Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, februar 18, 2007

Heller DDR enn USA

"Det største problemet med den utbredte anti-amerikanismen på venstresiden er at mange konkluderer med at USAs fiender må være våre venner, enten det er Chavez i Latin-Amerika eller islamistene, mener SVs gamle utenrikspolitiske talsmann Paul Chaffey.

I 1987 deltok Paul Chaffey i demonstrasjoner mot Ronald Reagans forsvarsminister Caspar Weinberger i Oslo. Det var den gangen politimester Willy Haugli forklarte hvorfor han hadde gått inn på Stortorvets Gjestegiveri med hunder for å få tak i yrkesdemonstranten Stein Lillevolden: Det var ikke plass til politihestene."
Gode, gamle Willy! En kjernekar, if ever there was one!

Les resten av artikkelen hos Minerva.

57 kommentarer:

Elvis Bling Laden sa...

høhø.. Det var vel noen på nabobordet som blei gnafsa litt på av en poltihund der inne, hvis jeg ikke husker feil. Det kunne kanskje vært en pedagogisk heldig affære for en (veldig) ung frøken vampus?

Fillebikkje sa...

Det var jeg som smakte på ræva di Elvis.Det var en dag i august ifjor at jeg fikk hetta og fulgte et spor jeg kom ikke hjem før dagen etter, makaløst eksemplar av en Norsk venstreekstremist.

Avicena sa...

Å velge mellom USA og DDR blir som å velge mellom pest og kolera. Eller sagt på en annen måte; før du skal henrettes blir du spurt om: "Vil du bli skutt eller hengt"?

Rambukk sa...

Dette spisestedet ble, i ettertid, omtalt som Stortorvets Gjesthiveri.

VamPus sa...

Avicena: Med en slik kommentar er du nesten diskvalifisert til å uttale deg om saken. Du mener at et diktatur med et hemmelig politi (som var 4 ganger flere enn Gestapo), som skjøt folk som prøvde å komme seg ut av landet, satte opp en mur for å sperre inne folk i hovedstaden og som stod for et økonomisk system som gjorde at da muren endelig falt lå de 30% under sine brødre i vest i levestandard er like bra eller bedre enn USA?

Forøvrig regner jeg med at de mer intelligente leserne vet at i motsetning til pest så kan kolera kurereres, så heller ikke det valget er uten betydning.

PonderN sa...

Jeg synes det er et lavmål når all støtte til Venezuela skal blandes med antiamerikanisme. Hva er grunnen til denne forvirringen av debatten, Vampus?

kjell sa...

DDR er borte, med sine høye idealer og gode idrettsresultater, okkupert av det onde Vesttyskland. Heldigvis lever det enda fyrtårn som gir håp: Nord-Korea, det heroiske Cuba, og det lysner i Venezuela! Selv om de kanskje er litt ideologisk avvikende er også Iran og Syria støtter i den antiimperialistiske kamp.Med litt flaks kan sosialismen atter våkne opp i Øst-Europa, der Hvite-Russland er en spire til inspirasjon i kampen mot det onde fascistiske og imperialistiske USA.

Håpet lever, kamerater! Ingen offer er for store!

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Jeg synes det er et lavmål når venstrekstremistene vrira seg unna sakens kjerne. Dyrkingen av den antiamerikanske helten er jo et fantastisk pedagogisk poeng.


Når man skal forklare de sosiale implikasjoner i den industrielle tidsalder på 2 linjer, da blir det nødvendigvis litt firkantet, så jeg skal utdype det litt: De teknologiske oppdagelser ga mulighet for at gå fra håndverk til industri – altså masseproduksjon. Imidlertid måtte allting – også infrastruktur og marked – bygges helt fra bunnen og investeringene var derfor eventyrlig store sammenlignet med i dag. Samtidig var det ikke privat kapital eller statlige og private fond – som pensjonsfond – som kunne låne penge ut til det.
Industriherrene måtte derfor ”utnytte” arbeiderne grovt for å – grovt sagt – betale investeringene av det daglige salg.
Fristelsen til at beholde dette eventyrlige overskudd, når investeringene var gjort, var enorm, og det gjorde den nye overklasse da.
Hvis markedet hadde fungert, da ville noen sætte prisen ned, men det sørget man for at forhindre gjennom MONOPOL kapitalismen.

