Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, juni 17, 2011

Lavterskelfeminisme

I morgen har Dagens Næringsliv en artikkel om borgerlig feminisme, hvor blant annet yours truly er intervjuet. Blant annet tar jeg til orde for å legge ned Høyres kvinneforum. På landsmøtet der et forslag om nettopp det ble behandlet, var flere kvinner på talerstolen og snakket om at kvinner trenger et lavterskeltilbud for å engasjere seg. Til DN sier jeg:

- Men politikk er ikke lavterskel. Hvis man ønsker å sitte og snakke om løst og fast får man heller gå på syklubb. Jeg vil heller bruke tid på å prøve å påvirke i ordinære møter hvor menn og kvinner er til stede, enn å sitte og snakke i et kvinnenettverk internt i organisasjonen.

Og dette er jo for så vidt riktig. For et par år siden sendte Kvinneforum ut invitasjon til et halvdagsseminar som gikk midt i ordinær arbeidstid med tittelen "Har kvinner makt i Høyre?". Jeg sendte en ganske krass mail tilbake om at jeg ikke finner noen grunn til å bruke av min arbeidstid for å dille med en gjeng som lurer på om de har makt, men prioriterer heller møter der jeg kan påvirke folk som faktisk har det. Den ble tydeligvis videresendt fra sekretæren til en rekke andre, for jeg fikk mange positive tilbakemeldinger på innholdet i den fra andre damer i organisasjonen som ikke kunne ta fri fra krevende jobber for å drikke kaffe og spise småkaker med damer som trenger et lavterskeltilbud for å engasjere seg. Jeg falt på mystisk vis ut av mailinglistene til kvinneforum den gang, men holdt i år foredrag for en super gjeng på Latter i Oslo før landsmøtet. Til DN roste jeg også Julie Voldberg for å ha revitalisert forumet, uten at de fant grunn til å ta med det. Men for min egen del prioriterer jeg å bygge relasjoner og nettverk på tvers av kjønn, samt drive politikkutvikling direkte i eget fylkeslag. Når programbehandling og nominasjon står på dagsorden, nytter det ikke å kun ha nettverket med en liten gruppe - men ha markert meg politisk i hele organisasjonen og ha et nettverk som ikke er kjønnsbasert. Mulig jeg er dum.

Men dette er ikke hovedgrunnen til at jeg ønsker å legge ned kvinneforumet. De påstår jo selv at de er mot kvotering. Hvorfor er det da avholdt en plass spesielt for kvinneforum i Høyres styrende organer, fra ledelsen i Arbeidsutvalget ledet av Erna Solberg, til fylkes- og kommunelag?

Det er ikke bare fordi jeg mener at kvinner og menn skal konkurrere likt om å få ulike verv. Men jeg mener at plasser avholdt kun for kvinner gjør organisasjonen latere i forhold til å være kjønnsbevisste når de setter sammen resten av lederteamet og at det derfor virker mot sin hensikt. Kan godt være at noen deler av organisasjonen da kun ville bestått av middelaldrende menn, men jeg tror at en organisasjon som ikke rekrutterer og bruker talenter - uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, legning etc -  på sikt ikke evner å fornye seg eller rekruttere flinke folk i det hele tatt. Flinke folk har lyst til å jobbe med andre flinke folk, og har som regel lite til overs for å sitte i endeløse møter med middelaldrende menn som ikke er villige til å få inn nytt blod.

Dette gjelder også i næringslivet. Bedrifter som kun har hvite menn som sin rekrutteringsbase, reduserer sine muligheter til å finne kompetent arbeidskraft som bidrar til innovasjon og utvikling. Jeg tror at de vil tape på sikt. Bedrifter må gjerne aktivt diskriminere. Da vet jeg hvem jeg ikke vil kjøpe fra. Nå som loven tvinger alle opp på et minimumskrav av anstendighet gjør dem mer like og vanskeligere for meg å bedømme som kunde. De bedriftene som virkelig tar grep i forhold til samfunnsansvar generelt, og rekrutteringspolitikk spesielt, får sitt konkurransefortrinn som attraktiv og innovativ arbeidsplass redusert. I hvert fall på kort sikt.

