Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, mars 26, 2010

Vi forlanger frihet!


En ting er å bli rørt til tårer av å få overrakt en gave fra Georg Apenes, bestående av blant annet Høyres .. unnskyld - Høires program fra 1918 og ikke minst Høires program ved Stortingsvalget 1945. Men man blir jo mer enn blank i øynene ved å lese hva som er programfestet.

Høire ser det som en grunnleggende oppgave å trygge rettssikkerheten og folkestyret. Vi har forstått i disse ydmygelsens og retssløshetens år at vi i vår grunnlov har et uvurderlig våpen i vår kamp for vår rett utad og retten innad.

For nordmenn er den høyeste grad av frihet en livssak. Vi visner som nasjon uten den adgang til individuell utfoldelse som frihet gir. Vi forlanger ytrings- og pressefrihet, frihet til å søke vårt arbeid innen det yrke og på det sted hvor vi føler oss hjemme og frihet for næringslivet innenfor rammen av den regulerende myndighet som er nødvendig for å hindre overgrep og utbytting.

Vi forlanger frihet for hver enkelt til å beholde sitt arbeides frukter i en slik utstrekning at arbeidslyst og initiativ ikke sløves. Staten er til for menneskets skyld, ikke mennesket for statens. Det verdifulleste grunnlag for samfunnets utvikling er det enkelte menneskes karakter, dyktighet, kunnskaper, initiativ, virkelyst og arbeidssomhet. Det er den enkeltes innsats som skaper arbeide, produksjon og omsetning og derigjennom det økonomiske grunnlag for en god levestandard for alle og for løsningen av de sosiale oppgaver som det er et moderne samfunns plikt å gjennomføre.

Hvis du ikke gråter enda, så er det deg det er noe galt med. Konservatismen er ikke - og har aldri vært - en sedat og statisk ideologi. Det ligger betydelig radikalisme og opprør bak tanken om individets frihet og egenverdi. Å beskytte individets rettigheter mot en gjennomgripende stat - hvis hensikt for all del kan være å gjøre godt - må være helt sentralt for at ikke frivillige strukturer og relasjoner skal brytes ned og individet forminskes inn i det tvungne fellesskapets system.

Vi forlanger frihet, faktisk!

Dette er noe av det fineste jeg har fått. Nå må jeg tenke ut en takk til Georg Apenes og snike meg ned til Datatilsynet og gi han en stor klem. Forslag til gave?

24 kommentarer:

Anonym sa...

Så vakkert, så vakkert..

s sa...

Grunnlovskonservatisme får blodet til å bruse litt ekstra :)

Gullstandard sa...

Så trist at Høire kastet alle eksemplarer av dette praktverket når de ryddet opp under Bondevik II.

Det er flott at det er kommet til rette igjen, og vi kan da håpe på en renessanse for frihetens sak.

Anonym sa...

Hva med en god flaske "påskevin"?

Øyvind Strømmen sa...

La meg se:

Ytrings- og pressefrihet. Check.

Frihet til å søke vårt arbeid innen det yrke og på det sted vi føler oss hjemme. Check.

Frihet for næringslivet innenfor rammen av den regulerende myndighet som er nødvendig for å hindre overgrep og utbytting. Check.

Frihet for hver enkelt til å beholde sitt arbeides frukter i en slik utstrekning at arbeidslyst og initiativ ikke sløves. Check.

Det er jo den nordiske modellen, eller rettere sagt, den europeiske sosialdemokatiske/sosialliberale modellen som beskrives. Jeg kan nesten høre DLF-ere fråde.

Hårek sa...

Det er et program som i sannhet er verdt en skål!

Jeg vet ikke hvem denne "Øyvind Strømmen" er, men hans kommentar er preget av vår samtids største problem: Den uendelige selvgodheten og banale virkelighetsforståelsen som er dominerende i skravleklassen. Men hovmod står for fall. The times they are a'changing... Det er også verdt en skål!

VamPus sa...

Øyvind: "Frihet for hver enkelt til å beholde sitt arbeides frukter i en slik utstrekning at arbeidslyst og initiativ ikke sløves. Check."


Ikke fulgt med på sykelønnsdebatten? Og hvordan står det til i innovasjons- og grunder-Norge egentlig?

Anonym sa...

Høyre har til all tid holdt slike fine festtaler til forsvar for individet, men når det kommer til stykket er det lettere å føye seg sakte men sikkert etter rådende ideologi, sosialdemokrati f.eks.

Anonym sa...

Heidi og Hårek, er ikke det Strømmen påpeker riktig, nemlig at mange sosial demokrater (Sigbjørn Johnsen f.eks.) ville si seg enig i dette utdraget fra Høyres program?

Og Hårek, du skriver om Strømmen:"hans kommentar er preget av vår samtids største problem: Den uendelige selvgodheten og banale virkelighetsforståelsen som er dominerende i skravleklassen." Hvorfor går du så til de grader av skaftet når Strømmen hevder at en sosial-demokratisk modell er forenlig med de frihets-verdier som han siterer fra programmet til Høyre?

Strømmens påstand er ikke urimelig gitt de forvirrende prinsipper for frihet som knesettes i programmet, nemlig at individet skal innrømmes frihet kun sålenge den ikke anses som å skade samfunnsnytten (hvilket er som tatt rett ut av sosialisten Mills verk "On Liberty").

At du Hårek, vil _tolke_ grensense for frihet -- ut i fra "samfunns-nytte" kriteriet -- forskjellig fra det mer kollektivistiske sosial-demokrater vil gjøre (10%, 30% lavere skatt f.eks.), betyr ikke at det frihets prinsippet som man finner i programmet er uforenelig med en sosialdemokratisk tolkning.

Problemet er at det utilatiristiske (nytte baserte) frihetsbegrepet genererer slike forskjellige tolkninger. Et slikt frihets begrep elsker kollektivister, se bare hvordan eksempelvis John Rawls benytter seg av dette i sin universelt beundrede teori om frihet og rettferdighet. Det er bl.a. Jon Stuart Mill vi kan takke for at det eksisterer en slik total forvirring av hva frihet egentlig er.

MVH
Harald Waage

Jorunn sa...

Mennesker har et grunnleggende, sjelelig behov for frihet. Bare hvis de får frihet til å fungere ut fra seg selv og sin natur som helhetlige enkeltindiivder,kan de gjøre de erfaringene som en trygg og ekte selvbevissthet er avhengig av.
Samfunnet må derfor lage ytre rammer,men gi absolutt frihet innenfor disse rammene. Datalagringsdirektivet utgjør en trussel mot dette indre frihetsrommet. Det innebærer at samfunnet "griper tak i lillefingeren og til slutt kan skaffe seg kontroll over hele hånden".
Ytre rammer derimot utgjør ingen trussel mot det sjelelige behovet for frihet. Sitausjonen er motsatt. Frihet forutsetter at vi har tilgang på materielle ressurser, og da må godene fordeles godt. Den som mangler penger,har ikke engang frihet til å gå på kino.

Kamelryttersken sa...

Willoch sa en gang "Vi er alle sosialdemokrater"

Men jeg må snarest og med en gang finne meg noen sosialistiske blogger å følge, ellers kommer det et medlemskort fra Høire i ei postkasse nær meg. Ikke bra.

Øyvind Strømmen sa...

@Vampus:

"Ikke fulgt med på sykelønnsdebatten? Og hvordan står det til i innovasjons- og grunder-Norge egentlig?"

Jo, jeg har fulgt med på sykelønnsdebatten, som vel er relevant i forhold til programpunktet "den regulerende myndighet som er nødvendig for å hindre overgrep og utbytting". Der man selvsagt er uenig om hva det betyr, men ikke uenig om det du siterer.

Poenget mitt er at dette du siterer her er helt fullstendig uproblematisk å tolke inn i en sosialdemokratisk eller sosialliberal politikk. Det sier kanskje litt om hvordan ting har utviklet seg etter 1945, men det sier også endel om hva det er stor enighet om i norsk politikk, og at Høyre og f.eks. Ap later som om de er forferdelig uenige endrer jo lite på det.

Hvilken betydelig "radikalisme" og "opprør" som er å spore her er rimelig vanskelig å oppdage, for å si det forsiktig. DLFs liberalisme er radikal (og jeg er milevis unna den), Høyres konservatisme er... jadda... konservativ.

Med min gründervirksomhet går det ganske bra, takk, selv om jeg bare har meg selv som lavtlønnet ansatt i et enkeltmannsforetak. Skulle gjerne sett noen regler i skattelovgivningen, men mister ikke piffen, gløden eller gleden gitt.

Statistikker over næringsfrihet og muligheter for nye bedrifter er sjelden spesielt mørkegrå (eller mørkerøde, muligens) med tanke på Norge.

