Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, juli 20, 2010

Vår syke rettsstat

Dersom de som rammes av kriminalitet opplever at det som en dobbel urett - at de først blir utsatt for kriminalitet og deretter oversett av politi og rettsvesen, så utgjør dette et svært alvorlig demokratisk problem.

Dagbladet følger opp saken der professor og lærer ved Politihøyskolen, Paul Larsson, sier at kriminalitet kan lønne seg for de rike og mektige. En merkelig vinkling. Ifølge politiet var oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet i 2009 på 15,6%. Kriminalitet lønner seg ikke bare for de rike og mektige. Kriminalitet lønner seg i Norge. Punktum. Skal man se på skjevheter i systemet, bør man like gjerne se på hvem som i hovedsak rammes av kriminelle handlinger.

Økonomisk kriminalitet utgjorde 2,6 prosent av alle anmeldte forbrytelser i første halvår 2010 (rapport fra politiet - pdf) og rammer først og fremst selskaper eller organisasjoner. Vinningsforbrytelsene utgjør 57,5 prosent og rammer vanlige folk - deg og meg.

Man skal på ingen måte ta lett på økonomisk kriminalitet. Svarte penger utgjør rundt 15% av totaløkonomien i Norge, ca. 360 milliarder kroner, og går blant annet går med til å finansiere organisert kriminalitet og lysskye miljøer. Det er viktig at arbeidet prioriteres og at politiet har ressurser og ikke minst kompetanse til å etterforske avansert økonomisk kriminalitet. Ingen er uenig i det.

Men når den kriminaliteten som rammer folk flest har lavest oppklaringsprosent, så gjør det noe med vår tillitt til politi og myndigheter. Når tyveri og innbrudd med tap av verdier på under hundretusen kroner ikke etterforskes, så er det det som er klassejustis. For de som rammes av innbrudd (kun 8% oppklares i Oslo) vil tap av verdier for 80 000 kroner svi mer for de som har lite fra før, enn om større verdier blir tapt i et hushold som også besitter større bankkonti og flere verdifulle gjenstander. Det er klassejustis, det.

For meg er det irrelevant om de som begår lovbrudd er rike eller ikke, så lenge de blir tatt. Vi ser en økning i vinningskriminalitet, innbrudd og grove ran - organisert kriminalitet fra øst-europa, som inkluderer alt fra organiserte lommetyverier i Oslo sentrum til innbruddsraid rundt om i landet. Bandene avskrekkes på ingen måte av verdens beste soningsforhold.

Riksrevisjonen har slaktet politiets innsats mot organisert kriminalitet, og Politiets Fellesforbund mener politiet prioriterer de enkleste sakene. I dag sier professor Per Ole Johansen ved Universitetet i Oslo at manglende etterforskning av økonomisk kriminalitet fører til flere lovbrudd. Han mener dessuten å vite at mange i finansmiljøene følger med på politiets kapasitet og fristes til å begå kriminalitet når de ser at det er liten sjanse for å bli tatt.

Det er jo ikke utenkelig at den samme mekanismen også gjelder annen type kriminalitet. Når vinningskriminalitet, som lommetyverier og innbrudd, blir nedprioritert, så tar det ikke lang tid før organiserte kriminelle utnytter dette. Når salget av det narkotiske stoffet khat foregår åpenlyst på Grønland i Oslo, så er det ikke utenkelig at narkotikasalg generelt også øker. Samtidig slites lovlydige borgeres tillitt til myndigheter og rettsvesen.

Vern og sikring av borgernes rett til liv, frihet og eiendom er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament. Dersom de som rammes av kriminalitet opplever at det som en dobbel urett - at de først blir utsatt for kriminalitet og deretter oversett av politi og rettsvesen, så utgjør dette et svært alvorlig demokratisk problem. Da hjelper det lite med en justisminister som skryter av at vi også uthuler rettsstaten i motsatt ende, nemlig ved å fjerne prinsippet om likhet for loven gjennom å forskjellsbehandle østeuropeere i det norske rettssystemet.

Symptomene på en syk rettsstat er altfor alvorlige til at debatten om den reduseres til nok en riking-debatt.

8 kommentarer:

Ask Burle sa...

Hva vil du bli utsatt for: en hvitsnipp eller en blåsnipp-forbrytelse?

Jeg vet hva jeg hadde valgt, det første.

La oss si at de skal bli frarøvet kr 10 000, og du kan velge mellom to scenarioer:

at den daglige lederen i bedriften du har investert penger i underslår disse og stikker til Thailand,

eller,

en brutal kjeltring kommer inn i huset ditt om natten og truer dine barn med kniv for å få deg til å oppgi hvor verdiene er gjemt.

Så hva valger, hvitsnipp eller blåsnipp?

Forørvig, jeg vil tippe på at de fleste som opplever hvitsnipp-forbrytelser selv tilhører de øvre sosio-økonomiske strata i samfunnet, mens underklassen merker mest til den mer håndfaste blåsnipp-forbryteren.

VamPus sa...

Som jeg skriver - det er like viktig å fokusere på økonomisk kriminalitet, da dette også finansierer annen kriminalitet. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Men det virker ikke som om politiet er godt nok organisert eller er kompetente nok til å drive effektiv kriminalitetsbekjempelse. Da nytter det lite med politikere - til høyre og venstre - som skriker om prioriteringer og høyere straffer etter hva som preger dagens forsider. Det er langt med strukturelle problemer det her er snakk om.

IvarE sa...

Vel talt!

Pacem sa...

Tror nok det handler mer om det at politiet er såppass politisk styrat at man får beskjed fra POD om hva som skal prioriteres, og hva som IKKE skal prioriteres. I tillegg så har du problematikken med ressurser i politiet.

VamPus sa...

Pacem - tror du er inne på noe der med politisk styrt. Når det gjelder ressurser, så er jo det også en side av å være organisert effektivt. Er politiet det?

Geirronimo sa...

Paul Larsson føyer seg godt inn i rekken med sosialdemokrater, og har sikkert en eller annen støttespiller blant fafo, AP og LO, tror du ikke? Dagbladet har ivhertfall det..

Jorunn sa...

Jeg ville selvsagt heller møte en hvitsnippsforbryter enn en blåsnippsforfryter siden hvitsnippsforbryteren ikke utgjør noen umiddelbar fysisk fare.Men hvitsnippsforbryterne snyter ikke bare hverandre,men unndrar enorme verdier fra samfunnet. Utvid Økokrim med ei stor gruppe med topp kvalifiserte og høyt lønnede medarbeidere. Får det tak i noen av milliardene,vil de være verdt sin vekt i gull - nesten bokstavelig. I tillegg ville vi andre blie mer villige til å yte vår skjerv til fellesskapet. Vi ser i Hellas hva som blir resultatet når alle snyter alle.

Geirronimo sa...

Jorunn - " alle snyter alle" - en sterk forenkling, siden de fleste i Hellas er fattige!

Når sosialdemokrater minker mulighetene til å klare seg selv, øker man samtidig muligheten og lysten til å unndra store summer. I forhold til sosialdemokratier
som bla Sverige, så er det KUN Norge som har et nogenlunde overskudd å snakke om - resten går med ekspressfart lukt i "luksusfellen"; samtlige!!

Den Nordiske "velferdsmodellen" er herved avgått med døden!

De forbrytelsene som koster, virkelig koster, er de som gjør at mennesker ikke blir istand til å produsere og å klare seg selv.

Den tid politiet ikke er bemannet til å takle økonomisk krim av en viss kompleksitet, tenk da på den politiske initierte "etterforskningen" av Fredriksen, som endte med at han ble totalt frikjent, i høyesterett - da hadde Norge ressurser for å ta "hvitsnipp" - slik går det når politikere legger nesen sin opp i ting de ikke forstår......