For meg blir å bruke lavterskeltilbud om politikk det samme som å snakke om lavterskelfeminisme. Jeg leker ikke politikk og jeg leker ikke feminist. Og jeg drikker heller øl med menn som har makt, enn kaffe med damer som lurer på om de har det.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Spiker'n på hodet!!

Eva :-)

Turid Kristensen sa...

Deler stort sett din oppfatning av dette. Ønsker ikke å nedvurdere det arbeidet Julie Voldberg og andre tillitsvalgte i kvinneforum gjør, en del av det er veldig bra. Men jeg tror ikke de hadde trengt kvinneforum for å gjøre dette.

Har vært på noen møter lokalt, og i starten av min politiske karriere var dette også en god arena for nettverksbygging, men tidspress og møtekollisjoner med andre møter har gjort at jeg ikke har kunnet prioritere dette på en god stund. En annen grunn er at jeg har reagert på tema for møtene - vi er da ikke bare opptatt av typisk "kvinnepolitiske" spørsmål? De ba i ett møte om innspill til temaer for fremtidige møter og de fleste forslagene var i det jeg vil kalle den genren. Lurte da på om de ikke også kunne ta opp spørsmål rundt arealplanlegging og utvikling av kommunene våre - en viktig oppgave for oss kommunepolitikere. Har visst ikke kommet opp på dagsoden ennå ....

Anonym sa...

Flott innlegg Vampus. Respekten min for deg økte nå.

Birthe sa...

Dette var et godt innlegg, Heidi - og i det prinsippielle er det ikke vanskelig å være enig med deg. Likevel er det vanskelig å komme unna at Høyres Kvinneforum har hatt/har en viktig funksjon. Det har vist at det går an å være "feminist" på en helt annen måte enn den tradisjonelle røde måten. Det gir en kraft at Høyre på denne måten fokuserer på hvilke rollemodeller vi har iblant oss - og at vi legger til grunn at vi har de samme mulighetene som menn...og at vi tør å oppføre oss deretter. I Bergen fylte vi Høyres Hus på kvinnedagen - med kvinner til spennende foredrag, Mange av disse var ellers passive medlemmer. Jeg vet ikke om det er så dumt å ha et slikt eget fora. Om det kan gjøre det lettere for noen kvinner å finne veien til politikken, så er det positivt. Det går an å være politisk aktiv på ulike nivå. Det er ikke alle som er interessert i å søke de fremste vervene og maktens tinder....Og er man først innenfor, så er det lettere å få økt sitt engasjement, bli rekruttert til andre ting. Når det fremdeles er behov for flere kvinner i politikken, så er det det vi må fokusere på: hvordan få det til?

Det er flere faktorer som bidrar til å gi Høyre et solid og overbevisende image som et parti som virkelig ser- og som satser på kvinner: Først og fremst vår eminente leder, Erna og en lang rekke kvinnelige politikere både nasjonal og lokalt. At vi har et kvinneforum i tillegg som et tilleggstilbud svekker ikke det budskapet som våre fremste kvinnelige - og mannlige representanter formidler. Så jeg synes ikke en øl med menn med makt og en kopp te med damer som kanskje er litt usikre på hva det å drive politikk innebærer utelukker hverandre. Jeg sier som Ole Brumm: Ja, takk begge deler!!!

Bent Johan sa...

Spørsmålet er hva du velger dersom valget er mellom å drikke kaffe med menn som har makt, kontra å drikke øl med damer som lurer på om de har det...

Camilla Johannessen sa...

Fantastisk! Stor applaus:)

IvarE sa...

Godt sagt!
;-)

Men det slutter aldri å forundre meg hvordan "feministene", uansett om de definerer seg som ultra-, militante -, borgerlige -, sofa-, osv. ikke ser hvordan de marginaliserer seg selv og sine søstre ved nettopp å fokusere på kjønn.

Det er lenge siden kjønn var avgjørende, eller endog ble tillagt vekt, i vårt samfunn. --- ja,ja,ja,bla,bla,bla, jeg er en mannsgris som ikke ser poenget, osv, osv. ---
Det er kompetansen som betyr noe i dag. Som du strengt tatt er inne på så er det lenge siden næringsliv eller offentlig hadde råd til å la sneversynte "kjønnsfacister" få bli sittende i ledende posisjoner der de kunne diskriminere på kjønn.

