Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, mai 01, 2011

Avvikler tilbudet brukerne er mest fornøyd med

Da det ble avslørt at den private aktøren Adecco hadde brutt arbeidsmiljøloven i driften av et sykehjem i Oslo nærmest frådet sosialdemokratene over de grådige private selskapene som utnyttet de stakkars arbeiderne på det groveste i mediene. Dette skulle bli saken Arbeiderpartiet skulle vinne høstens kommunevalg med. I dag bekrefter Aps byrådslederkandidat Liebe Rieber Mohn, bankdirektørfruen fra Oscarsgate, at Arbeiderpartiet ganske riktig går til valg på å kaste ut resten av de private som driver sykehjem i Oslo - til tross for at det er disse tilbudene brukerne og deres pårørende er mest fornøyd med.

Da Adecco-saken sprakk tok det kort tid før byrådet i Oslo affære og kastet ut Adecco som leverandør. Som Elin Ørjasæter skrev - Det kan man gjøre med private tilbydere; si dem opp hvis de gjør noe galt. Det er dessverre ikke mulig å gjøre med for eksempel offentlige Bærum sykehus, der tusenvis av pasienter ble utsatt for grove regelbrudd og flere kan ha dødd på grunn av datotriksing for når pasienter skal kalles inn til kontroller og behandling.

I kjølvannet av Adecco-saken ble det avslørt et uttall andre saker ved offentlige drevne omsorgsinsitusjoner. I Moss skal de ansatte ved det offentlig drevne Orkerød sykehjem måtte jobbe overtid uten å få overtidsbetaling, og ved offentlig drevne Melløsparken sykehjem har pleierne ha gått doble vakter og overnattet i kjelleren i lokaler som ikke er godkjent av brannvesenet. I rødgrønne Trondheim kommune har sykepleiere jobbet 50 og 57 dager uten en eneste fridag,gått ulovlige dobbelvakter og jobbet opp mot 16 timer i døgnet.På offentlige sykehjem. Det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst avdekket rundt 50.000 brudd på på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven i 2010.

Vi har hørt lite fra Arbeiderpartiet om disse sakene. Lovbrudd i det offentlige er åpenbart mer moralsk enn lovbrudd i det private.

I Oslo var Ammerudlunden, som ble drevet av Adecco Helse, i mange år det sykehjemmet som hadde de mest fornøyde beboerne i de årlige undersøkelsene som blir tatt blant sykehjem i Oslo. Lenge var det flest private sykehjem som skåret best blant brukerne og pårørende. Det siste året har de offentlige drevne hjemmene tatt opp konkurransen og skårer stadig bedre (etter hukommelse fra 2010 - noen som har undersøkelsen?). Dette understreker nettopp poenget med konkurranse - både offentlige og private blir bedre, samtidig som at brukerne får et bredere og mer variert tilbud. Det betyr også at Høyre-styrte Oslo kommune også vil ha kvalitet i de offentlige tjenestene - ikke bare privatisere for privatiseringens skyld.

Arbeiderpartiet ønsker å begrense tilbudet til kommunens innbyggere, kvitte seg med de som til i dag har levert de beste tjenestene for brukerne og sørge for et one-size-fits-all-tilbud. Ønsker du noe annet kan du ha det så godt. Det er jo også noe å gå til valg på. Men for så vidt ikke noe nytt fra Arbeiderpartiet, der fagforeningsstyrt ideologi er mer viktig enn pasienter og pårørende.

Jeg tror de gjør en tabbe. Jeg tror faktisk dette er en tapersak, selv for Arbeiderpartiet. De snakker kun til menigheten, mens folk flest opplever at de får gode nok tjenester - men gjerne vil ha mer valgfrihet og mulighet til å påvirke sin egen hverdag.

Når Arbeiderpartiet ikke klarer å overholde arbeidsmiljøloven i de offentlige foretakene som de selv er ansvarlige for, så skjønner ikke jeg hvorfor de tror de kan gjøre det bedre bare de får flere å håndtere. Hvis dette er det de skal vinne valg på. Vel... Bring it on!

