Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, januar 15, 2013

Kast asylbarna ut!

Det er ikke asylpolitikken det er noe galt med. Det er innvandringspolitikken. 

Debatten om asylbarna begynte i fjor da den bosniske familien Delic ble sendt hjem etter ni år i landet. Den eldste datteren Verona ble født i Norge, åtte måneder etter at familien grunnløst søkte asyl i Norge. Ingenting tilsa at de var forfulgt eller var i fare i hjemlandet Bosnia Herzegovina, verken personlig eller som del av en utsatt gruppe. De valgte å søke lykken gjennom asylinstituttet, et institutt ment for å gi beskyttelse til mennesker på flukt. På flukt fra krig, forfølgelse og tortur. Ikke på flukt fra nød, fattigdom og dårlige levekår.

Det er etter min mening helt legitimt å søke lykken for seg og sin familie for å bedre levekår eller realisere drømmer gjennom å flytte til et annet land for å studere, arbeide og bo. Eller legitimt og legitimt. Ikke i Norge. Vi har ikke hatt en innvandringspolitikk i Norge på over tredve år. Vi har hatt innvandringsstopp.

Siden 1975 har mennesker, som familien Delic, brukt asylinstituttet som en bakvei inn i Norge. Noen lykkes. De fleste lykkes ikke. Som familien Delic. Som jeg støtter utsendelsen av på bakgrunn av en grunnløs asylsøknad. At de har barn som er født og oppvokst i Norge endrer ikke på det. Det er fortsatt foreldrenes ansvar. Men som jeg ville ønsket familien velkommen tilbake som arbeidsinnvandrere gjennom en endring av norsk innvandringspolitikk.

Ironisk nok har vi hatt en opphetet innvandringsdebatt i Norge omtrent like lenge som vi har hatt innvandringsstopp. Det vi hovedsakelig har diskutert er konsekvensene av innvandringsstoppen. Det kan argumenteres for at det er for mange som får innvilget asyl eller opphold på humanitært grunnlag. Asylinstituttet har hele tiden fungert som en ventil for en manglende innvandringspolitikk. Dette er et resultat av en ønsket politikk. Vi har ikke ønsket arbeidskraft til Norge. Det sa et samlet Storting i 1975. Men vi har åpnet en bakdør via asylinstituttet som gjør at de som ønsker arbeid og et bedre liv for seg og sine, stiller i samme kø som krigstrøtte unge, sinte menn og flyktninger fra regimer noen mener at vil bli innført her om vi åpner døra for flere.

I dag består da også hoveddelen av innvandring til Norge av flyktninger og asylsøkere, samt arbeidsinnvandring fra EØS-området, i tillegg til familiemedlemmer til disse gruppene. Uten denne ventilen ville ikke Norge hatt arbeidskraft nok til å bære den økonomiske veksten vi har hatt de siste tyve årene. Det gjelder særlig byggebransjen, helse- og omsorgssektoren, og ikke minst servicenæringen.

I løpet av årene har vi vært vitne til hvordan den norske stat har kastet ut og tatt tilbake toppforskere som sitter på kompetanse som er helt sentral for Norge som teknologinasjon, vi har sett hvordan regjeringen har endret regelverk for at Laila Navrud og Marie Amalie skal få bli i Norge. Enkeltsaker der avgjørelsen betyr alt for den det gjelder, men ingenting for de som er i lignende situasjon men ikke klarte å samle nok folkelig støtte fordi de ikke var fullt så pene, norske, integrerte. Det er en vilkårlighet som gjør systemet urettferdig, og kanskje nettopp derfor verdt å forsøke seg på. Vi trenger ikke mer av det som vi vet ikke fungerer.

Les også: Åpne grensene

Innvandringsstoppen har ikke fungert, og mange av de utfordringene vi har med integrering i dag er et resultat av dette. Vi trenger mer faktisk innvandring, med mulighet for å skape et bedre liv for seg og sine også for folk utenfor EØS. Dersom velferdsstaten er et argument mot arbeidsinnvandring, så betyr det at det er velferdsstaten som ikke er bærekraftig og derfor må endres. På lang sikt har det jo vist seg at nordmenn generelt ikke er økonomisk bærekraftige slik den norske modellen er i dag.