Denne syke samfunnsorden måtte noen gjøre opprør imot, og derfor oppstod sosialismen/kommunismen som en helt nødvendig følge (og forøvrig også fascismen, der bare ville bruke pengene til å bygge en sterk stat, som var andre overlegne).

Hatet mod (monopolkapitalismen) – som jo med tiden nesten er blitt synonym med Vesten, var derfor tydelig fra starten blant sosialister/kommunister.
I min tid har vi opplevd, at dette hat nesten er blitt universelt blant store grupper av flere grunner:
Sosialismen/kommunismen var en offensiv ideologi, som ville fjerne den usunde monopolkapitalisme ved at erstatte den med noe annet og bedre. Det ”annet” viste seg imidlertid ikke at bli bedre, og i stedet for å kunne vise til sine egne suksessfulle løsninger i sin propaganda, grep man i større og større omfang til at kritisere og mistenkeliggjøre kapitalismen, som i mellomtiden var blitt til markedssamfunnet.
En anden grunn er, at den vestlige kultur nettopp har suksess, fordi ingen trær for lov å vokse inn i himmelen. Alle varer, tjenester, ideer og regjeringer blir til stadighet utsatt for kritikk og konkurranse.
Selv om det ikke er tilsiktet, er det derfor blitt slik, at hver gang, vi hører kritikk av forhold i ”den 2. og 3. verden, så hører vi minst en 10 ganger kraftigere kritikk av vår vestlige verden – og især da av USA og deres kultur og handlinger.

Derfor er fiendens fiende så interessant.

geirronimo sa...

Desverre er det mange studenter som tilsynelatende tror at det er intellektuelt å avsky USA for alt det landet gjør - og hylle motstandere av landet....

Det minner meg om den gangen jeg var en av studentene ved UiO, og hørte på raddisene preke om IKKE-VOLD og imperialisme, hvorpå de dagen etter truet meg som har USA-sympatier, med juling - liv og lære :-)

geirronimo sa...

Appropo, les litt om hva som skjer i Venezuela , der Chavez styrer mot inflasjon, som han mener er USA's skyld ; bare sosialister gidder å manipulere folkemassen så mye!

Avicena sa...

Vampus! Du fokuserer på levestandarden i DDR. All lykke kan ikke nødvendigvis måles i levestandard, og dersom man måler levestandard måles ikke den nødvendigvis i BNP pr. innbygger. Levestandard er et relativt begrep, det kommer an på øyet som ser. Men når man først snakker om levestandard målt i dollar eller mark eller kroner, så kan det jo føyes til at 50 millioner amerikanere lever under fattigdomsgrensen. Men da kommer du vel slengende med undersøkelser fra Heritage Fundation om at mange som regnes som fattige, ikke opplever seg selv som fattige. USA er ikke en velferdsstat, og langt langt i fra alle amerikanere lever opp til "the american dream". Men som sagt det finnes selvsagt mange argumenter og motargumenter her, så mange at man kan skrive minst en bok om det.
Du snakker om hemmelig politi, i USA finnes det også, om FBI er verre eller bedre enn Stasi? tror jeg både du og jeg skal holde oss langt vekke fra å bedømme da det eventuelt blir nyanser og vi vet lite om hvordan det egentlig var, vi har bare medias beskrivelse å holde oss til.
Jeg visste ikke at kolera kan kureres, men da passer jo min metafor godt, for da er USA kolera, og DDR pest. Det betyr at USA er ganske ille faktisk. Ikke noe å skrive med gullskrift, men begge er og blir "pyton".
Grunn: Både kapitalismen og kommunisme (i ren / ekstrem form) er en av de største feiltrinn menneskeheten har gjort. Jeg holder ikke med noen.

