Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, oktober 30, 2012

Få ønsker rødgrønn regjering

Det er mandatfordelingen på Stortinget som har gitt de rødgrønne makten, ikke det norske folk.

Svært få ønsker rødgrønn regjering, skrev Dagbladet i går og henviste til en måling gjennomført av Sentio for Nationen. Sannheten er at det aldri har vært noe sterkt ønske om rødgrønn politikk i Norge.

Ved stortingsvalget i 2005 fikk den borgerlige siden 22 000 stemmer mer enn de rødgrønne. Høyre, Frp, KrF og Venstre fikk totalt 1 288 842 stemmer,  mens Ap, SV og Sp fikk 1 266 490. Hiver jeg på RVs 32 355 stemmer for å være grei, så gir det venstresida et overtak på 10 003 stemmer. Det er ikke noe å bruse med fjærene for. Og det har vært mye fjær de siste syv årene.

Bedre blir det ikke i 2009. Da fikk de rødgrønne partiene 1 280 416 stemmer. Det er 47 651 stemmer mindre enn den borgerlige siden, som fikk 1 330 067. Skulle man tatt med Rødts stemmer, ville fortsatt den borgerlige siden hatt mer enn 11000 stemmer i overvekt.

I 2005 fremsto ikke de borgerlige som et reelt alternativ, men det er likevel ingen grunn til den arrogansen de rødgrønne har hatt rundt oppslutning om egen politikk. Som når Kristin Halvorsen sier hun ikke forstår hva velgerne tenker på (det er jo for så vidt godt synlig på SVs oppslutning) når de heller vil ha Erna Solberg enn Jens Stoltenberg som statsminister.

Det er altså mandatfordelingen til Stortinget som har gitt de rødgrønne makten, ikke det norske folk. Mer spennende blir det til neste år. Hvis valget gir de blåblå både flertall i mandatfordeling OG flertall blant velgerne, så må man jo da (i hvertfall med de rødgrønnes retorikk om seg selv) kunne si at det finnes bred folkelig oppslutning for en blåblå politikk.

Det er jo noe å ta med i programbehandlingen for partiene på høyresida.

5 kommentarer:

Eivind M. sa...

Tatt i betraktning at mandatfordelingen på Stortinget er vedtatt av Stortinget, som er valgt av det norske folk, så blir kanskje påstanden litt utenfor? Det norske folk har gjennom Stortinget vedtatt en mandatfordeling, som har gitt oss den maktbalansen på Stortinget som vi har fått.

I tillegg er vel sannsynligvis mandatfordelingen noe som har stått uendret gjennom flere stortingsperioder, hvilket betyr at den "blåblå" siden også er enig i den - eller iallefall ikke har funnet grunn til å endre den?

Med mindre du såklart vil anføre at samtlige av Stortingets vedtak er ugyldige fordi mandatfordelingen ikke gir stemme-for-stemme-vekt i Stortingssalen, da.

VamPus sa...

Og det er fortsatt mandatfordelingen som har gitt den rødgrønne regjering - så når de i syv år har oppført seg som om den politikken de fører er dypt forankret blant velgerne, så er det uriktig.

Men kjære deg - jeg merker meg at både på twitter og at du mener folkelig oppslutning ikke er nødvendig for å gjøre store endringer, og dertil behandle opposisjonen og velgerne som støtter dem med underliggende forakt. Jeg håper borgerlig side er bedre enn det etter valget i 2013.

Anonym sa...

Når Grunnloven ble endret i 2003, som muliggjorde dagens mandatfordeling, så var det Høyre, FrP og KrF som hadde flertall på Stortinget, så de har vel seg selv å takke?

Doremus sa...

"jeg merker meg at både på twitter og at du mener folkelig oppslutning ikke er nødvendig for å gjøre store endringer, og dertil behandle opposisjonen og velgerne som støtter dem med underliggende forakt."

Jeg trodde nå at de fleste av oss mente at man ikke skal behandle opposisjonen med verken den ene eller den andre typen av forakt, helt uavhengig av hvor mange stemmer man har fått eller ikke.
Sånn sett er det kjekt å påpeke at det var ikike-rødgrønt flertall blant stemmegiverne som en saksopplysning om tingens og valgsystemenes tilstand, men jeg ser ærlig talt ikke hva det har gjøre med regjeringens legitimitet eller ikke. Det gir liten mening å først være med på å vedta en valglov som har som en helt åpenbar (og sannsynligvis intendert) konsekvens at mandatfordelingen ikke nødvendigvis speiler stemmefordelingen på landsbasis 100%, og deretter akke og okke seg over at det oppstår en slik "skjev" fordeling.

Og hvilke "store endringer" er det egentlig du mener at de rødgrønne har utnyttet mandatflertallet sitt til å gjennomføre på tvers av folkeviljen? Full barnehagedekning?

Eivind M. sa...

"Og det er fortsatt mandatfordelingen som har gitt den rødgrønne regjering - så når de i syv år har oppført seg som om den politikken de fører er dypt forankret blant velgerne, så er det uriktig."

Med det politiske landskapet vi har i Norge, er det svært utenkelig at noe politisk parti eller noen fløy vil få et så stort flertall at de kan gjøre noe som helst som er "dypt forankret" hos "velgerne" - som jeg antar antar refererer til en majoritet av befolkningen.

Allikevel er det sånn at den koalisjonen eller det partiet som sitter i regjering, har en plikt til å styre landet. Det må de gjøre ved å fatte de beslutninger de selv mener er kloke, også når de tror eller vet at andre vil være uenige. Jeg er glad regjeringen styrer, heller enn at de skal la være å gjøre noe fordi det ikke er folkelig konsensus om alt de er nødt til å ta stilling til.

"du mener folkelig oppslutning ikke er nødvendig for å gjøre store endringer"

Hva legger du i folkelig oppslutning?

Et flertall av våre folkevalgte representanter fatter vedtak i storting. Mener du de har et ansvar for å ikke vedta noe fordi valgordningen ikke gir stortingsplasser stemme for stemme uavhengig av geografi? Ville et handlingslammet storting vært noe bedre? Mener du flertallsreglene bør endres, slik at det kreves mer enn flertall for å vedta saker, evt 2/3 eller 3/4 flertall i flere saker?

Og for ordens skyld, tatt i betraktning at jeg tilsynelatende behandler "opposisjon og velgere som støtter dem" med underliggende forakt: Den prinsipielle støtten til valgordningen og den mandatfordelingen den gir ville jeg gitt helt uavhengig av hvem som hadde regjerings- og stortingsmakt.

Debatten om valgordningen bør foregå uavhengig av politisk med- eller motvind og hvem som er i posisjon eller opposisjon. Kjørereglene for demokratiet ligger til grunn for maktutøvelsen stortinget gjør på vegne av befolkningen.

Jeg håper du også ville presentert dine argumenter selv om den samme valgloven ga et blått flertall.

Og blir det blått flertall etter neste valg, noe jeg holder for sannsynlig, håper jeg du argumenterer like intenst for å endre valgordningen da.