Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, mai 23, 2012

Arbeidspartiet

Når Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer det tidligere liberalkonservative partiet Høyre å gå til venstre sitter ledelsen stille. Når det kommer gode programforslag med klar høyrevri så skytes det ned før det knapt nok er diskutert.

I Dagsavisen i dag (som jeg ikke kan lenke til fordi de ikke vil ha trafikk til nettsidene sine) tar lederen for en av programkomiteene i Oslo Høyre, Torbjørn Sølsnes, til orde for en full omlegging av sykelønn- og uføreordningene. Han har et godt poeng når han sier at et arbeidsrettet velferdssystem ikke skal defineres ut i fra hvor syk man er, men i hvilken grad man har arbeidsevne. Derfor foreslår de å fjerne uførebegrepet, og slå sammen dagens sykelønn, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd til én ordning med samme ytelsesnivå.

Det viktige er jo hvilken oppfølging den enkelte får. Omleggingen vil gi en kraftig forenkling i Nav, som da kan rette all innsats inn mot den enkeltes arbeidsevne og behov for oppfølging, i stedet for å bruke mye tid på vurdering av ytelsen. Hvis forslaget hadde gått gjennom ville det innebære at dagens sykelønnsordning forsvinner og erstattes med en ytelse på 70 pst. av inntekten. Samtidig øker inntekten til de som av ulike grunner har lav eller ingen arbeidsevne over tid, fra dagens nivå i uføretrygden på drøyt 65 prosent.

Et glimrende forslag, spør du meg.

Sofie Mathiassen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, hadde en strålende tale på NHOs årskonferanse i 2010. Hun pekte på at til og med Arbeiderpartiet har skjønt, eller i hvert fall sagt, at det er av arbeid vi skal leve av i fremtiden. Det gjør vi faktisk i hovedsak også i dag. De har også lovet å redusere sykefraværet, men lover samtidig at de ikke skal røre retten til full lønn ved sykdom. I stedet vil regjeringen satse på kontrollordninger. De vil flytte leger over fra utøvende helsebringende arbeid til kontrollapparatet. Den er villig til å pålegge arbeidslivet økt byråkrati. Og hva sier vi i Høyre? Jo, som de lydige sosialdemokrater, eller redde konservative, vi er så sier vi i eget program – nei, vi UNDERSTREKER faktisk at: partene i arbeidslivet har et særlig ansvar for å få sykefraværet ned. Eller som Mathiassen sa - sykefraværet skal ned og det ser ut til at det kan koste hva det vil, bare det ikke koster arbeidstakeren en krone. 

Det er faktisk ikke et eneste parti på stortinget som er villig til å legge om sykelønnsordningen slik at en som går på jobb med vond hals, får mer igjen enn en som blir hjemme med vond hals. Men når Høyre sier at det alltid bør lønne seg å jobbe, så skulle man jo tro at vi mente noe med det. Det må jo ha en konsekvens. Eller har vi blitt så redde for egne løsninger at vi faktisk har blitt sosialdemokrater i alt annet enn i navnet?

Oppdatert: Jan Arild Snoen i Minerva er også ubegeistra for forslaget - av helt andre grunner!

11 kommentarer:

Tobias sa...

Til det med vond hals: Er det ikke dumt å komme på jobb og smitte alle kollegene sine fordi man ikke har råd til å bli hjemme?

VamPus sa...

For det første - vond hals smitter ikke. For det andre - det er lov å bruke huet. Fikk selv beskjed om å holde meg hjemme på en tidligere arbeidsplass da jeg satt og snufset en dag. Tidligere hadde jo gått på jobb med feber og det som viste seg å være min eneste influensa så langt. Jeg var ikke borte fra jobb i det hele tatt, men la hele kontoret øde ettersom kollegaene ble sjuke en etter en :-)

Tobias sa...

Joa, men det som da avgjør om du får kutt i lønna di eller ikke er da om du har en smittsom sykdom eller ikke? Kommentaren din viser jo bare at egen dømmekraft ikke fungerer så bra.