Rambukk sa...

Avicena, å sammenligne Stasi med FBI er far fetched. En annen ting er at FBI ikke er noe hemmelig politi. Når det gjelder levestandard, så er jeg selvfølgelig enig i at den ikke nødvendigvis kan måles i penger eller BNI. Et mer representativt mål ville være å spørre de som levde i DDR. Men det er det noen som har gjort allerede. Tror du det var mange som trakk frem levestandard som et DDR-fortrinn?

Gomp sa...

fasinerende hvor identiske skrivefeil avicena og Mathias har gitt...

Marius sa...

Det er absolutt et problem at svært mange som er uenige i USAs politikk automatisk sympatiserer med USAs fiender. Problemet forsterkes ytterligere av at mange tilhengere av USAs politikk klassifiserer alle som kommer med kritikk av USA som kommunister.

Denne støyen fra to fløyer med ensidige og rimelig uinteressante meninger overdøver dessverre diskusjonen mellom mer moderate personer. Slik diskusjoner, der man kan diskutere enkelte sider ved USAs politikk (for eksempel krigen i Irak, miljøpolitikken, eller andre enkeltsaker), uten å verken påstå at alt USA gjør er galt/riktig (avhengig av ståsted), eller komme drassende med sammenligninger med Venezuela eller Nord-Korea, kunne faktisk vært interessant.

håkon sa...

Om livet i DDR var bedre enn i USA og vesten er veldig lett å vurdere.

Myndighetene i DDR måtte sette opp en mur, og skyte alle som hoppet over, for å hindre at store deler av befolkningen flyktet vest.

Imidlertid var det ingen som flyktet øst. Hvorfor det mon tro?

Det er forøvrig heller ingen som prøver å flykte fra Florida til Cuba i en tønne...

Her bommer du grovt, selv for å være deg, mathias.

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Avicena -LODDEFJORDEN
Er Islamistenes Blåblogg Watchdog.
Sikre kider fra gamle Stasi sier en mulvarp er plassert i Bergen for å terrorisere antiislamistiske krefter.

Allerede i 1980 var det sterke krefter i den teokratiske republikk Iran ville spre kolera-bakterier i den Norske politiske debatt.

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Iran er en islamsk republikk vil alle religiøse minoriteter oppleve grader av diskriminering på enkelte områder. Eksempelvis vil det være vanskelig å oppnå høye politiske stillinger dersom man ikke er shia muslim, selv om det skulle være rettslig og praktisk mulig.

Avicena sa...

underrättelseofficer Carl Hamilton! For det første, hva har dette med saken. For det andre tar du delvis feil. For det tredje er det kvotert inn en jøde og en kristen i Parlamentet i Iran. For det fjerde har kristne religionsfrihet i Iran, så lenge de ikke driver med misjon. For det femte var det vel USA og DDR vi skulle diskutere, ikke Iran.Man kan jo ikke sammenligne dagens Tyskland og USA, derfor blir det ikke helt relevant å si at man kan spørre folk som bodde i DDR, da de som flyktet, flyktet til Vest-Tyskland, som kan sammenlignes med dagens Tysland. En viktig grunn til at dagens Tyskland ikke er sammenlignbar med USA er at man har i USA en anseelig andel fattige, dødsstraff og en rekke brudd på menneskerettighetene. Eksempler på dette kan være behandlingen av negre og indianere i USA. Flere indianere blir fordrevet fra indianerresvervater til fordel for kapitalkreftene. Dessuten som nevnt lever mange millioner amerikanere på gaten. Spør man de om de kunne tenke seg å bo i et kommunistisk land mot at de fikk jobb og et hjem, ville de nok svart ja til dette. Ikke dermed sagt at jeg har noe sans for kommunismen. Det er klart at man ikke hadde samme frihet i DDR enn i Vest-Tysland, eller rettere sagt at det var mer frihet i sistnevnte i forhold til førstnevnte. Det er det jo ikke noe tvil, men å sammenligne USA og DDR blir neste å sammenligne mellom det å bli skutt eller hengt.

