Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juni 15, 2015

Demonstrasjon for buss for tog

Å demonstrere for å beholde en organisasjon og struktur slik den er i dag, er å demonstrere for buss for tog.

I dag debatterte vi regjeringens forslag til jernbanereform i Stortinget. Jernbaneansatte tok ut tre timer politisk streik i dag morges. Reklame for streiken hørte du kanskje over høyttaleren på vei til jobben i dag, eller fant i flyers form på setet ditt, om du tok toget. At ansatte driver politisk agitasjon ovenfor kundene, er åpenbart helt greit. For regjeringen er jo i ferd med å ødelegge noe som går på skinner i Norge - i begrepets overførte betydning.

Hadde enda kundeopplevelsen forsvart motstanden mot endringer, så hadde jeg forstått demonstrasjonene. Men statsansatte roper landssviker til ansvarlig statsråd og viser fingeren i protest mot endringer man må ha ganske store ideologiske skylapper for å ikke anerkjenne at det er skrikende behov for.

Jeg siterte fra satireinnslaget til Nyhetskanalen 5080 i mitt innlegg i stortinget. Det syntes ikke Arbeiderpartiet var noe morsomt. Like lite morsomt som togpendlerne som enten ikke kommer seg på jobb, eller kommer seg hjem til sin familie etter endt arbeidsdag, antar jeg.

Poenget er at innslaget er morsomt, fordi det er så gjenkjennelig. Problemet er at det er så gjenkjennelig. Å demonstrere for å beholde en organisasjon og struktur slik den er i dag, er å demonstrere for buss for tog.2 kommentarer:

Petter sa...

Enig i at det vitner om dårlig humoristisk sans fra dine stortingskolleger fra Ap å ikke verdsette en referanse til dette svært vittige innslaget. Men bortsett fra det, er jeg mer usikker på om de reformene regjeringen nå legger opp til innen jernbanesektoren vil bli noe godt showcase for liberalisme i praksis....

Problemet slik jeg ser det, er at jernbanedrift i sin natur egner seg dårlig for konkurranse. Og at all den forvaltningen og reguleringen som må til for å unngå at et statlig monopol bare erstattes av et privat monopol sannsyneligvis vil skape et ganske stort, tungrodd og ansvarspulveriserende byråkrati.

Mitt inntrykk av problemene til NSB er at de først og fremst handler om at mesteparten av Norge er for spredt befolket til at tog er konkurransedyktig med bil - samtidig som satsinger i tettbyge områder hinders av distriktspolitiske krav om at tilbudet til resten av landet ikke må svekkes.
Dette er problemer som ikke vil løses av at man konkurranseutsetter eller omstrukturerer jernbanesektoren. Medmindre hensikten er å la "markedet" ta skylden for brutale omprioriteringer, som politikerne ikke tør å fronte selv.

Hvis dette siste er strategien, kan det jo forsåvidt lykkes. Men ikke uten samtidig å skape masse missnøye mot "Markedet" og private løsninger i sin allminnelighet.
Derfor mener jeg at regjeringen heller burde prioritere privatiseeringsreformer der det finnes et naturlig marked for bedre løsninger. Og heller løse samferdselsutfordringene ved å sates på vei, og gjøre de brutale politiske prioriteringene som trengs i jernbanesektoren - og stå for dem.

Knut Brørvik sa...

De ansattes motstand er diskutabel. Når det gjelder buss for tog har det i liten grad med Nsb monopolet å gjøre. Det har med beskaffenheten til skinner og signaler. Det vil ikke bli bedre med anbud i persontrafikk.

Jeg skjønner at H og FrP vil vise solsidene av reformen. Da blir det også underkommunisering av ulempene. Det er blant annet økt byråkrati fordi man med flere trafikkselskaper må bruke mer ressurser på å overvåke disse. Takstsamarbeid og avtaler om inntektsfordeling blir mer komplisert jo flere operatører. I dag er dette enkelt, flytogbillet går ikke hos Nsb og vv. Tenk deg øvelsen at du skal kunne bestille kombinert SAS og Norwegian reise, staten skal passe på at pengene blir riktig fordelt... Kjetil sier at dette blir bra for kundene.... Ja, da får han og myndighetene en tung jobb. Med flere byråkrater... hvem lønner dem, tror du?