Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

lørdag, januar 18, 2014

Men er det arbeid, vesle ven?

Når kvinner som selger seksuelle tjenester forteller at endringene i lovverket har gjort deres situasjon verre, så kan vi altså også velge å se vekk fra det. Vi vet jo deres beste.  

Agnes Ravatn spør om salg av seksuelle tjenester er sex. Et vel så relevant spørsmål er om salg av seksuelle tjenester er arbeid. Men det har Ravatn et klart svar på. Hun stiller seg nemlig ikke bak de som insisterer på å kalle salg av seksuelle tjenester som «sexarbeid»: Ikkje før NAV kan tillate seg å seie: "Eg ser du har ein kropp? Det blir ikkje noka arbeidsledigheitstrygd før du har prøvd deg litt på gata først, vesle ven".» En setning som åpenbart har imponert mange jeg følger på sosiale medier.
 
Vi kan godt begynne med hvorvidt NAV i det hele tatt følger opp kravet om å ta arbeid som tilbys den arbeidssøkende, som uansett skal være relevant for bakgrunn og utdannelse. Men det er ikke NAVs praksis som skal være retningsgivende for hvordan salg av seksuelle tjenester skal omtales. I så fall teller vel den kongelige norske stat, ved Skatt Øst, mer. De som selger seksuelle tjenester er nemlig ikke bare skattepliktige, men også momspliktige. Er ikke det arbeid?

Sexkjøpsloven, som ble vedtatt av et flertall i Stortinget i 2009, er utformet slik at salg av sex er lov, det er kjøpet som er forbudt. Dermed er sexsalg skattepliktig. Skattereglenes formål ikke er nemlig ikke å forhindre uønsket virksomhet, men å gi det offentlige inntekter til finansiering av felleskapets goder. De som selger sex får selvsagt ingen sosiale rettigheter knyttet til sin virksomhet, tvert i mot. Sexkjøpsloven vekket til live den slumrende hallikparagrafen, som politiet har omsatt til "operasjon husløs". Sexarbeidere forteller at de kastes ut fra relativt trygge omgivelser, være seg hotellrom eller leiligheter de leier, og føler seg mer utrygge og utsatte enn tidligere. Staten er med andre ord sexarbeidernes verste hallik.

Det var selvsagt ikke sexkjøpslovens intensjon. Intensjonen var å ta bakmennene for menneskehandel, tvang, vold og overgrep - som allerede var dekket i straffeloven, men ikke fulgt opp. Resultatet er mer enn forstemmende. Siden sexkjøpsloven ble innført har kun 14 blitt dømt for menneskehandel, inkludert dommer knyttet opp mot tigging og utnyttelse av egne barn. Jeg kaller ufrivillig sex for voldtekt, og mener de som tvinger eller truer et annet menneske til å ha uønsket sex skal dømmes for vold, voldtekt, trusler og frihetsberøvelse. Bur inne og kast nøkkelen.

Spar meg for "indre diskusjoner" om emosjoner som trumfer intellekt i "akkurat denne saken". Emosjoner og intellekt kan utmerket godt forenes gjennom å definere faktisk tvang som tvang, og bli jævlig forbanna for at det finnes rasshøl som utsetter andre mennesker for voldtekt. De er kriminelle. De utøver grov kriminalitet. Som regel er de en del av større kriminelle nettverk som preger Oslo og Norge på flere måter. Jeg har ingen indre diskusjon om dette. Forfølg og straff. Hardt.

Ravatn skriver at hun tror nesten ikke sine egne øyne når hun finner to høyrepolitikere som er villige til å diskutere det prinsipielle ved sexkjøp. Really, Ravatn?

Det kan jo være fordi det prinsipielle i det liberale refrenget om at «samfunnet kan ikke kriminalisere frivillige handlingar mellom samtykkande, voksne mennesker» ikke gjør inntrykk på deg. Og selv om du ikke klarer å stille deg bak synet som sier at sexkjøp per definisjon er vold mot kvinner, så sammenligner du sexarbeidernes muligheter for valg med at "folk kan «velje» å hoppe ut av brennande bygningar".

Det hører fint hjemme i den klassiske, feministiske venstresideidèen om tingliggjøring og obektivifisering av kvinnen. Først sier de at kvinnene ikke burde kunne velge å selge seksuelle tjenester, så såes det tvil om troverdigheten til de som sier at de faktisk velger dette selv - og når vi har fratatt kvinnen muligheten og legitimiteten til hennes valg - så kan vi fastslå at hun er objektifisert og tingliggjort. Hun er definert vekk som menneske, som individ, og er følgelig ikke meningsberettiget. Om hun vil kalles sexarbeider - så kan vi andre - vi som fortsatt er meningsberettiget og ikke definert ut av debatten - velge å si at vi ikke stiller oss bak det. Så sympatisk.

Eg ser du vil kallas sexarbeider. Det blir ikkje noko av det, for eg definerar deg som prostituert, hore, undertrykt, menneskehandla, ei som ikkje veit sit eiga beste. Vesle ven.

Når kvinner som selger seksuelle tjenester forteller at endringene i lovverket har gjort deres situasjon verre, så kan vi altså også velge å se vekk fra det. Vi vet jo deres beste.

Flere i Høyre har visstnok varslet omkamp om sexkjøpsloven i partiet. Kamp skal de få.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Skulle gjerne sett deg i en livedebatt om dette mot Ane Stø eller lignende.

Håper du og andre motstandere av loven får sørget for at tilhengerne i hvert fall ikke vinner på grunn av den typen faktafeil Solli Sal tar Ane Stø i. Det irriterer meg når folk lykkes med den slags juks med tall. Kanskje en eller annen slags intern diskusjon i Høyre rundt fakta vs myter i debatten før dere konkluderer. Lag et høyrenotat om det eller noe og sirkuler det i partiet.

Anne Johnsen sa...

Hei, Vampus!
Takk for et godt innlegg - med helt klare og logiske poeng.
Det er rystende at enkelte i Høyre setter spørsmålstegn rundt opphevingen.
Det som gjør meg virkelig kvalm er det ensidige kjøret fra media (Aftenposten), som tydelig har alliert seg med venstresiden. De kjører virkelig på nå, og forsøker å forme regjeringens standpunkt. Håper det er noen som kan realitetsorientere de som lar seg påvirke! Situasjonen er helt surrealistisk...
Jeg ønsker svært gjerne at du skriver i riksdekkende media om dette. Debatten trenger deg!
- Anne

Anonym sa...

En av grunnene til at endel Høyre-politikere i Oslo nå går mot oppheving, er kanskje fordi de husker hvordan det var i Oslo før loven: Svært plagsomt. En kunne knapt gå 10 meter i Oslo sentrum på kveldne uten at en eller to nigerianske jenter begynte å gå ved siden av deg, tok deg i hånden og forsøkte med "do you want a good time?"

Prinsipielt er jeg for at prostitusjon blir tillatt - dagens "salg er lov, kjøp er ikke" og "våre moralregler skal gjelder for deg i utlandet også, selv om det er tillatt i f.eks. Tyskland og Nederland så tar vi deg når du kommer hjem"-bestemmelser hører hjemme på skraphaugen. Men en må også sørge for at må oppsøke slike tilbud - og hindre at Oslo sentrum blir slik det var før forbudet.

mona.nesje sa...

Men Vampus. Dersom Fabian Stang og Torbjørn Røe Isaksen og en del andre Høyrefolk er uenige. Er de da venstrevridde?
Hva gjelder dette med beskatning. Du vet nok meget godt at den delen av den norske kvinnebevegelsen som er for sexkjøpsloven også er mot beskatning av prostituerte. Det er snarere Pion og andre proaktivister for prostitusjon som vil ha sexarbeid som beskattet yrke.
Det kan man jo også forstå siden man ved å betale skatt blir en deltager i folketrygden med de rettigheter det innebærer.

Det jeg vil oppfatte som ditt forbildeland Holland beskatter da også prostitusjonen. I dette landet har man tatt det diametralt motsatte valget av Norge. Man valgte å forby selve gateprostitusjonen. Alle skal operere fra bordeller. Logikken i dette er innslysende. det er langt lettere å forholde seg til registrerte bedrifter med eiendom som skatteobjekter enn prostituerte av så mange grunner.

Det er lett å flåse bort moral. Men politikk uten moral har i alle fall for meg ingen verdi. Dersom moral ikke kan være en del av liberalismen er den dårligere enn sitt rykte.

Håkon sa...

Det jeg gjerne skulle sett var en debatt hvor en kunne skille diskusjonen om straffebudet om sexkjøp og diskusjonen om legalisering av prostitusjon.

Førstnevnte er en merkverdig lovbestemmelse er neppe den mest effektive til å bekjempe trafficking, tvang, vold og organisert kriminalitet.

Å fjerne straffebudet mot sexkjøp er ikke det samme som full legalisering av prostitusjon. Det kan godt hende at en bør stramme inn heller enn å liberalisere, og i den grad en legaliserer må en følge opp med et kontrollregime så ikke en legal virksomhet infiltreres av organisert kriminalitet.

En annen ting som er nødvendig i denne debatten er å unngå at beskrivelsen av "normale" seksuelle forhold blir en snever og påfallende romantisk og rosenrød fortelling. Virkeligheten rommer langt flere former for seksualliv, også slike som noen vil betegne som avvik. Hvor skal egentlig grensen mellom det lovlige og det straffbare gå?

Anonym sa...

Gi dem kamp, Heidi. Pinlig å se ordførerens og byrådslederens knefall for Ottar og Jan Bøhler.

Anonym sa...

Støttes

Øivind Nordahl sa...

Jeg setter pris på @vampus sitt engasjement og at hun differensierer mellom tvangsprostitusjon/overgrep og sexarbeid. Det er svært betenkelig at lovforkjempere ikke tar med de loven angår direkte til råds for utforming av lovverk hvis man legger til grunn at man faktisk ønsker å hjelpe dem. Den usosiale retorikken mange fører er forstemmende og gjør at jeg finner det vanskelig å tro på deres uttalte gode intensjoner.

Jeg mener det er uholdbart at de som velger dette yrket ikke skal få ha samme rettigheter og friheter som alle andre og få vern gjennom arbeidsmiljølov og diskrimineringslovverk som følge av Arbeidsmiljøloven. Likestillings- og diskrimineringsnemnda har karakterisert statens og politiets opptreden som "seksuell trakassering". Noe må gjøres!

Anonym sa...

Til Heidi Nordby Lunde m/ sexkjøpsforkjempere.

Du/dere ser ut til å være opptatt av "det beste" for et knippe ressurssterke sexarbeidere, uten å ta hensyn til hele apparatet rundt, og du/dere virker blinde for konsekvenser og ringvirkninger. Hvem er det du har snakket med som får deg til å tro at du vet bedre enn oss andre? Hva er det du vet som ikke vi vet? Jeg lurer veldig på hvor dette bastante synet ditt ifra. Kanskje det er på tide å høre på folket? De fleste, særlig kvinner er i sterkt flertall, ønsker å beholde sexkjøpsloven.

Er du og dine sexkjøpsforkjempere egentlig klare over at det er positiv korrelasjon mellom lovlig sexkjøp og økt menneskehandel i samtlige land hvor sexkjøp er tillatt? Jeg ville trodd det, men jeg fatter og begriper ikke hvorfor dere isåfall står på barrikadene for å oppheve sexkjøpsloven. Det er så ironisk.

Det var blant annet med sterke argumenter knyttet til feminisme og frigjøring av kvinners seksualitet at prostitusjon ble legalisert i Tyskland. Dét, og mulig at Schröder fikk VIP -pass til et eller flere bordeller. Over ti år etter er det nå ikke uvanlig blant kameratgjenger på atten år å dra på bordell og kjøpe sex. Det er en halv million prostituerte i et land som består av 80 millioner innbyggere. Et fåtall av disse er registert. Menneskehandel er s v æ r t utbredt, og kvinner er salgsvare deluxe. Eller, ikke deluxe, egentlig. De koster bare 20 Euro, eller du kan få så mye alkohol og fitte du vil for en hundrelapp.

Frigjøring?

Du/Dere ønsker å legge til rette for et prostitusjonsmarked for å forbedre forholdene til de prostituerte. Det er beundringsverdig, men vit at det vil komme til å bli flere av disse hvis dere kommer og forteller verden at sexkjør er lov igjen. Det vil komme mange flere. Frivillige, "frivillige", og mange veldig ufrivillige. Hvem og hva er det dere kjemper for når dere vil legalisere sexkjøp?

Vit at dere vil komme til å gjøre Norge mer attraktivt for menneskehandlere, og at markedet vil ekspandere. Vit at dersom sexkjøpsloven oppheves, vil menn unne kjøpe kvinner med loven i hånd, og at de fleste av disse mennene ring på fingeren.

Og ja dere, det er moral og følelser inn i bildet når det kommer til sex. Du kommer ikke utenom en debatt om menneskeverd.

Vi som vil beholde sexkjøpsloven mener sterkt at konsekvensene for oppheving av lov vil være mer ødeleggende enn de potensielt forbedrede forhold for de prostituerte. At dere ønsker å skattlegge dem som om det var vanlig arbeid, er kvalmt.

Sexarbeid er ikke vanlig arbeid. Det er min mening og mange andres mening. Sexkjøpsloven er også en av de største fremganger vi kvinner har hatt, og det beste for de aller fleste prostituerte, er å ikke være prostituerte. Det beste for de aller fleste prostituerte er å få bukt med markedet, og det beste for alle KVINNER er å fortsette å holde lovfestet at kjøp av kvinnekroppen (jada, mannskroppen også, i minoritet) ikke er akseptert. Å si høyt og tydelig at kvinner ikke er til salgs. Det er på tide å heve ambisjonene noe jævlig for verdens kvinner, og det gjør man ikke ved å legge dem ut for salg.

Mvh,
Sexkjøpslovforkjemper


Anonym sa...

Til alle som er i mot sexkjøp, salg og kjøp, dere vet at dere har politiske fremfor moralske eller juridis legitime motiver fremfor rettferdighet.

Vi lever over to tusen år etter jesu kristus. Det er absurd diskusjon i det perspektiv, om en gruppe mennesker skal få lov til å bestemme om en et individ ønsker å motta en vare/tjeneste/valuta eller ikke. Hun/han bør ha 100% råderett til å bestemme over sin egen kropp og egen seksualitet.

Og selvfølgelig bør arbeidet likestilles med andre type arbeide.

Tvitre/google #notyourrescueproject

Anonym sa...

Problemet er jo bare at de fleste i denne "bransjen" ikke har nettopp råderett over egen kropp og seksualitet. Og mange prostituerte forsvarer sin egen situasjon mens de er prostituerte. Seff. Hvem ville ikke gjort det? Hvem vil vel være et offer? Men sexinustrien er ingen utopi av gjensidig seksuell nytelse der kvinnen har makt. Det ligger ingen makt i å bli penetrert av en fremmed penis for hundre og femti kroner per ligg.

Amen.

Mvh
Ikke-kristelig sexkjøpslovforkjemper

Anonym sa...

Det er sunt aa stille spoersmaal ved lover og regler. I Norge har vi gjennom visse lover og regler bestemt at vi som individer ikke kan gjoere hva vi vil med vaar egen kropp. F. eks. er det ikke lov aa leie ut sin livmor (surrogati), eller a selge sine organer. Vi har disse reglene fordi vi mener at det beskytter samfunnets saavel som de fleste individers interesser. Det samme gjelder prositusjon.

VamPus sa...

Sexkjøpslovforkjemper: Det er DERE som skattelegger dem som om å det er vanlig arbeid. Sexkjøpsloven er utformet slik at salg av sex er lov, det er kjøpet som er forbudt. Dermed må prostituerte ikke bare betale skatt, men får også momsplikt.

Staten er med andre ord sexarbeidernes verste hallik. Tar pengene deres og pusser politiet på dem for å jage dem ut av (relativt) trygge bosteder. Gratulerer.