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Siden du frivillig er så velvillig at du stiller deg til rådighet som min feltarbeider.

Hvor mange hadde sultet i USA og hvor fattige hadde de vært om de hadde valgt samme statskorporative økonomiske modell som DDR-Cuba-Iran

Du kan selv lage alternative senarier for et USA uten markedsøkonomi.

Et lite tips før du setter i gang med din eventyrskrivning.
De fattige i USA er som oftest overvektige.
I samme utredning kan du fortelle om hvor mange som er blitt skutt for å rømme fra-til-USA-DDR.

Du må kanskje konsultere den lokale imam i loddefjord først?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f1/Peterfechter2.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Fechter

Håkon sa...

Du bommer grovt igjen Mathias.

Ja, det er mange fattige i USA. Det skyldes at USA er et land med over 300 mill. innbyggere. I prosent er tallene små. Dessuten påpekte du selv at fattige i USA har gode levekår, langt bedre enn gjennomsnittet i flere vesteuropeiske land. Viste du for øvrig at 40 prosent av Irans befolkning er fattige, og at syv prosent lever for under 2 dollar dagen? Dødstraff er det også i Iran, men da også for 15 år gamle jenter som har vært så løsaktige at de har blitt voldtatt.

Du trekker også frem Tyskland. Da må jeg nesten minne om at landet har hatt stabil arbeidsledighet rundt 10 prosent siden gjenforeningen, over det dobbelte av USA. Også FNs HDI-indeks scorer USA bedre på. USA knuser selvsagt Tyskland på alle økonomiske parametre som BNP og produktivitet.

Og dersom USA hadde hatt grense mot DDR er jeg rimelig sikker på at noen hadde måtte sette opp en stor mur på den grensen. Gjett hvem...

Sokrates sa...

Velvillig bistand til historieskriveren fra Loddefjord

http://www.aftenposten.no/fakta/berlinmuren/article502798.ece

Fluktforsøk. En østtysk folkepolitimann bærer bort dendøende 17-åringen Peter Fechter, som måtte ligge og lide i50 minutter etter at han 17. august 1962 ble skutt underflukt over Muren nær grensen ved Checkpoint Charlie. ( Foto: HAUS AM CHECKPOINT CHARLIE BERLIN )

Jeg fant ikke Iranske kilder til din prosjektoppgave. Kapitalistiske aviser er ikke akltid å stole på.

Aksel Sterri sa...

Men glem DDR og USA. Det er ingen tvil om at styre i DDR ikke gikk helt bra. Det er uten sammenlikning, uansett fattige og menneskerettighetsbrudd i USA.

Men det som markedsfundamentalistene glemmer er at alt som fungerer i USA, ikke alltid fungerer andre steder. Man får ta for seg land for land, se hva som har fungert, og ikke fungert, så kan man diskutere deretter. Uten at jeg sier at en generell diskusjon om markedsliberalisme er uten verdi.

Anonym sa...

Hm, avicena og Mathias = samme perosn. Også hang til å lespe spansk i ny og ne...

Mathias sa...

Håkon! Jeg tror du bommer igjen, jeg har ingenting med denne Avicenna eller Avicena å gjøre, så dette overlater jeg til Avicena å svare på.

For øvrig ser jeg konturene av en kjedsommelig debatt man skal hele tiden bevise hvor jævlig bra USA er. Dette har en rekke leserinnlegg i Bergensavisen gjort allerede. Resultatet hittil er 0-1 til USA.

En slik debatt gidder jeg ikke å bruke energien på.

Det er for øvrig facinerende å se at noen skriver "facinerende" med s.

