Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, januar 17, 2011

Hyklekoret og lykkejegeren

Umenneskelig. Absurd. Direkte smakløst. Maria Amelie-saken har virkelig fått frem adjektivene hos norske politikere og pressgrupper.

Det mest absurde er kanskje SVs Heikki Holmås, som representerer ett av regjeringspartiene og rett før jul selv stemte for å innføre EUs returdirektiv i norsk lov. Som Kjetil B. Alstadheim påpekte i lørdagens utgave av Dagens Næringsliv så stemte alle partier - fra SV til FrP - for en tøffere returpolitikk av personer som har oppholdt seg ulovlig i Norge.

Det er kanskje også smakløst at politiet bruker hele åtte tjenestemenn for å pågripe en 25-år gammel jente. Men ikke fullt så smakløst som å dra til Trandum og demonstrere på vegne av èn person, samtidig som flere titalls andre som venter på utsendelse ser på.

Til tross for den enorme folkelige støtten Maria Amelie har fått på kort tid, så er det ingen generell støtte til en mer liberal asyl- og flyktningepolitikk. Tvert i mot. Det som nå karakteriseres som "umenneskelig" i forhold til Maria Amelie er norsk asylpolitikk i praksis. Forskjellen er at hun er en ressurssterk jente med et godt nettverk av gode hjelpere. Ikke alle har det.

Men det er umulig å få til en seriøs debatt om innvandring, flyktninge- og asylpolitikk i Norge. Både de innvandringsfiendtlige og de innvandringsnaive har sett seg tjent med å koke sammen begrepene slik at de enten kan stemple alle som kriminelle voldsmenn på den ene siden eller som uskyldige ofre for et umenneskelig system på den andre siden.

De som kommer til Norge for å søke seg et bedre liv for seg og sin familie, stemples som "lykkejegere" og skal sendes ut. Innvandringsstoppen Norge innførte i 1977 har satt en effektiv stopper for normal innvandring av mennesker som av ulike grunner ønsker bo, jobbe og skape seg et liv i Norge. Noen forsøker allikevel. De bruker, eller misbruker, asylinstituttet, fordi de har ingen annen legitim dør inn til Norge. Det kan synes som at Maria Amelies familie er av dem.

Kanskje vi burde ønske flere lykkejegere velkomne til Norge gjennom en mer liberal innvandringspolitikk, samtidig som en mer rettferdig asyl- og flyktningepolitikk der de som har behov for beskyttelse får det, mens de som forsøker å finne en bakvei inn i Norge blir sendt ut. Ventiler som familiegjenforeninger og opphold på særskilt grunnlag fører til en skjev innvandring som skaper problemer.

Men innvandringsstoppen, og dermed manglende innvandrings- og integreringspolitikk, er det enighet om i Stortinget.

Maria Amelie er og blir en enkeltsak. Dessverre.

12 kommentarer:

tormodg sa...

'Det som nå karakteriseres som "umenneskelig" i forhold til Maria Amelie er norsk asylpolitikk i praksis.'

Helt enig med deg i det, og det krever nok ikke mye innsikt å forstå det heller. Men det er lurvete å påstå at det ikke er motstand mot norsk asylpolitikk. Nå prøver du jo effektivt å stemple folk som er tilhengere av en annen politikk som enten fiendtlige eller naive, så det er vanskelig å ta dette innlegget alvorlig, dessverre.

Alle kan ikke holdes ansvarlig for den gjeldende politikk i et land. Alle er ikke enige i politiske bevegelser og beslutninger.

Generalisering er en stygg kunst, og det verste med den er at alle driver med det.

Det er mye retorikk som flagrer på nettet om dagen. En av de typiske holdningene som flagges er nettopp den samme som din, nemlig det at det er hyklersk å slåss for en fanesak når det er så mange andre som er rammet av samme system.

Men jeg har problemer med å forstå poenget ditt.

Er det at motstand mot politiske situasjoner ikke kan gjøres til en fanesak? Hvorfor ikke?

Eller er det at det ikke kan gjøres til en fanesak med en gang "mange nok" er rammet av situasjonen, fordi det da blir "urettferdig"?

Det er vanskelig å skjønne hvor du står i denne saken. Er du fiendtlig eller naiv?

Eirik Lokke sa...

Tiltredes. Det som også slår meg som en smule dobbeltmoralsk er Klassekampen, Dagbladet, SV-segmentet m.fler som mener at folkemeningen skal spille en rolle i noe som er en juridisk avgjørelse. Mon tro hva de mener om dette hvis spørsmålet var Mullah Krekar og ikke Marie Amelie.

Jeg mener at forvaltningen kunne funnet rom for å innvilge opphold på humanitært grunnlag eller spesielle omstendigheter (og hva betyr humanitært egentlig, for meg virker dette veldig villkårlig), har fått innvilget dette. Og det er personer som så vidt jeg kan bedømme ikke hadde noen større grunn enn Maria Amelie til å få dette.

