Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, august 02, 2011

Notater til Kurer på P2 kommende lørdag

Til helgen har NRK P2s mediemagasin Kurer et program om nettdebatt generelt og i forbindelse med innvandringsdebatten spesielt, hvor undertegnede deltar. Som vanlig før en debatt eller medieopptreden forberedte jeg meg med "soundbites" - det jeg tenker på som viktige momenter jeg vil ha med, og som er relevant for debatten. Typisk nok er det når man har mye på hjertet at ting kludrer seg til, og jeg håper bare den stakkars journalisten klarer å klippe til noe fornuftig. Jeg får vel si som tidligere stortingspresident, den ærverdige C. J. Hambro: "Det står enhver fritt å gi uttrykk for den forvirring som måtte herske i hans indre".


Her er momentene jeg syntes det (i denne sammenheng) var viktig å få med:

Ytringsfrihet er grunnleggende for en fri debatt og utgjør i et liberalt demokrati fundamentet og forutsetningen for politisk mangfold og borgernes autonomi.

Ideelt sett så tilsier ytringsfriheten at alle slags meninger, også de mest ytterliggående, skal slippe fritt fram i offentligheten for å bli imøtegått der. Men det forutsetter jo at det er noen som orker å ta jobben med å grave opp fakta, tilbakevise myter, og diskutere med folk som mener sjikane av meningsmotstandere er greit.

Det er en myte at debatten blir mer inkluderende av å tillate trollene. Det ekskluderer nemlig de som ikke orker å hele tiden bli møtt med personlig sjikane, løgn og påstander det ikke finnes hold i. Dermed flykter de gode kreftene fra kommentarfeltet og de som skriker høyest får bli.

Det er også en myte at man ikke får lov å være kritisk til innvandring i Norge. Problemet er at legitim innvandringskritikk blir stemplet som rasisme, og slik utviskes grensene mellom hva som er viktige problemstillinger og hva som er ren hets.

Selv det regjeringsnedsatte Brochmann-utvalget, som skulle se på velferdsstatens utfordringer i fremtiden, ble beskyldt for å skape et innvandringsfiendtlig klima fordi de problematiserte at økt innvandring kombinert med lav arbeidsdeltakelse ikke vil være bærekraftig på sikt. Hate speech og stigmatisering er med andre ord overhode ikke typisk for høyresiden, men i aller høyeste grad noe som også kommer fra venstresida i den polariserte norske debatten.

Det er et paradoks at i et land der partiene er så like, så er debatten så polarisert. Tyder mer på et behov for å skape syntetiske forskjeller for å kunne differensiere seg.

Konflikt er ikke i seg selv negativt, vi trenger friksjon og uenighet for å kunne bevege samfunnet fremover. Spørsmålet er hvordan konflikten blir håndtert.

Mediene har selv stort ansvar for den polariserte debatten gjennom å skape konflikt der det ikke nødvendigvis er noen. Man velger konsekvent enkeltsitater og worst case scenarier for å få en sak.


Den offentlige debatten har aldri vært fri og inkluderende. Den er sterkt moderert og kontrollert, med høyere terskler ettersom forumet for debatt har lesere eller seere. Og slik bør det være. Ingen har lyst til å høre hva fem på gata tror om renta skal ned eller opp, slik dere driver med her i NRK. Det kan være underholdende når Norsk Tipping har trekning i Joker, men ikke i saker der man ønsker folk som snakker i hele setninger og bidrar med kunnskap og refleksjoner.

Fullt navn er ingen garanti for konstruktiv debatt. Som debattredaktør fikk jeg selv drapstrusler som ansvarlig for å ha moderert vekk kommentarer som var dypt krenkende mot andre i kommentarfeltet, som «du burde dø din hore» eller mot samfunnsaktører, som for eksempel at «Siv Jensen burde kastes ut av landet».

Leif Knutsen hos Minerva:

Skillet går ikke mellom akseptable og uakseptable meninger, men mellom konstruktiv og destruktiv adferd. Det er ikke de med aparte meninger som ødelegger online fora, det er bråkmakerne. De som kverulerer uten å lytte, misforstår med vilje, tvinger deres meningsmotstandere til å bruke all sin tid og sine krefter på å forklare sitt poeng om og om igjen. Deres målsetning synes å være å jage ut meningsmotstandere slik at de kan dominere debatten.

Med andre ord er det relativt få farer med å la folk utrykke ekstreme synspunkter i full offentlighet. Det er mer grunn til å være urolig over et debattklima der deltagerne stadig må bekymre seg over å bli beskyldt for å være for nær Anders Behrings Breiviks vrøvlete manifest.

Lars Gule i Politisk kvarter:

Når disse meningene da får eksistere i sine egne fora, enten nå disse foraene er tidsskrifter, organisasjoner eller som nå på egne nettsteder, så blir dette altså en type drivhus hvor disse meningene trives og utvikler seg.

Fra Kristin Clemets blogg:

Den danske liberalkonservative tankesmien Cepos, har undersøkt sammenhengen mellom såkalt hate speech og hate crime i USA og flere europeiske land. Dersom det er en sammenheng, så bør det være mer hate crime i USA enn i mange europeiske land, siden USA har en mer liberal lovgivning knyttet til ytringsfrihet.

