Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, oktober 20, 2010

Skatteporno - mer grafsende enn gravende journalistikk

Dersom man egentlig ønsket å se på virkningene av skattesystemet hadde det holdt med en anonymisert liste med postnummer, fødselsår og kjønn for å sjekke fordelingsvirkningene i samfunnet.

Det er nok en gang tid for min årlige fåfengte øvelse i å argumentere mot offentliggjøring av skattelistene.

Hvert år undergraver de samme mediene som påstår at skattelistene er et viktig for deres gravende journalistikk argumentene sine gjennom å bruke "gravende" journalister til å taste inn navn på politikere, kjendiser og næringslivsfolk for å skrive lettvinte artikler om hvem som tjener hva i Norge. Et journalistisk arbeid som like gjerne kunne vært gjort av en seksåring som kan stave.

For det første forteller likningsutskriften kun hva en person har hatt i skattbar nettoinntekt i henhold til innrapporteringsregler og fradrag. Det forteller deg ingenting om hva personen faktisk tjener. Mer graverende er at likningsutskriften publiseres før skattebetalerne får tilgang til denne selv og mulighet for å korrigere de tusenvis av feil som skattemyndighetene har gjort.

For det andre er hva naboen tjener langt mindre relevant enn å vite om fradragsordningene i skatten fungerer etter intensjonen. Men dersom man egentlig ønsket å se på virkningene av skattesystemet, så hadde det holdt med en anonymisert liste med postnummer, fødselsår og kjønn for å sjekke fordelingsvirkningene i samfunnet.

Da kunne vi sluppet de klamme unnskyldningene fra mediene om hvorfor åpenhet rundt hva naboen tjener er viktig for demokrati, rettferdighet og ikke minst - for den kritiske og gravende journalistikken. Hvordan kunne ellers TV2 rettferdiggjort å ha som toppsak på nyhetene i dag morges at Johan H. Andresen er Norges rikeste mann, eller at VG skriver om Snåsamannens lønnshopp og Dagbladet som kanskje mener de viser frem forskjells-Norge ved å trekke frem hvem som tjener mest av de hotteste kjendisparene som toppsaken.

I år er det tydeligvis barnehageeierne som skal tas, i tråd med de rødgrønnes politikk og argumentasjon fra i sommer. Rimi-Hagen tjener også penger på barna dine. Gitt at du gir dem mat. Det er faktisk ikke forbudt å tjene penger på varer og tjenester folk trenger. Tvert i mot.

Journalister tror kanskje at de klarer å finne mye relevant informasjon i skattelister som kun inneholder formue og skattbar nettoinntekt i henhold til innrapporteringsregler og fradrag. Dersom mediene er interesserte i hemmelige nettverk og skumle forbindelser, så er det for øvrig ikke skattelistene det lønner seg å snoke i, men i årsrapportene som selskaper er forpliktet til å sende inn til Brønnøysundsregisteret. Her rapporteres det både om eierstruktur og administrerende direktørs lønn og frynsegoder. Her kan det også nøstes i hvem som sitter i hvilke styrer, sjekke ut mulige nettverk og få en oversikt over gutteklubben Grei. Men dette er noe mer krevende å gå gjennom enn å kunne stave navnet på en finanskjendis riktig i søkefeltet hos skattemyndighetene.

Høyre har foreslått en ordning der det automatisk sendes en epost til den man søker på med informasjon om hvem som har sjekket hans eller hennes skatteoppgjør. Dette kan gjøre det mindre fristende å uten videre søke opp en nabo eller kollega. Det er en start. Men målet må være å fjerne offentliggjøringen av skattelistene helt.

Hensynet til personvern og vern av den private sfære er en like stor forutsetning for et demokrati som åpenhet og informasjonsfrihet. I denne saken bør personvernet veie tyngst.

15 kommentarer:

Villemo sa...

Jeg kan ikke forstå hvorfor skattelistene ligger ute. Om folk er så innmari nysgjerrige så kan de vel bare spørre?

Om grunnlaget for å legge ut skattelisten er å finne ut hvor mye skatt folk betaler så kan vel heller en slik liste legges ut?

Anonym sa...

Hvor mye får/fikk Hagen i offentlige tilskudd da han drev Rimi?

Hege Tunstad sa...

det var bra skattelistene kom nå, slik at jeg kunne få se mitt eget oppgjør...for jeg har ikke fått det privat!

Anonym sa...

Så lenge barnehagene drives av offentlige tilskudd er det jo interessant å se hvor vanvittig lukrativt det er for eierne. Så her bommer du i mine øyne.

Samtidig er jeg enig når det gjelder medienes generelle grafsementalitet. Personlig tror jeg vampus stor bak en høyrekonspirasjon hvor mediene tvinges til å være latterlige, for å på sikt gjøre slik at skattelistene blir unndratt offentligheten. Merkelig nok er faktisk dette en teori som er mindre ekkel å tenke på enn realitene.

Eirik Larsen sa...

Gi folket brød og skattelister!

Anonym sa...

Og da er det på tide med min rituelle årlige påpeking av det kan finnes aktverdige (i hvert fall sosialt funksjonelle) grunner for offentlige skattelister.

Begrunnelsen er basert på en erkjennelse av at vi er sosiale vesener som profitterer(i vid forstand) på samarbeid.

Faktum: Noen av de mest velfungerende samfunn på kloden er bygget på former for omfordeling.
(hvis du sliter med å frigjøre deg fra en Raynd'sk hyper-egoisme vil jeg anbefale Rawls: "A Theory of Justice").

Samarbeid er viktig forutsetning for velfungerende samfunn og er avhengig av sosial kapital. Men det er ikke usannsynlig at sosial kapital også i noen grad er knyttet til pekuniær kapital.

Da er vi fremme ved hovedpoenget:
"Aktelse" er en viktig komponent i sosial kapital. Aktelse/status er en viktig personlig motivator også når det gjelder anskaffelse og forvaltning av personlig rikdom. Men for at aktelse skal oppfattes som legitim (og dermed kan veksles inn i mer omsettelig sosial kapital), kan det være viktig at "de andre" oppfatter at en har bidratt til felleskapet.

Og merk, denne "myntenheten" i den sosiale kapitalen er personlig, ikke statistisk.

Cassanders
In Cod we trust

Lasse Gulbrandsen sa...

Til "Anonym", postet 20.10 kl. 13:33:

Dersom det er avgjørende for samarbeidet å liste opp i detalj hvem som har bidratt og med hvor mye, må vi vel også ha en tilsvarende detaljert liste over hvem som mottar hva.

Dersom man egentlig ønsket å se på virkningene av skattesystemet må man jo se på både inntekts- og utgiftssiden.

Til "anonym" postet 20.10 kl 12:39. En offentlig barnehage som bruker 100 % av det den får overført belaster det offentlige mer enn en privat som bare mottar 85 %. Hvis de som har spart det offentlige for 15 % skaper overskudd i tillegg, styrkes det offentlige ytterligere. Det finnes nemlig ingen måte å benytte dette overskuddet på som ikke gir det offentlige enten skatteinntekt, avgifter eller begge deler.

Eva sa...

Offentlig eller ikke.. samme for meg, men ufattelig irriterende å måtte scrolle nedover og nedover og nedover og nedover før det finnes en nyhetsartikkel som ikke omhandler rikinger og skatt. Og det gjaldt i dag samtlige nettaviser! Tror det hadde måttet et terrorangrep på norsk jord til for å få overskriftene i formiddag. Pinlig! Til alle redaktører rundt om: Vi bryr oss faktisk ikke. Gi oss noe matnyttig å lese ellers kan vi kjøpe se og hør!

Anonym sa...

Ja ja, stakkars barnehageeiere som blir avslørt på grunn av litt åpenhet om inntekt, formue og skatt. I denne debatten kommer det veldig tydelig frem at det er de grå og ellers usynlige mellomsikte og lavere rangs politikere og forretningsfolk som ikke vil at offentligheten får vite hva de egentlig tjener på sine verv og engasjementer her og der rundtomkring.

Hans Magnus Borge sa...

Jeg har et forslag
http://hansmagnusborge.blogspot.com/2010/10/slutt-med-grafsing-i-folks-privatliv.html

Marianne sa...

Jeg synes det er latterlig med skattelister. Hvorfor skal vi nøye oss med å liste opp de rikeste? Hvorfor ikke liste opp de fattigste også, mens vi likevel holder på? TV2 kan lage reportasje: Odd-Geir er Norges fattigste! Bli med hjem til Odd-Geir!
Det blir kjekt. Lokalavisene kan lage oppslag med hvem som er fattigst i kommunen. "De tjue fattigste i Lom" - med fullt navn og bilde og portrettintjervju.

Hvis det er ok å legge ut navnet på de rike, bør det også være ok å legge ut navnet på de fattige. Det er jo til samfunnets beste. Demokrati og frihet og sånne ting.

Ellers er det kjekt å se at det er så mange som betaler mer i skatt enn det jeg har som skattbar inntekt. Og så kan jeg kanskje ringe til dem som skatter nøyaktig like mye som jeg får fra NAV, sånn at jeg kan takke dem for å bidra til mitt livsopphold. eller noe sånt. Så kan vi kose oss med den fellesskapsfølelsen vi får. ja, det blir kjekt.

Strappado sa...

At man i Dagbladet kunne zoome inn på rikingene gjorde meg mildest talt betenkt. Men må innrømme at jeg ble sittende å leke meg med zoomen en stund.

gg sa...

Vampus - i den anonymiserte utgaven du foreslår vil jeg gjerne bytte ut postnr. med yrke (og evt. stillingsbrøk). Dette er virkelig noe det hadde vært kjekt med godt tallmateriale på.

Anonym sa...

Hva med de arbeidsløse, de syke og de eldre?

Hvorfor skal offentligheten vite at jeg har lav innkomst? Hvorfor skal alle vite hva jeg ikke har? Slike folk som meg har ikke noe å skjule, ikke har jeg gjort noe galt heller men jeg ble syk og nå blir jeg offer og det blir ennå vanskeligere f.eks. å få jobb - takket offentliggøring av slik informasjon som skattelistene er det et faktum at jeg ligger på fattiggrensen og har vært der i flere år.
Informasjoner ved kredittsjekk er ganske lik det som informeres om gjennom den publiserte skattelisten hos dere. Derfor spør jeg om jeg får et gjenpartsbrev fra der hvergang ovenstående kalkulator brukes på meg og mitt navn?

Hvorfor? Du får f.eks. ikke jobb fordi du kanskje har veldig litt på kontoen din – du er sikkert en forferdelig person fordi du skylder Jysk Sengetøyslager 1 800 kr.

Kapitalisme blannet med misundelse er en trist og destruktiv blanding.

Ansvarlig Redaktør sa...

Veldig gode argumenter. Bra!