Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, januar 13, 2011

Politiet har gjort jobben sin, nå må politikerne gjøre sin!

Utsendingen av Maria Amelie viser nok en gang hvor feilslått norsk innvandrings-, flyktninge- og asylpolitikk er. Jeg foreslår at Maria Amelie får sette seg på et fly ut av Norge idag, for så å umiddelbart bli invitert tilbake av regjeringen som en spesiell gjest for å gi råd om endringer i norsk innvandringspolitikk.

Noen husker kanskje historien om den russiske toppforskeren Nadejda Sokolova som ble kastet ut av Norge etter ti år fordi UNE blant annet mente at pendling var uforenlig med å få innvilget opphold på grunnlag av familiegjenforening (mitt siste blogginnlegg viste seg å være for optimistisk, utlendingsmyndighetene har kastet henne ut).

Nadejda hadde da bodd i Norge i 10 år, snakket flytende norsk og jobbet med å utvikle en spesiell form for satelittnavigasjon, et felt som hennes veileder beskriver som enormt betydningsfullt for Norge som industrinasjon. Utkastelsen førte til at Sokolova måtte avbryte arbeidet med et 20 millioners prosjekt om satelittnavigasjon ved NTNU, mistet rett til å besøke Norge og sin søster som også er bosatt her, og også rett til å komme inn i noe annet EØS-land. Norske myndigheter hadde knapt sagt "utkastelse" før hun hadde jobbtilbud ved et Universitet i Canada, et land som både setter pris på innvandring og kompetanse.

Problemet med dagens innvandringspolitikk er at vi knapt nok har en. Vi har hatt en innvandringsstopp i over tredve år. Nesten alle problemer vi har med ubegrunnede asylsøkere, utfordringer med familiegjenforeninger og integrering, skyldes langt på vei innvandringsstopp. Nå bli asylsøkerinstituttet forsøkt brukt som en bakvei inn i Norge og fungerer som en ventil for en manglende innvandringspolitikk.

En asylsøker er en person som ikke faller inn under FNs kvoteflyktningssystem, men søker om flyktningestatus på individuelt grunnlag. For å få innvilget dette, må det være en reell fare for forfølgelse i hjemlandet og dermed en begrunnet søknad om beskyttelse. Vi kan være enige om at Maria Amelie faller utenfor dette. Ifølge partipolitisk enighet om vedtatt innvandrings(stopp)politikk, skal hun og hennes foreldre sendes ut. Begynner man å gjøre unntak, fordi at akkurat denne jenta liker vi fordi hun er godt "integrert" og snakker norsk, så åpner vi for en tilstrømming av nye ubegrunnede asylsøkere. Å gi et generelt amnesti til alle papirløse personer i Norge (de kan ikke defineres som flyktninger) er også å premiere ulovlige innvandrere som har klart å skjule seg lenge nok for politiet.

Maria Amelie gir ikke ansikt til de papirløse i Norge. Jeg tror ikke på at alle er som henne. Men hun gir ansikt til de tusener av mennesker Norge årlig går glipp av på grunn av innvandringsstoppen. Mennesker som ønsker å komme hit for å søke et bedre liv for seg og sin familie, ønsker å jobbe og leve her, ønsker seg venner og kollegaer som er norske, i det hele tatt har samme drømmer og forventninger som de mange nordmenn som årlig flytter utenlands for å studere, jobbe og kanskje møte kjærligheten. En arbeidssøker er ikke en asylsøker.

Maria Amelie burde bli et symbol for oss som ønsker reelle endringer i norsk innvandringspolitikk, deriblant heve innvandringsstoppen og gi vanlige mennesker en legitim dør inn til Norge.

Jeg foreslår at Maria Amelie får sette seg på et fly ut av Norge, for så å bli invitert tilbake av regjeringen som en spesiell gjest for å gi råd om endringer i norsk innvandringspolitikk.

22 kommentarer:

indregard sa...

Nå er jo særlig tilknytning til riket også et moment i asylbehandling. Etter mitt syn er det klare argumenter for at Maria har særlig tilknytning til riket, men UNEs vedtak viser at dette hensynet har blitt veid opp mot hensynet til "innvandringspolitikk" -- altså faren for at det kommer tusenvis av tolv år gamle ulovlige innvandrere som tar mastergrader og jobber frivillig for å få opphold. Huff og huff, for en skrekkvisjon.

Anonym sa...

Blæk. Dette er kjemperasistisk sagt (men det er mer islamsfiendtlig ment) men jeg vil mye heller ha ut alle somalierne som tvangsgifter barn ned i 16 års alderen etter de har omskjært dem enn Marie Amelie og hun andre russiske forskeren... Wørd.

Pleym sa...

Det er mange som kunne sies å ha "særlig tilknytning til riket", men når unger som var 2 - 3 år da de kom ikke vurderes å ha det (jfr utvisningen av kosovo-serberne) så vil nok ikke Maria Amelie ha det heller..

Anonym sa...

Du har så rett! Veldig godt skrevet.

lily sa...

Jeg er så utrolig enig.

Anonym sa...

Ser ut som Nadejda Sokolova er tilbake i Norge.

Anonym sa...

Nadejda Sokolova vant til slutt over staten i to instanser og er så vidt jeg vet i Norge i dag:

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1339880.ece

Ellers er jeg helt enig med deg, VamPus! Norge har bruk for Maria!

ringvold sa...

Kunne ikke sagt det her bedre selv. Arbeiderpartiet gjør det virkelig lett for meg å bestemme at jeg må finne et nytt parti å stemme på!

Anonym sa...

Er det ingen som synes det er påfallende at en familie med minimum ett åpenbart begavet menneske (som i løpet av sin tid som ulovlig immigrant har gjennomført glitrende god norskopplæring, mastergradsstudium OG skrevet en bok) IKKE har vært i stand til å godtgjøre gyldig grunn for ASYL?

Da er det nokså nærliggende å anta at familiens motiver egentlig har vært ønske om arbeidsinnvandring.

Det er som sagt åpenbart at i hvert fall M.A. er begavet, så hun kan sikkert gi verdifulle bidrag til samfunnet. Hva farens forretningsdrift angår er den såpass pakket inn i et røykteppe av jeg ikke har noen formening om ham (eller moren som jeg vet nada om).

Men jeg synes det er trist at såpass mange tydeligvis er villig til ty til medial trynefaktor og en fullstendig vilkårliggjøring av asylinstituttet for å imøtekomme hennes og støttespillerenes ønske om at hun skal få bli.

For å unngå skinnuenigheter: Jeg er imponert over hennes ferdigheter, og har ingen ting i mot at hun f.eks får innvilget statsborgerskap. Men hun får værsågod sørge for å komme seg inn i landet på rette premisser.

Cassanders
In Cod we trust

VamPus sa...

Cassanders: Som skrevet i innlegget - de har sannsynligvis ikke RETT på asyl. Asylsøkerinstituttet er til for å beskytte mennesker som er forfulgt i sitt hjemland, uavhengig av om de er ressurssterke eller ikke.

Anonym sa...

@Vampus,
Nettopp!
Men hvorfor satser da hun og hennes støttespillere på dette forbannede tåredryppende teateret?
Hvorfor ikke reise ut, søke om arbeidstillatelse, og så applauderes tilbake?

Cassanders
In Cod we trust

Avil sa...

Cassanders: Fordi me ikkje har arbeidsinnvandring i Norge, medmindre vedkomande kan gjere nokon ingen i Norge kan (det vil seie lage kinesisk mat, men ikkje satelittforskning).

Anonym sa...

@Avil,
Really?

Det tok meg mindre enn to minutter å finne denne siden:
http://www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-opphold/Oppholdstillatelser-for-arbeid/

Der kan hun f.eks søke om oppholds- og arbeidstillatelse som nyutdannet for ETT år.
http://www.udi.no/Sentrale-tema/Arbeid-og-opphold/Oppholdstillatelser-for-arbeid/Arbeidssoker_som_er_nyutdannet_eller_forsker/

Jeg er sikker på at musikkbransjen i tigerstaden og en haug andre vil falle over hverandre i å tilby arbeid.

Så kan hun f.eks søke om permanent opphold etter ett år ("Etter særlige hensyn")

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

"En arbeidssøker er ikke en asylsøker"....

Nå er det vel slik at Maria har søkt om opphold på grunnlag som asylsøker, ikke som arbeidssøker.

Ellers enig med Cassanders.

Anonym sa...

For ordens skyld:
Refererer da til Cassanders innlegg kl 15.13.

Anonym ovenfor

MARILYNS MARERITT sa...

Selv om familien hele tiden har vært klar over at de når som helst kunne bli sendt ut fra Norge, selv om de selv er skyld i å ha oppholdt seg ulovlig her i åtte år, selv om det er trygt å vende tilbake..... bør ikke vi, Norge, ta ansvaret for og konsekvensene av at vi ikke har en innvandringspolitikk med rask utvisning av de som har ulovlig opphold her i landet?

Det er saken, ingenting annet. Punktum!

Anonym sa...

@MARILYNS MARERITT: Du skriver at "bør ikke vi, Norge, ta ansvaret for og konsekvensene av at vi ikke har en innvandringspolitikk med rask utvisning av de som har ulovlig opphold her i landet?"

Salamova har selv valgt å snike seg unna utvisningen. Hadde hun fulgt spillereglene hadde utvisningen skjedd i 2004. Skal vi premiere folk som motarbeider et lovlig fattet vedtak om utvisning ved å gå under jorden?

-Josef Isaksen

MARILYNS MARERITT sa...

@Isaksen:
Nei. Selvfølgelig skal det ikke premieres. Men når vi avslår en asylsøknad, så må det også være vårt ansvar å sende vedkommende tilbake. Og det bør skje hurtig. Om vi ikke gir de riktige instanser ressurser til dette, ja, så må vi faktisk leve med konsekvensene av det.

Anonym sa...

Og hvordan sender du tilbake en asylsøker som har gått under jorden?

MARILYNS MARERITT sa...

@Anonym:
Om Norge hadde en ansvarlig asylpolitikk ville det ikke vært mulig å gå "under jorden".
Så enkelt er det faktisk. Om vi vil.

Anonym sa...

Vi må bli mer selektiv med hvem vi slipper inn i dette landet og mer "fast i klypa" med dem vi ikke vil ha her. Derfor støtter jeg utesendelsen og utvisningen av Madina/"Maria Amelie". Hun har prøvd å juge seg til oppholdstillatelse og så blir hun avslørt, da får hun ta konsekvensene. At hun blir hentet av 8 politimenn viser jo bare at politiet faktisk ønsker å lykkes med jobben sin. Jeg sier som Jimmi; SKRU AV KRANA.

Anonym sa...

Bra redegjørelse for argumentet, jeg forstår det mye bedre nå.

Jeg er av den oppfatning av at M.A-saken er et av flere feilbehandlingssaker fra UDI og UNE, at systemet vi har for behandling av flyktninger og innvandrere er en smule skakkjørt - noe du også viser til i posten.

Men det er jo så mye å ta av rundt dette her. Vi kan snakke om arbeidsinnvandring, lover, regelryttere, papirløse, godt integrerte, ressurssterke, feilbehandlede, lovbrytere...og sikkert mer.

M.A. er blitt et ansikt på alt som er galt i asyl- og innvandringspolitikken. Og det var på tide at vi endelig fikk et, synes jeg.