Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, februar 27, 2014

Samvittighet på plenen

Når jeg først skal svelge kameler mothårs og på tvers, så er det jo greit å ha noen å lære fra. Et parti som i åtte år lot sin samvittighet stå på plenen foran Stortinget er det ingen grunn til å ta kritikk fra.

Vi har hatt debatt om reservasjonsrett for leger i Stortinget i dag. Representanter fra SV hadde fremmet et forslag der vi skulle votere over følgende "Stortinget ber regjeringen opprettholde klargjøringen om at det ikke foreligger en rett til å nekte henvisning til abort, prevensjon, assistert befruktning eller andre normale prosedyrer". Forslaget falt med 61 mot 48 stemmer.

I utgangspunktet er forslaget noe jeg kunne stemt for. Det er kanskje ikke så rart, i all den tid SVs Karin Andersen fortalte at forslaget deres var basert fullt og helt på tekst mot reservasjonsrett fra Høyres hjemmesider. Vi argumenterer godt for sakene våre, gitt.

Men avtalen mellom Høyre, FrP og KrF innebærer ingen reservasjonsrett, og Høyre har også presisert at vi er mot generell reservasjonsrett til fastleger. En rettigheter er noe du har uavhengig av omstendighetene (rett til liv, frihet og eiendom), mens Høyre, FrP og KrFs forslag går ut på å gi leger mulighet til å reservere seg under gitte forutsetninger. Du kan godt være prinsipielt mot begge deler, slik jeg er, men det er en forskjell. Det er selvsagt politisk opportunt for Ap og SV å late som det ikke er det, for da kan de gjøre som SVs Torgeir Knag Fylkesnes i dag - og argumentere med at unge jenter i Nord-Norge må fly landet rundt for å få en henvisning. Nei - feil - da er ikke forutsetningen for å innvilge reservasjon tilstede.

Jeg ble spurt i en mail tidligere i år hvordan jeg kunne forsvare å stemme mot min egen samvittighet i denne saken.

"Hva er det som gjør legenes overbevisning/samvittighet så mye verd, at den trumfer stortingspolitikernes egen overbevisning/samvittighet? Jeg vil ha et prinsipielt svar på dette spørsmålet – ikke et som henviser til pragmatiske hensyn som regjeringsplattformen."

Vel. Det prinsipielle ligger i parlamentarismen – der regjeringen utgår fra eller har støtte i et flertall i parlamentet. Avtalen mellom Høyre, FrP og KrF ble inngått som del av samarbeidet før regjeringen ble dannet. Siden jeg ikke er direktevalgt, men inne som fast møtende vararepresentant for Ine Eriksen Søreide, var jeg ikke på gruppemøtet der Høyres stortingsgruppe godkjente avtalen mellom samarbeidspartnerne - så vidt jeg vet - enstemmig. Høyre har med andre ord aldri trengt partipisk i denne saken. Avtalen er inngått, regjeringen er konstituert.

Når det er sagt, så vet jeg at det er mange i Høyre som faktisk er for en reservasjonsmulighet, ja, noen også for en rett til å reservere seg uavhengig av omstendighetene. Men jeg tviler på at det ville vært flertall for dette om det hadde blitt stemt over på forrige landsmøte.

Som jeg sa i Stortingssalen i dag - jeg regner med at Høyres samarbeidspartnere har sett at når vi har inngått en avtale, så står vi ved den – også når den koster, og for noen av oss koster inderlig. Samtidig er jeg ikke imponert over hvor høye og mørke enkelte fremstår i denne debatten, når den forrige regjeringen selv skapte tvil om saken i 2009, men prisverdig nok forsøkte å kartlegge og rydde opp i en blandet praksis i 2011. Aps Lene Vågslid er i hvert fall ærlig nok til å innrømme ovenfor TV2 i januar i år at tidligere forsøk på å rydde opp har vært mislykket. Ingen sanksjoner ble iverksatt av den forrige regjeringen etter 2011.

Som ny på Stortinget har det vært spesielt å observere hvordan et tidligere regjeringsbærende parti strekker ut hånden og frir til en av våre samarbeidspartnere, for så å knytte neven og hamre løs mot deres menneskesyn og verdier. "Gufs fra fortiden" ble brukt i salen i dag. Jeg håper alle i KrF har merket seg hvordan Ap snakker til og om dem - og igjen, har sett hvem som har fått bredsiden fra den nye opposisjonen og står på avtalen - uten å kreve mer.

I tillegg var dagens forslag fra representanter fra et parti som under forrige regjering uten reservasjoner på Stortinget godtok å sende norske jagerfly til Libya, videreføre kontantstøtten i åtte år, stramme inn asylpolitikken og åpne nye områder for oljevirksomhet. Etter at de rødgrønne sa ja til bygging av gasskraftverk uten fullskala rensing satt SV-representanter og gråt. SVs største seier i Soria Moria ble det største tapet, sa daværende leder i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø.