Det er da noe merkelig at noen referer til min prosjektoppgave, da jeg tidligere ikke har skrevet noen kommentar på denne bloggen. Men når man først nevner det, så er kildene rene muntlige iranske kilder og bøker. Ingen aviser hverken vestlige eller iranske.

Akse Sterri har et poeng.

underrättelseofficer Carl Hamilton bommer stygt når han kaller Iran for en kooperativ stat. Det var det muligens de første 10 årene etter den islamske revolusjon, men i dag neppe. Om det så ikke er en slags blåkopi av Frp-politikk, er landet ihvertfall ganske så liberalistisk i forhold til kjøp og salg og handel. Men DDR og Cuba; OK.
Så til anonymus som påstår jeg er samme person som denne Avicena, det er fullstendig feil. Sjekk IP adressen, da finner du at det ikke er samme IP adresse, da Avicena har besøkt Loddefjord Arbeiderlags nettavis derfor har jeg IP-adressen til denne Avicenna. Jeg lurer litt selv på hvem denne er.

Mathias sa...

Jeg mente ikke at jeg ikke har tidligere skrevet noen kommentar på denne bloggen, men på denne "tråden".

Anonym sa...

"Det er for øvrig facinerende å se at noen skriver "facinerende" med s."

Selv har jeg sluttet å la meg fascinere over Mathias' språkføring, men hans logiske evner og overbevisende argumenter er stadig en kilde til glede i hverdagen.

Avicena sa...

Jeg kan ikke skjønne at noen forveksler undertegnede med denne Mathias, som jeg aldri har møtt. Mathias er nordmann, jeg er fra Tatjikistan.

Eva sa...

Så selvom du bor i Bergen og snakker så bra norsk vil du ikke bli kalt nordmann altså?

Avicena sa...

Nei, jeg er tatjiker eller tasjiker, og morsmålet mitt er tasjiki, som er en dialekt av dari, som igjen er en dialekt av persisk.

Eva sa...

Hmm, en tasjiker med usedvanlig sterk interesse for norsk politikk..

Avicena sa...

Jeg var tidligere medlem av kommunistpartiet i Sovjetunionen, som Tatjikistan var en del av i sin tid.

Nelly sa...

Mathias, du har en god fantasi.
Men hva med virkeligheten?

Tormod sa...

Mathias: jeg har ingenting med denne Avicenna eller Avicena å gjøre
Avicenna: Men jeg har ikke noe med denne Matios eller Matias [å gjøre]

Alle skjønner at dere er samme person, Mathias..

Avicena sa...

Jeg tror nå det er bare dere som har god fantasi. Jeg er fra Tasjikistan og er tidligere medlem av det sovjetisk kommunistparti. Hva får dere til å tro noe annet?
Må jeg legge ut bilde av meg selv for at dere skal innse dette tullet om jeg er eller har noe med Matias å gjøre.

Du Tormod skriver: Alle skjønner at det er Matias. Det riktige er: Noen TROR at det er Matias, men ingen kan bevise noe som ikke er tilfelle.

Håkon sa...

Hvor mange høyrehatenede iranvenner med usedvanlig dårlige evner til å argumentere, som samtidig er dyslektikere, finnes det egentlig i det lille tettstedet Loddefjord på Vestlandet?

Og forøvrig, hvorfor er ikke denne Reza Kheristani å finne i skattelistene? Og googler man navnet kommer man kun til bloggen til Mathias...

Avicena sa...

Du tar feil igjen. Du kommer til min blogg, ikke Mathias' som jeg ikke kjenner men vet bor i Loddefjord. Påstanden om dysleksi er helt usakelig og har ingenting med saken å gjøre. Det finnes mangfoldig tusen dyslektikere her i landet. Jeg tror du tabber deg lodd-rett ut. Jeg er kommunist, ikke sosialdemokrat.

Avicena sa...

Dessuten; hvorfor være så opptatt av personer, og ikke argumenter. Heretter kommer jeg ikke til å svare på spørsmål om hvem jeg er, men utelukkende argumentene som foreligger.

