Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, mai 31, 2010

Løgnaktig eller bare inkompetent?

I dag avholder Justis- og politidepartementet sitt høringsseminar om hvorfor justissektoren trenger omfattende innhenting og lagring av kommunikasjonsdata fra hele Norges befolkning uavhengig om vi er under mistanke for kriminelle handlinger eller ikke. Seminaret blir (kudos for det) overført direkte via departementets hjemmesider og kan følges her.

Dersom politiet eller noen i panelet på et eller annet tidspunkt nevner trafikkdatas betydning i oppklaringen av antall saker bør noen kreve granskning av politimyndighetene for å bevisst unndra opplysninger for offentlige utvalg som nettopp skal granske politiets bruk av såkalte skjulte tvangsmidler. Ifølge Metodeutvalget, som nettopp er et slikt utvalg og som i sitt NOU 2009:15 viser til at politiet ikke fører noe register med statistikk og effektiviteten ved bruk av historiske data.

Dette var nemlig ett av temaene som Metodekontrollutvalget skulle se nærmere på i sin generelle evaluering av bruken av såkalte skjulte tvangsmidler i forbindelse med utredningen NOU 2009:15 "Skjult informasjon - åpen kontroll". Problemet viste seg å være at utvalget ikke fikk tilgang til saksdokumenter i konkrete saker på grunn av taushetspliktbestemmelser i lovgivningen.

Utvalget pekte på at det ikke føres noe register med statistikk om effektiviteten av bruk av historiske trafikkdata hos politi/påtalemyndighet og har derfor ikke kunnet foretatt noen reell evaluering. Deres anslag når det gjelder nytteverdien av historiske trafikkdata baserer seg derfor hovedsakelig på ikke-kontrollerbare anslag fra politi- og påtalemyndighetene selv.

Når politiet hevder at trafikkdata har hatt "betydning" i rundt 40 % av de sakene hvor slike data har vært innhentet, er det altså ikke basert på verken interne statistikker eller på kontrollerbar dokumentasjon. Anslaget sier heller ingenting om hvilken betydning trafikkdata hadde, ei heller om de var nødvendige eller om samme resultater kunne vært oppnådd med andre etterforskningsmidler - for eksempel "frysing" av bestemte trafikkdata med grunnlag i mistanke under en konkret etterforskning. (via Uhuru aka Jon Wessel-Aas)

Dersom politiet nå, bare ett år etter at utvalget avsluttet sitt arbeid, plutselig kan vise til slik statistikk, så er det grunn til å tro at de har motarbeidet Metodeutvalget og at vi har et politivesen som enten ikke gir innsyn i egne metoder og derfor står utenfor Stortingets kontroll. Alternativt at vi har et politi som overhodet ikke kan belegge sine påstander og lyver for å få tilgang til et omfattende maktmiddel fordi de ikke er kompetente til å løse sine oppgaver på andre måter.

Begge deler er like alvorlige.

Les også om hvor lett det er å omgå direktivet i dagens Aftenpoften.

10 kommentarer:

Vox populi sa...

"Deres anslag når det gjelder nytteverdien av historiske trafikkdata baserer seg derfor hovedsakelig på ikke-kontrollerbare anslag fra politi- og påtalemyndighetene selv." En presisering. Anslagene ble bygget på en svensk og en tysk undersøkelse og forsøkt "tilpasset" norske forhold.

buhu sa...

Skjønner at du syns det er ubehagelig at det skal kunne lagres trafikkdata fra hasjdealeren din, Vampus, men du trenger da ikke gå så hardt ut.

Gjør som Vox, gjør hjemmeleksa di først, så blir det mindre pinlig.

Anonym sa...

Heidi,
jeg skjønner at du er engasjert i DLD-saken, men dette er da den hundrede posten du skriver om det. We get it! du er mot DLD. Moving on...

Begynn å skrive om andre ting igjen. Hvis ikke blir dette meget ensidig i lengden.

Daffe sa...

Skal man først male fanden på veggen er det like greit å bruke så bred pensel som mulig!

Mike sa...

Om vi skal legge ned noe fordi det er lett å omgå, kan vi kanskje starte med fingeravtrykkregistret? For alle smarte forbrytere bruker jo hansker...

Anonym sa...

Hva med å bruke samme argumentasjon om det å ha et politi? Det er veldig lett å unngå dem, det er bare å følge loven. Hvis alle gjør det bestandig så trenger vi dem ikke.

Geirronimo sa...

Mesh-struktur i informasjon er svært komplisert og kostbart å analysere - ref statistisk metode kripos brukte for å finne en "morder på gamlehjem i Bergen". Det medførte at en dame ble urettmessig etterforsket pga at hun var "mye i nærheten når gamle døde". Metoden ble hentet fra Scotland Yard, men da med "skranker" for analysen.

Å feiltolke statistikk er ikke vanskelig, men at høyt utdannede personer fra kripos gjorde det og nesten fikk uskyldige personer dømt, forteller dessverre mye!

VamPus sa...

buhu: Noterer meg at hele innlegget er pinlig pga manglende referanse til en undersøkelse som er forsøkt tilpasset norske forhold. Takk for innspillet.

Anonym; Ingen tvinger deg til å henge her - move along, nothing to see...

Daffe: I thought the devil was in the details... Kripos' "Norge blir en frihavn for kriminelle" er jo et eksempel til etterfølgelse for en nyansert og faktaorientert debatt.

Mike: Kripos mangler i dag foto eller fingeravtrykk av over 6700 mistenkte eller dømte forbrytere. Årsaken er at landets ulike politidistrikt ikke følger opp straffeprosesslovens pålegg om å sende inn slike data til foto- og fingeravtrykksregisteret. Kanskje politiet nettopp kunne begynne med å følge opp pålegget i forhold til ¨å registrere de kriminelle FØR de krever innhenting og lagring av uskyldige borgere?

Anonym 2: Ser ikke helt sammenhengen i og med at jeg argumenterer FOR tankegangen en liberal rettsstat er tuftet på, og støtter både politi og rettsvesen. Men ikke blindt og ikke uten krav til metoder.

Thomas R sa...

Har begynt å se på sendingene fra Seminaret til Justis- og Politidepartementet.

Så langt (ca. 15 minutter) har jeg funnet flere grove feil, samt mye synsing og manipulering av fakta. Ikke rart møtet ble holdt for lukkede dører...

Statsadvokat Jan F. Glent sier:
Det er umulig å bekjempe organisert kriminalitet uten trafikkdata og KK (Kommunikasjonskontroll). Jaha. KK er vel all dialog og informasjonsutveksling mellom mennesker, såsom tale, tegn, kroppsspråk, brev mm. Den er grei.

Men: Hvor stor viktighet tillegges trafikkdata sett for seg selv? Og: har ikke Politiet i dag mulighet til å overvåke og samle inn slike data basert på rimelig mistanke?

Så langt er det kun ett motargumentet som er nevnt, og det er "Cooling effect". Det blir imøtegått med at man ANTAR at Danmark ikke har sett noe slikt, fordi de hatt DLD i hele to år...

Vet ærlig talt ikke om jeg orker å se mer. Er resten likedan kommer jeg til å miste nattesøvn og mere til for lang tid fremover...

Thomas R sa...

Greide ikke å la være, måtte se litt til: Omtrent som en ulykke eller en skrekkfilm...

Samtlige foredragsholdere har så langt sagt at lagring allerede finner sted.

Det er feil. Ingen teletilbydere lagrer alle de data som er kravet med DLD, dvs. både hvor sender og mottaker befinner seg.

Ingen Internettleverandører lagrer alle besøkte adresser (IP).

........