Vi er alle enige om at saksbehandlingstiden for flyktningstatus (asylsøknad) må ned, samtidig som at alle skal ha en vurdering på individuelt grunnlag som ivaretar den enkeltes rettigheter. Men antall asylsøknader ville gått ned om det fantes en dør inn til Norge som gjorde at for eksempel familien Delic kunne komme som arbeidsinnvandrere. Hvem vet om ikke Verona Delic om tyve år kunne blitt den nye Selda Ekiz – en av mine favorittprogramledere på NRK. Som datter av tyrkiske arbeidsinnvandrere er hun i aller høyeste grad en i statistikken over disse utlendingene som blir i flertall i Oslo rundt 2050. Jeg personlig har ikke noe problem med det.

52 kommentarer:

Stian Oen sa...

"På lang sikt har det jo vist seg at nordmenn generelt ikke er økonomisk bærekraftige slik den norske modellen er i dag."

Jaha?

Konrad sa...

Vi kan godt være enige om at innvandringspolitikken (eller mangel på sådann) er hovedproblemet. Det er f.eks. et paradoks at familien Delic kastes ut, mens tiggere fra Romania, snekkere fra Polen og sykepleiere fra Tyskland får bli (snekkere og sykepleiere rekrutteres også aktivt) fordi de tilfeldigvis er innenfor EU.

Uansett er ikke saken så enkel når det gjelder asylbarna eller andre barn (født og) oppvokst i Norge. Disse kastes plutselig ut og sendes til et land de ikke har noe forhold til, fordi foreldrene for 5-10-15 år siden kom på ugyldig grunnlag. Barnet straffes for foreldrenes fusk eller dumskap. I USA ville disse barna faktisk vært statsborgere, men i Norge har de ingen rettigheter til tross for at de er født og oppvokst her. Til sammenligning er f.eks. Hanne Nabintu Herland født og oppvokst i Kongo (kom til Norge som voksen), men fordi hun tilfeldigvis har norske foreldre har hun alle rettigheter.

"Barnets beste" tilsier at man ikke uten videre kan sende familien ut, uansett hvor grunnløs foreldrenes asylsøknad var.

Mesteparten av problemet kunne vært løst med raskere saksbehandling i UDI/UNE.

Les Pleyms balanserte drøfting
http://www.liberaleren.no/2013/01/14/asylungene-hvor-naiv-gar-det-an-a-vaere/

Anonym sa...

Her finner du Brochmann-rapporten: http://www.regjeringen.no/mobil/pages/16413697/PDFS/NOU201120110007000DDDPDFS.pdf

Anders sa...

Konrad:
"Født og oppvokst i Norge" tillegges urimelig mye vekt.
Det er til sammenlikning ingen som ville finne på å vektlegge "født og oppvokst i Norge" dersom foreldre frivillig flytter fra Norge til sitt hjemland.

Jeg kan hller ikke helt se at Pleyms drøfting er så balansert. Den er et følelses-/part-sinnlegg basert på helt feil grunnlag der han frykter / innbiller seg / ekstrapolerer til at det samme under gitte forutsetninger i værste fall kan komme til å gjelde hans egne barn. Hvilket ikke er realistisk i måneskinn.

Men raskere saksbehandling er en (av mange) tiltak. Problemet er at i de tilfeller der saksbehandlingstiden blir uforholdsmessig lang skyldes det foreldrenes trenering og destruksjon av identifikasjonspapirer. Man kan ikke premiere det ved å gi de som forsøker opphold.
Alt i alt er det velferdsstaten selv som er det store problemet.

Konrad sa...

Anonym skriver:
" "Født og oppvokst i Norge" tillegges urimelig mye vekt.
Det er til sammenlikning ingen som ville finne på å vektlegge "født og oppvokst i Norge" dersom foreldre frivillig flytter fra Norge til sitt hjemland. "

Greit at du synes det tillegges for mye vekt, men har du noen konkrete argumenter til å underbygge konklusjonen din.

Jeg forstår ikke hva det andre punktet ditt har med saken å gjøre.

Magne D. Antonsen sa...

Hei, Heidi!

Bra, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no

Hilsen Magne i VG

Anonym sa...