Du må (på solidarisk vis) ta støyten og bli hjemme og tape penger sånn at ikke andre skal bli smittet (og også måtte bli hjemme og få lite betalt), selv om du personlig kanskje kunne utført arbeidet ditt?

Gunnar sa...

-> Tobias:

Godt poeng, men egentlig ikke av prinsippiell betydning for forslaget om redusert sykelønn.

Hvis du holder deg hjemme for å spare deg selv, er det din egen avgjørelse - og det er rimelig at du selv tar en del av regningen.

Hvis du holder deg borte fra arbeidsplassen for ikke å smitte de andre, er det en beslutning om kost/nytte for arbeidsgiveren din. Og avgjørelsen bør tas av arbeidsgiver/arbeidsleder - enten i den enkelte situasjon eller ved et regelverk.
Men DA - hvis arbeidsgiver bruker sin styringsrett til å sende deg hjem for ikke å smitte kollegene dine, bør det også være arbeidsgiver som tar regningen helt og fullt.

VamPus sa...

Men er du smittsom så er du vel per definisjon syk, og bør være hjemme.

Dersom du uforskyldt mister jobben får du tre karensdager hvor du ikke får dagpenger, deretter har du kun krav på 62,4% av din tidligere lønn. Hvorfor skal sykelønn være annerledes? Er du ikke på jobb skal du ikke ha krav på full lønn, uforskyldt eller ikke.

Anonym sa...

Det er herlig vær i dag!

La de samfunnsengasjerte være samfunnsengasjerte. Og la oss andre være idiot

Det skal i hvertfall jeg.

Anonym sa...

Norsk politikk er ikke alltid like vakker, men jeg hilser en venstredreining av høyre velkommen. Skal høyreblokken bli større, er det til venstre det må spises.

Anonym sa...

Joda, folk med høy inntekt vil nok tåle reduksjon i sykelønna (så sant de ikke har satt seg i altfor høy boliggjeld og lever på vippen), men de med lav inntekt vil ikke tåle det. Det er så altfor lett å glemme dem med lite når slike forslag kommer. Skulle forslaget ha noe for seg, måtte det innføres en skjermingsgrense.
Men SV bør klappe igjen ang "ræva full av penger" og slutte å late som de er de fattiges forkjempere. Det er helt ok for SV at en haug mennesker får netto 9 tusen kr mnd på arbeidsavklaring. Det har nemlig den regjeringen de er med i, sørget for. Når man tenker på hva det koster å leie bolig, mat,strøm/oppvarming med mer, så imponerer ikke SVs omsorg for de svakeste noe særlig. Bostøtte fra Husbanken, som SV ynder å reklamere for.."omfordelingspolitikk" som det så vakkert heter, vil ikke hjelpe, for beløpet er krympet kraftig (særlig for enslige) og har lite med dagens husleiesatser å gjøre, så bostøtten hjelper fint lite. Man må forsørge ektefelle og et lass unger for å få et beløp som monner. :-) (Nei, jeg leier ikke og har ikke bostøtte,- jeg eier, men jeg har folk i omgangskretsen som sitter i dette forunderlige klisteret, og jeg kan ikke se at det gjør annet enn å sende folk ned i absolutt resignasjon.)

Og reduksjon i sykelønn må selvsagt gjelde alle offentlig ansatte også, ikke sant? NAV-ansatte har et høyere sykefravær enn resten av landet... *evil grin*

Flisespikker sa...

@ Vampus
Men er du smittsom så er du vel per definisjon syk, og bør være hjemme.

Strengt tatt ikke riktig, Heidi.

Ved svært mange sykdommer er man mest smittefarlig FØR man selv begynner å kjenne symptomene.
Og i den fasen er det veldig få som holder seg borte fra jobben.

Svineinfluensaen var muligens et unntak. Eller så ble det bare innformert upresist fra myndighetene utfra en "føre-var"-tankegang.

raag raaum sa...

Så godt at Høire har funnet fram kalkulatoren igjen.

Sånn at vi veit hvor vi har dere.

Anonym sa...

Dagsavisen, ja. Tatt i betraktning de astronomiske subsidiene dette menighetsbladet får, trenger de simpelthen ingen lesere.

kjell