Håkon sa...

Oi, der kom Mathias fremste kjennetegn. Vi snakker om mystisk bruk av semikolon.

At Avicena = Mathias er svært interessant. Grunnen er bla at du bruker den første identitetet til å omtale høyrefolk som homofile rotter.

Avicena sa...

Hvorfor være så opptatt av personer, og ikke argumenter. Heretter kommer jeg ikke til å svare på spørsmål om hvem jeg er, men utelukkende argumentene som foreligger. Jeg gir deg en siste sjanse. Kan du svare på det?
Gjør du ikke det, ser jeg ikke noe grunn til å svare på dine ubalanserte påstander uten bunn i virkeligheten, men i din livlige fantasi.
Det med "homofile rotter" har jeg aldri påstått, men Vampus påstår jeg har påstått dette. Jeg tror nok man blander kortene.

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

OK gamle nostalgiske komunist sett igang

Siden du frivillig er så velvillig at du stiller deg til rådighet som min feltarbeider.

Hvor mange hadde sultet i USA og hvor fattige hadde de vært om de hadde valgt samme statskorporative økonomiske modell som DDR-Cuba-Iran

Du kan selv lage alternative senarier for et USA uten markedsøkonomi.

Et lite tips før du setter i gang med din eventyrskrivning.
De fattige i USA er som oftest overvektige.
I samme utredning kan du fortelle om hvor mange som er blitt skutt for å rømme fra-til-USA-DDR.

Du må kanskje konsultere den lokale imam i loddefjord først?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f1/Peterfechter2.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Fechter

Siden du har utnevnt deg selv politisk komisær for den Islamososialistiske allianse, hva sier du til dette ?

Assosiasjonsleik og demonisering av de som ikke deler deres dristige optimisme for det multikulturelle nirvana er fascistiske rasister.
Tekstanalyse vil gi opphav til tunge akademiske rapporter hvor dine uttalelser vil bli brukt for å dokumenter den farlige Norske rasismen.
Islamofobe ( de som demoniserer islam) og dialogtilhengerne (de som ønsker en fredelig islamversjon), har man en tredje gruppe aktører i det politiske spektrum. Denne grupperingen foretrekker åpent en allianse med den mest potente islamtolkningen. Disse kan man kalle for islamofile.
I Klassekampen 10.2. kunne man lese at Internasjonale Sosialister oppfordret venstreaktivister til å stille opp i demonstrasjon mot karikaturtegningene (”Still opp for muslimene”). Sammen med lederne av Rød Ungdom og Attac mente Andreas Ytterstad at venstresiden måtte protestere mot ”hetsen” av islam. I demonstrasjonstoget i Oslo lørdag 11.2. - der de tildekkede kvinnene gikk bakerst i en separat seksjon og flere unge menn gikk maskert - kunne man se IS’ere holde opp paroler som ”Stopp krigen – Stopp den rasistiske hetsen” mens de andre demonstrantene ropte ”Allah er stor”.

Avicena sa...

Javel!

Partypinne sa...

Å sympatisere med Willy Haugli er utrolig kvalmt... den mannen var mer enn lettere fascistisk
Dessuten kan pest kureres, og er USA et demokrati når man må samle sinn syke mengder penger til egen valgkamp, og bare to veletablerte høyrepartier har ressursene til det?
Svar meg på det VamPus... et godt, objektivt svar som ikke sløses bort på å disse sosialisme (vil understreke at verken Cuba, DDR, Sovjet, Kina, Vietnam og nå heller ikke Venezuela har regimer som får noen som helst støtte fra meg. Men sosialisme har fungert ellers, og gjør det ennå, se på Bolivia eller Chiapas)

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Partypinne ditt innlegg er for godt til å være sant. Men din forkvaklede tankegang understreker det Erik S. Reinert skriver.

Norge i utakt

Nyliberalismens fremmarsj er stanset. Vi befinner oss i et vakuum der mange vet hva de er imot, men ennå ikke hva de er for, skriver Erik S. Reinert.
Erik S. Reinert Norsk Institutt for Strategiske Studier (NORISS)

http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_S._Reinert
Se forelesning.Video
http://www.praxis.ee/innovation/workshop/reinert.ram

NYLIBERALISMENS fremmarsj er stanset. Vi befinner oss på et vis i et vakuum der mange vet hva de er imot, men ennå ikke hva de er for. Hos de nye «venstreregimene» i Latin-Amerika vises dette gjennom den kraftige retorikken som er koplet med stor økonomisk og næringspolitisk tafatthet.

Ironisk reservejesus sa...

En venstreekstremist opptrer som reinkarnert partypinne?
Det er sevfølgelig venstreekstremistenes store sorg det sosialistiske fyrtårn i øst er borte.
All den våpenhjelp som kunne gis til diverse luftige revolusjons-romantiske bevegelser ble også kraftig redusert en periode.
Det fascistiske Russland og Kina er nå i ferd med å utvide våpentilførselen til gode revolusjonsromantiske regimer.

Bøndene i Chiapas, Mexico har forøvrig mye felles med frihetskjemperne i SØR-AFGANISTAN
som kjemper for å bli kvitt Qvislingregimet i Kabul.
Et Qvislingregime støttet av drosjesjåførene i Oslo og ISI er jo mye bedre.


Jaggu er jeg glad for at
Willy Haugli kunne tukte drittungene som enda ikke var tørre bak øra.

partypinne sa...

Er det noen andre her som sliter med å forstå innleggene til Hamilton, eller er det basre jeg som er dum? Sikkert det siste, jeg er jo venstreekstremist...
Og kjære Jesus, en "ekstremist" er en som bruker vold for å oppnå noe politisk. Hvordan kan du erklære meg som det ut i fra innlegget mitt?
Fortsatt har ingen av dere svart på om USA er et demokrati

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

En "venstreekstremist" er ofte så dogmatisk og rettroende antiamerikaner at hans evner til å tilegne seg ny kunnskap er fullstendig blokkert.
"venstreekstremister" har også en sterk tendens til å bare tro på informasjon om USA som passer inn i deres forvrengte virkelighetsforståelse.
Konspirasjonsteorier om USA er stor favoritt.
Om det fins "venstreekstremister" som forstår Engelsk språk so fins det lett tilgjenglig informasjon om det amerikanske demokrati, SOM FORØVRIG ER INSPIASJONSKILDE FOR VÅR KONSTITUSJON OG VÅRT DEMOKRATI.
I "venstreekstremister" forkvaklede hode eksisterer ikke demokratiet i Norge heller ikke?
Kun land der lumpenproletariatet har tilranet seg makten som på CUBA har vel ekte demokrati ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_States

Utdypende artikkel: Amerikas forente staters politikk

USA er delt opp i femti stater, med hver sin guvernør og hver sin lovgivende delstatsforsamling. Alle statene har to representanter i Senatet, mens delstatenes representanter til Representantenes hus er justert etter folketall i hver stat.

USA har det som ofte omtales som et to-parti system. Det betyr ikke at det kun finnes to partier, men derimot at disse to dominerer overlegent i det politiske landskapet. Dette er ganske vanlig i land med valg i en-persons kretser. De to største partiene i USA er Det Republikanske Parti (GOP) og Det Demokratiske Parti. Det bør også tilføyes at begge partier rommer et vidt spekter av ulike politiske oppfatninger.

Man finner også mindre partier, men disse har bare en teoretisk mulighet til å vinne et presidentvalg:
Constitution Party (tidligere U.S. Taxpayers' Party)
Green Party
Libertarian Party
Natural Law Party
Reform Party

partypinne sa...

Cuba har definitivt IKKE demokrati.
Demokrati er dessuten ikke en tilstand, men et ideal å strebe mot.
Norge er godt demokratisk, USA med sitt topartisystem er ikke godt demokratisk. I tillegg er det dette med pengene som skal til for å drive valgkamp...

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Norge er godt demokratisk, USA med sitt topartisystem er ikke godt demokratisk.

Ok jeg skal prøve å la være å bruke storslegga.

Hvordan tror du det Norske system hadde fungert i en multietnisk stat med over 300.000.000 innbyggere ?

Hvordan fungerer demokratiet i india ?

http://no.wikipedia.org/wiki/India

Gjør litt undersøkelser på egen hånd, prøv å unngå venstreekstremistenes ferdigtyggde
antiamerikanske propaganda.

partypinne sa...

Å, dette var gøy, takk! Morsomt å lære mer om andre land.
Så vidt jeg kan se har India et flerpartisystem og tre faste allianser i parlamentet. Det er ett parti i hver allianse som er merkbart størst, men disse kan ikke få flertall alene, og det er uaktuelt at de går sammen. Derfor avhenger de av småpartiene. Det er jo helt fantastisk!
I tillegg har de delstater, noe som løser problemet med etniske grupper og slikt, men av og til har jo som kjent sentrale New Delhi vært mindre hyggelige med f.eks Punjab.
Jeg sier ikke at det norske systemet hadde fungert optimalt i USA, men erfaringene fra India viser jo at flerpartisystem kan eksistere i en stor, etnisk uensartet stat. Og selv om det har vært bråk med f.eks sikhene i India er jo ikke dt på grunn av at de har muligheten til å danne seg et eget parti som har praktisk mulighet til å bli representert. Ingen land er like, og demokratiet må anpasses hvert enkelt land. Mne topartisystem er uansett uheldig og udemokratisk, det påstår jeg ennå.
Var dette ferdigtygget venstreekstremisme, eller tror du jeg har forsket selv?

underrättelseofficer Carl Hamilton sa...

Jeg respekterer at du velger å bruke din katekisme og presenterer trosetninger ut fra det.

Jeg personlig skulle ønske at du tok noen terapitimer med selvanalyse samtidig.

Avicena sa...

Om et land er multietnisk eller ei, eller om et land har 4 millioner eller 300 millioner eller nærmere en milliard innbyggere har egentlig lite å si. To-partisystem er og blir udemokratisk, da man egentlig aldri har noe annet en et eneste alternativ til den sittende regjeringen til enhver tid. Det er ikke bare USA som har dette systemet. Det finnes minst to land i Europa og det er Spania og Storbritannia, hvor det henhodlsvis er kun alternativene Partido Popular / PSOE og Labour / de Konservative til en regjeringskonstellasjon. Sentrum i slike land blir jo temmelig utydelig og ubetydelig som tvilsomt kan være heldig for demokratiet, eller hva?
Det blir et slags skinndemokrati fordi man egentlig ikke har et reelt valg med hensyn til regjering, men å si at det er diktatorisk er vel å gå for langt.

Abdul Wahid Pedersen sa...

Jeg fant et innlegg som var skreddersydd for en rettrode nyreformert Islamososialist.
Som jeg arlig og redlig har stjålet hos Torbjørn Røe Isaksen

Opplyste folk har en bra verktøykasse for identifisering av våre brunsvidde drittsekker.

Her er 1 time og 30 min verktøykasse for identifisering av Islamofascismen
Islamisme er ikke tro men politik:

Av http://www.artebooking.dk/tina_magaard.htm

Tina Magaard er forskningsassistent på Århus Universitet og ph.d. fra Sorbonne, Paris. Har i perioden 1990-2005 opholdt sig i udlandet, fortrinsvis Paris, men også Mellemøsten, Indien og USA. Debattør og analytiker i danske og udenlandske medier, samt forfatter til artikler i videnskabelige tidsskrifter.

* Euro-islam
Hvad er Euro-islam? Hvordan forholder bevægelsen sig til integration, kvinders rettigheder, hellig krig og fredelig sameksistens? