Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, juni 19, 2011

Fuck all for integrering

Arbeiderpartiets byrådslederkandidat, Liebe Rieber-Mohn, går til valg på å nekte Oslo-foreldre kontantstøtten gjennom å gjøre Oslo til en forsøkskommune der småbarnsforeldre ikke får kontantstøtte.

Nå er jeg selv prinsipielt mot både kontantstøtte og barnetrygd, men Rieber-Mohn fremstår lite troverdig og egentlig litt tullete når hun gjør kontantstøtten til en valgkampssak. Akkurat det deler hun med sine regjeringskollegaer. Som DN skriver på lederplass – man skulle tro at regjeringspartiene satt i opposisjon når de argumenterer mot den. Men de har tross alt stortingsflertall og kunne fjernet den om de ville. Det har de ikke gjort noen forsøk på. I stedet for å gjøre Oslo til en forsøkskommune for å fjerne en ordning, burde Rieber-Mohn jobbe med sine regjeringskollegaer for å få hele ordningen fjernet på landsbasis. Det gjør hun ikke.

Mange argumenterer mot kontantstøtten fordi de mener den hindrer integrering. Jeg vet at noen rapporter har vist dette, men finner det tvilsomt. For det første så stopper kontantstøtten når barnet fyller tre år. Da er det fortsatt tre år til barnet skal begynne på skole, tre år som barnet kunne lært seg norsk gjennom lek og kontakt med norske barn i barnehage. Det gjør de ikke. Hvorfor ikke? Fordi mor jobber ikke. Det beste integreringstiltaket, for mor og barn, er å få mor ut i jobb. Å fjerne kontantstøtten på 3500 kr i måneden får ikke mødrene ut i jobb, så lenge de som aleneforsørger kan få dobbel barnetrygd per barn, overgangsstønad på over 6000 kroner i måneden, ekstra småbarnstillegg – eller med litt flaks blir uføretrygdet. Utsiktene for en innvandrerkvinne uten utdannelse til å få en jobb hvor hun kan tjene mer enn på norske trygdeordninger er små. Fjerne kontantstøtten vil gjøre fuck all for integrering. Faktisk mener jeg angrep på kontantstøtten fordi det nesten bare er innvandrerkvinner som benytter seg av den grenser til rasisme. Rieber-Mohn er ikke alene om dette, har mange i eget parti også.

I gårsdagens DN var undertegnede intervjuet i en sak om borgerlig feminisme, hvor sosiolog og feminismeforsker Cathrine Holst mener det er slående i hvor stor grad norske høyrefeminister støtter opp om statlige velferdsordninger. Det er kanskje fordi norske høyrepartier per definisjon gjør det samme. Men hun skiller i hvert fall mellom en konservativ og en liberalistisk retning blant høyrefeministene i Norge. Ingen kake til noen for å gjette hvilken jeg bekjenner meg til.

Selvsagt er jeg prinsipielt mot både kontantstøtte og barnetrygd. De aller fleste har mer enn god nok råd til å få barn i dag. Og har de ikke det, burde de kanskje la være å få dem. Det er mulig å planlegge et liv uten å være avhengige av at andre betaler for seg.

Oppdatert: Les også Janet Daley i The Telegraph: The Right is right - "welfare systems which reward people for choosing not to work are socially destructive and morally pernicious".

15 kommentarer:

Marianne sa...

Jeg vet dette handler om innvandrere, men hør nå her.

"Med litt flaks bli uføretrygdet"
Hurra! Jeg har hatt flaks! Hurra! Jeg får lov til å være ufør! Hurra! Heldige meg får lov til å være sjuk, stigmatisert og ha til tider store problemer med å leve mitt eget liv! Yay! Supert!

Hva i alle dager er dette for slags argumentasjon? Det er ikke en bra ting å bli ufør, og det er ikke noe bedre av at folk til stadighet fremstiller det som "flaks".

Anduril sa...

