Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, februar 27, 2014

Dagens viktigste

Etter debatt om reservasjonsrett og mulighet i Stortinget i dag, kom dette som mms via mail:


Og her sitter man og bekymrer seg over det man tror er viktige prinsipielle saker og samvittighet, mens velgerne er opptatt av noe heeelt annet.

Det siste er for øvrig feil. Selvsagt henvendte jeg meg til presidenten før jeg startet innlegget. Men det er forskjell på å henvende seg i til presidenten og å bruke mikrofonen. Om prinsippene flyr veggimellom har man da i det minste dannelse...

5 kommentarer:

Henning Nilssen sa...

Jeg ser at vedkommende ønsker at du skal "løre" deg norsk rettskrivning og generell skikk og bruk på Stortinget vårt.

Har du noen formening om hva denne løringen skal gå ut på? Holdes det f eks kurs i sånt?

IvarE sa...

@Henning:
"Løre" er et sted /område / gård i Sør-Trøndelag.
Jeg gjetter på at vedkommende foreslår at Heidi legger om til trenderdialekt. Unnskyld - trønderdialekt. ;-)

Jørn F. sa...

Innledningvis vil jeg bare si at jeg er flittig leser av bloggen av din. Selv om vi nok står ganske langt fra hverandre i en del saker, så setter jeg stor pris på synspunktene dine. Håper du fortsetter med bloggingen selv om du har blitt travel politiker på Stortinget!

Jeg fulgte dagens debatt i Stortinget med stor interesse. Med bakgrunn fra Forsvaret og politiet og utdannelse som mener jeg selv å gjort en del refleksjoner omkring temaene "samvittighet", "liv og død". Jeg må imidlertid innrømme at jeg ikke kan fatte og begripe hvorfor en av landets mest privilgierte yrkesgrupper skal innrømmes denne reservasjonsretten, eller som dere kaller det "reservasjonsmulighet". Har dere i Høyre tenkt på muligheten for at det vil komme et "reservasjonsras" i kjølvannet av dette?

For hva med andre yrkesgruppers rett til reservasjon mot vonde og vanskelige saker?

Er det rett og rimelig at en lege skal slippe å hjelpe en pasient i abortspørsmål, mens helsesøstre og jordmødre er forpliktet til det? Og hva med andre yrker? For eksempel ansatte i utlendingsforvaltningen - skal de etter hvert innrømmes en rett til å nekte å bidra til at enkelte asylsøkere returners til hjemlandet fordi de er uenige i de politiske føringene i asylpolitikken? Skal en politimester kunne reservere seg mot å beslutte bevæpning av sine politimannskaper fordi han eller hun på denne måten indirekte kan bidra til at en gjerningsmann blir skutt og drept?

Etter mitt syn er svaret på dette enkelt - å være fastlege er ingen menneskerett. Har du problemer med å gi pasientene dine de rettigheter de har krav på etter loven, så får du finne deg en annen jobb. Andre offentlige ansatte lever med vanskelige beslutninger hver dag, uten at de har noen rett til å fjerne seg fra dem av samvittighetsgrunner. Jeg synes det er skammelig at Høyre går inn for å innrømme leger en slik rett. Jeg ser virkelig frem til å få en grundig forklaring på hvordan Høyre ser for seg at en slik ordning skal administreres og håndheves. Som om det ikke er behov for å bruke ressursene på å faktisk gi pasientene helsehjelp i stedet for å nekte dem det.

@EllenRo sa...

Den som ønsker at du skal løre deg norsk rettskriving bør også trene litt på ordet debattinnlegg, for jeg er litt usikker på hva inlegg er :-)

For øvrig er det godt å høre en prinsippdebatt som skjerper sansene. Her var det et godt håndverk fra Høyre om skillet mellom reservasjonsrett og en reservasjonsmulighet med en rekke forbehold, gitt at pasientene ikke blir skadelidende. Kredos.

kvinnen sa...

Det er ofte slik at når alt annet er tilnærmet perfekt, så hjelper noen til med "prikken over i-en" :)
Regner med at dette var et vennligsinnet host, og ikke et surt oppgulp :)