Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, august 02, 2013

Frihet og fedrekvote


Som feminist har jeg vært skeptisk til Høyres forslag om å la foreldre fritt dele foreldrepermisjonen seg i mellom. Som liberalist er jeg ikke tvil om riktigheten. 

Selvsagt må det være et mål at familier selv skal få velge hvordan de best mulig organiserer seg. Men jeg har faktisk vært en skeptisk tilhenger av fedrekvote. Jeg er en av dem som mener at høyresiden har et naivt forhold til valgfrihet. Selv om jeg ikke kjøper venstresidas tiltak med begrunnelser i historiske skjevheter, så anerkjenner jeg i aller høyeste grad at skjevhetene er der. Jeg finner begrepet ”valgfrihet” i en del sammenhenger problematisk. Spørsmålet om pappaperm har vært en slik sammenheng, og jeg er enig i mange av problemstillingene i arbeidslivet som blir dratt frem.

For meg handler feminisme om muligheten for å bryte ut av tvungne kjønnsrollemønstre, og for kvinners del særlig om retten og muligheten til å være økonomisk selvstendig. Å ikke være økonomisk avhengig av et annet menneske er en forutsetning for reell valgfrihet, men vi er også alle sammen begrenset av økonomiske, kulturelle, regulatoriske forhold, både i samfunnet og på individnivå.

I all den tid vi som samfunn regulerer samliv gjennom rettigheter som samboere og ektefeller, rettigheter i forbindelse med barn, økonomisk kompensasjon eller subsidier når det gjelder barnehage, kontantstøtte eller godskriving av pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid, så skal vi være forsiktige med å snakke om ”valgfrihet”. Alt dette bidrar til å vri valgene våre. Så lenge vi har ordninger som kompenserer for å ikke velge inntektsgivende arbeid, så vil skjevhetene bestå. Tvungen pappakvote hjelper ikke på dette. 

Jeg har skrevet om vridde valg tidligere.

Suzanne Kaluza skriver i kronikken ”Følg pengene” at kvinner fortsatt tjener 85 kroner for hver hundrelapp mannen drar inn. ”Valget” om hvordan foreldrepermisjonen skal deles blir derfor enkelt, skriver hun. Hun har selvsagt helt rett i det. Men dersom kvinners valg av utdanning og karriere er et problem, så kan da ikke en tvungen fedrekvote være svaret?

Noen beskylder Høyre for misforstått liberalisme ved å fjerne tvangsdelingen av permisjonen mellom mor og far. Jeg mener at det her er de andre som har forelsket seg i ett av mange virkemidler, og synes å tro at fedrekvoten skal løse alt fra kjønnsdelt arbeidsmarked til å gi høyere lønn i offentlig sektor. Slik er det jo ikke.

Menn velger fortsatt utdannelse og yrker hvor de tjener mer enn kvinner. Kvinner velger fortsatt utdannelse og yrker hvor de tjener mindre. Vi må gjerne se på hvor frie disse valgene egentlig er. Jeg vokste opp med at det var helt greit at jeg ikke var god i matematikk, for jenter var jo ikke det. Nå viser det seg at kjønnsforskjellene i matematikk ikke finnes lenger. Jenter gjør det like godt eller marginalt bedre enn gutter på skolen. Klarer vi å fjerne fordommene mot fag i skolen, vil antakeligvis kjønnsforskjellene i valg av videre utdannelse, og dermed karriere og lønn, på sikt også jevne seg ut. Flinke jenter dominerer innen jus ogmedisin, og utgjør også halvparten av studentene ved Handelshøyskolen i Bergen og på Handelshøyskolen BI i Oslo. Men jenter dominerer fortsatt også innen helse og omsorg, mens guttene velger tekniske fag på videregående. Vil vi gjøre noe med kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet og lønn, er det her vi må sette inn støtet – ikke når utdanningen er ferdig og de fremtidige foreldrene er på vei opp karrierestigen. "Jenter og teknologifag på Sørlandet" er et partnerskapsprosjekt mellom NHO, LO, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner som har gitt resultater for at jenter velger nettopp teknologifag og utdanning som senere kan gi hele hundrelappen i lønn, ikke 85 kroner. Hvordan fordeler familien da permisjonen?

Det kan jo heller ikke være slik at det bare er jenter som skal velge på tvers av tradisjonelle mønstre, gutta må også få lov å realisere seg selv innen helse- og omsorgsfag. Kvinner er ikke født med et omsorgsgen. Får vi flere gutter til å velge fag innen omsorg, er det vel ikke helt fremmed for dem å ville yte omsorg i egen familie når de blir menn. Dessuten skader det vel heller ikke med flere menn i yrker der det påstås at de tunge løftene er. 

Jeg har også skrevet om viktigheten av mannens frie valg .

Poenget er ikke å fjerne ett virkemiddel for likestilling for så å ikke gjøre noe. Likevel kan det da umulig være et poeng å klamre seg til ett bestemt virkemiddel så lenge som mulig. Men jo mer jeg tenker på det, jo mindre fremtidsrettet og mer problematisk blir bindingen for familien.