Cepos finner ingen slik sammenheng. Tvert om er antallet hat-forbrytelser, relativt sett, langt større i land som Finland og Tyskland enn i USA. Det betyr neppe at man kan være sikker på at fri debatt fører til mindre vold, men det er i hvert fall vanskelig å konkludere motsatt: At det blir mindre vold, bare vi strammer inn på ytringsfriheten.

Derimot bør denne saken, og kanskje spesielt det som har skjedd etter terrorhandlingene, lære oss at vi kanskje bør gjøre noe med ytringskulturen i landet vårt. Det er ikke et juridisk spørsmål, men et spørsmål om hvilken atmosfære og dannelse vi vil la prege den offentlige samtale og den politiske debatt for at alle skal føle seg inkludert i demokratiet.

5 kommentarer:

dagfinn sa...

Jeg er enig og glad for at noen sier alt dette. Fornuftig problemløsning krever fri debatt med et minimum av gjensidig respekt. Personangrep fører lett til at de mindre tykkhudete trekker seg, og det er ingen ting som tilsier at akkurat de er dummere enn andre eller har mindre å bidra meg. Kanskje snarere tvert imot. I tillegg har usaklighet en tendens til å føre til at saken overdøves av støy, for eksempel når debattanter er opptatt av hvordan de er blitt misforstått i stedet for å utdype hva de mener.

nessie sa...

Når det gjelder det omtalte Brochmann-utvalget har jeg ikke lest rapporten, men jeg la merke til overskriftene det førte til. "Truer velferdsstaten" og liknende. Saklig diskusjon om yrkesdeltakelse og årsakene til dette er helt greit, men slike debatter sklir gjerne ut i "kast ut trygdesnylterene" hvor definisjonen på trygdesnylter er alle med feil hudfarge. Da er blir det veldig lett for anti-rasister å stemple slike rapporter som rasistiske, selv om forskerene bare har gjort jobben sin.

Ove Kristian Furelid sa...

Har selv deltatt i debatter hvor innvandringsmotstanderene bare kommer opp med negative hendelser hvor det flerkulturelle samfunn ikke fungerer og hvor muslimene bare gjør ulovlige saker. Og at moderator har gitt opp.

Det motsatte har skjedd like etter terrorhendelsene på Utøya og i Oslo, der ble alle som som med konstruktiv kritikk at innvandringen sett som om de alle skulle ha hatt brune meninger. Men nå er alt tilbake til det samme gamle.

På det diskusjonsstedet så går man ikke under fullt navn men bare nick som man selv bestemmer hva man skal kalle seg.

Øyvind sa...

Mener nå en gang at alle meninger er like viktige.

Men utøy som nynazister er litt som sigaretter. Vi kan forby tobakksalg, men i og med at det fremdeles finnes et marked for sigaretter vil vi ikke oppnå annet enn at brukerne fortsetter å "pushe" og kjøpe sigaretter ulovlig.

Nynazister og andre ekstremister fungerer litt på samme måte. Jeg vil ikke at de skal operere "svart" og usynlig og bare komme ut av hullene sine når de skal ytre hatet sitt gjennom demonstrasjonstog og vold, jeg vil ha dem frem i lyset så jeg vet hvor vi har dem, jeg vil høre meningene deres så vi kan svare dem rasjonelt og i det minste ha en sjanse til å "omvende" dem til vår side.

Mange av barna du ser rundt deg i dag vil bli like ekstreme som Anders Breivik når de blir store. Jo mer åpenhet rundt ekstremisme vi har, jo flere av dem kan vi redde.

VamPus sa...

Dagfinn: Vel, nå er jeg litt usikker på om jeg fikk sagt akkurat dette til P2, men det var i hvert fall intensjonen. En "inkluderende" debatt er ikke nødvendigvis inkluderende dersom de som roper høyest og mest negativt fortrenger de som ønsker konstruktiv meningsutveksling.

nessie: enig - problemet er at slike debatter ofte blir en debatt om semantikk, ikke om faktiske problemstillinger. Det finnes utvilsomt trygdesnyltere, like mye som det er hevet over en hver tvil at vi skal ha et sosialt sikkerhetsnett. Det er det heller ingen uenighet om i Norge, selv om Arbeiderpartiet forsøker å fremstille det slik. Både venstresiden og høyresiden burde gå i seg selv for å se på hvordan debatten kan bli en debatt om modeller og løsninger, uten å stigmatisere à la "rasering av velferdsstaten". Unødvendig og ikke minst blank løgn.

Ove Kristian: Høres kjent ut. Men om moderator gir opp, bør man legge ned gruppa. Det er ingen grunn til å la negative krefter på den ene eller andre siden ta kontroll.

Øyvind: Mja, om alle meninger er like viktige vet jeg ikke, men som Gule er inne på - dersom utgangspunktet er å møte meninger med debatt, så må jo noen være villige til å ta den debatten. Nå rasister i ulike nyanser konsekvent tyr til personsjikane, sprer feil og uriktigheter, blir det som å kjempe mot vindmøller. Jeg tror uansett at det er hverdagsrasismen som er viktigst å bekjempe, fordi ekstremistene (som ofte har en del ville konspirasjonsteorier) skremmer folk fra seg så lenge de ikke har noen karismatiske talspersoner som kan være mer subtile. Helt ærlig tror jeg FrP har fungert forebyggende mot å få større rasistiske miljøer i Norge enn det vi har. Folk flest er ikke så ekstreme. Rett og slett. Og vil ikke bli det heller.