Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, juli 27, 2010

Like barn leker best

Samme dag som regjeringen varsler forbud mot å ta ut utbytte for private barnehager som mottar offentlig støtte "fordi det er umoralsk å tjene penger" i stedet for å reinvestere dette i barnas velvære, så viser NRK en reportasje om digitale barn. Det vil si barn som får opplæring i digitale medier i barnehagen. Disse er i mindretall, til tross for at både Medietilsynet og regjeringen selv ønsker at dette skal skje på et så tidlig stadium som mulig.

Reportasjen tar utgangspunkt i barna ved Misjonshuset Barnehage i Sørum, privat sådan, som legger vekt på nettopp kreativ læring og digital kompetanse. Så viser de en ettåring som scanner en tegning.

Tilfeldig?

For det er vel ikke slik at private barnehager også bruker overskudd på å investere i kompetanse, omgivelse og læring? Men kanskje evner å både gjøre dette, samtidig som det gjøres på en så god måte at det blir et overskudd til eierne (som for allt vi vet, investerer dette i nye barnehager eller annen virksomhet).

Det sies at like barn leker best. I et sosialdemokrati betyr det at dersom ikke alle kan få nå, får ingen. Dermed må alle leke på samme måte. Helst med ergonomiske leker i tre...

Les mer om utbytte i private barnehager: – I 2008 kostet de kommunale barnehageplassene den norske stat 3,1 milliarder mer enn de private — uten at den norske stat kan dokumentere at de får mer igjen for pengene.

10 kommentarer:

Thales sa...

Når det gjelder SV sin oversikt over økonomi - så er ikke AP noe bedre.

Bøhler fra AP sier:
"På samme måten som man i dag spanere og informanter i narko- og ransmiljøet bør man ha spanere og informanter i finansmiljøene på blant annet Oslo Børs og Aker Brygge."

Så mye vet de om hvordan handel på en moderne børs fungerer - forventer egentlig ikke noe mer fra Solheims disipler i SV!

Brumlebass sa...

Dette er jo bare vås. Eierstrukturen bestemmer ikke pedagogikken. Mangfold (treleker eller 'digital læring') kan prioriteres eller nedprioriteres enten eier er offentlig eller privat. Det man sikrer med utelukkende offentlig eierskap eller reguleringer på privat eierskap er at man unngår barnehagebaroner: utnytte manglende informasjon og kontroll ('byråkrati') og slik sikre permanente sugerør i statskassa. Om høyresida ikke mener at privat berikelse på skattebetalernes midler a la asylmottaksutbytte i hundremillionersklassen er et problem, ja da får venstresida være alene om slikt. Helt ok, det.

Leif Auke sa...

Brumlebass:

Hent enig i at man skal ha respekt for skattebetalernes penger.

Kan du fortelle hva som er den moralske forskjellen på overskuddet hos en vei-entreprenør og en barnehage? (begge får i hovedsak inntekten gjennom off. kontrakter OG skattebetalernes penger)

Man kan evt. kjøpe argumentet om at 'man ikke skal tjene penger på barn', men apropos: Hva er forskjell på Rema 1000 (og kapitalisten Reitan) og en barnehagebestyrer. Begge tilbyr tjenester og produkter som brukes av barn (mat og omsorg)

Thales sa...

Brumlebass:

Et lite tankeeksperiment - hvor mye av all business i hele Akershus fylke er generert utifra et offentlig "avrop" eller en offenlig eid bedrift?? Noe bortimot 100 %!!!

Med tanke på den benektelsen over det symbiotiske forhold det er mellom en stat og ett velfungerende privat næringsliv, så forstår jeg fullt og helt den effekten en slik moralfilosofi og tankegang har hatt på foreks. svensk økonomi med 1250 milliardær i gjeld, stor stat, mye goder, og, ja, det skal fordeles på 8 millioner mennesker....(Ikke gidd å sammenligne det med Norge med olje).

