Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, oktober 28, 2009

Varme hjerter og kalde kroner

Fra å være hyllet som de rødgrønnes wonderboy når det gjelder å få gjort noe, en folkelig og likendes kar, har Bjarne Håkon Hanssen ”avslørt seg selv som en prinsippløs grådigper”, skal man tro Halvor Elvik i Dagbladet. Skal man tro reaksjonene fra tidligere kollegaer i politikken til det høylytte støynivået på twitter i går, så deles Elviks moralske forargelse av flere. Hvordan kan en varm, godhjerta sosialdemokrat bli en kynisk lakei av kalde kroner på så kort tid?

Reaksjonene avslører hvor dypt fordommene mot privat næringsliv stikker, og ikke så lite om politiske preferanser. Jeg har tidligere skrevet om den selvinnlysende godhet – det oppleste og vedtatte dogmet om at folk på venstresida er snille per se. Overført til holdningene mellom offentlig og privat betyr det at penger som er dratt inn mot enkeltmenneskets vilje til noe som er definert som det beste for et tvungent fellesskap er ”varme”, mens penger tjent i privat sektor mellom frivillige aktører er ”kalde”. Offentlig tjenester er samfunnsnyttige og offentlige ansatte er snille som jobber for folk flests ve og vel, mens ansatte i privat sektor er prinsippløse grådigperer som tjener penger på å produkter og tjenester som ingen egentlig trenger og som er spesialdesignet for å utbytte de fattige.

Halvor Elvik setter ”verdiskapning” i klammer når han omtaler de rådgivningstjenestene Bjarne Håkon Hanssen skal tilby. Ekte verdiskapning skjer kun når det offentlige er involvert, må vite. Hva om politikerne heller konsentrerte seg om å gjøre offentlig sektor og offentlige prosesser så gjennomsiktige og forutsigbare at særinteresser – enten det er organisasjoner eller bedrifter – ikke får bevilget seg fordeler på bekostning av andre, enten det er kraftkrevende industri, LO eller Flyktningehjelpen? Der borgernes, enkeltindividets interesser, ble satt i sentrum, ikke offentlig sektor, arbeidstakerorganisasjonene, eller næringslivsledere a la Kjell Inge Røkke fordi han den gang var en venn av regjeringen?

Elvik mener det er ”sjokkerende og deprimerende å tenke på at statsministeren de siste fire åra har vært omgitt av sånne prinsippløse og griske rådgivere som Hanssen”. Jeg synes det er sjokkerende og deprimerende å tenke på at underskuddsforetaket Dagbladet betaler kommentatorer som Elvik godt for å få slikt på trykk.

Det eneste jeg synes er synd med at Bjarne Håkon Hanssen begynner i denne sektoren er at jeg gjerne skulle sett han kommentere det norske helsevesenet uten bindinger og forpliktelse til parti og fagbevegelse. Han kunne nok rokket noen båter da. Men jeg ønsker han lykke til i sin nye jobb og håper han bruker all sin erfaring og kunnskap til å påvirke politiske prosesser på vegne av bedrifter og organisasjoner som gjør det enklere for dem å skape de verdiene Elvik så dypt forakter.

Om han tjener mange kalde kroner på det i tillegg er han hjertelig velkommen til det!

4 kommentarer:

Unknown sa...

Jeg tror ikke Halvord Elvik mener at verdiskapning kun skjer i det offentlige. Jeg tror han mener at det å skaffe de som kan betale riktig sum tilgang til norges statsminister ikke har noe som helst med verdiskapning å gjøre. Et mer nærliggende ord vil kanskje være korrupsjon.

IvarE sa...

Godt sagt! Veldig godt sagt!

Jeg kan ikke fatte og begripe hva som skal være så galt i at BHH (eller Carl I., som det var tilsvarende bråk rundt for en tid siden) blir rådgiver inn mot offentlig sektor!

Jeg misliker lobbyister like mye som de fleste andre, men dette er ikke samme sak. Man kjøper råd, fra en med erfaring, akkurat som man kjøper rådgivningstjenester i alle andre sammenhenger. Hadde han fortsatt sittet i regjering / på tinget, så hadde det selvsagt vært en helt annen sak. Da hadde det vært en rolleblanding av skandaløse proporsjoner. Men han sitter altså ikke der lenger! Da er det 100% OK, til og med dersom han skulle finne på å tabbe seg ut med telefonen igjen, direkte til ledelsen i foretakene. Han har ikke lenger direkte makt over dem. Han har blitt en privatperson på linje med alle andre.

Men så var det jo Lundteigen som startet ballet. At så mange andre henger seg på gneldringen fra en slik kronidiot er jo helt utrolig!

VamPus sa...

Ola: Det er bedre at tilgang er gratis for de få som er inne i varmen og kjenner politikere og politiske prosesser personlig? Man trengte kun ha en twitterkonto for å komme i direkte kontakt med Bård Vegard Solhjell som kunnskapsminister, noe som også kan være problematisk.

Mens LO sitter i styret til Arbeiderpartiet og kjenner politiske prosesser inngående, står andre organisasjoner og hele det private næringsliv utenfor. Da disse har sitt daglige fokus på nettopp verdiskaping, ikke hvordan grafse til seg mer av politiske innvilgede goder, så stiller de med et handicap når politikerne håndterer saker som berører dem. Dersom du visste at en gjeng med lærere og bønder var de som bestemte hvordan IKT-næringen i Norge skulle reguleres, ville du ikke prøvd å påvirke?

Påvirkning handler også om å spre kunnskap. Så får vi finne måter å åpne prosessene på, utvide registre som "Maktbasen" med å inneholde bindinger til organisasjoner, fagforeninger og selskaper. Når det gjelder lobbyvirksomhet så tviler jeg på at private selskaper er de verste.

Anathema sa...

My sentiment exactly.