Den politikken som som nå føres for å pumpe inn hele verdens elendighet (selv om islam tydeligvis har fortrinnsrett i alle sammenhenger) i lille Norge er et overgrep på originalbefolkningen.
Politikere juger så de tror de selv, og skjemmes ikke over å svindle, å føre bak lyset, underslå og forvrenge informasjon overfor befolkningen, som skal betale for kalaset med sitt eget blod.
Om man ikke ser at dette får det til å fosskoke i trykkkokeren på sikt er det fordi man har sydd igjen øynene med venstrevridd retorikk.
Anders var førstemann, og man kan påregne at det blir flere som ikke vil la seg villig overkjøre av myndighetene, så det disse tårevåte fjolsene gjør, er å legge opp til at landet rives i filler.
Det er allerede kommet krav om egne områder i Oslo for sharia-befengte islamister, siden de ikke vil bo sammen med skitne bikkjer som oss.
De mener seg likevel å ha rett til alt av penger og annen støtte de får rett opp i fanget.

Thomas Olsen sa...

Når vi ser at dagens regelverk rundt asylinstituttet her i landet, ikke tar hensyn til barn rettigheter og behov, reagerer heldigvis mange her i landet. For vi må ikke komme dit hen at vi ødelegger livet til små barn som er født her i landet, og som har sitt nettverk her, kun for å signalisere hardhet ut mot potensielle flyktninger ute i verden. Man bør i mine øyne ikke sette innvandringspolitiske hensyn foran hensynet til barn /unge og andre som en kommet feil ut i møte med det norske innvandring og asyl-regimet. Og å snakke om prinsipper og det å ikke gi etter i forhold til eventuell utsendelse av barn, er i mine øyne følelsesløst og umoralsk.

Og at vår kyniske og tilbakelente regjering vil sende mennesker tilbake til et diktatur er nesten ikke til å tro. For all opposisjon er forbudt i Etiopia. Politikere, bloggere og journalister blir fengslet, også de som har hatt kontakt med disse blir fengslet, sier leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå. Mange av de cirka 700 asylsøkerne som nå planlegges sendt ut av landet har drevet opposisjonsvirksomhet fra Norge. Dette kan være forhold som ikke nødvendigvis lå til grunn for den opprinnelige asylsøknaden.

Hensynet til barna veier tungt, sier Lønseth, men det er ikke det eneste. En kontrollert og regulert innvandring til Norge kan veie tyngre. Det åpner både loven og barnekonvensjonen for, sier Lønseth til NRK. Så her sier en like ut, at det finnes andre hensyn å ta, enn det som er til beste for barna. Har lenge merket meg denne kalde fisken av en statssekretær som kaller seg Pål K. Lønseth, og som åpenbart er mer en villig til å forsvare Jens Stoltenbergs standpunkter i regjering, selv om disse ikke er i barns interesser. Barn om tross alt har tilknytning til Norge, og som overhode ikke vet stort om Etiopia.

Man kan spørre seg om hvorfor SV sitter musestille i disse dager, og finner seg i å bli overkjørt av høyresiden i regjeringen. Der en finner Pål K. Lønseth, Grete Faremo og sjefen sjøl Jens Stoltenberg. Disse regelrytterne er kun opptatt av prinsipper og signalisering gjennom et hjerterått og strengt regelverk, og i mindre grad av hva som er til barns beste. Og Norge som nasjon har selvfølgelig mulighet til å gi noen hundre etiopiere ei fremtid her i landet, uten at det vil skade oss i særlig grad. Derfor må regjeringen revurdere sitt knallharde asylregime, og heller ta hensyn til barn og unge som er kommet uheldig ut i starten av sine liv.

Anonym sa...

kast normen ut av spania og lev live i dokkers eget land !!du er dum som et brød som gider og skriver ord uten mening!

Anonym sa...

Jeg finner det påfallende at "barnets beste" brukes som argument for å få BLI i Norge. Barnets beste må jo å være sammen med sine foreldre, og ikke vase rundt i håp om en lottopremie i form av opphold. Eneste argument "barnets beste" er gyldig i er å bli prioritert i behandlingskøen. Hvis familien så etter avslag på avslag fortsatt velger å utsette sine barn for den belastningen bør jo faktisk barnevernet gå inn å overta omsorgen, for da er det snakk om ganske alvorlig omsorgssvikt.

Anonym sa...