6 kommentarer:

Sverre sa...

Hei, enig i hovedkonklusjonen din! Jeg kjenner ikke detaljene mht utviklingen i Oslo, men undersøkelsen ligger her: http://www.sykehjemsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Sykehjemsetaten%20%28SYE%29/Internett%20%28SYE%29/Bilder/Pårørendeundersøkelsen_2010%28endelig_versjon%29.pdf

haakonsk sa...

Når du skriver lovbrudd høres det så ille ut, men når jeg leser hva lovbruddene er (jobbet x dager i strekk), tenker jeg sånn "Javel, er det ulovlig? Hvorfor er det ulovlig?" Selvfølgelig skal ikke arbeidsgiver kunne tvinge arbeidstakerne til å jobbe mer enn det som er avtalt i kontrakten, men så lenge det er frivillig for begge parter...? Det er mye merkelige lover...

VamPus sa...

haakonsk: Jeg er for en oppmyking av arbeidsmiljøloven. Det er helt merkelig at f.eks. nordsjøarbeidere kan jobbe skift som 12 timer pr. døgn i 14 dager, for så å ha en friperiode på tre til fire uker, men for sykepleiere så skal liksom det være grov utnytting. Et annet turnussystem enn det som er i helsevesenet i dag ville gjøre det mulig for blant annet helsefagarbeidere og sykepleiere fra våre naboland å bo i eget land, men pendle periodevis til arbeidsopphold i Norge, og dermed løse problemet med manglende arbeidskraft.

Det er for øvrig det offentlige som er den største synderen mot arbeidsmiljøloven, samtidig som Arbeiderpartiet klamrer seg til den. Mer opptatt av fagforening enn av folks ve og vel. Men det er som sagt ikke noe nytt.

Helsefageren sa...

I brukerundersøkelsen var det 3 stykker som svarte fra Ammerud sykehjem. De undersøkelsene sier veldig lite om kvalitet.

Anonym sa...

Dvs. at har ikke Ap en bedre sak å gå til valg med, så har de i realiteten ingen sak.

Haakonsk: For uansett så gjelder de samme lovene for både private og offentlige.

Så hva nå Ap?

Anonym sa...

Valgkamptips til Høyre:

Adeccosaken var en nøye gjennomtenkt drittpakke. Den er derfor meget skummel.

Legg merke til hva venstresida nå gjør: De fremstiller private helseforetak som en trussel mot helse-Norge. Ingen begrunnelse bortsett fra Adeccoreferansen, og standardfraser om profittjag.

- Det er livsfarlig å ta på seg bevisbyrden her.
(Ap bruker ofte denne strategien: Gjenta og gjenta en lettvint påstand hvor høyresiden beskyldes for for ett eller annet negativt, slik at de må bruke taletiden på å forsvare seg. En gang var det vel: "Høyrepartiene vil ta penger fra felleskapet og gi skattelettelser til de rikeste..")

- Istedet må Høyre (og Frp) kontre med en like bastant påstand:

"Det brytes langt flere regler innen offentlig eide helseinstitusjoner enn i private."

(Å underbygge påstanden tar tid og må må kun gjøres dersom man trenger å vinne en detaljdiskusjon..)

2. Hovedbudskapet må være:

A) De rødgrønne går til valg på å gi offentlig eide institusjoner monopol på visse tjenester:
Dette betyr to ting:

1: Redusert forbrukermakt. Det viktigste for Høyre må jo være at beboere på private sykehjem er meget fornøyde med tilbudet.

2) Å fjerne konkurranse innenfor områder hvor konkurranse har gitt innsparelser betyr å gjeninnføre dyre sosialistløsninger fra 70-tallet.

B) Sosialistene mistenkeliggjør mennesker som skaper arbeidsplasser og tilbyr tjenester for felleskapet: Dette markerer
hovedforskjellen mellom de borgerlige og sosialistene.

smartass