Jeg har i hele denne debatten endt opp med å få betydelig sympati med Ap og Jens Stoltenberg som faktisk prosederer "rule of law" og vedtatt politikk, fremfor facebook-demokratiet, som altfor mange i sin prinsippløshet ser ut til å forfekte.

Konrad sa...

Spot on.

Anonym sa...

"Det som nå karakteriseres som "umenneskelig" i forhold til Maria Amelie er norsk asylpolitikk i praksis." Jeg minner om at "i forhold til" betyr "sammenlignet med". Jeg tviler på at du mente at asylpolitikken fremstilles som mindre menneskelig enn Maria Amelie.

Maria sa...

Det værste med Maria Amelie saken er hvor umenneskelig den er blitt. Det i seg selv burde ha merket samvittigheten til Jens nok til å gjøre et (enn så lenge) unntak.

Denne fanesaken burde ha blitt reist mye tidligere og i adskillig flere anledninger, men det at Maria Amelie saken skiller seg ut har gjort "folk flest" oppmerksomme på denne delen av regelverket og kan således være en yppelig anledning for å endre lovverket!

haakonsk sa...

Det finnes et alternativ (som dessverre ser ut til å være ganske fraværende i innvandringsdebatten) til å ha en streng innvandringspolitikk. Det går på å åpne for fri innvandring, men innvandrerne er uavhengige av velferdsstaten. Dvs at de betaler minimalt med skatt, men de har da heller ikke krav på de samme velferdsgodene som norske statsborgere. Dette er jo den liberalistiske løsningen på innvandringsproblemet, og siden Høyre til en viss grad er et liberalistisk parti, hadde det jo vært fint om dere advokerte litt for den løsningen ;) Jeg synes ihvertfall den er veldig elegant! Siden innvandrerne ikke kan leve på staten er vi sikret at de bidrar positivt til samfunnet, og siden det lønner seg for dem å få en god jobb, har de automatisk et insentiv til å integrere seg, så politikerne trenger ikke bruke tvang for å få til det.

indregard sa...

Jeg skjønner ikke poenget ditt. Mener du at alle vi som ønsker en mer liberal asylpolitikk, men aldri slipper til, skulle holdt kjeft av respekt for at alle bør få akkurat like lite oppmerksomhet? Ikke det? Nei, hvem faen er det som gjør noe feil da?

Selvsagt er det norsk asylpolitikk som står på tiltalebenken. Og selvsagt er det sant at folk er for en streng asylpolitikk, fordi de har et bilde av asylsøkere som lystkriminelle lykkejeger-voldtektsmenn. Å presentere virkelige asylsaker i media har alltid gitt den samme responsen: folk støtter asylsøkerne i langt større grad når de faktisk kjenner saken deres, barna deres, håpene deres, saken deres.

Dermed blir strategien åpenbar for oss humanister: vi må vise enkeltskjebnene og nekte plent på at politikk skal få lov å utformes på et abstrakt plan uten hensyn til disse skjebnene. Maria Amelie er bare ett av mange eksempler som kunne og burde vært trukket frem, men vi styrer som kjent ikke media.

Det ligger et semi-interessant dilemma i dette med at asylsøknader strengt tatt er et juridisk spørsmål. Men det er en lov som spesifikt krever at nemnda skal ta hensyn til innvandringspolitikk. Innvandringspolitikk kan ikke annet enn å la seg påvirke av folkemeningen. Ergo skal UDI og UNE faktisk, via indirekte kanaler, ta hensyn til hva politikerne mener om asyl. Det gjør det i hvert fall åpenbart at demokratiske kanaler for å påvirke asylsøknader er helt legitime virkemidler.

På toppen av det hele setter saker som denne presedens for lignende saker. Det beste vi kunne gjøre for de tusener som sluses gjennom Trandum var derfor å demonstrere for Maria Amelie.

Og forøvrig foregår det masse aksjonisme, besøkstjenester og sosial støtte til Trandum og andre asylmottak. Men det gir media faen i. Ikke vår feil.

Daffe sa...

Ser at en del, både medier og bloggere, skriver at det ble brukt åtte tjenestemenn for å pågripe Maria Amelie. Hvor har dere dette fra? Om tallet viser seg å stemme, er det noen som har tenkt at det faktisk ligger en kvalifisert vurdering av antallet tjenestemenn man bruker på hvert oppdrag? Bør den jevne mann i gaten, blogger eller redaksjon gå inn å mene noe om f.eks. hvor mange tjenestemenn man bør bruke i en husbråksituasjon? Ofte har ikke publikum den samme informasjonen politiet sitter på.
Av det jeg har sett på videoen som ble tatt opp ved pågripelsen var det ingen som hev seg over Maria Amelie, og det var kun en Volvo V70 som kjørte fra stedet. Mulig det var en helt ny type med ni seter, men det tviler jeg sterkt på.

