Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, september 11, 2009

Klassejustis

Bare tre av ti tror på hjelp fra politiet, noe leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, mener er et alvorlig faresignal. (Artig nok hadde Oslo Høyre samme undersøkelse, publisert 6. september, men mediene tok heller idèen og lot være å følge opp saken fra oss, ser det ut til)

Jeg ville endret "tror", til vet. Borgerne vet nå at de ikke får hjelp. Svarene de får fra politiet er: "Det er en kjent gjerningsmann - det er ingenting vi kan gjøre" - når man ringer etter å ha blitt slått ned, "Ja, er det forbudt å veie noe annet enn brev", når posten på Grønland ringer og forteller at dealere veier dopet sitt på brevvekta, og "Ikke vårt område," når borgere spør uniformert politi i gata hvorfor de ikke griper inn i narkodealingen som foregår bare meter unna.

Syklister, derimot, har de tid til å ta
.

Det hjelper lite at Arne Johannessens medlemmer hele vårparten gjennomførte ulovlige aksjoner, med sykemeldinger og manglende oppfølging av saker. Dette er ikke manglende ressurser, dette er manglende vilje. Neppe blant vanlige politifolk som ønsker å gjøre jobben sin, men blant ledelsen i både politi og fagforbund.

Eneste grunnen til at folk jeg kjenner anmelder forhold, er når de må ha dokumentasjon til forsikringsselskapet. Utover det har de ingen tro på at politiet en gang dukker opp, eller leser anmeldelsen for den saks skyld. Det burde være et signal når åpenlys narkoomsetning foregår meter fra uniformert politi. Folk vet de ikke reagerer. Da kan man jo gi faen.

Hva etterforskes i Oslo? Vinningskriminalitet og innbrudd med tap av verdier for over 100 o00 kroner?

Som Erling Lae pleier å si: DET er klassejustis, det!

Les også:
Ingen rett til sikkerhet i Norge?
Mindre vold av statlig leggetid?
Storberget burde jages
Krimkonkurranse

12 kommentarer:

Daffe sa...

Jeg ser at du skriver at det ble gjennomført ulovlige aksjoner fra politiet gjennom hele våren, og som høyremann og politimann kan jeg bare ikke la det passere uten en kommentar. Det at en feil gjentas til det kjedsommelige gjør det ikke mer riktig. Det vi i politiet gjorde fra høsten i fjor og frem til i sommer var at vi begynte å følge de arbeidstidsbestemmelsene som gjaldt. Man behøver ikke ty til ulovlige aksjoner for å vise at det er krise i politiet. Det holder å følge reglene. (Ja jeg vet at det å demonstrere i uniform ikke er helt bra, men hva gjør man når man har en justisminister og regjering som ikke skjønner alvoret?) Mener du slik som de fleste arbeiderpartipolikerne på Stortinget at politifolk ikke har krav på en regulert arbeidstid? At de ikke har krav på fritid hvis det skjer kriminalitet i byen?

Feilen som har vært gjort de siste 20 årene er at politifolk har gitt blaffen i arbeidsmiljølov og arbeidstidsbestemmelser for å dekke opp for mangelen på folk. Arbeidsmiljøloven er en lov som politiet er med på å håndheve. Bør de ikke da følge den selv? Den enkelte har tjent på dette i form av betalt overtid, men betalt for det i form av kortere levetid og høyere skilsmissestatistikk. Staten har tjent på det ved at de har sluppet å utdanne nok folk og sluppet å opprette så mange stillinger som det burde ha vært. Bare de siste fire årene har antallet ute på gaten fra politistasjonen jeg jobbet på i Oslo blitt halvert. 10 år før jeg begynte var de dobbelt så mange som da jeg begynte i 2000.
Justisministere fra ulike regjeringer har gjennom tidene kommet med prioriteringer som har spist folk fra ordensavdelingen. Gjengprosjekt, menneskehandelsprosjekt, VIC-prosjekt osv. Det blir ikke flere folk av å få alle disse prosjektene. Det blir heller ikke flere folk av å kunne få ta i bruk utradisjonelle etterforskningsmetoder. Dette er metoder som er viktige å kunne bruke i en del sammenhenger, men de krever ofte mye folk. Folk som ikke kommer av seg selv.

Jeg registrerer at det er en del dumme svar folk har fått når de har henvendt seg til politiet og det er selvsagt synd. Det er dessverre ikke sikkert det blir færre av disse hvis man begynner å bli slepphendte med opptakskravene på Politihøyskolen.

VamPus sa...

Takk for bra svar. Vi er veldig klar over mer enn halveringen av antall politifolk ute på gatene (det er en grunn til at Oslo Høyre har egen kampanje for å styrke politiet), og jeg har blogget tallene tidligere.

Men med ulovlige aksjoner mener jeg bl.a. sykemeldinger, trenering av saker - og i verste fall, press på kollegaer til å ikke gjøre jobben sin. Jeg snakket med folk i politiet som ønsker å gjøre jobben sin, og de mener selv at det var en ulovlig aksjon som pågikk.

Politifolk har selvsagt krav på en regulert arbeidstid, men jeg mistenker at politiet selv må ta tak i dårlig bruk av organisasjon og ressurser. Jeg er villig til å spytte inn mye penger i politiet, men ikke uten krav til klare forbedringer i håndtering av saker.