Jeg er når som helst villig til å se på virkemiddelapparatet for nybakte foreldre slik at dette er innrettet for et moderne familie- og arbeidsliv. Men selv med tvungen pappakvote velger fortsatt 41% norske kvinner å arbeide deltid. Dersom målet var å få flere kvinner ut i arbeid og bli økonomisk uavhengig av sin mann, har åpenbart ikke nærmere 20 år med tvungen pappakvote fungert. Da er det faktisk ikke Høyre som er ideologisk dogmatiske, da er det de som har forelsket seg i ett bestemt virkemiddel som har kjørt seg inn i ett spor. 

Når det er sagt – om dette er den saken vi skulle ”tape” til KrF og Venstre, så kommer jeg ikke til å ligge søvnløs om natten for det. Kan godt være at tvungen kvote har vært viktig for likestillingen, men den er i ferd med å gå ut på dato.

Oppdatert: Aps Anniken Huitfeldt sier at Høyre ikke forstår norske menn .

Oppdatering til Anniken: Flertallet av norske menn stemmerblått og 56% av de som selv har vært i pappaperm er negative  til de obligatoriske pappaperm-ukene.

6 kommentarer:

kvinnen sa...

Det er kanskje lettere for far å hevde sin rett til å ta ut pappapermisjon når x antall uker er bestemt "fra oven".
Bortsett fra det så er det oftest hva økonomien tillater som utgjør de reelle valg nesten uansett hva det gjelder, og pappapermisjon er intet unntak.

Pål Hivand sa...

Jeg tror vi alle har et litt naivt forhold til hvor fort kulturelle endringer kan skje, også når det gjelder kjønnsroller.

Jeg er enig med det du skriver, men jeg tror allikvel tiden er inne for å gi mannen en kvote som ytterligere motiverer menn til å tilbringe tid sammen med sine små barn. Jeg tror det er ett av virkemidlene for at menn også kan velge på tvers av kjønnsrollemønstre i andre sammenhenger enn bare omsorg hjemme.

Så er jeg helt enig i å få flere kvinner økonomisk uavhengig, i heltidsstillinger. Selv mener jeg det er på tide å gi menn egen opptjeningsrett til permisjon.

Kan hende har du rett, kan hende er tiden for å avvikle mer av den politiske styringen av familien. I så fall styrer vi mot et mer feminist kamp hvor kvinner selv må kjempe for sin uavhengighet, økonomisk og yrkesmessig - og en kamp for menn til å få en større plass i omsorg hjemme og i yrkesvalg.

Men jeg er redd at vi ikke har kommet lengre enn at kvinner umiddelbart vil gripe til kamp for tradisjonelle kvinnelige verdier og menn for tradisjonelle mannlige verdier. Kvinner vil forsøke å dominere hjemmet i motsetning til de senere år, og menn vil kjempe for større dominans i arbeidslivet.

Jeg tror ikke vi er der at tiden for politiske virkemidler er over. Men det hadde vært fint om vi var det.

EllenRo sa...

Wow, Heidi, her snakker vi samme språk. Flirer litt av "gutta må også få lov å realisere seg selv innen helse- og omsorgsfag" så lenge lønningene (ikke særlig sjekkevennlig å tjene 85 ist 100 kr, vel?
Og det er forskjell på sentrale strøk og der jobber i et større spekter er mulig. Tjener mor 100 kr eller helst mer, er det få i byene som idag ikke deler rimelig bra på alle fronter innen familien.

Liberal(ist?) sa...

Vampus: "Som feminist har jeg vært skeptisk til Høyres forslag om å la foreldre fritt dele foreldrepermisjonen seg i mellom. Som liberalist er jeg ikke tvil om riktigheten.
Selvsagt må det være et mål at familier selv skal få velge hvordan de best mulig organiserer seg."


Hvorfor ser du som liberalist det selvsagte i at et kollektiv (familien) skal beslutte hvordan "fedrekvoten" av permisjonen skal brukes?

Det forundrer meg stadig at så mange selverklærte liberalister/individualister på høyresiden (ikke de kristenkonservative - de er bare kollektivister/formyndere på en annen måte) tilsynelatende konsekvent snakker om "Familien" som den besluttende enhet i slike saker som dette - og ikke om om fedre, mødre og barn som selvstendige individer med hver sine selvstendige interesser, som av og til er sammenfallende og av og til motstridende.

Margaret Thatcher har fått mye urettmessig og missforstått kritikk for sitt glimrende sitat:"There is no such thing as "Society"!"
Jeg har ventet lenge (og venter fortsatt) på at en skikkelig individorientert liberalist/objektivist skal ta mot til seg og si noe i retning av "There is no such thing as "Family"!".

Og jeg hadde lenge et visst håp om at du skulle være "The One"...

Andy sa...

Mulig det, Anniken. At Høyre ikke forstår norske menn. Men det er i hvert fall få norske menn som forstår Anniken H. Eller er det kanskje Anniken som forstår forsvinnende lite? Tror det, ja! ;-)

Anonym sa...

Fedrekvoten gjør oss til bedre fedre og gjør samfunnet mer likestilt.
https://fhjpeder43.wordpress.com/2013/08/07/lettvintland-uten-far/