Når man ikke forstår at man må skape før man høster, da har man egentlig ikke noe å gjøre i den politiske debatten rundt fordeling å gjøre.

Palme ble forresten skutt, uten at jeg skal polymere mer over hvorfor.

Brumlebass sa...

Det er ingen forskjell. At veientreprenører med det offentlige som kunde sitter igjen med hundremillionersutbytte forteller oss at kunden - skattebetalerne - blir snytt. Vi betaler alt for mye. Spesielt ille blir dette systemet når det er styrt av høyrepolitikeren med byråkrativegring. Nødvendige kontrollorganer for å forhindre skytingen av private aktører bygges ned og sementering av sugerørene skjer. Jeg overrasker over at høyrefolk har så stor omtanke for baroner og så liten omtanke for kunder.

Sverre sa...

Det er faktisk en vesentlig forskjell på veienteprenører og barnehageutbyggere. Førstnevnte er utsatt for ganske omfattende konkurranse om anbud. Staten gir dem ikke direkte subsidier, men kjøper tjenester av de som tilbyr best og billigst.

Leif Auke sa...

Sverre:

Kan kjøpe argumentet om anbud og konkurranse, men samtidig er det slik at Staten har bestemt seg for å kjøpe et stk plass for ett stk kroner. For min del må man gjerne legge barnehagedriften opp etter et anbudsprinsipp. Apropos det, da blir det fort "barna på anbud" :-)

Faktum er, siden det er foreldrene som velger barnehage, så er det reelt slik at barnehagestøtten er en subsidie til foreldrene. Derfor blir det foreldrenes 'kvalitets-valg' og anbudsinnhenting som til syvende og siste teller. (og er ikke det greit nok?)

Brumlebass:

Det er ikke enkeltaktørene som skal beskyttes eller 'kapitalister' sitt inntektsgrunnlag. Skal ting fungere må det være noen grunnleggende regler for handel, avtaler og kontrakter.

Det er det ikke minst Staten som tjener på.

Linnformasjonen sa...

Man går glipp av enorme offentlige besparelser fordi noen ser seg blind på en gevinst til den som tilbyr tjenesten - som det forøvrig også skattes av. Tull.

Jorunn sa...

Hvorfor er det slik at de partiene som snakker mest om at vi skal få mest mulig for hver krone samtidig er de partiene som vil redusere kontrollen med at vi får mest mulig for hver krone?

Øyemed sa...

De private barnehagene får overskuddet sitt fra driften.
Dette blir, for de seriøse, pløyd rett inn i videreutvikling igjen.
Enten gjennom konsernbidrag eller direkte overføring via budsjett.

Vi har skatt på utbytte i Norge, men Høyre ville ha skatt på det som ikke gikk inn igjen i ny virksomhet. Dette ville ha ført til at denne saken ville vært dø-født å diskutere.

Med AP, SV og SP sitt ønske ville vi også hatt investeringsavgift, Moms på tjenesten, og AGA for gjennomføringen av: Planlegging, pilotering , og utføring av nye konsepter - som igjen hadde skapt forbedringer/nye bedrifter.

Hvordan gjøres dette via offentlig barnehage??

Der er budsjettene blåst opp fordi de må ta høyde for skatter, avgifter og moms. Og siden driften ikke skal gi overskudd (for da må de straffes-får mindre neste år), så fører dette til at de forbruker mer enn budsjettert. (dette forsterkes brutalt med "kontantprinsippet" som blir brukt i det offentlige).

Prinsippet om at ingen skal tjene på barnehager, fordi da er de umoralske, er det samme som blir sagt om private sykehus. Samtidig har de diskusjoner om hvor mye som skal brukes av ressurser på livforlengende tiltak for pasienter - er DET dobbelmoral??

Det er også en tanke som de legger frem som hersketeknikk i debatten: kun AP/SV legger frem god moral, de andre er umoralske.....Gro Harlem Bruntland brukte jo det om klima-raporten - alle andre er umoralske, og degenererer dermed hele debatten.