Det er trist når vi må kutte dramatisk i fremtidige pensjonsforventninger fordi verdiskapning pr innbygger har gått ned siden 2007 og utleninger som kommer til landet utgjør fler på årsbasis de siste årene en barv født i norge, barn av utleninger inkludert. Oljefondet vi har døpt pensjonsfondet vokser og vokser, men i løpet av de neste 20 åra spår SSB at innvandringsbefolkningen skal vokse til å utgjøre majoritet i landet. Humanitet er bra, men vi er nødt til å tenke på våre egne barn. Det er en kamp for tilværelsen i værden. Om vi bare gir det bort det vi har spart av penger og gir avkall på norske verdier som humane slaktemetoder og nei til kjønslemlesting av barn AV BEGGE KJØNN, da er ikke det solidarisk med våre fremtidige generasjoner, født av nordmenn.

Anonym sa...

Og vips- barnevernet tar omsorgen og målet er nådd. De får bli i Norge...

Anonym sa...

meget bra skrevet, en annen god sak.
Kronikk: Tusenvis av mennesker demonstrerer for ulovlige innvandrere – ingen demonstrerer mot innvandrervold.
http://www.fyret.nu/2013/01/13/kronikk-tusenvis-av-mennesker-demonstrer-for-ulovlige-innvandrere-ingen-demonstrerer-mot-innvandrervold/

Anonym sa...

Hvis man ikke kan kaste asylsøkere fordi det går ut over barna, kan man vel med samme grunn ikke fengsle forbrytere som har barn.

Anders sa...

Konrad:
For det første: "Anders", ikke "anonym".
For det andre: Du siterte selv argumentet. Det slår ganske effektivt i hjel "barnets beste" som argument mot utvisning.
For det tredje: Det var du som refererte til Pleyms drøfting, og kalte den "balansert". Om du velger å ikke forstå tilsvar får det stå for din egen regning.
Og for det fjerde får jeg få lov å opplyse om at din stadige hensvisning (bl.a. her og på Liberaleren) til at ungene i motsetning til her ville vært statsborgere om de hadde vært født i USA er noe av den mest usaklige "argumentasjon" man kan komme med. Det at regler er annerledes i andre land er ikke noe argument for at reglene burde vært slik også her! Eventuelle positive erfaringer med andre regler kunne vært et argument. Men at regler og sedvane er annerledes andre steder er ikke noe argument! Jeg antar at du ikke bifaller andre liknende utsagn med samme mangel på logikk, slik som f.eks. "USA tillater dødsstraff, derfor bør vi også gjøre det", "Irland forbyr prevensjon, derfor bør vi også gjøre det", "svenskene spiser surstrømling, derfor bør vi også gjøre det", osv.?

Nikolaj sa...

Er det samme Anonym,eller det-flere?:)Hvorfor det skal være farlig å gå ut med navnet sitt?..

kalla sa...

å være norsk er ikke en menneskerett. Det er tvertimot et ønske om å være med i en klubb. I denne klubben er vi enige om enkelt ting som for eks. at hvis du faller utenfor så støtter vi deg med det vi kan. Å være norsk er heller ikke avhengig av hvor du bor. Du kan godt bo i Norge uten å ha noe spesielt ønske om å hjelpe de som trenger det.
Dette er 80/20 regelen.- 80% av etnsike nordmenn irreterer seg på snyltere, men aksepterer allikevel å bidra. De andre 20% aksepterer ikke det. De regnes også som norske selv om mange av dem bor i spania og thailand, men de er født i norge. Vi sliter litt med dem. Å da importere folk som hører hjemme i 20% andelen er for dumt.

Greit at ungen t Jagland fekk bank av eion innvandrer. De fleste som e pro innvandrer har jo aldri sett ein.

kalla sa...

Asylbarn kan kun løses med at asylantene må snu i døra.

Då var det gjerne ikke det vi mente?

eir Arne Næss sa...

Begynn å kreve fullt navn fra innsenderne.Umuli å svare "Anonym" når det åpenbart er flere med samme dekknavn. Stå fram med fullt navn, det er hederlig og verdi, anonymitet er noe feigt og ynkelig.Sier Geir Arne Næss

Geir Arne Næss sa...

Navnet eir arne Næss på siste innlegg skal selvsagt være Geir.....

A sa...

Kan ikke skjønne dette med innvandringsstopp fra 1975, det var vel omtrent da moderne innvandring startet.. noe må vi jo ha fått igjen for å ha vært så greie med uhjelpen gjennom alle disse år.. EU/EØS, asylinstituttet, familiegjenforening, kan jo lure på hva forskjellen hadde vært, dersom Norge opphevet innvandringsstoppen, og heller ble litt mer restriktive med asylanter og medfølgende familiegjenforeninger, litt artig er det jo da, å kunne spise kinamat, sushi, kebab og thaimat, men de fleste foretrekker tradisjonell mat i jula..

Anonym sa...

Det er opplagt at ungene brukes som pressmiddel for at foreldrene skal få opphold. La ungene bli adoptert i Norge og hiv ut foeldrene.

Anonym sa...

Wow, jeg kan lukte en rasist på langavstand her ifra VamPus. Og hva mener du med "disse utlendingene " ? Tror du at du selv på noen måte er bedre enn oss andre mennesker fra andre land ? Hva at vi fra andre land skal kaste ut de norske innvandrende, hva vil du da skrive om ? Pass på hva du skriver på nett !

Anonym sa...

ikke barnas feil at det er noe galt med innvandringspolitikken.

Anonym sa...

Bra skrevet! En litt annen vinkel enn vi er vant til. Saksbehandlingen tar for lang tid i Norge. Det skal heller ikke vært sånn at de bare kan komme inn i landet, få et barn, og vips kan de bli.

Men pass på så du ikke kritiserer noen/noe som kan være litt sårt for noen, for da er du rasist med en gang! Maken til kommentarer på noen av dere! Er det kanskje dere som er rasistene??

Anonym sa...

ved en feil har jeg blitt anonym på forrige innlegg,jeg er ikke med på VM i anonym her.
mvh palle rasmussen

Anonym sa...

Hvilken innvandringsstopp???
Idag kommer det flere innvandrere enn det blir født Nordmenn¨! Nordmenn som folkeslag og del av den hvite rase er på vei ned. ENDELIG tenker nok marxistene bak.

VÅKN OPP!

Pleym sa...

Anders skriver:

"Jeg kan hller ikke helt se at Pleyms drøfting er så balansert. Den er et følelses-/part-sinnlegg basert på helt feil grunnlag der han frykter / innbiller seg / ekstrapolerer til at det samme under gitte forutsetninger i værste fall kan komme til å gjelde hans egne barn. Hvilket ikke er realistisk i måneskinn."

I mitt "følelsesinnlegg" har jeg disse utgangspunkt:

1. Personer som er født her bør ikke kunne utvises.
2. Når man har vokst opp her og ikke har minner om foreldrenes hjemland, bør dette tilsi at man ikke utvises.

I tillegg mener jeg, som Heidi, at det er innvandringspolitikken det er noe galt med. En ærlig dør til Norge ville redusert presset mot asylinstituttet. Men jeg tviler sterkt på at de mange som har kommentert Heidis innlegg (eller mitt på Liberaleren) mener at vi skulle hatt en friere innvandring til Norge.

Jeg vet ikke om Heidi er enig i at evne og vilje til integrering burde tillegges mer vekt. Som i tilfellet med Kosovo-serberne som ble utvist for en tid tilbake.

Eller om Heidi er enig i at folk som åpenbart ikke oppfyller vilkårene til asyl bør få tilbud om å bytte kø, altså å bli arbeidsinnvandrere isteden.

Jeg lurer også på hva Heidi synes om mitt forslag om å lage en egen ordning for "ureturnerbare".

Anonym sa...

Tydeligvis noen her som ikke ser forskjellen på asyl-innvandrere og andre som kommer hit for å snylte, og f.eks. norske pensjonister som flytter til Spania, lever av egne penger og faktisk er en ressurs for et Spania i økonomisk krise, nettopp fordi de legger igjen penger i stedet for å snylte. De som utvandrer fra Norge, pensjonister eller andre, er ikke en økonomisk byrde for sitt nye hjemland.

Så lurer jeg på en ting; Hvorfor er det værre for barn født i Norge av (ulovlige) innvandrere å flytte enn det er for norske barn, født og oppvokst i Norge som må flytte til andre land og fremmede kulturer pga f.eks. foreldrenes jobb?

Dessuten, når asylbarna blir intervjuvet på TV, er det tydelig at ordene er lagt de i munnen av voksne. Og, hadde jeg måttet flytte fra f.eks. Haugesund til Bodø og laget skremselspropaganda ovenfor mine barn, grått og fortalt de hvor grusomt det ville bli, så hadde selvfølgelig barna blitt sterkt påvirket av det. Personlig grøsser jeg når jeg ser disse foreldrene på TV som klamrer seg til barna og (mis)bruker de som skjold for å få sympati. Det kalles barnemishandling. Hvis jeg gruer meg for noe på vegne av meg/familien, sitter jeg ikke forran barna og skremmer vettet av de. Ærlig talt.

NN

Anonym sa...

Dessverre har hele asylinstituttet blitt en eneste "Keiserens nye klær"-affære i Norge. Det er jo åpenbart ikke folk med pistolen mot tinningen som kommer hit, men folk som primært ønsker en økonomisk bedret situasjon. Men det er jo nå så mange som har (økonomiske) interesser i dette spillet at det vel er håpløst å reversere det selv med de mange skadevirkningene det har for landet.

magne sa...

Unger blir også voksne! det er nok best å la dei få vokse opp i dei landa dei høyre heime.
Når det gjeld innvandring generelt trur eg det kan være lurt å å sortere i kor dei komme fra.
Folk flest vil jo ikkje ha muslimer i sin nærhet, så la oss begynne der.Ellers så kan alle kriminelle sendes der dei høyre heima.

Anonym sa...

Dette er Norge; barn som er født og oppvokst her blir kastet ut, mens kriminelle innvandrere som voldtar blir sendt på luksusfengsel. Hvordan kan vi stille et barn til ansvar for foreldrenes gjerninger? Barn er fremtiden og kommer til å bli en viktig ressurs for samfunnet. Jeg stemmer heller for at vi sender ut godt voksne mennesker som utnytter velferdssystemet

Konrad sa...

Magne:
"Unger blir også voksne! det er nok best å la dei få vokse opp i dei landa dei høyre heime.
Når det gjeld innvandring generelt trur eg det kan være lurt å å sortere i kor dei komme fra."

Ja nettopp. En som er født og oppvokst i Norge (som undertegnede) hører vel hjemme i Norge? Det er dette dreier seg om.

Saken er altså at dette utkastelsesregimet innebærer at barn blir tvangssendt til et land de ikke har noe forhold til, kanskje snakker de ikke språket engang.

Anonym sa...

Det er lett for deg å sitte i den varme stolen din og skrive sånt tull.. men man kan vel ikke forvente mer fra femenister som deg!

Anonym sa...

Isolert sett, er det tragisk at forsvarsløse barn blir brukt som gissel i slike saker. Jeg savner litt dybde i debatten: Hvorfor kom de hit? Har de vært her lenge? Har de hatt og har behov for beskyttelse? Hvorfor godtar de ikke avslag om opphold?
Hadde man hatt litt stake, og fulgt opp avslagene på en ordentlig måte, hadde man sluppet å havne i en slik situasjon.

Anonym sa...

Først sier du at vi har innvandringsstopp, så sier du at vi har arbeidsinnvandring fra eøs. Er ikke dette en selvmotsigelse? Norge har ikke og har aldri hatt innvandringsstopp!

Anonym sa...

Konrad sa...
Anonym skriver:
" "Født og oppvokst i Norge" tillegges urimelig mye vekt.
Det er til sammenlikning ingen som ville finne på å vektlegge "født og oppvokst i Norge" dersom foreldre frivillig flytter fra Norge til sitt hjemland. "

Greit at du synes det tillegges for mye vekt, men har du noen konkrete argumenter til å underbygge konklusjonen din.

Jeg forstår ikke hva det andre punktet ditt har med saken å gjøre.


15 januar, 2013 15:42


Jeg skjønner det meget godt. Vi godtar hvert år at barn ikke møter opp på skolen fordi foreldrene har flyttet dem til et av de landene hvor vi nå mener at asylbarna ikke kan returnere til. Barn blir hele tiden revet ut av venneflokken sin for å flytte med foreldre til nye land. Ingen forskjell på om foreldrene flytter frivillig eller ikke, dette opplever barn hver dag uten an noen synes det er merkelig. Det er foreldrene som har ansvaret for at det blir traumatisk, ikke "det offentlige".

Henrik sa...

Du har altså ikke noe imot å bli en minoritet i ditt eget land.

Mer åpent enn det kan det vel ikke sies.

Anonym sa...

Ikke kall deg selv for en feminist VamPus ! Du bør skamme deg !

Anonym sa...

You´re a fucking rasist blondy, that should go back to the only place where you belong! The KITCHEN!

Anonym sa...

"Men som jeg ville ønsket familien velkommen tilbake som arbeidsinnvandrere.."

Vampie, du må slutte å skrive i fylla. :)

Konrad sa...

Anonym (kl 14:15):
Ja folk flytter hele tiden. Det er da også foreldrenes rett og plikt å ta valg på vegne av barna. Med en utvisning er det altså ikke foreldrene som forsøker å finne den beste løsningen for familien samlet - en utvisninge betyr at staten påtvinger en løsning. Dessuten (og det er kanskje hovedpoenget) skjer det ikke i ro og mak, og med den myke overgangen man får til på egen hånd.

Anonym sa...

Ser at argumentet "barnas beste" dras frem altfor ofte. Men hva er egentlig barnas beste? Barn tåler mer enn mange tror. De har ikke vondt av å flytte på seg. Det viktigste for barna er at de er med sine foreldre (eller andre som de betrakter som sine foresatte) og at de lever harmonisk sammen.
Uten at jeg trenger å nevne navn, så er det jo diverse fotballtrenere bl.a som reiser verden rundt med familien sin på slep når de bytter jobber. Andre yrker er også utsatte for dette.
Er det noen som mener at disse ikke vet hva som er best for barna sine og at vi burde sette foten ned for deres reising?

Anonym sa...

Jeg sier bare 1 ting: Om 50 år vil det stå i VG: Hvit mann sett i Oslo, 10 år siden sist.

Lene Haug sa...

Jeg er helt uenig i at asylbarna skal kastes ut av Norge. Hensynet til barna veier tyngst i disse sakene og dermed må andre, ofte viktige hensyn seteg er helt uenig med Vampus i at asylbarna skal kastes ut.

http://bajazz-x.blogspot.no/2013/01/hvis-asylbarna-skal-sendes-hjem-er-det.html


Mennesker er viktigere enn prinsipper. Og myndighetene har i særdeleshet plikt til å beskytte barn og andre som ikke kan ivareta sine egne interesser. Alle barn har rett til slik bekyttelse av myndighetene i det landet de bor, uavhengig av etnisitet, nasjonalitet og opphav.

Hennes andre konklusjon om at norsk innvandringspolitkk bør endres og at det bør åpnes for arbeidsinnvandring er jeg derimot enig.

I saken om asylbarna det mange meninger. Jeg mener at det er helt
åpenbart at aslybarna må få bli tes til side.

FNs Barnekovensjon og barnevernloven er klinkende klar.

Myndighetene har etter barnekonvensjonen og barnevernloven et ansvar for alle barn som oppholder seg Norge. Lang offentlig saksbehandlingstid er åpenbart myndighetenes ansvar. I 2007 vedtok den norske regjerning en forskriftsendring som innebærer at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt ved vurderingen av om oppholdstillatelse skal gis.

Vampus kan gjerne bruke saken med asylbarna for å beslyse problemene knyttet til innvandringsstoppen i Norge.

Hun kan imidlertid ikke sende barna ut av Norge av hensynet til sine prinsipper. Hvert enkelt barns beste veier tyngre.

Når Vampus mener at det Norges innvandringspolitikk eller manglende sådann som er årsaken barnas situasjon, så kan allikvel ikke barna lide
for dette.

Jeg har skrevet et lettere oppprørt innlegg på min egen blogg om hva jeg mener bør gjøres med asylbarna, det var ikke plass nok i kommentarfeltet og har stjålet en formulering av en annen partifelle.

Les gjerne: Hvis barn oppvokst i Norge skal sendes hjem er det med trikken.


Anonym sa...

Har ikke hørt om barn som er født av foreldre med en tillatelse som kan danne grunnlag for bosetning har blitt kastet ut av Norge. Barn født av asylsøkende foreldre har samme status som barn født av turister eller barn av diplomater, de har ingen forventet rett til å bli her så sant ikke foreldrene skaffer seg en tillatelse som danner grunnlag for bosetning. Vi har kun hatt en innvandringsstopp for ufaglært arbeidsinnvandring, alle andre har hatt mulighet til å bli her etter innvilget søknad.

Lene Haug sa...

Siste anonym - det du sier er feil

Alle barn som oppholder seg i Norge har rettigheter etter FNs barnekovensjonen som er inkorporert i norsk lov.

"Barn av asylsøkeres og enslige mindreårige asylsøkeres rettslige stilling i Norge, er blant annet regulert i barneloven og barnevernloven. Norske myndigheter har dessuten plikt til å følge FNs barnekonvensjon, både når det gjelder norske barn og barn med utenlandsk statsborgerskap. Gjennom FNs barnekonvensjon, som er inkorporert i norsk lov, forplikter Norge seg til å sikre alle barn visse grunnleggende rettigheter. Dette innebærer blant annet at alle barn skal ha rett til de samme godene, at det skal tas hensyn til barnets beste, at alle barn har rett til et godt liv, til å utvikle seg og til å bli hørt og respektert. Ut fra et barnerettslig perspektiv er utdanning, deltakelse og medvirking, rettigheter barn har etter FNs barnekonvensjon."

Lene Haug sa...

Jeg viser til oppklaring av jussen rundt asylbarna fra Elisabeth Gording Stang, dr. jur. og forsker, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)i Aftenposten. Der hun tar for seg en del vanlige påstander fra debattivrige og avklarer det juridiske på enkel og lett forståelig måte.


Og siterer:

"2. Det er i strid med utlendingsloven å sende barna ut. Nei, det er i utgangspunktet ikke i strid med loven å effektuere et lovlig fattet vedtak. Men det er i strid med loven å sende familiene ut dersom hensynet til barnets beste ikke er blitt vurdert eller tillagt stor vekt i saken, herunder barnas tilknytning til riket.3. Utlendingsloven krever at alle med endelig avslag blir sendt ut. Feil.
Alle med avslag har plikt til å samarbeide om retur. Myndighetene kan likevel gi opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn, og
terskelen her er lavere for barn enn for voksne.  Prinsippet om
likebehandling er heller ikke til hinder for at man kan foreta
individuelle vurderinger som slår ulikt ut for søkerne dersom sakens
faktum tilsier det."


"

Anonym sa...

HUFF, håper jussen bli mere klargjørende en det her. Ikke rart det tar lang tid å sende folk ut. Uansett så er det frekt å bruke barn for deretter selv å få opphold og trygd i Norge. Å sende disse barna og foreldre ut av landet er tøft, men dessverre helt nødvendig for fortsatt tillit til det Norske asylinstituttet.

Anonym sa...

Foreldrene til asylbarna burde vært tiltalt for misbruk av barna for å få opphold i honningkrukka. De skyver barna foran seg år etter år ved å klage på utvisning. Det er jo svært effektivt, ser vi, klagene tar tid og dermed går årene.
De har ingen grunn for å få opphold, det er ikke krig i hjemlandet og de kan reise trygt tilbake som mange andre har gjort. Barn følger foreldrene, det er mange barn som flytter rundt i verden pga. foreldrenes jobb, fra land til land, de lider ingen nød, de er sammen med sine foreldre. Hvis foreldrene hadde villet barnas beste, hadde de holdt barna utenfor denne konflikten og ikke laget dramatiske situasjoner med TV-opptak m.v. Barn tilpasser seg lett, og får nye venner. Til slutt vil jeg si, at hvis foreldrene har jobb her i landet, kan de søke om arbeidsinnvandring, slik som tusenvis andre, med det vil de ikke. Da er ikke honningkrukka helt åpen, bare delvis.

Egil sa...

Ni år for å behandle en asylsøknad er fullstendig absurd. Sett grensen på ni dager!

Ove Kristian Furelid sa...

Er enige med folka her som mener at det byråkratiske Norge bruker så altfor lang tid på søknader og utsendelse. Ikke bare tærer det på psyken til innvandrerne å måtte vente i årevis på behandling om de skal få bli eller ikke, men det er også kostbart å bruke penger på å ha folk i mange år i landet når man kunne ha vært mer effektive.