Politiet har flere ganger fått kritikk etter dødsfall i arrester. Kritikken har gått på at det har vært manglende tilsyn av lege, for sjelden sjekk av den innsatte og for dårlig kontroll av hva den innsatte har fått med seg inn på cellen slik at de har klart å ta livet av seg. Det trengs faktisk ikke mye utstyr for å få til akkurat det. Mennesker som blir pågrepet av politiet befinner seg ofte i en ekstrem situasjon og kan følgelig reagere på måter de normalt sett ikke ville gjort. Jeg er temmelig sikker på at kritikken hadde vært massiv hvis Maria Amelie hadde tatt livet av seg som følge av at politiet ikke hadde sjekket godt nok hva hun fikk med seg inn i fengselet. I stedet ble det kritisert at hun ble grundig visitert for at dette ikke skulle skje.

Ellers tror jeg det er svært få av de som nå roper om at hun må få bli som ønsker å myke opp norske asyl- og innvandringsregler. De ønsker bare at en veltalende og veltilpasset jente skal få bli her. For min del må hun gjerne få komme tilbake, men jeg mener det blir feil å premiere en som bevisst har unndratt seg regelverket gjennom en årrekke, med umiddelbar arbeids- og oppholdstillatelse.

Chris Joyce sa...

Er du ikke litt for lett på labben til å kalle noe for hyklersk, Vampus?

Jeg innser ikke at det er et motsetningsforhold mellom å støtte Maria, men ikke en mer liberal innvandringspolitikk.

Mitt motiv for støtte til Maria består i et ønske om en innvandringspolitikk som utelukkende tar hensyn til kandidatens økonomiske selvstendighet herunder evne og vilje til assimilasjon. Maria er en perfekt kandidat for å fremme et slik standpunkt. Helst så jeg asylinstituttet nedlagt og samme sak gjelder de såkalte familiegjenforeninger.

Jeg klarer ikke å innse at norske myndigheter har etisk rett til å bestemme hvem som skal få bo i Norge foruten å beskytte befolkningen fra mennesker som det erfaringsmessig vil bli bli bare problemer med i økonomisk eller juridisk forstand. De fleste vil ikke kalle dette for en liberalisering av innvandringspolitikken i forhold til hva den de facto består av idag. Samtidig er jeg ikke med min beste vilje istand til å innse at jeg på noen som helst måte opptrer hyklersk.

oggen sa...

For å rydde en uklarhet av veien. Det var 5 tjenestemenn så pågrep Maria, så er den saken avklart Daffe, og du har et godt poeng i dette med vurdering og også ta høyde for alle eventualiteter. At man legger til eller trekke fra ettersom man vil belyse en sake er jo ikke et ukjent fenomen.

Geirronimo sa...

tormodg: "Generalisering er en stygg kunst, og det verste med den er at alle driver med det." -- er det bare for å understreke poenget ditt??


Herregud.....

Anonym sa...

AFTENPOSTENS IDENTITETSKRISE

Madina Salamova, muligens hennes rette navn, opptrer både som hovedperson og sannhetsvitne(!) i artikkelen "På flukt fra brutal mafia"(Aftenposten 21.01) . Hysteriet er fortsatt stort ettersom man konsekvent ikke omtaler damen med hennes eget navn mens man samtidig i artikkelen lar faren få hete Khetag Salamov og onkelen Kaurbek Salamov, for øvrig omtalt som en berømt russisk (?) kirurg. (Visst nok skal en annen nær slektning ha innehatt en ministerposisjon i den russiske regjering, så Madina søker stadig mot eliten.)

Aftenposten kunne like gjerne kalt Madina Salamova for Pirelli ettersom det også er dekknavn og merkevare.

PS

Ingrid Wirum, sjef for Politiets utlendingsenhet, skriver i Aftenposten 20. januar bl.a.:

"I svært mange oppslag i media, og i mange debattprogrammer den siste tiden, har det blitt gjengitt at Maria Amelie ble pågrepet av åtte polititjenestemenn på Nansenskolen på Lillehammer.

Mange har vært svært opptatt av dette tallet, og da er det viktig å få frem at kvinnen ble pågrepet av to polititjenestemenn, mens tre tjenestemenn sørget for ro og orden på stedet. Vi pågrep henne fordi vi hadde kunnskap om at hun var der, sammen med mange andre.

Pågripelsen foregikk rolig og uten dramatikk, og heller ikke den pågrepne har noe å utsette på selve pågripelsen. For politiet er det viktig å få frem at dette var ett av mange oppdrag, som ble gjennomført etter en konkret vurdering. Hun ble for øvrig pågrepet en halv kilometer fra skolen."