Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, august 19, 2011

Skitten valgkamp

Så var silkehanskene av. Onsdag kveld sendte Oslo Arbeiderparti et brev til Oslo FrP og Oslo Høyre, hvor de reagerer sterkt på at Høyre og spesielt FrP sier at partiet vil innføre eiendomsskatt i Oslo dersom de vinner valget. De mener dette er en brudd på løftet om en verdig valgkamp:
"Arbeiderpartiet i Oslo reagerer meget sterk på disse utspillene om å spre usannheter om Arbeiderpartiets politikk og reise tvil om vår alminnelige politiske troverdighet. Vi oppfatter dette som manglende respekt for vårt program og vårt partis demokratiske prosesser. 
Vi vil derfor be Fremskrittspartiet avblåse sin løgnaktige annonsekampanje, og retter tilsvarende krav til Høyre om å avstå fra å snakke usant om Arbeiderpartiets politikk og vår politiske praksis. Hvis disse partier ikke følger opp dette, betyr det at de ikke følger opp de intensjoner og de erklæringer de selv gav i forbindelse med valgkampåpningen."

Signert Liebe Rieber Mohn, Rune Gerhardsen og Jan Bøhler. Brevet fant ved en inkurie veien til en helside i VG papir i går. Jeg vet ikke når VG trykkes, men jeg har ved en inkurie fått e-posten og mailen var sendt kl.21.40 onsdag kveld. Oslo Arbeiderparti kan selvsagt ved en feil ha mistet brevet til desken i VG. Slikt skjer i vår digitale tidsalder.

Nå har ikke jeg diskuterte dette med Oslo Høyres leder og vet ikke hvordan han vil respondere. Men min umiddelbare reaksjon var at nå er silkehanskene av og Oslo Arbeiderparti er i normal valgkampmodus hvor de vil bruke dette som unnskyldning for å gå vekk fra nettopp en faktaorientert og anstendig valgkamp.

Oslo FrP får svare for sin egen kampanje, men innbyggerne i Skedmso, Sørum og Nittedal kan bekrefte at Arbeiderpartiets løfter om å ikke innføre eiendomsskatt ikke er verdt papiret det er skrevet på. Som tidligere Ap-velger, uføretrygdede Birute Åkvåg fikk erfare i Nittedal.

Så når Høyre "insinuerer" at Ap vil innføre eiendomsskatt, så er det basert på to enkle ting - regnestykket over valgkampløftene som overgår budsjettet for kommunen i dag og må dekkes inn på en eller annen måte, samt erfaringer fra nabokommunenen våre. Høyre og FrP fjernet for øvrig eiendomsskatten i Nittedal fra 1. januar i år.

Oslo Ap og Arbeiderpartiet sentralt flyter på en sympatibølge etter 22. juli. Forståelig nok. Terroranslaget rammet dem hardest av alle, og ingen av oss kan forestille oss hva de som var på Utøya eller de pårørende går gjennom. Men når statsminister Jens Stoltenberg svarte terroren med ordene "mer demokrati" så kan han umulig ha ment at Arbeiderpartiet var hevet over en hver kritikk, samtidig som de selv skal kunne sette frem påstander de ikke kan belegge.

Liebe Rieber Mohn sa i TV2-debatten på mandag at Høyre ikke ønsker å redusere de sosiale forskjellene i Oslo, og fortsatte med at vi ikke gjør noe for å redusere de store forskjellene i skoleresultater.

Det er jo litt gøy at Ap bruker skoleresultater mot oss i og med at de er mot at skolene skal gi ut disse, mens vi vil ha mer resultatmåling for nettopp å kunne finne hvor det utfordringer OG gjøre noe med dem. Men Rieber Mohn snakker også mot bedre vitende. Ikke bare brukes det mer ressurser per elev på utsatte skoler i Oslo, men byrådet har også fremmet 17 konkrete tiltak for en bedre skole for mer kunnskap, sosial utjevning og bedre integrering. Oslo-skolen leverer også konsekvent bedre resultater innen det å lese og skrive enn resten av landet, til tross for større utfordringer enn de fleste kommuner.

Men Oslo Ap vil altså få lyve i fred, mens de andre partiene skal ta hensyn og holde kjeft.

Det er ikke mer frihet eller mer demokrati. Det er å misbruke folks føleleser og sympati.

25 kommentarer:

Konrad sa...

Høyresidens motstand mot eiendomsskatt er ren egoisme, den er fullstendig prinsippløs og kun basert på "jeg liker ikke å betale skatt". I fraværet av reell boligskatt og med god mulighet til å vri seg unna formueskatten, er eiendomsskatten den mest sosialt rettferdige. Den har ingen vridningseffekter og det er umulig å skjule verdier. Eiendomsskatten er også rettferdig ved at den tilfaller kommunen der eiendommen ligger (vertskommunen), i motsetning til annen skatt som tilfaller bostedskommunen og staten.

Anonym sa...

Det ser dessverre ut som om enkelte i AP virkelig utnytter sympatien til "dirty" spill -og tror de kan si hva som helst så lenge meningsmålingene er på deres side. Det er skammelig å utnytte tragedien på denne måten.

All sympati til pårørende og ungdommen som sliter etter ufattelig vonde opplevelsen på Utøya, men man velger ikke ut fra sympati, men politisk enighet. AP må tåle å diskutere politikk. Det er valg.

@Konrad: Eiendomsskatt eller ikke.
Hvem som får min stemme er avhengig av flere og viktigere teamer

VamPus sa...

Konrad: Vet du, at jeg er en av dem som gjerne skulle hatt en reell debatt rundt eiendomsskatt. Poenget er at den kan ikke komme i tillegg til, men til erstatning for, annen beskatning. Det kan være at det er mer effektivt/rettferdig å skatte bolig, i stedet for f.eks. personinntekt. Men så lenge den kommer i tillegg er jeg mot. Tar gjerne i mot gode argumenter for og mot her eller på e-post.

Anonym: Ap kan jo for så vidt ikke for hvordan mediene velger å dekke tragedien. Det påligger et ansvar der også.

Tormod sa...

Konrad: Jeg tror en viktig grunn til at mange er mot eiendomsskatt er av prinsipiell art: Ved å kontinuerlig måtte betale en avgift på boligen sin blir man minnet på om at man faktisk ikke eier den, men alltid må betale "husleie" til staten.

Jeg vet ikke om jeg er helt enig i dette, men jeg har full forståelse for synet.

Torunn sa...

Det var flere ting ved Libes innledende kommentarer på TV2 som var på grensen til løgn. Høyres skolebyråd har sagt at skolen skal bli bedre til å utjevne sosialeforskjeller de siste 10 årene. Hun etterlyste språkopplæring før skolestart, noe Høyre startet med for flere år siden, både i barnehagene og med egne opplegg for de som ikke går i barnehage. Libe innledet også med å si at alle de gode skolene i Oslo ligger i Vest, noe som er en direkte løgn, eller i beste fall et utslag av manglende kunnskap.

Georg L sa...

Tormod: Nå går ikke eiendomsskatt til staten, men til kommunen, så det er i så fall en "husleie" til kommunen hvis det skal ha et navn.

Jeg synes ærlig talt det er en fair skatt og at man betaler etter verdien på eiendommen. Det er sosialt rettferdig, som Konrad sier.

I tillegg gir det en mulighet for kommuner å få inn sårt trengte penger i et ofte ellers stramt budsjett. Oslo er her kanskje i en særstilling og trenger muligens ikke eiendomsskatten, men det må være opp til det enkelte byråd å bestemme hva som er mest hensiktsmessig.

Bjørn Haugen Morstad sa...

Hvordan "Konrad" og andre kan få seg til å påstå at eiendomsskatt er sosialt rettferdig er for meg en gåte. Prinsippet for beskatning i Norge er "etter evne". Å eie en eiendom gir ikke skatteevne. Eiendomsskatt bidrar til å ØKE sosiale forskjeller ved at kun de med høyest inntekt har råd til å eie verdifulle eiendommer.

eiendomsskatt er peanuts sa...

Slutt å sutre folkens. I hvilket annet land får man trukket ifra 28% av renteutgiftene til boliglånet?

Husk hva Erna sier: Høyre skal ikke bare være et kalkulatorparti lenger

Ove Kristian Furelid sa...

Til alle dere som kritiserer Konrad. Jeg mener bestemt at han har helt rett. Kommuner som innfører eiendomsskatt gjør det nettopp fordi de har en sår økonomi for tiden og er faktisk nødt til å hente inn penger på ett eller annet vis. Noe må vi mennesker har råd til å yte, men har vi ikke det så får vi dermed søke om bostøtte.

Ellers så har jeg lest et eller annet sted om at Høyre som tidligere var motstander av eiendomsskatt, faktisk innførte den i enkelte kommuner for å hente inn penger kommunen trengte for å dermed kunne gi ytelser til folket. Kall det gjerne dobbelmoralisk, men Høyre har krøpet til korset og sagt at de har overvurdert sine egne løfter til kommunens innbyggere.

Anonym sa...

Vampus, hva media skriver skal selvfølgelig ikke Ap stå til rette for. Derimot, at representanter fra AP kommer med usannheter og kommentarer på grensen til løgn (som Torunn uttrykker det) må de konfronteres med.

Jeg retter avslutningen i min kommentar kl 13.19 til å si det som egentlig var meningen, nemlig at selv i disse tider må representanter for AP finne seg i å bli korrigert/tatt for uriktige påstander. Vi velgere må vite hva som er sant/usant og Høyre er vel de som best kan uttrykke (korrigere usannheter) og formidle hva eget parti står for.....

slemme slemme arbeiderpartiet sa...

ja, ja, nok et innlegg om hvor du hisser deg opp over hvor slemme arbeiderpartiet er..

men alle de grumsere islamofobe kommentarene bryr du deg lite om. hvorfor denne prioriteringen? ytringsfrihet vettu?

hva er det med deg og arbeiderpartiet? hvorfor denne voldsomme irritasjonen?

Konrad sa...

Eiendomsskatt (som vel egentlig er en avgift) beregnes av eiendommens bruttoverdi, dette i motsetning til formuesskatt som er en skatt på nettoverdien MEN med 70-80% rabatt for bolig. Det betyr at formuesskatt er den minst treffsikre av alle skatter, det er straff til de som IKKE har lån på bolig eller hytte.

Kakse A kan f.eks. bolig og hytte verdt 100 mill på markedet, men med et lån på 30 mill blir hele denne formuen skjult. Pensjonist B har en leilighet til 3 mill, uten lån. Er det A eller B som betaler mest formueskatt? Her bør det også tilføyes at A kan trekke gjeldsrentene på skatten. Jo rikere du er, desto større krone-gevinst har du av denne ordningen. Ingen kan påstå at dette er sosialt rettferdig ordning.

Eiendomsskatt er en avgift på bruttoverdien, og det er dermed ikke rom for tilpasninger. Bruttoverdien sier noe om eiendommens (potensielle) avkastning, og er derfor langt mer sosialt rettferdig enn formues- og kapitalskatt knyttet til personer (som i tilfellet boligeiendom i praksis er belønning for belåning). Mens formues- og kapitalskatt for personer gir kraftige incentiver til overinvestering i bolig og hytte, gir eiendomsskatt ikke slike vridninger.

Dessuten det viktigste i kommunevalget: Eiendomsskatt tilfaller vertskommunen som ellers har små muligheter for å skaffe inntekter fra fritidsboliger og "bruk og verk" (industri og kraftverk). Kommune X (f.eks. Tjøme) der kakse A har sin hytte plikter å stille brannvesen, legevakt, gatelys etc til rådighet for kakse A, selv om A ikke betaler fem øre i kommunekassen. Eiendomsskatt er spesielt viktig for kommuner med mange fritidsboliger og tungindustri/kraftverk med få ansatte.

Til slutt: Eiendomsskatt er en meget enkel skatteform, når eiendommen er taksert kreves minimal administrasjon (dette i skarp kontrast til ordinær skatt).

Motstanden mot eiendomsskatt fra H og Frp er ren sutring, det finnes ikke økonomiske argumenter (tvertimot) og de sosiale argumentene er syltynne.

Konrad sa...

Tormod:
Eiendomsskatt er en avgift til kommunen (ikke staten). Joda, du eier din egen bolig, men glem ikke at når du bor i en by så sørger kommunen for fortau, gatelys etc helt frem til døren din. Du betaler altså for at kommunen er vertsskap for eiendommen din, dette blir enda tydeligere for industrieiendommer.

Vampus:
Joda, eiendomsskatten kommer i tillegg til personskatt, men vi må se helheten i skattesystemet. Formuesskatten er det lett å snike seg unna med litt lån og det er ingen skatt på kapitalinntekt fra egen bolig så lenge du bor der selv (til og med gevinsten er skattefri). Dette betyr i praksis at både formuesverdien og avkastningen av egen bolig (inkl hytte) er skattefri (i kontrast til finansinvesteringer som beskattes fullt ut), eiendomsskatt er dermed i praksis den eneste skatten på boligeiendom.

Bare så det er sagt: Jeg er en av de mange som vil tape på skjerping av skatt på eiendom/bolig (jeg har maksimal fordel av dagens ordning).

VamPus sa...

slemme slemme arbeiderpartiet: Vis hvor i kommentarfeltet hos meg du finnes grumsete islamofober? Dersom du ikke finner dem, så er det kanskje en grunn til det - for det første fordi jeg selv er innvandringliberal, for det andre fordi jeg moderer - primært personlig sjikane, men islamofobene har som regel et like anstrengt forhold til dannelse som de har til innvandrere så det pleier å være uproblematisk, og for det tredje - med deg selv som unntak, så kan du jo lese de andre som kommenterer her - litt høyere nivå enn f.eks. på VG nett?

Geirronmo sa...

Nes Kommune i Akershus, ledet av AP, fikk et valgløfte av AP før siste kommune-valg om ikke å innføre eiendomsskatt. Dette ble brutt etter ca. 3 uker!

AP finansierer velferd med lån...ikke stem på det partiet pga det som har skjedd i sommer!

Geirronimo sa...

Forøvrig: Vampus - det er helt riktig som du påpeker, det har ikke vært noen reell debatt rundt eiendomsskatt - den har blitt "snik-innført", og de ansvarlige kan ikke fjernes. Det har vært en diskusjon i den "øvre svære rundt AP" - min påstand...

Professor Jørn Rattsø har laget forslaget til hvordan beskatte bolig. Han sier samtidig: "poenget med eiendomsskatt er ikke å øke skattebyrden, men å få bedre skatter" - det blir selfølgelig ikke fulgt.

Lars Erik Borge og AP's sentralstyremedlem Dag Terje Andersen anbefaler å "øke eiendomsskatten i Norge". Videre skriver de:

"- Stadig økende globalisering gjør kapitalen mer mobil og skatteunndragelse lettere. Dermed bør skatten legge på immobil kapital, sier Borge."

Altså mener sentrale personer i formingen av denne skatten at den bør innføres pga. at penger er vanskligere å beskatte??!!??..helt utrolig - og selfølgelig på viddene når vi nå vet at eiendom svinger i verdi og helt umulig å få en fast takst tilknyttet reell verdi..

IvarE sa...

Det er faktisk en -1- god ting med eiendomsskatten.

Og det er at den så langt er det nærmeste man kommer til en "koppskatt", eller alså en skatt per hode. Innenfor visse snevre rammer blir ilagt skattebyrde innen kommunen omtrent lik for alle, helt uavhengig av skatteevne.
Eier betaler for seg, og skyver skatten videre ned på leietakere der det er mulig eller naturlig.
Akkurat som det skal være.

Men at jeg noensinne skulle få se Konrad argumentere for koppskatt, av alle skatteformer, det overrasker ikke så lite. Men pytt-pytt. Bare en Ap-katt har foreslått noe, så må det jo være lurt. Ellerno' slikt.

Konrad sa...

IvarE:
Eiendomsskatten er overhode ikke noen form for koppskatt, det er helt misforstått. Jeg forklart ganske nøye ovenfor hvorfor det ikke er slik. Eiendommer beskattes på bruttoverdien og bedriftene betaler like mye som private. I mange landkommuner som er vertskap for tungindustri eller kraftverk har eiendomsskatt ofte vært eneste mulighet til å sørge for at bruk og verk bidrar i kommunekassen (et kraftverk til en verdi av flere mrd kroner har kanskje bare 5-10 ansatte lokalt). Det er altså boligens bruttoverdi som skattlegges. En kakse med bolig verdt 50 mill betaler naturligvis 10 ganger mer i eiendomsskatt enn vanlig villa til 5 mill.

I år stemmer jeg Venstre (jeg vingler mellom V og H; Ap har jeg aldri og kommer aldri til å stemme).

Geironimo:
I Norge er det ikke slik at "penger" skattlegges, det er verdier som skattlegges uavhengig av om disse foreligger som kontanter, aksjer, fast eiendom, sølvtøy eller kjøretøy. Det snurrige er at man i Norge skattlegger kontanter (bankinnskudd) og aksjer mye hardere enn fast eiendom. Hva tror du konsekvensen av det er? Ta deg en tur til Geilo eller Blindleia så ser du konsekvensen.

geirronimo sa...

Konrad - ta deg en tur utenom Norges grenser så ser du at det er mer vanlig å leie enn å eie. I tillegg, alle land som har skattelagt eiendom har ikke akkurat gjort noe lurt - det har ivhertfall ikke ført til noe voldsom økning av inntekt over tid..snarere tvert imot!

Det var et utgangspunkt for å skattelegge eiendom for privatpersoner i Norge, og det var at annen skatt skulle bort, ref Rattsø! Han er professor i emne og er oppriktig når han sier at det totale skattetrykket MÅ ikke øke..

Konrad sa...

Geironimo:
Du blander sammen to ting - den totale skattleggingen og utformingen av skattesystemet. Spm om den totale skattleggingen vedrører ikke mitt generelle poeng.

Dagens skattesystem i Norge betyr blant annet at eiere subsidieres av skattesystemet, taperne er dermed leietakere. Leietakere er ofte studenter, innvandrere, sosialklienter og i det hele tatt folk som tjener minst. Hvor sosialt rettferdig er det? Eiendomsskatt fordeles mellom eiere og leiere.

Anonym sa...

Hvis vi måtte betale alle renter på lån selv - med unntak av rentene på lån ved kjøp av bolig inntil 3 millioner, så ville kommunene kunne få bedre råd uten bruk av eiendomsskatt.
Alle kommunepolitikere klager over at kommunene får for lite penger,helt uavhengig av parti.Oslo f.eks. trenger flere penger til utbygging av sykehjemsplasser etterhvet som befolkningen blir større og eldre. I stedet legger kommunen ned sykehjemsplassr.

IvarE sa...

Konrad:
Jada. Visse ekstremutslag får du alltid. Men det store, store flertall vil innenfor hver kommune falle innenfor en normalfordeling der standardavviket blir lite. Mao. en koppskatt.

Men hva er denne "greia" med at enhver skattlegging skal forsvares ut i det absurde bare den begrunnes med å "ta de rike". Det er noe med gangsynet der et sted...

Anonym sa...

Ivar E Poenget med skatt er,som du vet, ikke å "ta" noen som helst,men å få penger til felles-
oppgavene. Hvordan fordelingen av bidragene skal være,er det opp til partiene å avgjøre. I praksis er det nok slik at "enhver er seg selv nærmest". De som ikke er avhengige av så store tjenester fra samfunnets side,vil nok velge det partiet som pålegger dem minst bidrag.

Geirronimo sa...

Skatt på bolig, sovende kapital som det er, opplever mange som direkte umoralskt. Hvorfor skal jeg straffes for å ha klart å skaffe meg bolig?

I tillegg: staten har over 3000 milliardær på bok og skatten inn fra min bolig skal da monne inn i alt det? Det er faktisk ikke å forstå at dette er nødvendig!

Konrad sa...

Om du sover i ditt hus eller hytte er det likevel ikke "sovende" kapital. Penger i madrassen eller gullbarrer i safen er sovende kapital.