til de bedriftene han besøker, men det er heller folk i Møre og Romsdal som bør lytte nøye til Arbeiderpartiet når de snakker om aktiv næringspolitikk. Dersom din arbeidsplass eller næring ikke blir nevnt som en del av Arbeiderpartiets næringsstrategi, så er det mest sannsynlig din arbeidsplass og næring som må betale for den.

Høyre mener det er bedre at næringslivet får beholde mer av sin egen verdiskaping for å investere i nye arbeidsplasser, enn at politikere i Oslo skal diktere næringsutviklingen.

Leserinnlegg i Sunnmørsposten 3. august 2017, sammen med stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Helge Orten.

Ingen kommentarer: