Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, januar 12, 2010

Likhet for loven

Arbeiderpartiets Knut Storberget forsvarer at østeuropeere blir forskjellsbehandlet i det norske rettssystemet og dømt hardere enn nordmenn. Det er ingen tvil om at organisert - eller uorganisert for den saks skyld - kriminalitet fra østeuropeiske bander er et problem som må tas tak i. Svært mye av kriminaliteten som begås, er såkalt "hverdagskriminalitet" - lommetyveri, innbrudd, kortsvindel. Hverdagskriminalitet er det folk flest opplever på kroppen. Hverdagskriminalitet er også det som blir fortest henlagt.

Men tas tak i er noe helt annet enn å uthule rettssikkerheten til den enkelte. Det skal være likhet for loven. Man skal ikke løpe "større risiko for å bli utsatt for tvangsmidler enn beboerne i landet", slik Storberget mener i Dagbladet. Man skal løpe samme risiko.

Problemet er at man etter årevis med lemfeldig håndtering av kriminalitet, med straffeutmålinger som strider mot folks flests rettsfølelse, har skapt et drømmesamfunn for de som organiserer seg bare litt. Det er så godt ingen risiko for å bli tatt.

Mitt ønske har aldri vært å ta østeuropeere spesielt. Om den som stjeler lommeboka mi er rumenier eller norsk nordmann fra Norge er helt uinteressant. Samme lovbrudd skal i utgangspunktet straffes likt.

Når grov vold straffes med 55 timers samfunnsstraff, og bare tre av ti tror på hjelp fra politiet, så vil jeg tro at det er noe grunnleggende galt med tilstanden for forbrytelse og straff i Norge.

Forskjellsbehandling i rettssystemet ikke løsningen.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg kjenner ikke saken i detajer,men la oss for diskusjonens skyld anta at det følgende utsagnet er sant:

"Straffedømte som kommer fra øst-Europa får srengere straffer enn etniske nordmenn".
----------------------

Her finnes det flere mulige forklaringer.

Den aller enkleste er den vi liker minst: at vi FAKTISK forskjellsbehandler, altså at når en sammenligner IDENTISKE forbrytelser, er straffeutmålingen for nordmenn mildere.

Men det ligger også nærliggende "statistiske" forklaringer.

Det aller enkleste er hvis UTVALGET/TYPEN forbrytelser begått av MAJORITETEN av østeuropeere jevnt over gir høyere straff.

En beslektet og annen forklaring er at en eller annen, fortrinnsvis betydelig del av østeuropeerne, opererer på en måte som gjør at lovfortolking om "Organiserte kriminelle nettverk" kommer til anvendelse. Om jeg har forstått rett gir slik deltakelse I SEG SELV høyere strafferamme.

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

La meg for øvrig få dele ut prisen til dagens godfjott (jeg kan ikke tenke meg at det kommer noen som kan toppe denne).

I nyhetene på morran i dag ble en eller annen i embedsverket(?) intervjuet om Schengen-avtalens svakhet (Det er svært vanskelig å forhindre at en som er straffedømt og utvist til INNENFOR Schengen-området kommer tilbake.

Det gode menneske(sic) sa at hun håpte og regnet med at de som var pådømt og utvist, RESPEKTERTE (!!!!!!!) vedtaket.

Jeg tror ikke en gang hun oppdaget det bisarre i sitt eget utsagn: altså at en type proffe/vanekriminelle som LEVER av å bryte loven ......

Jeg fikk en latterkule så jeg holdt på å miste kontrollen over bilen.
Det er livsviktig at det mennesket holder munn til den verste glatten har gitt seg, hun gjør oss trafikkfarlige :-)

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Kan vi ikke få publikum i nyhetsstudio? Det er da mindre nedlatende å le av godfjottene enn å tenke «dakar, så naiv, da!»

VamPus sa...

Alternativet til hva anonym foreslår, kunne jo vært journalister/programledere som stilte kvalifiserte oppfølgingsspørsmål. Men i all den tid det er utopi, så kunne jo et leende publikum være et alternativ, ja..

Gullstandard sa...

Vi bør være langt mer nedlatende og arrogante ovenfor apparatchiks.

Anonym sa...

Hmm, når du synes 55 timers samfunnsstraff er for lite i en tilfeldug utplukket enkeltsak behandlet av utdannede dommere, og videre påtar deg ansvaret for å formidle "folk flest" sine meninger, så kan det jo være at det ikke er rettsstaten det er noe galt med, men _deg_?

Gøril sa...

Jeg er så enig i at det skal være likhet for loven. Jeg er gift med en mann som soner en dom på 14 år. Han ble dømt i en stor "medie" sak med store overskrifter i ukesvis, mens en tilsvarende sak med nesten nøyaktig samme hendelsesforløp og kvanta hasj gav en straff på 9 år. Man kan nok lure på om dette var likhet for loven?? Når det i min manns tilfelle også var erkjennelse av straffeskyld, mens den andre saken hadde en gjerningsmann som nektet straffeskyld så kan man jo begynne å lure??