Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, mars 23, 2010

Politi-krav ville svekket tryggheten

I Politisk Kvarter i dag morges på P2 (ja, tenk, for at jeg er våken da... så vidt) kunne man høre leder av justiskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Anne Marit Bjørnflaten, si at dersom politiet mente de trengte datalagringsdirektivet så visste de vel best om det.

Mer prinsipielt blir det ikke. Dersom en pressgruppe ønsker tilgang til et virkemiddel så skal de selvsagt få det uten motforestillinger?

Når politiet har bedt om bedre arbeidsforhold for å kunne gjøre jobben sin, har hennes partikollega justisminister Knut Storberget derimot hevdet at dersom politiet hadde fått gjennomslag for sine krav, ville det gått utover tryggheten til folk:

Ifølge justisministeren var det umulig å gå videre i forhandlingene med Politiets Fellesforbund, fordi ytterligere bevegelse fra statens side ville forverret situasjonen i politiet og gått ut over tryggheten for folk flest. Kravene rundt hviletid for polititjenestemenn og bakvaktordningen til politifolk på mindre steder, ville skapt en uholdbar og lite fleksibel bemanningssituasjon, mener han.

- Det kunne vi ikke gå med på, sier Knut Storberget (Ap) til NTB.

Den meget omstridte forskriften, som skal regulere arbeidstidsbestemmelsene, er en videreføring av særavtalen for politiet fram til i dag. Storberget føler seg derfor trygg på at politimesterne har tilstrekkelige virkemidler til å organisere polititjenesten, både i de store byene og i distriktene.

- Vi har satt inn flere tiltak for å bedre bemanningen i politiet. Jeg håper at politifolkene også ser dette og bidrar til å skape bedre arbeidsvilkår, sier Storberget.

Likeledes har politiet tilgang til de virkemidlene de trenger for at ikke Norge skal bli en frihavn for kriminelle. Denne typen skremselspropaganda er ikke debatten verdig.

Jon Wessel-Aas har påpekt at nettopp for å følge opp Europarådets Datakriminalitetskonvensjon (2001) så fikk Norge allerede i 2005 et eget ”datalagringsdirektiv” i straffeprosessloven § 215a:

"Der er politiet/påtalemyndigheten gitt adgang til å gi sikringspålegg til teletilbyderne/ISP’ene så snart det er ”grunn til å tro” at det har skjedd en straffbar handling, men før mistanke om dette er konkretisert, og lenge før man har mistanke om noen konkret gjerningsperson. Dette er nettopp for å sikre historiske trafikkdata, før en etterforskning er kommet så langt at man vet hva man er ute etter. Da denne erkjent inngripende regelen, som pr definisjon vil ramme mange uskyldiges trafikkdata, fordi det gis pålegg om tvangslagring på et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig i etterforsknigen, ble vedtatt, gikk det klart frem av justisdepartementets proposisjon at dette var så langt som det var forsvarlig å gå av hensyn til rettssikkerhet og personvern.

Datalagringsdirektivet innebærer at man fullstendig forlater hele etterforskningsprinsippet, og utvider dagens allerede vidtrekkende bevissikringsregel, til å omfatte alles trafikkdata, hele tiden."

6 kommentarer:

Tormod sa...

Jeg så "debatten" mellom Bjørnflaten og Skei Grande på morgennytt på NRK. Bjørnflatens skremselspropaganda var irriterende, men det mest skremmende synes jeg var at Skei Grande ikke kom med særlig gode motargumenter. Hun virket litt naiv og kunnskapsløs. Bjørnflaten brukte innøvde "tekniske" uttrykk som IP-logg og virket dermed mer kunnskapsrik og klar om emnet.

Argumentasjonen til de som skal debattere dette offentlig (spesielt på TV) må forbedres. Arbeiderpartiet må tas på sine høytfyvende argumenter.

* Vi må ikke alltid høre på hva politiet ønsker.
* Sammenlign med tema "folk flest" relaterer til (hva om alle brev man sender blir registrert på samme måte?)
* Forklar hvorfor DLD opprinnelig ble innført og hvor lett det er for de "ordentlige" kriminelle å omgå det.

Etc..

VamPus sa...

Enig med deg her. Irriterer meg at man velger debattanter ut fra et kjent navn, heller enn noen som kan noe. Ikke det, jeg liker Skei Grande veldig godt - men siden ja-siden her i så stor grad baserer seg på enkelteksempler og kunnskapsløshet så må man kunne ta dette - ikke bare det prinsippielle.

