Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, mai 15, 2012

Mer kjærlighet, mer demokrati – og like mye rasisme?

I går presenterte Hedmark Fylkesmuseum utstillingen "Get over it?" - en kommentarutstilling til massakren 22. juli. Utstillingen bygger på resultatene fra en spørreundersøkelse om innvandring, rasisme og virkningene av 22. juli utført av Hedmark fylkesmuseum ved videregående skoler i Hedmark.

Uten å ha sett hele undersøkelsen er det grunn til å stille spørsmål ved om Hedmark fylkesmuseums kompetanse og hva de egentlig vil med undersøkelsen. I NRK Dagsnytt på radio i dag tidlig ble noen av resultatene fra undersøkelsen presentert, og skal man tro reportasjen er Hedmark fylke en pøl av rasisme og fremmedfrykt. Det kan godt være, men ikke på bakgrunn av det de presenterte.

Navnet på utstillingen er hentet fra en besvarelse der en elev uttrykte; ”22. juli meg her og der! DET SKJEDDE, get over it!” Ikke den mest sympatiske kommentaren, det skal innrømmes, men rasistisk? Er det ikke heller et uttrykk for mediekritikk? At saken blir så overeksponert i alle kanaler at man går lei?

Jeg for min del har kuttet ut norske nettaviser før kl. 17 hver dag, når det kanskje er mulig å få andre nyheter enn hvordan massemorderen reagerer på dette og hint. Det skjedde første dagen av rettssaken, hvor jeg på dagbladet.no telte 24 saker (inkl 7 ulike livestreaminger) før jeg kom til en sak som ikke handlet om rettssaken. Og den var til alt overmål en sak fra dagen før om et barn som var påkjørt på en parkeringsplass.

Dersom det å ikke følge hver detalj av rettssaken, hver tårevåte skrekkhistorie om vettskremte barn som blir henrettet av en følelseskald forskrudd massemorder, gjør meg til rasist - vel, guilty as charged. Da er jeg rasist. Men da har også hele meningsinnholdet i begrepet blitt så uthulet at det er farlig.

Og det er problemet med undersøkelsen til fylkesmuseet i Hedmark. I følge radioreportasjen i dag tidlig (fritt etter hukommelsen, NRK har ikke tatt seg bryderiet med å lage nettsak av rapporten) svarte 60% av ungdommene at de hadde minst en venn som var rasist.

Sigve Indregaard har skrevet utmerket kritikk av undersøkelser over denne les­ten: “Har du, eller kjen­ner du noen som har, X?”

Pro­ble­met med disse under­sø­kel­sene er at de sier oss nøy­ak­tig ingen­ting om den fak­tiske fore­koms­ten av X. Det fin­nes ingen unn­skyld­ning for å lage slike under­sø­kel­ser: de er ene og alene kon­stru­ert slik for å lage skrem­mende og sjok­ke­rende medieoppslag. 

Man oppkonstruerer en problemstilling som etterpå skal debatteres under overskriften:
I kjølvannet av 22.juli: Mer kjærlighet, mer demokrati – og like mye rasisme?

Hvordan rimer "mer kjærlighet, mer demokrati" (og jeg som trodde det var "åpenhet", men ok...) med å stemple fylkets ungdommer som rasister? Hvordan skaper man et godt debattgrunnlag om et viktig tema når dette er tuftet på et forvrengt bilde av virkeligheten? Og vil de som stemples og henges ut føle for "mer kjærlighet, mer demokrati", eller vil de føle seg stigmatisert, uthengt og satt i samme bås som terroristen Breivik?

Hva skjer når vi fortsetter å uthule begrepet "rasist" ved å bruke det som hersketeknikk over meningsmotstandere som har legitime argumenter mot norsk asyl- og innvandringspolitikk? Hva skjer når vi begynner å snakke til ungdom ut i fra forutsetningen om at de er rasister og må snakkes til rette? Det er faen ikke "mer kjærlighet, mer demokrati", og vil neppe føre til det heller. Tvert imot. Gjør heller som nevnte Sigve Indregaard - han har bidratt til å levere en motgift mot tankene og verdensbildet til Breivik.

Kanskje et sted å begynne en kunnskapsbasert debatt for alle som ønsker å diskutere med ungdom?

10 kommentarer:

Konrad sa...

"Hva skjer når vi fortsetter å uthule begrepet "rasist" ved å bruke det som hersketeknikk over meningsmotstandere som har legitime argumenter mot norsk asyl- og innvandringspolitikk?"

Enig. Rasisme eller rasist er ganske utslitt merkelapp. Kanskje er det bedre å unngå slike merkelapper og i stedet forholde oss til de konkrete argumentene. Samtidig kan merkelapper som "innvandringskritikk" eller "kritikk av innvandringspolitikk" fungere som eufemismer og kanskje farlig bagatellisering dersom det dreier seg om reinspikka rasisme, muslimhat etc.

VamPus sa...

Misforstå meg rett - jeg mener rasisme skal påpekes og gjør det gjerne. Og rasisme kan man ofte avdekke ved å avkle usannheter og påstander. Da trenger vi en mer faktaorientert debatt, ikke mindre.

Konrad sa...

