Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, januar 22, 2013

Reservasjon mot lovfestede rettigheter?

Det er ingen menneskerett å være fastlege. Retten til abort er derimot lovfestet. Derfor bør fastleger som som nekter å oppfylle sine forskriftsfestede oppgaver få trekk i sin økonomiske støtte eller bli bedt om å forlate sin stilling. De fyller ikke sine plikter ovenfor sine pasienter.

Debatten om leger og helsepersonells rett til å reservere seg mot abort har blusset opp igjen. Grunnen er at noen fastleger har tatt seg til rette ved å hevde samme rett, selv om det ikke finnes noen klar hjemmel for dem. Aftenpostens Inger Anne Olsen illustrerer forskjellen på fastleger og leger og sykepleiere tilknyttet Kvinneklinikken ved Sørlandets sykehus. Sykehuset er det sykehuset i landet som har flest ansatte som har reservert seg mot å delta ved abortinngrep. Ingen leger og sykepleiere som har reservert seg får dermed jobbe ved gynekologisk avdeling. Slik burde det være med fastleger også.


Fastlegene er hovedsakelig finansiert av det offentlige og arbeidsoppgavene er forskriftsfestet, deriblant plikten til å henvise videre når dette er nødvendig. En fastlege som nekter å henvise til svangerskapsavbrudd fyller altså ikke sine plikter overfor sine pasienter, men mottar samme økonomiske støtte som dem som utfører alle sine lovpålagte oppgaver. Da har man to valg. Enten redusere den økonomiske støtten, eller erstatte fastlegen med en som fyller alle sine plikter overfor pasienten.

Legens livsyn skal ikke være avgjørende for hvordan en pasient blir møtt av det offentlige helsevesenet, og fastleger bør derfor heller ikke kunne reservere seg mot lovfestede rettigheter. De aller fleste av de over 20 000 yrkesaktive legene i Norge har ikke henvisning til abort som del av sin arbeidshverdag. Det er med andre ord fullt mulig å være lege med sin samvittighet i full behold. 

Mange steder er det kun en lege som betjener kommunen. I det såkalte "bibelbeltet" på sørlandet er det langt flere leger som reserverer seg. Det betyr at om din kommunes fastlege ikke vil henvise, så er det ikke gitt at legen i nabokommunen vil heller. Selvsagt vil det gå utover pasienten om hun må vandre fra legekontor til legekontor i en sårbar situasjon hvor også tid teller.

Fastlegene får et såkalt percapitatilskudd per pasient (380 kr) som er registrert på dem. Maksimalt antall registrerte pasienter per lege er 2 500 personer. Altså kan en fastlege få inntil 950 000 kr i tilskudd bare for å ha pasientene på liste. I tillegg kommer selvsagt egenbetaling og honorarer fra HELFO. Skal fastleger som bare vil gjøre deler av jobben få hele betalingen?

Partier som Høyre og KrF ønsker å stramme inn dagens abortlov. En reservasjonsrett for fastleger vil i praksis være en innstramming uten lovendring. 

Jeg er mot begge deler.


Les gjerne Kristin Clemets argumenter FOR reservasjonsrett, og gjør deg opp din egen mening. Del gjerne under.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Feil problemstilling. Reservasjonsrettens behov oppstår fordi legene tvinges inn i en organisering som fastlegeordningen. Et avvik fra en fri organisering av et helsevesen. Hvis legene hadde praktisert privat og kunne tilby tjenester uten fastlegedørrvakten, så kunne legene selv velge hva deres praksis ville behandlet og pasienten kunne velge hvilke tjenester de kjøper av hvilken lege.

Reservasjonsretten må eksistere så lenge den kollektivistiske fastlegeordningen gjør. Avskaff ordningen og problemet forsvinner.

nessie sa...

Går det ikke an å føre opp at legen har reservert seg mot å henvise i den fastlegeoversikten til, jeg tror det er Nav. En R i en kolonne elns.

Anonym sa...

Cristin har- hadde nesten lyst til å si for en gangs skyld- rett.

kjell

IvarE sa...

Så hjertens enig, Vampus!
Det blir enda verre av at fastlegeordningens "hensikt" er akkurat det betegnelsen tilsier - pasienten skal forholde seg til en fast lege.

Det er i teorien ingen ting i veien for at kvinnen kan oppsøke en annen lege, men:
1) Enhver annen lege hun måtte gå til er i sin fulle rett til å svare at "det må du ta opp med din fastlege".
2) Og faslegeordningen tillater i prinsippet ikke at man bytter faslege mere enn hver 6. mnd.
- Dette betyr at der mange leger er "reserveringsvennlige" vil saken veldig fort kunne treneres inntil abort ikke lenger er mulig på lovlig vis.
Og det går spesielt ut over ressurssvake kvinner som ikke kjenner sine rettigheter eller kan reise bort til et annet distrikt for å få utført inngrepet.

PS: Egentlig ville jeg gått så langt som å si at det å nekte å utføre eller henvise er et grovt overgrep mot den enkelte pasient. Med tanke på den omveltning man "dømmer" pasienten til er det faktisk et overgrep langt verre enn selv den groveste voldtekt! Hvilken rett tror enkelte politikere og helsepersonell egentlig de har til å bestemme over andres kropp og liv?

renate sa...

helt enig med deg. jeg er så provosert. dette er faktisk for drøyt. legger meg til på følgerlista di og gleder meg til å lese deg viedere. Takk for at du deler viktige tanker.
mvhRenate

som også har skrivet om abort nylig
http://thegrandproject.blogspot.no/2013/01/day-218-abortmotstander-tenk-deg-om.html

dabide sa...

Reservasjonsretten har sin grunn i at noen leger har samvittighetsproblemer med være delaktig i å ta livet av ufødte barn.

Jeg har problemer med å forstå hvorfor de skal nektes å utføre yrket sitt fordi de ikke kan delta i en så liten del av det de driver med.

Samtidig skal vi være glade for at det fremdeles fins mennesker som følger samvittigheten, også når overmakten har talt. De er helter.

IvarE sa...

@dabide:
Det er ikke snakk om at de nektes å utøve yrket sitt.
Det saken gjelder er at de nekter å utøve deler av det yrket de får godt betalt for å utøve.

Det er ingen ting som hindrer dem i å melde seg ut av faslegeordningen og opprette privat praksis. Da står de helt fritt til å utøve kun de deler av jobben de liker å befatte seg med. Men da må de altså si farvel til fastlegetilskuddet og den økonomiske tilleggssikringen det medfører.

Man kan ikke få både i pose og sekk. Vil man ikke utføre deler av den jobben man tar seg betalt for, så får man ganske enkelt finne seg en annen arbeidsgiver!

dabide sa...

@IvarE Så lenge det ikke fins noen reservasjonsrett, er det vel slik at de må melde seg ut av fastlegeordningen, eller la være, og begå sivil ulydighet.

Men spørsmålet er vel om det skal være mulig å reservere seg eller ikke, ikke hvilke konklusjoner en lege bør trekke dersom han/hun ikke kan reservere seg?

IvarE sa...

@dabide:
Ingen nekter ham å reservere seg. Men da må han ta konsekvensen av at han ikke vil fylle stillingen fullt ut, og la være å ta seg betalt. Mao finne en annen stilling.
Det blir akkurat som om en brannmann av etiske eller politiske grunner skulle reservere seg mot å slukke branner i forretningsbygg, en politimann av etiske grunner skulle reservere seg mot å gripe inn i herværk mot en pelsfarm, osv, osv.

Det er fullt mulig å reservere seg. Forutsatt at man tar den naturlige konsekvensen. Vil man reservere seg mot å gjøre jobben sin, så har man ikke noe i den jobben å gjøre!

dabide sa...

@IvarE: Er det virkelig så enkelt som du sier? Sett at du var pasifist, og gjorde en god jobb i et firma som i 2% av prosjektene sine leverte til forsvaret: Ville det da vært helt utenkelig at din arbeidsgiver skulle gi deg mulighet til å reservere deg mot å delta i disse prosjektene?

Spørsmålet er hvorvidt staten skal tilby en slik reservasjonsrett i noe som for mange er et alvorlig etisk spørsmål. Det er det man må argumentere for eller mot, ikke ta for gitt at reservasjon er utenkelig. Eksemplene dine med brannmenn og politifolk er ikke dekkende, fordi et abortinngrep ikke er akutt nødvendig.

Anonym sa...

Aborttilhengernes kronargument er at det er deres(kvinnenes) kropp ergo må de få bestemme. Men den argumentasjonen feiler på en ting, nemlig at det er ikke deres liv.

Ove Kristian Furelid sa...

Helt enig med dabide sine holdninger her. Legeyrket er å hindre og eller bekjempe sykdommer samt bry seg om kropper enten det er et lite foster eller en eldre mann for eksempel. Å ta liv er det helt motsatte.

Men da havner vi i den fellen at kvinnen ikke eier sin egen kropp og at den heller er skapt av Gud. Dette innebærer da at kvinnen må selv bære ansvaret for at et nytt liv skal komme frem uansett om kvinnen ble voldtatt, ble gravid uten å ville det eller rett og slett ikke har ressurser til å ta seg av barnet enten det er av økonomiske tilfeller eller at hun ikke vil grunnet at hun føler at hun ikke er klar for å få barn der og da.

IvarE sa...

Jo, dabide,
der er akkurat så enkelt!

Legen kan simpelthen ikke inneha en stilling der han reserverer seg mot å gjøre jobben sin fullt ut!

Eksemplene med brannmenn og politifolk er fullt ut dekkende. Dette gjelder akkurat som for faslegen hvorvidt man tar seg betalt for oppgaver man ikke akter å utføre eller ei.

Og til ditt spørsmål: Det er ikke utenkelig at en arbeidsgiver, dersom jeg var pasifist, kunne innvilget reservasjon mot min deltagelse i disse prosjektene, men jeg kunne neppe krevd det og fortsatt regnet med å ha en jobb å gå til. Uansett blir problemstillingen din helt feil, eller bakvendt om du vil. For forsvaret ville ikke vært avhengig av at jeg gjorde den jobben. De ville til og med antagelig nektet meg å utføre den. Pasienten derimot, er 100% avhengig av at legen gjør jobben sin helt uten å ta hensyn til sine egne private synspunkter.

Tor Langballe sa...

Retten til abort er ikke retten til å tvinge en bestemt person til å være/føle seg delaktig i den.

Hvis det bare er å dra til en annen lege og ordne det, er ikke retten din innskrenket.

Å hentyde at en fastlege MÅ ha en jobbforskrift som omfatter abort er å gjemme seg bak en teknikalitet.

Hvis taxisjåfører kan endre jobbforskifter om uniform for å bruke turban, kan vel noen fastleger kunne ha en endret jobbforskift også.

Som anonym 22/1 sa, er det selve fastelegeordningen, og den økende makten det har gitt staten som har skapt dette problemet.

Det er lett å si at en lege kan la være å være fastlege, men hvordan konkurrere med subsiderte leger? Leger tvinges inn i et systemet, et system som kanskje var anderledes da de utdannet seg også.

Før kunne man lett velge lege, og det var å lett kunne BYTTE lege. Det må vel være det som gir mennesker en enkel måte å finne den legen de vil ha.

Et helvetes byråkrati der man blir tilegnet en lege og må slite med å bytte er vel måten man får en lege man IKKE vil ha.

Hvis man gikk tilbake til systemet før fastlege, kunne man raskt og enkelt valgt en lege som gav de tjeneste man ville ha.

Å tvinge et annet menneske til å føle seg delaktig i det den personen tror er mord, bare for opprettholde en "perfekt" rett til abort, høres besnærende likt abortmotstanderne i USA's noe fanatiske opptreden for retten til å leve.