Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, juli 01, 2015

Kvittet seg med kritisk sans?

Flere bedrifter har kvitta seg med eldre tilsette den siste tida for å unngå at folk jobber til de er 72.

Slik startet NRK Dagsnytt klokken åtte i dag. Ifølge LO har mange eldre arbeidstakere fått sparken de siste ukene på grunn av endringene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i dag. Endringene betyr at eldre arbeidstakere nå kan stå i arbeid frem til fylte 72 år.

NRK rapporterer at den siste tida har arbeidsgivere passet på å kvitte seg med eldre arbeidstakere, og gir ordet til leder for YS-forbundet Negotia, Arnfinn Kosmo, som sier at "det virker litt kynisk det de holder på med nå". Deretter forteller NRK at forbundet har blitt kontaktet av mange fortvilte seniorer som har mistet jobben de siste ukene, mange med begrunnelse i ..... "økonomiske nedgangstider".

Javel?

Var ikke saken at arbeidsgivere nå kynisk har kvitta seg med fortvilte seniorer på grunn av endringene i arbeidsmiljøloven da? Eller er saken at NRK har kvittet seg med kritisk sans?

For all del, økonomiske nedgangstider kan være en unnskyldning til å "kvitte seg" med både yngre og eldre arbeidstakere som ellers er beskyttet av det sterke norske arbeidstakervernet. Men det er forskjell på at det kan være en unnskyldning, og at det bastant er det.

Det er for all del også helt legitimt å være uenig i endringene, selv om jeg mener at med økt levealder og livskvalitet må vi også bidra mer og stå lenger i arbeid enn da vi gjennomsnittlig døde to år etter pensjonsalder. Jeg synes innvendingene om at det å sette inn tiltak som gjør at arbeidstakere mellom 60 og 70 står i arbeid er viktigere enn å heve aldersgrensen, men det ene trenger ikke utelukke det andre.

I nettsaken til NRK kommer det frem at de "mange" dette gjelder er "omkring 20 eldre ansatte" de to siste ukene. Med mindre man også her opererer med "store mørketall", slik det gjøres for å skalere opp samfunnsproblemer, så er det jo en mulighet at økonomiske nedgangstider gjør at bedrifter tar grep før sommeren, og at dette også påvirker eldre ansatte.

Om ikke annet så har i hvert fall NRK, om ikke kvittet seg med kritisk sans, så i hvert fall kvittet seg med et relativt nøytralt språk. Eller kvittet og kvittet. Da må man jo en gang ha hatt det...

3 kommentarer:

whistoslo sa...

Et morsomt poeng i den saken er jo at NRK selv har kvittet seg med seniorer (Mediaas) den siste tiden, de har til og med kjempet for det i retten... Og vunnet!
http://hrnorge.no/hr-tema/arbeidsgiverforhold/juridiske-rammer/tingretten-ga-nrk-medhold-i-mediaas-saken-og-gir-veiledning-til-virksomheter-med-tariffavtalte-lavere-aldersgrenser

Anonym sa...

At en arbeidsgiver blir lovpålagt å beholde arbeidstakere over 70 år som ønsker å stå i arbeid er uheldig. Eldre arbeidstakere med mindre motivasjon, mindre effektivitet og mindre arbeidskapasitet kan bli svært dyre for bedriftene. Mange av disse arbeidstakernes motiv for å stå i arbeid kan nemlig komme til å skyldes frykt for kjedsomhet som pensjonist og/eller svekket økonomi, grunner som selvsagt er svært lite attraktive og lite lønnsomme for en arbeidsgiver. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men helt sikkert for mange. Og dette kan komme til å bli et stort problem for de arbeidsgivere det gjelder.

Derfor bør et arbeidsforhold utover 70 år forutsette aksept fra arbeidsgiver, med mindre man tillegger bedriftene nye ansvarsområder i samfunnet.

Det er mye mer hensiktsmessig for politikerne å løse problemet med å finne nye måter som medvirker til at arbeidstakere heller står i arbeid til fylte 67/70 i stedet.

Ove Kristian Furelid sa...

Når det gjelder eldre arbeidstakere så er det vel helsemessige utfordringer og. De blir fortere syke og mange henger ikke med på det siste i ny teknologi og så videre. Men det de har er mer erfaring i livet.