Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, mai 08, 2012

Massetesting i jakten på voldtektsmenn

VG skriver at KrF vil jakte på voldtektsmenn med omfattende DNA-testing av alle som av en eller annen grunn blir siktet av politiet. Grunnen er den lave oppklaringsprosenten av overfallsvoldtekter.

I mars i år var kun én mann tatt etter 96 overfallsvoldtekter i Oslo det siste året. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at politiet i 2010 tok ut 182.000 siktelser fordelt på drøyt 83.000 personer i Norge. 35 900 personer ble siktet for en eller flere forbrytelser, mens de resterende 47 700 personene ble siktet for kun forseelser. 


KrFs Kjell Ingolf Ropstad mener dagens ordning, hvor siktede blir fotografert og får registrert fingeravtrykk ikke er tilstrekkelig. Videre mener han at det er opp til politiet hvordan de vil løse å masseteste de rundt 83.000 personer som blir siktet i løpet av et år. Det er prinsipielt betenkelig å DNA-teste alle som er mistenkt eller siktet i en sak for å sjekke at de ikke er voldtektsmenn i tillegg, uavhengig av hva de blir siktet for. Ser man helt bort fra det, burde et par idiotlamper blinke for selv de av dere som mener at vi alle er skyldige til det motsatte er bevist.

1. Ropstad har helt rett i at dagens ordning, som er straffeprosesslovens pålegg om å registrere foto- og fingeravtrykk, ikke fungerer. Allerede i 2006 uttalte riksadvoktaten at manglende registrering er svært uheldig, da dette i årtier har vært et grunnleggende verktøy i politiets etterforskningsarbeid. Kritikken vedvarte under hele striden om EUs datalagringsdirektiv, fordi politiet mente Norge ble en kriminell frihavn dersom man ikke kunne overvåke hele Norges befolkning digitalt. Men å sende inn fingeravtrykk og bilde av dømte forbrytere gidder de ikke.


2. Politiet ber ikke om at DNA-prøver tatt av voldtektsofre hos voldtektsmottakene blir sendt til Rettsmedisinsk Institutt for testing.


3. Det er to til seks måneders ventetid på DNA-prøver tatt fra voldtektsofrene som politiet ber om at blir sendt til Rettsmedisinsk Institutt. Hvor lang blir ventetiden når 83 000 personer skal DNA-testes i tillegg?


Siden vi som mener personvern er viktig i et liberalt demokrati blir kalt for personvernekstremister - la meg avklare en ting: vi kan godt legge inn i straffeprosesslovens pålegg at DNA skal registreres i tillegg til bilde og fingeravtrykk for dømte forbrytere. Men dette hjelper ikke dersom politiet a) ikke følger straffeprosesslovens pålegg, b) uansett ikke prioriterer etterforskning av seksualforbrytelser og c) Rettsmedisinsk Insitutt ikke har ressurser til å håndtere analysene som skal til.


De ønsker også at politiet skal få økt adgang til videoovervåking i "særdeles utsatte steder". Overfallsvoldtektene har allerede flyttet seg ut av sentrum. Hvor skal vi ikke overvåke?


KrFs forslag er kontraproduktive fordi det avleder ressurser vi ikke har til noe vi ikke vet om vi får noe igjen for. 

8 kommentarer:

Konrad sa...

Godt observert. Kapasitetsproblem er en ting, det prinsippielle en annen ting. Den andre overtredelsen/forbrytelsen må jo ha en eller annen relevans for det DNA-testen skal brukes til. Fyllekjøring=mulig voldtekstmann? Nasking i butikken? Skatteundragelse? Innsidehandel? Når linken til overfallsvoldtekt er så skjør eller ikke-eksisterende kan man jo like godt DNA-teste alle som er inne på sesjon.

Skal dette han prinsippiell begrunnelse må det dreie seg om forbrytelser som ligner sterkt ELLER korrelerer sterkt med overfallsvoldtekt.

Ove Kristian Furelid sa...

Helt enig med Konrad her. Det å masseteste enhver mann og gutt som begår en kriminell handling er å bruke for mye ressurs på en ting som kan heller bli brukt på en annen hendelse og så videre. - I statene så pleier politiet å sjekke om det er våpen eller narkotika i biler som blir stoppet for mistenkelig kjøring og så videre. Det trengs vel der.

VamPus sa...

Konrad: skulle likt å se forbrytelser som sterkt korrelerer med overfallsvoldtekter...

Ove Kristian: Virkemidler må stå i forhold til mål- Han sier jo rett ut at de ikke har noen formening om det kommer til å fungere.

Og igjen - DNA-registrering av dømte kriminelle kan godt inngå i straffeprosessloven, men å DNA-registrere 82 000 mennesker er lite prinsipielt og heller ikke pragmatisk...

Per Verlo sa...

Det virker på meg som om denne saken ikke handler om voldtekt i det hele tatt for KrF. Det er bare enda et desperat forsøk fra KrF på å komme i media og få oppmerksomhet gjennom kontroversielle utspill. Litt som det forrige utspillet der KrF skulle betale folk for å ikke jobbe. KrF kjemper for å holde seg over sperregrensen og griper tak i enhver sak der de kan komme med et utspill.

Anonym sa...

Hvem tar egentlig politiet fingeravtrykk av? Alle straffedømte inkludert fyllekjørere og butikknaskere? Uansett, er det prinsipiell forskjell på fingeravtrykk og DNA-profil? Begge er jo unike identifikatorer.
Ikke det at jeg er tilhenger av massetesting, men det er ganske enkelt. Bitte liten blodprøve på en "frimerke" kan sendes bort til et laboratorium som gjør profilering "industrielt".
Noe ganske annet er å finne DNA-spor etter en voldtekt.

nessie sa...

I USA har statene mulightet til offentliggjøre navn og bilde på registrerte sexforbrytere, den såkalte Megan's Law. De fleste stater benytter seg av denne retten og offentliggjør det meste, den som googler vil finne.

En rapport i 2008 slår fast at:

"The overall conclusion is that Megan’s law has had no demonstrated effect on sexual offenses in New Jersey, calling into question the justification for start-up and operational costs."

https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=247350

Stein-Ove Græsdal sa...

En av staten sin hovedoppgave er å beskytte sine innbyggere. Ved risikoatferd kan en ikke kreve denne beskyttelsen, men det skal mye til for å kalle de som blir overfalt og voldtatt for å utøve for å utøve risiko adferd. Som innbygger har en krav på å kunne bevege seg fritt i samfunnet uten å være redd for å bli overfalt. Slik var det Norge jeg voks opp i og slik ønsker jeg det skal være for de som kommer etter meg.
Utviklingen når det gjelder overfallsvoldtekt har gått i negativ retning. Skal staten oppfylle sin forpliktelse må den ta nye grep. Fokus synes ofte å være mer på å beskytte resten av samfunnet og ikke ofrene. Alle innspill som kan være med til å redusere problemet bør derfor tas imot med takk.

Daffe sa...

Vel, du har som vanlig noen gode poenger, men jeg forundres litt over at du stadig gjentar at politiet ikke prioriterer å etterforske sedelighetssaker. Hvem er det du egentlig mener at ikke prioriterer dette? Er det de enkelte tjenestemenn og kvinner som jobber med sakene, eller er vi på et mer strukturelt nivå? Meg bekjent brukes det nemlig store ressurser på etterforskning av slike saker, men sakene i seg selv er ofte svært kompliserte og straffene er latterlig lave.

I de tre punktene så lurer jeg på hva du mener med å nevne punkt 2. Mener du at politiet skal sende inn prøver fra personer som ikke ønsker å anmelde saken? I såfall vet jeg at det har vært snakket om å gjøre nettopp dette, for å se om det er gjengangere. Det er ikke bare bare å gjøre dette uten tillatelse fra de som har gitt prøven. Det krever en hjemmel, men det er du kanskje klar over?

Du har noen formuleringer som at politiet "ikke gidder" og lignende når det gjelder foto og fingeravtrykk. Det er åpenbart at man har mye å hente på å utnytte de hjemlene som er tilstede allerede, men jeg synes du bør ha i hodet at det hver eneste dag er snakk om harde prioriteringer for å levere en best mulig tjeneste til skattebetalerne. Da er det dessverre av og til noe som glipper. Jeg har enda ikke hørt noen seriøse politikere komme opp med forslag til hva politiet ikke bør prioritere, men du har kanskje noe å komme med der også?

Ellers er jeg helt enig med deg i at videoovervåkning med begrunnelse i generell voldteksfare ikke er holdbar.