Når jeg først skal svelge kameler mothårs og på tvers, så er det jo greit å ha noen å lære fra. Et parti som i åtte år lot sin samvittighet stå på plenen foran Stortinget er det ingen grunn til å ta kritikk fra. Det var godt å få debatten i Stortinget i dag - og jeg tror det er sunt med en levende debatt om viktige verdisaker. Det gjør oss mer robuste når vi støter på de mange etiske dilemmaene vi kommer til å møte når teknologi og muligheter utfordrer oss i fremtiden. Om jeg ikke i utgangspunkt var enig i eget partis løsning i denne saken, er jeg glad for å tilhøre et parti der verdier knyttet til individ og rettigheter er en del av det politiske ordskiftet. Jeg skal sørge for å ha en stemme som høres klart og tydelig i samtlige av de debattene.
----
Jo, og så er jeg glad for at denne dukker opp når jeg søker etter bilder for å illustrere samvittighet/conscious. Godt samvittighet og sko passer godt sammen, da har jeg skapet fullt!


21 kommentarer:

Petter Aas sa...

Leste innledningen din. Gadd ikke mer. Du tror angrep er d beste forsvar. Ikke denne gangen. Skuffet. Over deg. Og over Høyre.

VamPus sa...

Det er grei nok tilbakemelding det. Men når SV-representantene appellerer til min samvittighet flere ganger i løpet av debatten, så er det vel ikke helt urimelig å minne dem på hvor de selv var og skrive litt om bakgrunn for en tidligere inngått avtale. Synes nå jeg.

Eva F. Wolden sa...

Hva med reservasjonsfrihet for helsesøstrene, for legesekretærene, for alle de som måtte ha en abortsøkende kvinne i sin nærhet? Hva med å reservere seg for å behandle soldater eller behandlingstrengende abortleger... Hvor stopper det?

tormodg sa...

Det er trist å se deg argumentere mot deg selv. Høyre klamrer seg til syltynne strå i denne saken og gjør seg selv til latter. Du er en av mine favoritter på tinget, men nå driver du med tåkeprat.

Leif W. Erichsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Leif W. Erichsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Leif W. Erichsen sa...

Reservasjonsrettsaken burde være ganske enkel og uproblematisk å forstå. Heller plassere svimerke i pannen/døren på fastleger enn at sårbare jenter/kvinner skal oppdage presset mens de er innenfor "den mørke døren". Etter måneder kom det dessuten frem at en stor andel går direkte til legevakt/sykehus og derfor er det viktigere å sikre et godt mottak der. Saken er enda et eksempel på "fastlegefilteret" som faktisk er en ganske kostbar luksus her i Norge....og som ikke alltid bidrar til et godt, trygt og rimelig helsevesen. Primærhelsetjenestens helhetsrolle i alle sammenhenger er mer interessant å ta en debatt om vil jeg tro --))W

Anonym sa...

Boikott disse legene -og la denne oppfordringen gå videre.

Flertallet av folket sier Nei -dermed har vi også makt.

Anonym sa...

Et parti og dets medlemmer som til de grader går på akkord med sine prinsipper og sitt partiprogram for å finne veien til maktens høyder fortjener ingen respekt.

Usselt er kanskje et dekkende ord.

Jon sa...

Har alltid hatt et bein i V og ett i H, men etter denne saken blir det V i fremtiden.

Ove Kristian Furelid sa...

Bra skrevet, Heidi! Selv synes jeg at jeg ser en etisk suppe i all politikken. Den ene parten ønsker gjerne at kvinner kan ta abort mens en annen del vil at leger kan reservere seg.

Men en god ting å unngå unødvendig graviditet på er å bruke prevensjon hvis man absolutt ikke ønsker seg barn og det ikke passer akkurat nå for paret, kvinnen eller mannen.

Fredrik Mellem sa...

Er dette et slags avltasbrev, som du har forfattet selv i stedet for å kjøpe det hos paven?

Nei, forresten. Du har jo betalt for det. Med stemmen din i Stortinget.

Nils-Anders Nøttseter sa...

Jeg liker at du skriver fra politikken, og jeg syns du har mange fine refleksjoner, men i dag syns jeg du gjør to feil.

Du har forklart hvorfor du stemmer for noe du er mot, så selv om jeg syns du er på tynn is, så lar jeg den ligge nå.

Det som plager meg mest er setningen "Et parti som i åtte år lot sin samvittighet stå på plenen foran Stortinget er det ingen grunn til å ta kritikk fra.", som jeg oppfatter som en arrogant tilnærming til politikk (dessverre ikke uvanlig). Det er klart at det er ok å kritisere SV for de feil de har gjort, men at de har gjort feil betyr ikke at du kan heve deg over enhver kritikk fra dem uavhengig av innhold. Det er nemlig det du sier her, at fordi SV en gang har gjort noe dumt vil du ikke lytte til kritikk videre fra dem.

Gamer sa...

Enig med Nils-Anders Nøttseter. Argumentasjon av typen: "Så du synes JEG gjør noe dumt? Se så mye dumt DE/DERE har gjort" er alt for vanlig, og bidrar ikke positivt til debatten.