@Hårek:

Jeg tar gjerne en øl sammen med deg, men navnet mitt skrives faktisk uten hermetegn. Jeg synes heller ikke det er spesielt selvgodt å påpeke at teksten Vampus røres til tårer av (jeg trodde jeg var drøy når jeg klarer å komme på gråten av basketballfilmer!) likesågodt kunne vært skrevet av - som Harald Waage skriver - Sigbjørn Johnsen.

E.M. sa...

Høire-teksten virker mer som gammel traust konservatisme på meg. Men uansett, slik du legger frem "konservatismens" individ-fokus så høres det langt mer ut som liberalisme. Vaskeekte, radikal, opprørsk og sjeldent konservativ liberalisme.

prinsipper sa...

Frihet ja, det er gode greier. Frihet til åpenlys hasjsalg og prostitusjon.

Ikke noe konservative besteborgere prøver å forby

Kamelryttersken sa...

28 mars, 2010 04:52
"Anonym prinsipper sa...

Frihet ja, det er gode greier. Frihet til åpenlys hasjsalg og prostitusjon."

Er det ikke det som er frihet? Å få gjøre det man selv vil?
Eller er frihet å styre andre slik at man selv slipper å se baksiden?

Anonym sa...

Vi har da åpenlys narkosalg og prostitusjon i dag, kom til Grünerløkka en tur..

Rudolf sa...

Jeg synes debatten er interessant, og ville vært temmelig enig med Waage og Strømmen om man bare snakket om pålydende - og også glemte all historie.

Som vi alle vet, har ikke fagbevegelsen vært særlig snille med arbeidere som ønsket å være uorganiserte, eller andre motstandere - og forholdet mellom AP og LO er det vel ingen som bestrider?

I forbindelse med hestehandlene som ble gjort foran siste valg fikk vi se hvor lite de fine prinsippene betyr, og da holder det ikke å si at politiker A eller B sikkert kunne levert en og annen spiselig formulering. Hele forutsetningen for deres posisjoner er jo den pillråtne basen!

Det relevante er ikke hva Sigbjørn Johnsen ville kunne utbryte i en uforpliktende festtale, men hva maktpolitikerne sysler med når mikrofonene er slått av - eller når de tror at de er det.

Selv de mest ufyselige regimer har typisk hatt en og annen lederfigur som har virket menneskelig og fornuftig - men det gjør likevel ikke slike regimer spiselige, og det det fritar heller ikke disse "uskyldighetene" noe ansvar for hva regimene har foretatt seg. Johnsen ville ikke vært der han var dersom han hadde vært en glødende forkjemper for frihet mht. fagorganisering og hederlighet i politikken generelt. (for ordens skyld gjelder det samme resten av de som sitter i dagens regjering som ville kunne uttrykt noe slikt som dette gamle Høire-programmet taler for).

Kjære Strømmen og Waage: Vi snakker nå om perioden fra 45 og utover - med alle feider og slag som vi nå i ettertid kan analysere, med tilgang til biografier fra både den ene og den andre, og etter opprullingen av mye regelrett skit både mht. overvåking, kommunistforfølgelse og statsstøttet trakassering av de som ikke ville fagorganisere seg som følge av deres egen overbevisning. Snakker vi om samme land? Påstår dere at fagbevegelsen og grunnfjellet i AP ville kunne stilt seg helhjertet bak disse formuleringene?

Jeg vil ellers takke VamPus for gjengivelsen av teksten. Den lærte meg at Høire var noen inkonsekvente rotemikler også i 1945. Jeg hadde trodd at dagens Høyre råtnet på rot, men nå ser jeg jo at partiet ikke kan ha vært noe å snakke om i 1945 heller.

Anonym sa...

Rudolf, min kommentar gikk på det problematiske med Høire program-formuleringen som sier at individet skal være fritt _sålenge denne friheten ikke er til skade for samfunnet_. Sosialister, sosial-demokrater, konservative, miljø-bevegelsen og liberalister kan alle si seg enig i slike utsagn fordi de alle har forskjellig mening om hva det vil si at noe er til skade for samfunnet.

Harald Waage

prinsipper sa...

Ragnhild: "Er det ikke det som er frihet? Å få gjøre det man selv vil?
Eller er frihet å styre andre slik at man selv slipper å se baksiden?"

Nettopp, Ragnhild. Høyre med Vampus ønsker å styre andre for å slippe å se baksiden, så det er litt rart at Vampus hyller "frihet"

Prinsipper sa...

@Anonym: det blir slutt på slikt på Grunerløkka hvis Vampus får viljen sin og satt inn borgvern/vektere. Faktisk er Arbeiderpartiet mye mer liberale enn Vampus

Jorunn sa...

Alle i debatten her ønsker nok et samfunn med størst mulig frihet. Hvordan vil et slikt samfunn se ut? Jeg tror svaret er avhengig av hvilket menneskesyn en bygger på.

Det finnes to grunnleggende forskjellige menneskesyn.En kan tro at mennesker har sin verdi i kraft av sin styrke og dyktighet, og en kan tro at verdien ligger i deres egenart som personer.
Hvis styrke og dyktighet avgjør verdien,må flest mulig av samfunnets regler fjernes slik at de får tatt i bruk disse egenskapene. At de overkjører mange andre i raset fremover,er av underordnet betydning siden de ikke har så stor verdi uansett.
Hvis en derimot tror at menneskers verdi ligger i deres egenart som personer,blir alle likestilte. Egenart kan ikke måles og veies og kvalitetssorteres. Da må målet være absolutt indre frihet for å tilfredsstille menneskers grunnleggende sjelelige behov. Rundt dette frihetsrommet er det nødvendig med faste rammer for å få til en god materiell fordeling.

Friheten er ikke gitt en gang for alle. Den er som et bål som en hele tiden må bære ved til. Datalagringsdirektivet utgjør en trussel mot dette bålet. Det finnes også andre trusler. Mennesker er genetisk disponerte for å beskytte sin egen gruppe, mens interessene til dem utenfor gruppa ikke er så viktige. Vi ser dette i disse dager i den katolske kirken, i de amerikanske helseforsikringsselskapene, i "den besittende klasse", i politiske grupperinger osv. Frihetsbålet trues hele tiden,og det gjelder å holde vakt.

Geirronimo sa...

Det er en av styrkene til Høyre, at individets rett blir hevdet. Men det betyr ikke at man godtar sjefens mobbing på jobben, eller trakasering av grupper/"arbeiderklasser" - enn så lenge grupper består av enkeltindivider.

Dessverre er "sosialdemokratiet"/"nordiske modellen" ikke akkurat selvgående, og den er svært dyr. Det ser man på Sverige og Danmark som sliter med store underskudd. Dette er en hemsko der det demostreres mot kutt, men ikke mot økning av kosten.... Jeg tror dessverre at siden den økonomiske situasjonen er slik som den er nå i EU, så økes makten til staten og det på bekostning av individet.

Anonym sa...

Øyvind: "Frihet for hver enkelt til å beholde sitt arbeides frukter i en slik utstrekning at arbeidslyst og initiativ ikke sløves. Check."

Jasså du, jeg tror vitterlig du bør sette deg inn i hva 'arbeidets frukter' er for noe. Det er for de aller aller fleste lønn. I form av kroner og øre.

Og vi tvinges til å betale skatt. TVINGES!

Og hvorfor kan vi ikke få utbetalt lønn i f.eks. varer eller tjeneste hos den bedriften vi jobber for? Åh jo, for da får ikke staten inn sine respektive penger i form av skatt.

Tvang, tvang og atter tvang.

Faktum er at inntekt på arbeid, særlig under 500000 kr er en YTTERST liten del av statens inntekter, så jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor vi skattlegges så hardt (40-50% av arbeidsinntekten forsvinner i skatt)

Latterlig er ordet.

De som tjener lite skal flåes med skatt på inntekt samtidig som statsbudsjettet går med hundretalls av milliarder i overskudd hvert år, penger som settes på bok kontra å investeres.

Jeg tror nok du behøver en reality-check mister Øyvind, og iallefall lære deg definisjon på ord og uttrykk.

Thomas R sa...

Jeg har vært så heldig å få bivåne herr Apenes i aksjon "live" i Studentersamfundet i Bergen for noen måneder siden.

Det var en fornøyelig affære hadde det ikke vært for temaet for debatten: Datalagringsdirektivet.

Direktøren var sjarmerende og kunnskapsrik, og ikke minst morsom på en alvorlig måte. Budskapet kom klart frem, uten tvil. Hans motstandere i panelet kom litt i skyggen, kan man si...

Hvis du ikke har snakket med ham ennå, Vampus, så ta med en hilsen fra en "fan" i Bergen. :)