Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, januar 20, 2010

Mistillit til Høyre?

Høyres kvinneforum vil ikke ha en egen fedrekvote i fødselspermisjonen. Tiden er inne for å gi familiene full valgfrihet i forhold til hvordan de organiserer sin egen hverdag.

Et helt legitimt standpunkt, det. Pappapermisjonen ble innført i 1993 for å øke likestillingen, få flere fedre til å ta ut permisjon og få flere kvinner til å gå tilbake i arbeidslivet. Da pappapermisjonen ble øket så var også en av grunnene at så lenge menn tjener mer enn kvinner, lønner det seg rett og slett ikke for vanlige familier at far går hjemme. It's the economy, stupid. Problemet er at med et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i europa, så velger kvinner fortsatt lavtlønte yrker og bidrar selv til skjevheten som velmenende politikere så gjerne vil rette ut. Synd. Men sant.

Høyres kvinneforum er på mange måter Høyres svar på pappapermisjon. Målet er å få flere aktive kvinner i Høyre og flere kvinner til å stemme på partiet. Som de skriver på hjemmesidene sine: "Kvinner er langt fra godt nok representert i Høyre. De utgjør omkring 38 prosent av partiets medlemmer og 31 prosent av de folkevalgte." Partiet selv mener de to viktigste årsakene til dette er at det er for få kvinner blant Høyres fremste politikere og at partiet vinkler sakene på måter som ikke i tilstrekkelig grad appellerer til kvinner.

Høyres kvinneforum ble opprettet året etter at fedrekvoten ble innført, til erstatning for det noe mer gammelmodige Høyrekvinnenes Landsforbund. Kvinneforumet kaller seg en "integrert del av partiorganisasjonen", hvilket i hovedsak betyr at en kvinne velges separat til sentralstyret og alle landets fylkesstyrer. Kjekt. Så slipper partiet å tenke på kvinneandel i andre verv.

Dersom det i 2010 er en mistillit til fedre å tro at de ikke vil ta ut permisjon fordi de ikke gjøre det, hva er da å ha en automatisk representasjon for kvinner i Høyre? Er det på tide å gi partiorganisasjonen full valgfrihet til å organisere seg slik den selv finner mest hensiktsmessig?

Eller skal det fortsatt finnes et såkalt lavterskeltilbud til kvinner fordi det er så krevende med politikk og krig og fred og sånn?

7 kommentarer:

Bernt Sønvisen sa...

Hei, Vampus! Jeg gleder meg nesten til noen spør Ansgar Gabrielsen om hva han mener om forslaget om å fjerne pappas lovpålagte andel av permisjonen! I regjering var det han som tok ansvaret og byrden ved å kreve lovmessig kvinnerepresentasjon i styreverv. Begrunnelsen for dette kan jo ikke vær mye annerledes enn for fortsatt pappaperm.

VamPus sa...

Vel, spør meg hva jeg mener om kvotering av kvinner inn i ASA-styrer, du. Et forslag som ikke var behandlet av noe organ i Høyre, som gikk mot Høyres vedtatte politikk og som ingen skjønte hvor kom fra.

Men fordi en statsråd hadde sagt det, så er det jo klart at man bare må innføre uten debatt. Velkommen til partidemokratiet.

Det søte var når Høyre da tapte valget, og senere kritiserte Trond Giske for å vurdere kvotering i vanlige AS. DA var Høyre på hugget.

Prinsippløst. Helt og fullstendig.

Pia sa...

Disse damene skjønte det selv, Uten at noen kvoterte dem som Høyre-velgere. Snedige greier.
http://www.hoyre.no/artikler/2010/1/1263457978.04

Thomas sa...

Jeg synes det er merkelig at hele debatten rundt pappapermisjon dreier som om det skal være reserverte uker eller ikke, og evt. hvor mange uker som skal være reservert far. Det er ikke en sjel (jeg har ikke sett noen?) som snakker om at det er begrenset stønad oppad til 6G eller deromkring, og at siden det i mange familier er slik at det er far som tjener mest så vil familien tape veldig mye økonomisk på at far tar ut mer enn han "må". Som du sier i artikkelen din; "It's the economy, stupid."

Det er på høy tid at man adresserer dette istedet for å krangle om at far må ha så og så mange uker reservert for at han skal ta ut permisjon.

Bjørn Morstad sa...

Kan noen svare på hvorfor det er Kvinneforumet som skal ha monopol på familie- og barenpolitikk i Høyre?

Bernt Sønvisen sa...

Hei, Vampus!

Dersom du framstiller det riktig er det vel ganske så oppsiktsvekkende at Høyres statsråder kunne innføre ny nasjonal politikk etter eget forgodtbefinnende? Det er i alle fall et partidemokrati som er feilslått.

Men tilbake til fødselspermisjon: Jeg er i utgangspunktet enig at folk kjenner sine behov best sjøl. Men uten en politikk på dette området fører det til at pappa er tvunget på jobb og mor er tvunget til å være hjemme.

Så "valgfrihet" som hellig politisk gral kan i denne sammenheng absolutt diskuteres.

Derfor støtter jeg ordningen for en egen pappapermisjon - og ser helst at den utvides.

Farogbarn.no sa...

Hei,

Undertegnede er redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN, og engasjert i debatten vedr. fedrekvote og pappapermisjon.

Høyres har vedtatt at de vil fjerne fedrekvoten. Dette fordi den angivelig er en alvorlig trussel mot familienes valgfrihet. Jeg er ikke ikke enig!

Fedrekvoten – en populær rettighet!

Men fedrekvoten er ingen tvang. Det er en populær rettighet som de fleste fedre setter stor pris på.

Innføringen av en stadig større fedrekvote har medført en betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger.

Over 90 % av fedrene som har krav på fedrekvote, benytter seg av denne! Og de gjør det helt frivillig!

Hvorfor gjøre unntaket til hovedregel?

Høyre bekymrer seg for de ytterst få tilfellene der far er forhindret i å ta ut fedrekvoten. Og her har de et lite poeng. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene.

Men hvorfor gjøre unntaket til hovedregelen? Kan ikke dette løses uten å frata det store flertallet av barn og fedre deres rettigheter?

Erfaringene fra Danmark

I Danmark fjernet de fedrekvoten i 2001. Resultatet har blitt at kun 25 % av mennene tar ut permisjon, og bare benytter 7,5 % av det de kan ta ut.

Dette til tross for en undersøkelse fra 2009 der 49 % av den danske befolkning mener foreldre bør ta ut like mye permisjon.

Erfaringen fra Danmark viser altså at å ta fra menn ”den ferdigforhandlede retten til fedrekvoten”, ikke fører til valgfrihet – men til det stikk motsatte. Nemlig at fedre tar ut langt mindre pappapermisjon, enn det de ønsker.

Konklusjon:
Fedrekvoten er en viktig rettighet for far og barn

---
Fred Johan Ødegård, redaktør
Pappamagasinet FAR OG BARN