Fødselstallene i mange land er så lave at de vil få store problemer på litt sikt. I så godt som alle disse landene (ikke Kina) er levestandarden høy, og alle "har råd til" å få barn. Likevel er fruktbarheten lav. Hvorfor det, tro?

VamPus sa...

Marianne: fra hvordan uføretrygdede omtaler prosessen med å bli nettopp det, virker det som at man trenger litt flaks i tillegg til å være syk for å få det. Når du føler for å diskutere temaet i innlegget så er du velkommen til det.

Anduril: Det er forskjell på fruktbarhet og fødselstall. Regner med at fruktbarheten står greit til å de fleste land, også Norge. At kvinner ikke velger å få barn/mange barn er noe annet. Dersom barn hindrer for utdanning og karriere, er det da statens oppgave å vri valget om å få barn til at kvinner velger vekk karriere?

Anonym sa...

Interessant at en Høyre representant er motstander mot kontantstøtten.

Men forøvrig synes jeg at den fundamentalistiske motstanden til kontantstøtten hovedsakelig fra norske redaktører og den politiske venstresiden er utrolig.

Det mest brukte argumentet nå er "omsorg" for innvandrerkvinnene og barna. Dette argumentet er vel og merke kun dukket opp de senere år fordi andre motargumenter ikke har holdt stikk (f.eks at dette skulle få "kvinnene tilbake til kjøkkenbenken".

Men, som Nordby påpeker her og - som ellers er innlysende - så er kontantstøtten kun de første tre årene, og språket til disse innvandrere barna blir neppe så hemmet at senere barnehage og skole ikke vil gjøre dem istand til å snakke perfekt norsk. Dette er et så idiotisk og dumt argument at man kan begynne å lure. Dersom noen virkelig skulle mene eller tror på dette argumentet så må man jo kunne hevde at ethvert menneske som flytter til Norge etter 3års alderen ikke vil kunne klare å lære seg norsk! Hallo!

Det har hele tiden, siden den ble innført, vært et solid politisk flertall for kontantstøtten i Norge! Likevel sitter venstre- og kvinnesiden i SV/Ap, samt enkelte norske redaktører hele tiden og jamrer seg over denne ordningen. Men så lenge staten årlig pøser inn 30 milliarder (ifølge Nrk) til barnefamiliene - hvorav svært mange velstående middelklasse familier med dobbel inntekt, så er alt ok! Da går jo pengene rett inn i mange av representantene i klagekorets egne lommebøker.

Legg til at kontantstøtten nå, ifølge regjeringen selv (herunder SV lederen) visstnok skal koste mellom 600 mnok til 5 milliarder nok å fjerne!! (har sett flere av disse tallene så jeg kan ikke gå god for hva som er mest korrekt).

Personlig tror jeg at flere av medlemmene i regjeringen (både fra SV og Ap) nå etterhvert innser galskapen i denne vanvittige sytingen på kontantstøtten. Men å snu hylekoret i SV og APs regne rekker er ikke lett. Men, det er tegn på at man prøver å bygge opp en argumentasjonsrekke for en slik vendeoperasjon.

Jorunn sa...

Til anonym
Selv om kontantstøtten varer i tre år,er det ikke sikkert at barnet sendes i barnehage etter tre år. Da har kanskje neste barn fått kontantstøtte,og eldre barn holdes hjemme for å spare utgifter.
Det blir feil å si at utgifter til kontaktstøtte og utgifter til barnehage teller likt.Når barna er i barnehage og kvinnene er i arbeid,betaler de skatt som kanskje dekkker samfunnets utgifter til barnhagen. Kontantstøtten er nettoutgift for samfunnet.
Innvandrerkvinner som kommer ut i arbeid lærer språket bedre og blir lettere integrert. Dermed vil de senere bli flinkere til å hjelpe barna med lekser,slik at deres muligheter til å klare seg bra økes.

Ingvild sa...

Det er én kompliserende faktor her. En god del av kvinnene med bakgrunn fra andre land som er hjemme med små barn ville vært det enten de fikk kontantstøtte eller ikke - rett og slett fordi de regner det som en viktig verdi å være hjemme med barna de aller første årene. Da jeg kom halsende inn i barnehagen på Holmlia med en treåring og en baby på ti måneder for å levere begge to, møtte jeg hevede øyenbryn og dyp medfølelse fra de norskpakistanske mødrene, som selv skulle hjem med minsten etter at tre-fireåringen var levert. Og at denne holdningen ikke er unik for innvandrere, burde debatten om hvorvidt barnehage er skadelig for ettåringer være et klart bevis på. Men de mødrene jeg traff i barnehagen sendte altså barna sine i barnehage når de rundet tre-fire, gjerne etter oppfordring fra helsestasjonen, og ved hjelp av incentiver i form av gratis kjernetid.

For øvrig enig i din påpekning av det rasistiske i disse argumentene.

IvarE sa...

Sånn i prinsippet helt enig!
;-)

Men det virkelig morsomme (eller skal vi kalle det "spenstige") er jo:
- At LRM vil "spare penger" "som heller kan brukes til barnehage" samtidig som hun vet at barnehagen faktisk vil koste 3-4 ganger mer,
samtidig som
- hennes regjering ikke lenger vil "sponse" de private de var avhengige av for å oppnå tilnærmet full barnehagedekning.

ehh...

SR sa...

Skattefinansiert barnetrygd og kontantstøtte til middelklasseforeldre er en underlig ordning. Småbarnsfamilier betaler skatt inn til staten, og får pengene returnert med en glinsende merkelapp der det står "Dette skal de bruke på deres børn". Som om ansvarlige foreldre i fravær av dette ville blåst pengene på honnikornkaker og albansk eselporno.

Jorunn sa...

SR Dette er et spørsmål om selvrespekt. Hvis du skulle få bruk for ytelser fra fellesskapet så ville du nok heller at disse ytelsene skulle være et resultat av rettigheter enn av behovsprøvet veldedighet.
Selv om barnetrygd for alle gir noe ekstra byråkrati ved at pengene for mange bare får en "luftetur" frem og tilbake,så bidrar ordningen til selvrespekt for andre.

Maria sa...

Faktisk gjør Anduril helt rett når hun skiver "fruktbarhet" i denne sammenhengen. Et flott eksempel på at det ikke er greit å skyte andre ned før du selv har sjekket grunnlaget.

For de spesiel interresserte, fra http://www.snl.no/fruktbarhet/fruktbarhet_demografisk
fruktbarhet – fruktbarhet demografisk. Når begrepet fruktbarhet (fertilitet) drøftes i demografisk, geografisk, historisk og økonomisk forstand, er innholdet avhengig av sammenhengen det brukes i. Imidlertid handler spørsmål om fruktbarhet her i første omgang om hva omfanget av fødsler rent kvantitativt betyr for befolkningsendringer og veksttakt i befolkninger.

Gullstandard sa...

>fordi de regner det som en viktig verdi å være hjemme med barna de aller første årene.

Sagt på en annen måte, disse mødrene tar bedre vare på barna sine enn de fleste norske, som dumper dem på et lagringssted hele dagen fra de er bittesmå.

Lille Gullstandard begynner i barnehage når hun er 2 år, for da er hun stor nok, og vil leke med de andre barna.

Nils Svendsen sa...

Den generelle debatten om kontantstøtten tilside:

Hvorfor skal et velferdsgode til den norske befolkningen avvikles pga ikke-vestlig innvandring? Hvilke andre velferdsgoder skal gå tapt på den ikke-vestlige innvandringen sitt alter?

Det finnes titalls millioner arbeidsløse i EU, bare Sverige har over 1 million. Hva begrunnes den ikke-vestlige innvandringen med? Hvorfor anses den som så nyttig for Norge, at nordmenn må oppgi sine velferdsgoder osv?

