Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, september 14, 2010

Så gjør jobben deres, da!

Ifølge VG vil ikke politiet har kommunale politistyrker fordi de frykter at det kan bli stor forskjell på polititjenesten i Norge hvis landets kommuner kan opprette egne politistyrker.

- I Norge har det i alle år vært enighet om å ha ett statlig finansiert politi. Dersom kommunene i tillegg skal ha sitt lokale politi, risikerer innbyggerne å bli avhengig av å bo i en kommune med god økonomi for å være sikret et skikkelig polititilbud, sier politimester Anstein Gjengedal.

Nå risikerer innbyggerne å bo i Oslo, som har tilbudt seg å betale for flere politistillinger flere ganger for å få mer synlig politi i gatene, hvor oppklaringsprosenten for vinningskriminalitet i 2009 var 15,6%. Oppklaringsprosenten for innbrudd var 8%. Er det dette Gjengedal mener er et "skikkelig polititilbud"?

Oslo Høyre vedtok allerede for kommuneprogrammet 2007-2011 å åpne for forsøk med kommunale vekterordninger for å bidra til trygghet, ro og orden i samarbeid med politiet. Men ønsket er et synlig politi som viser nulltoleranse også for hverdagskriminalitet.

Kommunalt politi og vekterordninger blir foreslått når vi ser at regjeringen ikke bryr seg om hovedstaden og politiet svikter sine oppgaver. Som jeg har skrevet tidligere: Vern og sikring av borgernes rett til liv, frihet og eiendom er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament.

Borgerne spør om politiet bryr seg i det hele tatt. Når åpent narkosalg foregår utenfor døra til Grønland politistasjon kan man jo begynne å lure. Arbeiderpartiets lovløse fellesskap får vokse i fred fordi Gjengedal og hans kollegaer bare går forbi.

Dersom de hadde gjort jobben sin så hadde ikke kommunalt politi vært aktuelt.

7 kommentarer:

Daffe sa...

Jeg er vel mer av den oppfatning av at hvis Gjengedal & Co var blitt satt i stand av Regjeringen til å gjøre den jobben de skal, så hadde det ikke vært snakk om noe kommunalt politi. Det er viktig å skille mellom snørr og bart.

krikkert sa...

Hvis det er samarbeidsproblemer man mener, vel, Arbeids- og velferdsforvaltningen har både kommunale og statlige tjenester under samme tak - i to styringslinjer.

Anonym sa...

JGør jobben deres??? HVILKEN JÆLVA JOBB?!?!?!

SOM OM det er noe kriminalitet i NORGE og hovedstaden..

KJÆRE LILLE GRINEUNGE... kom deg ut i verden .. så skal du se kriminalitet.. OSLO er en drittune by i forhold..

SLUTT Å GRIN!! bare for å ha noe å grine om.. og skylde på utlendiner om..

faen så patetiske dere mennesker har blitt her i landet..

Anonym sa...

Kjære VAMPUS.. vet du hvorfor oppklaringen er så liten??

FORDI SNUTEN stopper omtrent bare svarte... og alle de hvite kriminelle hvite nordmenna slipper unna..

Derfor....

Kosialist sa...

Politiet har allerede altfor mye å gjøre. Det er ikke hos politiet problemet ligger, men hos regjeringen.

Det er altså ikke politiets feil at de ikke har nok ressurser.

Konrad sa...

Nå har vi allerede et kommunalt politi, parkeringsvaktene. Det er jo fullt mulig å avlaste politiet ved å flytte en del klart definerte saksområder over til f.eks. samferdselsetaten eller vegvesenet.

Elise sa...

Hva er det du vil? Ha et eget kommunalt politi? Eller la Oslo finansiere stillinger som fortsatt styres av det overordnede?