Bjørnflaten nevnte blant annet Bodø-saken som et eksempel på at man hadde trengt DLD for Å FINNE OFRENE for en mann som kontaktet unge på nett. Da burde man replisert med at politiet har tatt gjerningsmannen og har mer enn bevismateriale nok til å dømme han. Dessuten er man langt vekk fra direktivets begrunnelse - nemlig å avverge organisert kriminalitet og terror - når man ønske å bruke trafikkdata for å finne potensielle ofre. I akkurat denne saken hadde dld ikke hjulpet dem heller, da de ønsket å finne mottakere på gmail og yahoo-adresser - nett-tjenester som ikke er omfattet av dld.

Hørte også Bjørnflaten nok en gang beskyldte oss motstandere for å være ekstremister og at vi drev med skremselspropaganda om den totalitære overvåkingssaken. Det underlige er at jeg kun hører dette som nettopp beskyldninger fra ja-siden.

At politiet får førstesiden i Aftenposten med at Norge kommer til å bli en fristat for kriminelle er ikke skremselspropaganda da eller?

Daffe sa...

Du var nok ikke helt våken for Bjørnflaten er ikke leder av Justiskomiteen. http://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Justiskomiteen/?tab=MembersCommittee

Ellers registerer jeg at mange har sterke meninger om hva som er best for politiet og hva de måtte trenge uten nødvendigvis å ha så mye greie på hva de snakker om. Rent bortsett fra det så er jeg enig i at man ikke alltid skal legge seg flat for alle ønsker som måtte komme, uansett hvem ønskene kommer fra. Man skal også være litt forsiktig med å tillegge andre meninger selv om man blir revet med i debattens hete. Det gjelder begge sider.

hi hi sa...

det irriterer Vampus noe skikkelig at Arbeiderpartiet (bad guys) er mer enige med politiet (good guys) enn henne selv

krs sa...

Som en av de som vil måtte implementere DLD som en del av jobb, og dermed har en viss overiskt over hva det går ut på kan jeg si følgende:
Det virker meningsløst.
Det er egentlig litt som å fotografere bilskiltene til alle biler på veien for å kunne ta kriminelle som stikker av, men alle kriminelle ville da bare kunne bruke stjålet bil eller stjålet skilt.

Spesielt de som driver med barneporno og tilsvarende grov kriminalitet på internett vil raskt omstille seg. Disse er veldig godt klar over at det de gjør er ulovlig, og informasjonen om programvare som enkelt setter dette ut av spill regner jeg med spres fort.

Ved å bruke en "TOR" plug-in til firefox er all webtrafikk anonym ved et museklikk. Bruk så en web-basert epostleverandør utenfor EU og DLD har ingen effekt. Det er også en rekke andre muligheter.

"Barnepornofilteret" kan omgås av alle ved å endre _en_ enkel innstilling:
http://code.google.com/speed/public-dns/docs/using.html
Vanlige mennesker som ved en feil havner på en side som er på barnepornofilteret kan bli registrert: Websiden som opplyser om at siten du besøker er sperret ligger hos leverandøren din, men bildet på siden har kilde hos politiets servere. Om det logges og hva de eventuelt gjør med loggen vet jeg ikke.

Thomas R sa...

Ett aspekt ved debatten mange overser er dette:

Overvåkning vil generere enorme mengder persondata. Uasett hvilken ordning man kommer frem til for hvor og hvordan dette skal lagres så vil det oppstå muligheter for data-tyveri.

En av verdens største selskaper når det gjelder Internett og informasjon, Google, er blitt hacket flere ganger bare i år.

Kriminelle har altså greid å utføre opptil flere mer eller mindre vellykkede data-tyveri hos et selskap som ligger helt i forkant av den teknologiske utviklingen.

Norske internett-aktører og forsåvidt også norske myndigheter vil nok være lettere offer...

Vi er ett av verdens rikeste land, og er allerede i målgruppen til diverse svindlere og andre kriminelle.

Innføringen av Datalagringsdirektivet vil bli startskuddet for en elektronisk krig uskyldige norske borgere vil tape.

Ethvert verktøy må veies og vurderes før det tas i bruk:
Vil det gjøre mer skade enn gagn må det ikke tas i bruk. Så enkelt er det.