Eller mener man denne innvandringen er en naturlov, utenfor politisk kontroll, og at vi derfor må tilpasse den norske befolkningen?

Jeg skjønner det ikke! Kan en representant for et borgerlig parti forklare det for meg? Jeg skjønner det ikke.

mvh
Nils Svenden
Jurist

Anonym sa...

Er du prinsipielt mot subsidiering av barnehager også?

Oppgitt kontantstøttetilhenger sa...

Jeg skrev Anonym innlegget 19 Juni 19:06.

Til bla Jorunn: Det kan godt vært at du har et poeng i at det ikke er sikkert at barna sendes i barnehage etter tre år.

Men så til ditt, og en del andres poeng i at (og det har jeg oppfattet at gjelder etnisk norske såvel som innvandrer familer) de som mottar kontantstøtte ikke betaler skatt.

Dette er faktisk et av de dummeste og mest idiotiske argumentene jeg hører, av følgende årsaker;

- Veldig mange kvinner som mottar kontantstøtte vil enten tidligere ha vært i jobb, eller høyst sannsynlig SENERE gå i jobb og altså HA betalt skatt og senere BETALE skatt. Mener dere altså at disse skatteinnbetalingene ikke skal telle med når man snakker om at disse kvinnene ikke betaler skatt (fordi disse en periode i livet velger å være en kort stund hjemme med barn?? (Jeg bare spør).

- Veldig mange kvinner som er hjemme med kontantstøtte vil sannsynligvis ha en mann eller partner som arbeider og betaler skatt. Mener dere virkelig også at HELLER IKKE disse nåværende skatteinnbetalingene fra familien skal telle med når man snakker om hvem som skattt versus mottak av kontantstøtte?

Kjære dere, dette har jo faktisk vært et av hovedpoengene til det betydelige POLITISKE FLERETALLET vi HELE TIDEN har hatt FOR kontantstøtte; Altså at FORDELINGEN/BRUKEN av skatteinntekter på barnefamiliene ikke bare skal gå til dem som har barn i barnehave.


Videre, når det gjelder velstående middelklasse familier så¨er det mange av disse (uansett om man snakker om kontantstøtte, barnetrygd eller barnehave) som mottar ALT FOR mye i offentlig støtte. Det er mulig dette også i noen tilfeller gjelder enkelte aleneforsørgere (som Nordbye påpeker), men det vet jeg for lite om.

Etter min mening er det utrolig at den politiske venstresiden elegant hopper bukk over dette, trolig fordi mange av dem selv står fremst i køen for å motta disse oerføringene fra staten.

(ps: mottar ikke eller har aldri mottatt kontantstøtte)

Jan Myhre sa...

Det å få kvinner ut i arbeidslivet, og holde de der til de stuper, er tydeligvis det som gjelder i visse kretser.

Økt vekst er tingen i en klode som snart kollapser. Det er ihvertfall høyre- og venstresiden enige i.

Gratis barnehage til bortskjemte småbarnsforeldre slik at disse skal kunne drikke hver helg, dra på ferieturer 3-4 ganger i året, og ellers fly rundt og shoppe unødig krimskrams, det er ok politikk.

Mor Gro etterlyste i sin tid "nabokjærringa". Hun glemte visst at hennes politikk hadde jagd nabokjærringa ut i jobb.

Og så later vi som om at det er en forferdelig ting for et barn å ikke være i barnehage. Merkelig at det er blitt folk av de som vokste opp før.

Men barnets beste er ikke lenger så nøye, jfr. "jeg har så veldig lyst på et barn, men har ikke fått fatt i en mann - da må jeg dra til Danmark og kjøpe sæd". Noe av det mest egoistiske jeg hører.

Å skyve innvandrerne foran seg i debatten er et lavmål. Vi skulle heller se om vi kan lære noe av måten de behandler sine barn og eldre på.

Bare vent til politikerne har tatt knekken på det biologiske prinsipp. Da startet helvete for alvor.