Når det er sagt, har jeg stor forståelse for at du føler du må stemme mot din samvittighet i denne saken, Vampus. Holder man ikke inngåtte politiske avtaler, får det uheldige konsekvenser. Så kan man selvsagt spørre om dette var en lur avtale å inngå i utgangspunktet, men DET kan vel neppe du lastes for!

Anonym sa...

Jeg synes det er utrolig synd at du velger å gå ut på denne måten i denne saken, Heidi. Det ser ikke pent ut uansett hvordan man snur og vender på det. Å selge sjela si og bryte med partiprogram og prinsipper, bidrar ikke akkurat til minsket politikerforakt. Ei heller å peke på at andre har gjort samme feil før.

Jeg har alltid tenkt at du, som har en så sterk og klar stemme i den offentlige debatten, skulle være en forfriskende forsterkning på Tinget. Men den gang ei. Hvis jeg hadde ønsket KrF-politikk hadde jeg stemt på KrF. Ikke på Høyre.

VamPus sa...

Siste anonym: Hadde vi hatt en flertallsregjering med FrP er jeg sikker på at det er mange punkter som ville vært noe annerledes. Men som mindretallsregjering utgjør KrF og Venstre en del av vårt parlamentariske grunnlag, og da vil de selvsagt påvirke utfallet i en del saker.

Tormodg - takk for komplimentet (og jeg vet jeg skuffer mange, også deg).

Nils-Anders og Gamer: som jeg skriver over - flere representanter fra SV henvendte seg indirekte til meg i salen, og oppfordret om å stemme i henhold til samvittighet. Da synes jeg det er på sin plass å minne dem om at de ikke kan forvente mer av andre enn seg selv. Men det er selvsagt verken noen forklaring eller unnskyldning for hva jeg gjør - det tar jeg 100% ansvar for selv.

Hilde sa...

En detalj som tilsynelatende har gått mange hus forbi i denne saken er at slik reservasjonsmuligheten nå blir utformet vil den jo bli en gavepakke til oss som faktisk ønsker disse abortmotstandere bort fra helsevesenet: Reservasjonsregisteret

For å reservere seg må man jo nå også registrere seg.
Og etter neste regjeringsskifte (4 år? 8 år eller kanskje bare ett...?) vil dette bli et flott verktøy for å renske ut fundamentalister fra fastlegestillingene rundt om i landet.

Keep up the good work ;-)

Anonym sa...

Spørsmål til Heidi;
Er det slik at reservasjonsmuligheten kun gjelder de som allerede er ansatt som fastleger -og at denne muligheten IKKE vil gjelde de som søker stilling som fastlege fra nå av?

Hilde:
-Bytt fastlege dersom din lege reserverer seg. Med få eller ingen pasienter er det ikke liv laga. Boikott -rett og slett.

Silje

Anonym sa...

Angrep er ikke alltid .den beste formen for forsvar
-MEN for oss som fulgte debatten i selve salen eller på TV, så er det forståelig at Heidi tar til motmæle.

Ove Kristian Furelid sa...

Skal ikke leger jobbe for å ta vare på liv og ikke ta å forhindre at fostre vokser opp?

Chris Joyce sa...

I et sunt samfunn hvor helsevesenet ikke er fundert på statlig legalisert tyveri vil det være en selvfølge at leger i likhet med bakere kan bestemme selv hvilke tjenester de er villig til å yte.

Dette spørsmål dreier seg således, i essens ikke om reservasjonsrett, men derimot om den yrkesaktives rett til å avgjøre hvem han ønsker å ha som kunder.

Det er derfor ikke mindre enn oppsiktsvekkende at mange Høyrerepresentanter har problemer med å komme frem til den eneste riktige konklusjon i dette spørsmål, Høyrerepresentanter som i alle andre sammenhenger støtter opp om å berøve statens rett til å bedrive flest mulig tjenester.

Selv et barn på ti år kan utlede hva som med nødvendighet følger fra Høyres ideologiske utgangspunkt.

Jeg har dessuten lyst å gripe fatt i den emosjonelle delen av denne debatt. Jeg har fått med meg skriverier fra særlig kvinner som appellerer til mine følelser når de skriver at det er en følelsesmessig belastning å få høre at legen hennes ikke er villig til å bestille time for henne på abortklinikken. Hun må altså gjøre det selv.

Jeg klarer ikke å tolke denne innvending på noen annen måte enn at kvinner ikke er fornøyd med at de har lovens støtte til å få gjennomført abort. De forlanger også å få statens hjelp til å målbinde hver den som innen helsevesenet har motforestillinger i mot inngrepet. Med denne kompromissløse hardhet er det hun appellerer til mitt følelsesliv. Gadd vite om disse kvinner er tilstrekkelig intelligente til å forstå hvilket formidabelt hykleri de gjør seg skyldig til.

Er du tilstrekkelig intelligent, Heidi?