Enig. Rasisme bør absolutt påpekes når det er påkrevet. Men det skjer kanskje best ved å VISE at konkrete påstander/handlinger er problematiske heller enn å HEVDE at de er det, f.eks, ved å avkle usannheter. Fakta? Ja takk.

Ove Kristian Furelid sa...

Når det gjelder det å gå lei av saker som har dominert nyhetsbildet så er man ikke automatisk en slags person fylt av hat hvis man er møkk lei. Jeg hater ikke Japan og japanerene fordi jeg ikke følelsesmessig involerte meg i tsunamien i Japan samt det med atomanleggene deres som ble ødelagte. Jeg var rett og slett null interessert.

Stine, Hedmark fylkesmuseum sa...

Litt synd at det er utsagnet "60 % av de spurte oppgir at de har venner med rasistiske holdninger" som har fanget oppmerksomheten. Det at 75% har venner med innvandrerbakgrunn, er jo et statistisk utsagn over samme lest - men undersøkelsen fikk også fram andre tall som burde uroe langt mer. Feks det at 45 prosent av de spurte tror at innvandrere
utgjør 30 prosent eller mer av Norges befolkning. Det riktige tallet er 12,2 prosent.
Nesten 30 prosent av de spurte tror at muslimer utgjør 25 prosent eller mer av Norges befolkning. Det riktige tallet er 2
prosent. 86 prosent mener at deres syn på innvandring ikke har endret seg etter 22. juli. Utstillingen trekker også fram en del kvalitative utsagn - både positive og negative - fra ungdommene. At andelen som var positive til innvandring ikke har endret oppfatnign etter 22. juli er jo ikke så rart. Men en måte å tolke alle appeller og rosetog etter 22. juli på, er jo at man burde forventet at flere av de som var negative burde blitt mer positive?

VamPus sa...

Stine, Hedmark fylkesmuseum: Men det er jo ingenting du skriver som gir belegg for premisset "mer rasisme" for debatten. Det er vel heller ikke rasistisk å tro at antall innvandrere utgjør mer enn 30% av befolkningen (i Oslo er jo ikke det langt fra sannheten), eller at andelen muslimer er større enn den er. At dette blir gale premisser for debatt om innvandring, er noe annet enn rasisme. På en annen side så hadde ikke jeg hatt noe problem med om 30% av befolkningen hadde innvandringsbakgrunn.

Dere har sikkert gode intensjoner, men når premissene for debatten er dårlige så blir gjerne ikke resultatet noe bedre. Legg gjerne ut hele undersøkelsen, så kan vi jo diskutere helheten i den. I mer åpenhet og mer demokratis navn?

Stine sa...

Du feilsiterer, "mer rasisme" er verken et premiss for debatten eller en konklusjon i undersøkelsen. Begrepet som ble brukt i tittelen på paneldebatten var "like mye rasisme?" - og her er ikke spørsmålstegnet uvesentlig:-)
Når det gjelder undersøkelsen er det ikke en vitenskapelig undersøkelse, men men en undersøkelse som er gjennomført blant 348 videregåendeelever for å danne grunnlag for en utstilling. Den finnes således heller ikke i en form som kan presenteres utenom i utstillingen. Utstillingens formål er å bidra til fokus på og debatt omkring temaet innvandring og rasisme,og det ser det ut til at vi klarer;-)
Vi "stempler" ingen som verken det ene eller det andre, men ønsker som sagt å bidra med et grunnlag for debatt. Poenget mitt med tallene i forrige innlegg var å illustrere at det er et stort gap emllom den faktiske situasjonen, og det mange tror når det gjelder innvandring - noe som tyder på mangel på kunnskap, i dette tilfellet blant store deler av elevene på videregående skoler. Debattdeltaker Sadegh Fard fra Røde kors viste forresten til en undersøkelse som hadde kommet fram til en del av de samme tallene som vår undersøkelse - skal prøve å få tak i den!

Kristin sa...

Jeg tror dagen i dag, den 17. mai, vil fremkalle mange tanker i mange mennesker. Jeg for min del er for tiden i utlandet, og jeg vil ikke delta i feiringen som de norske har her.

Hele dagen stemmer meg trist; trist over hvordan Norge har utviklet seg; trist over at et mennesker som Breivik kunne vokse fram og utvikle til en massemorder seg i vårt samfunn;, trist over regjerigens politikk; trist over rasisme som går alle veier; trist over lite demokrati og lite åpenhet. Nei, jeg vil ikke synge “Ja vi elske dette landet” i dag.

Anonym sa...

Det er meningsløst å bruke kvantitative metoder på et konsept som ikke er entydig definert.

Begrepene "Religion", "kultur" og "rasisme" må defineres før de kan analyseres kvantitativt.

Rode sa...

Når det gjelder Hedmark, må man huske synet en kommune der Ringsaker har på rasisme. Jeg er vokst opp der og man kunne ikke mene noe uten å bli kalt rasist etter det ene besøket Arne Myrdal hadde der og Brumunddal vendte han ryggen. Det var stedet Gud glemte, fanden forlot og menneske overtok.
Man skulle være så inkluderende at man gjerne hadde mer om andre nasjoners kultur enn norsk.