Anonym sa...

Welcome to the nanny state :)

Anonym sa...

Nå er det bare 32 timer til jeg bruker en lapp med navnet ditt på..

klassejustis sa...

klassejustis er å selv røyke hasj, mens man klager over at politiet ikke arresterer de rufsete hasjdealerne

Daffe sa...

Vel, jeg forholder meg ikke til synsing i en sånn sak. Jeg bare konstaterer at det har vært kolleger som har vært irriterte fordi de ikke har fått fortsette å jobbe ulovlig overtid slik de gjorde tidligere og som derfor har vært misfornøyde. De har jo gått ned i lønn og måttet tilbringe mer tid med familien sin må vite :-) Sykefraværet i politiet har hele tiden vært lavere enn i staten forøvrig, og at noen mener det har vært trenering av saker synes jeg virker merkelig. Det er det nemlig ingen grunn til. Det er så mye saker som må henlegges på grunn av for få etterforskere at det i seg selv er skremmende nok. Det er alt for lite som henlegges pga av manglende kapasitet. Det tar seg jo ikke så godt ut. Derfor finner man ofte en annen kode som f.eks. bevisets stilling e.l. men det reelt sett er pga manglende ressurser.

En del politikere fra de rød-grønne har kommet med beskyldinger om ulovlige aksjoner, men hadde det vært noe tak i dem hadde de prøvet dette for arbeidsretten. Det har ingen gjort. At noen få sjeler i Sør-Trøndelag ble litt kreative og bommet på skytegodkjenningen ble raskt og riktig fordømt fra PF. Den slags er det jo ingen som er tjent med. På den annen side er vi jo heller ikke tjent med å ha et politikorps der arbeidstagerene på grunn av ressursmangel nærmest blir gjort personlig ansvarlige av regjeringen for at kriminaliteten øker. Når folk ikke få hjelp av helsevesenet så er det helseministeren som får spørsmålene. Får du ikke hjelp fra politiet så er det politimesteren som stilles til veggs.

Det er åpenbart at man kan og bør gjøre noe med organiseringen av politiet, men handlingsplaner og nye spesialgrupper er ikke veien å gå. Det er mer en tanke å se på hvor mange politidistrikter vi skal ha. Samtidig kommer man ikke unna at lønn er et virkemiddel for å få flere til å bli politi og til å bli i etaten lenger. Se bare på Aftenpostens oppslag om at de på PHS har måttet ta inn folk på særskilt grunnlag. Hvis den nødvendige økningen i antallet politistudenter opprettholdes vil det ikke bli færre som kommer inn på den måten. Det er en farlig utvikling med tanke på tilliten til politiet.

Da jeg begynte i politiet var den største overraskelsen jeg fikk den at politiet selv ikke er så nøye med å følge bestemmelser som gjelder egen arbeidstid. Så vidt meg bekjent er det ingen lover som er rangert høyere enn andre i den tykke røde boken.

Stian Nicolajsen sa...

Dersom man vil har fortsatt satsning på politiet må venstresiden vinne valget. Torstein Dahle og Rødt får 4,1 % av stemmene i Hordaland i dagens måling i Bergensavisen. Torstein mangler derfor 2089 stemmer, 8 promille av stemmene, for å bli valgt inn på Stortinget. Dersom Dahle får de 2 000 stemmene som mangler vil han slå ut enten Henning Warloe fra Høyre eller Laila Marie Reiertsen fra Frp. Dette betyr at Dahle kan bli utslagsgivende for å sikre fortsatt rødgrønt flertall etter valget.

Geirronimo sa...

Daffe - hvor mange prosent må til med flere etterforskere for å få bukt med henleggelses-problematikken?

Jeg har nemlig ingen tro på at bla. SV vil øke politi-styrken til det nivået som trengs for å få ned antall henleggelser - ikke tror jeg at SP har ønske om det heller.

Ser også at Forsvaret har akkurat samme problem med midler - politikere har forøvrig økt ansvarsområde, men midlene har stått på stedet hvil i mange år. Tror nok at det fra flere og flere hold må sies ifra mye sterkere enn det som har blitt gjort hittil....

Godt valg...

Daffe sa...

Geirronimo: Jeg vil ut i fra mitt ståsted si at det nok må noe sånt som en økning på 20% til for å få bukt med det. Men da må man selvsagt fylle på med påtalejurister også slik at sakene kan iretteføres.

Ellers er jeg enig i betraktningen din.

Anonym sa...

Nå var det stille i fjøset.

Arnfinn Pettersen sa...

Oslo er nå de facto lovløst hva mindre grov kriminalitet angår. Og i slike tomrom vokser erfaringsmessig organisert kriminalitet frem som "beskyttere". Dagens Oslo har skremmende mye felles med Sicilia anno 1880.

Geirronimo sa...

Jeg spyr: har vi demokrati i Norge? Når så mange av anti-USA gikk ut og sa at det var uhørt at Bush vant valget med færre stemmer enn Gore, så skjer det samme i Norge i 2009, rødgrønt hadde 49000 færre stemmer enn alternativet, og likevel får de danne regjering.

Hvis man er for demokrati, og skjønner hva ordet betyr, så krev at arealutligningen tar slutt. En stemme er en stemme, uansett hvor mye rettferdig folk mener Norges system er p.t.