Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, mars 18, 2010

Store mor?

I dag ble listen over søkere som direktør til Datatilsynet offentliggjort - og, nei, jeg er ikke der - men det er direktør i det kriminalitetsforebyggende råd Erik Nadheim (55). Han burde være diskvalifisert i utgangspunktet med sitt innlegg med overskriften "Storebror har fått ufortjent dårlig rykte". Der hevder han følgende:

Jeg har dessverre alt for ofte følelsen at mange er blitt fristet til å bruke ”personvern” som en populistisk trylleformular. Etter at det kastes inn i en debatt, faller alle andre argumenter maktesløse til jorden. Slik bør det ikke være. Etter mitt syn representerer personvernet en interesse, som må veies mot andre interesser. Det bør på ingen måte være gitt at personvernet skal vinne, i hvert fall ikke alltid. Ikke minst hensynet til det offentlige - til fellesskapet - bør etter mitt syn tillegges større vekt enn i dag.

Innlegget er skrevet før Personvernkommisjonen ble satt ned, og han avslutter med følgende anbefaling:
Vi kan derfor håpe på en sluttrapport hvor kriminalitetsforebyggingen veies opp mot det såkalte personvernet.
Min utheving. Eller som Vox Populi twitrer - Erik Nadheims "søknad" som sjef for Datatilsynet er nok i "Store mor", Aps ånd. http://bit.ly/aPiVvX . Tipper han er bedt om å søke.

Blir han sjef i Datatilsynet får vel det da raskt et fortjent dårlig rykte.

9 kommentarer:

krikkert sa...

Én enkeltstående kommentar har han faktisk rett i. Det er mange som bruker personvern som en trylleformel som de tror skal verne dem mot alt. Men disse holder gjerne hus lengre unna de seriøse diskusjonene.

Hvis man vil sette personvern på spissen så bør man heller grave litt rundt folketrygdloven § 21-4.

Det er skremmende, for meg, at NAV "kun unntaksvis" kan hente inn min fulle og uredigerte pasientjournal, men det er ingen lignende sperrer mot å hente inn uredigerte kontoutskrifter...

Anonym sa...

Apropos AP.

Tipper forbrukerombud Bjørn Erik Thon får den jobben.

Han har jo vært så hjelpsom i det: siste.

VamPus sa...

Tror Bjørn Erik Thon er et sterkt navn ja. Og ser da frem til håndhevelsen av en bloggplakat for uavhengige bloggere...

Anonym sa...

He, he. Ja, de som ønsker å regulere oss vil få litt av en utfordring der ja! :)

Anonym sa...

"À propos AP"?

Tror du han har skiftet partitilhørighet siden han var politisk rådgiver?

Anonym sa...

Nei, tenkte bare på den generelle ukulturen i dagens AP. Et lite apropos bare.

Når Bjørn Erik Thon gikk ut i mediene og foreslo vær-varsom plakat for bloggere (noen dager før Blogg.no lanserte sin berømmelige bloggplakat), så tror jeg Thon vil bli rikt belønnet for det.

Jeg tror staten stoler på ham, hvis du forstår hva du mener.

Nadheim er ikke så dum sa...

Sakset fra artikkelen du viser til:

Professor Jon Bing nevner i en av sine bøker et eksempel fra terroristbekjempelsen i det daværende Vest-Tyskland.
Politiet hadde kjennskap til hvilken forstad til en større by en ettersøkt terrorist oppholdt seg. Man hadde også kjennskap til
når denne terroristen hadde vært fraværende fra sin dekkleilighet som et ledd i aksjoner.
Ved å samkjøre opplysningene om tilstedeværelse i leiligheten med elektrisitetsverkets database for strømforbruk,fikk man frem fem navngitte abonnenter med en passende strømbruksprofi l.
Ved diskret undersøkelse av beboerne i disse fem leilighetene fant man frem til den ettersøkte terroristen.

Jeg tror det er unødvendig å spørre
om hva vårt norske Datatilsyn hadde
ment om en slik bruk av elektrisitetsverkets data. Men var det noen som fikk sitt personvern krenket i denne situasjonen, på en måte som gjorde at hensynet til fellesskapet måtte vike?
Ville du som leser dette følt ubehag ved å vite at ditt strømforbruk en konkret periode ble sjekket av en datamaskin?

Jorunn sa...

At Arbeiderpartiet ønsker mye statskontroll, visste vi fra før. Men at Høyre kanskje også er med på galleien,overrasker.
Nå henger frihetsfanen og blafrer med møkkete,fillete traser. Håper du VamPus kan bidra til å rense den og få sydd den sammen igjen.

Kamelryttersken sa...

1984 var visst ikke så uaktuell likevel