Ved å terpe på f.eks. kvotering så glemmer mange feminister (vet at du ikke er blandt disse) at formell likestilling kan være noe helt annet enn reell likestilling. Man ødelegger faktisk for seg "og sine" ved å terpe på og opprettholde kjønnsbarrierene.

Og for å skrive om et gammelt trick:
- Ta for dere ordene kvinnegruppe, kvinneforum, etc.
- Bytt ut "kvinne" med andre "diskriminerte" grupper, både majoritets- og minoritets- sådan.
- Og se på hvor absurde konstruksjoner som oppstår.

-gruppe, -nettverk, -forum osv får betydning når de samler noen pga felles bakgrunn, utdannelse, interresse eller skjebne. Ikke når de samler (og ekskluderer) pga eksistens / tilfeldighet. Om jeg klarer å uttrykke meg godt nok...
Smak f.eks. på "Mannegruppe", "jødenettverk", "islamsk brorskap".

Dere *ødelegger* for dere selv ved å danne disse mere eller mindre mektige syklubbene. Dere sørger for å latterliggjøre dere selv! Både blandt menn og andre kvinner!

Nuh. Det var dagens lille utblåsning.

KEE sa...

Litt på siden, kanskje, men jeg føler for å påpeke noe som har slått meg: En har observert tydelig at kvinner ikke uten videre kommer inn i styrerommene. Av dette slutter man at de blir holdt utenfor på grunn av sitt kjønn; men jeg vil påstå at det er noe helt annet som ligger bak. De som tar tak i folk til styreverv vil som oftest søke å få tak i folk som de kjenner fra nettverkene sine, mennesker de vet hva de kan vente av. Når kvinner glimrer med sitt fravær i disse nettverkene blir de heller ikke vurdert. Det er derfor særdeles viktig for kvinner som ønsker å bidra i Norsk politikk og næringsliv at de satser på å komme i kontakt, og spesielt komme i kontakt med de som viser seg selv å ha bred kontaktflate.

Olin Johanne sa...

No har eg vore med i kvinneforum i tre år, og det er første gong eg høyrer at det skal vere eit lavterskeltilbod. Om det så er det, så er eg ikkje einig i at det er negativt.

Hvis alle kvinner var som deg, Heidi, så hadde det nok ikkje vore behov for det. Men det er dessverre slik at vi har ei utfordring med å rekruttere kvinner til å stille på lister. I Sogn og Fjordane har vi 26 kommuner, og Høgre stiller lister i 26 kommuner. Sjølvsagt er menn i mange tilfelle opptekne av å rekruttere kvinner. Nokre har teke tak i dette på ein veldig god måte, og har om lag halvparten kvinner på lista.

Kvifor er det viktig? Vi meiner vel at vitet er nokonlunde jevnt fordelt. Derfor er det viktig å ha med kvinner, eldre og unge. Derfor er det i fylkesstyret eigne styreplassar for Unge Høgre, Senior Høgre og Kvinneforum. Det skal ikkje ta frå ein ansvaret om å sikre eit mangfaldig styre. Men det er eit verkemiddel for å sikre det. Dette er viktig i politiske spørsmål. I mange tilfelle skal vi foreslå og få fram kandidatar i ulike posisjonar, og då er det ein fordel å ha ein brei representasjon i styret.

Vi har hatt besøk av Julie Brodtkorb Voldberg på tre ulike inspirasjonssamlingar i år. Målet var å setje mot i kvarandre, og gjere kvarandre betre. Når vi skal rekruttere, opplever vi at mange kvinner kvir seg for å stå i framtredande posisjonar. Dei kvir seg for å stå framfor forsamlingar i eit kommunestyremøte. Vil det seie at desse kvinnene ikkje har noko å fare med? Vil det seie at desse kvinnene ikkje bør bli høyrt, eller ikkje skal vere med i politiske diskusjonar og få verv?

Nei. For å få den beste politikken er vi avhengige av eit mangfald. Mange treng å skulere seg og få sjølvtilliten på at dei duger, før dei seier ja til posisjonar. Eg veit konkret at dette har ført til at vi har fått kvinnelege topp-kandidatar. Men vi skulle sjølvsagt hatt fleire.

Til slutt skal eg vere heilt enig med deg. Når vi har fått dei inn på lista og med i styrer og stell, så må vi sjølvsagt engasjere oss i dei fora der makta rår. Men der du meiner at kvinneforum er overflødig og negativt for kvinne-representasjonen, har eg tru på at dette fortsatt er viktig for mangfaldet i partiet.

VamPus sa...

Olin Johanne: Det var kvinner selv som brukte argumentet "lavterskeltilbud" da Kvinneforumets eksistens var oppe til debatt på landsmøtet i 2006 eller 2007, etter at de ikke hadde nådd noen av målene de hadde satt seg.

Jeg argumenterer selv for rekruttering av kvinner (og minoriteter etc) i innlegget og i DN. Men jeg tror at kvinner som bruker mer tid på et kvinnenettverk enn å nettverke i hele organisasjonen gjør seg selv en bjørnetjeneste. Du sier det jo selv - fordi "vitet er nogenlunde jevnt fordelt".

At kvinner sier nei til politiske verv og posisjoner er et argument for at kvinner er smartere enn menn. Så mye bortkastet tid på møter med møteplagere, på prosesser som ikke munner ut i noe, på gjenkamper på tapte saker etc. Vil vi ha dyktige kvinner (og menn) inn i politikken må vi se på egen organisering og virksomhet.

Så lurer jeg jo på da - hvorfor er det lettere for kvinner å eventuelt engasjere seg politisk i kvinneforum enn i Høyre? Tyder ikke det på at det 1) enten er noe galt med moderpartiet og kvinneforum brukes som en ventil for å slippe å korrigere det som er galt, eller 2) at det er mindre krevende (lavterskel) å engasjere seg i forumet?

Dersom problemet er 1, så bidrar Kvinneforum både til å hindre endring internt i moderpartiet OG til at valgkomiteer slipper å tenke kjønnsbalanse fordi kvinneforum automatisk får plass i ledelsen. Da bør kvinneforum nedlegges, fordi selv om ønsket er godt er resultatet negativt.

Dersom problemet er 2, så betyr det at mange kvinner i høyre bruker tid på en del av organisasjonen som undrer på om de har makt, i stedet for å markere seg og bidra i hovedorganisasjonen. Igjen - hvordan får vi flere kvinner inn på lister og i utvalg, om halvparten av organisasjonen (mennene) ikke aner hvem de er fordi de kun tar ordet når det ikke er menn tilstede?

Og som jeg skrev - jeg roste Julie for hennes arbeid med Kvinneforum fordi jeg ser at det skaper begeistring hos mange damer i Høyre. Men som salige Jon Lilletun sa - det nytter ikke bare si halleluja, du må gjøre det også...

Anonym sa...

Jeg er også enig i ditt innlegg Nordbye Lunde.

Høyre har klart vært vurdert som et alternativ, men denne leflingen med bla feminismen virker for meg bare teit og fremmedgjørende.

Som mann burde vi kanskje snart også ha en tverrpolitisk mannsbevegelse som en oppnonent til feminismen? Neppe. De fleste vil skjønne hvor teit dette er.

Feminisme, i mange av sine former, har langt på vei vært et venstresidefenomen - selv om likestillingskampen er felles.

Kvinnefoumet i AP har vært et forum som en rekke ganger etter min mening har skadet partiet med enkelte av sine utspill. Hvorfor i alle dager skal en lobby gruppe (les de som kaller seg feminister -ikke alle kvinner) ha så stor innflytelse i et parti på bekostning av andre?

Jeg tror det er mange andre enn Nordby i Høyre som forstår dette, og kanskje er dette dette hun nå roper et varsko om...

Olin Johanne sa...

Det retoriske spørsmålet du lar henge i lufta til slutt i svaret ditt, vitnar om at du kanskje må ta ei oppdatering på kvinneforum anno 2011. Er du ikkje klar over at representantar i Kvinneforum er representert på lister, og har makt? Kva trur du vi gjer som representantar for kvinneforum i eit fylkesstyre? Kun uttalar oss om saker som har med kvinner å gjere?

Det er kanskje lurt at du ser på realitetane per i dag, og ikkje noko som vart uttalt på eit landsmøte for fem år sidan. Du antydar at det er eit problem at Julie Brodtkorb Voldberg skapar begeistring. Slik kan nokre velje å sjå på det. For andre og for eit landsdekkande Høgre er det positivt, fordi det fører til auka vilje til å vere med i styrer og på lister. Og for å gjenta meg sjølv, det har ført til at fleire har valgt å stå på lister og seie ja til framtredande posisjonar.

Som grunntone i ditt innlegg, anar det meg at du meiner vi som engasjerer oss i kvinneforum, er så udugelege at vi ellers ikkje ville fått plass i organisasjonen.
Sitat:
1) enten er noe galt med moderpartiet og kvinneforum brukes som en ventil for å slippe å korrigere det som er galt, eller 2) at det er mindre krevende (lavterskel) å engasjere seg i forumet?

Du ser heilt vekk frå argumentasjonen min om at mange, dyktige kvinner kvir seg for å seie ja til ein framtredande posisjon. I mitt engasjement i kvinneforum har det vore viktig å gje kvinnene sjølvtillit på at dei har noko å bidra med, og at dei har like god evne til å uttale seg som andre.
I din verden kan det virke som om dei som ikkje umiddelbart søker makt, ikkje er verdt å ha med i ein organisasjon. Der tenkjer vi ulikt, og eg har andre erfaringar enn deg.

Det ville vere interessant å høyre dine forslag til anna organisering og måtar å rekruttere damer på - som du meiner vil vere betre enn det vi gjer i dag. I alle organisasjonar kan ein bli betre, og denne diskusjonen kan vere sunn for Høgre. Men, eg skulle ønskje at vi midt i valkampen – i ein krevjande kvardag mellom politikk og arbeid - kan bruke tida på å debattere med politiske motstandarar. Så får vi heller ta denne diskusjonen innad i partiet, etter valkampen.

VamPus sa...

Jeg er fullt klar over at kvinner i Kvinneforum er representert på lister og "har makt" som du sier. Da kan man jo nok en gang undres på hvorfor dere må kvoteres direkte inn i ledelsen over hele landet med en fast plass kun for kvinner? Særlig når dere er mot kvotering overalt ellers?

Jeg har svart på innvendingene dine i innlegget og kommentaren ovenfor, men kan godt ta det en gang til. 1) En kvotert plass for kvinner i AU kan føre til at valgkomiteer blir latere med å rekruttere kvinner på vanlige plasser, som leder, nestleder(e) og menige AU-medlemmer. 2) Når Høyre-kvinner velger å bruke tid på kvinnenettverk internt, har de gjerne mindre tid å bruke på ordinært org/pol arbeid. Dermed blir de mindre synliggjort for hele organisasjonen, og står i fare for å tape på det.

Gode hensikter blir til dårlige resultater. De som er kjent med makt- og kjønnsdebatt kjenner igjen dette.

Igjen - at kvinner kvier seg for å ta verv har jeg stor forståelse for. Man trenger ikke overhøre mange kommunestyremøter før man får lyst til å begynne med porselensmaling i stedet. Ønsker man å rekruttere flere dyktig kvinner (OG menn, for den saks skyl) bør man se på organiseringen av politisk virksomhet generelt og vårt eget parti spesielt.

Jeg bruker tid på valgkamp. Ikke på kvinneforum. Jeg har ikke tenkt å bruke en kalori på å få det lagt ned, men synes det er lov å ha en prinsipiell holdning til kvotering, samt en mening om hvordan vi kunne vært mer effektivt organisert. Kvinneforum er bare en liten del av utfordringene, og må gjerne holde på for min del. At du velger å tolke negativt at jeg gjentar flere ganger at Julie har gjort en god jobb med forumet, nettopp fordi jeg vet at mange kvinner blir inspirert og deltar på møtene deres, får stå for din regning.

Anonym sa...

I alle fall er det viktig å snakke om feminisme, slik at vi borgerlige kan ta dette tilbake fra sosialistene.

Men gjerne også sammen med menn!

Viser til Siv Jensens landsmøtetale for 1 2(?) år tilbake, der hun brukte ti kvinner som eksempel, og tilsynelatende unngikk å lage et poeng ut av dette.

Alle andre kvoteringsparti inkludert Høyre ville nok brukt 50/50 kvinne/mann. Sjokkerende! Er kvinne det samme som menneske, liksom? Er det ikke hannkjønn ( i språket) og mann/man som er mennesket?! :-)

Sissel Vedal sa...

Oline Johanne svarer godt, jeg støtter meg til hennes kommentarer og erfaringer som også er mine.

For egen del vil jeg også tilføye at jeg reagerer på den nedlatende tonen du har overfor disse som "drikker kaffe og spiser småkaker" - "syklubb" etc. Kvinneforum anno 2011 består av mange ulike kvinner med ulike utgangspunkt og erfaringer. Der finnes ordførere, ordførerkandidater, det er folk fra bystyrer og fylkesting, men det er også kvinner uten så mye politisk og organisatorisk erfaring - faktisk ingenting. Hvem som har størst glede av kvinneforum er vanskelig for meg å bedømme, men det jeg konstaterer er at de færreste med erfaring engasjerer seg KUN i kvinneforum, de er selvsagt også engasjert på flere hold og diller ikke rundt og lurer på om de har makt. Det jeg imidlertid ønsker er å rose disse kvinnene i sentrale posisjoner for å være så deltagende i forumet som de faktisk er - de har sett behovet hos kvinner som ønsker å drive med politikk men ikke har så mye erfaring, og de deler, informerer og oppmuntre fordi de mener og tror at det er til det beste for Høyre som parti.

Jeg ønsker at flere kvinner skal engasjere seg i politikk og Høyre, og jeg synes Kvinneforum gjør en fin jobb når det kommer til rekruttering, oppmuntring og støtte. At man har høye utdannelser og ledende stillinger betyr ikke at folk finner det enkelt å komme inn i de politiske miljøene samt erverve seg politisk/organisatorisk kompetanse.
Her i Østfold arrangerer vi både seminarer og gjennomfører skolering på flere områder. Dette for å bygge kunnskap og selvtillit hos kvinner, som fortsatt er i mindretall i partiet. Hvordan andre fylker legger opp sitt arbeid vet jeg mindre om.

Jeg ser poenget ditt om kvotering, og hadde fort kunne havnet på ditt standpunkt om jeg hadde vært prinsipiell i denne saken. Men det er jeg ikke.
Kvinneforum er viktig for Høyre - både når det kommer til rekruttering og skolering, men også ift valgkamp. Og akkurat nå er, som du vet, valgkampen viktig.

Det har vi forstått.

Ina Roll Spinnangr sa...

Hei!

Jeg er helt enig med deg og har selv uttalt det samme når det gjelder kvinneforumet i Venstre. Takk for et godt innlegg!

VamPus sa...

Sissel: Min nedlatende holdning var til de som altså sendte ut invitasjon som vitterligen hadde overskriften "Har kvinner makt i Høyre". Men Olin Johanne har rett. Ikke alle kvinner er som meg.

Så får det heller være slik at Kvinneforum bruker argumentet om at kvotering er riktig og viktig internt i Høyre, men ingen andre steder.

"Derfor er det viktig å ha med kvinner, eldre og unge. Derfor er det i fylkesstyret eigne styreplassar for Unge Høgre, Senior Høgre og Kvinneforum. Det skal ikkje ta frå ein ansvaret om å sikre eit mangfaldig styre. Men det er eit verkemiddel for å sikre det. Dette er viktig i politiske spørsmål."

Det er kanskje derfor jeg har en prinsipiell tilnærming til mye. Jeg synes det er hyklersk å kritisere andre for noe man gjør selv.

For øvrig vittig at dere blir så hårsåre når jeg bruker deres egne argumenter mot kvotering mot deres egen internkvotering. Jeg skjønner jo at prinsipper ikke er spesielt populært da.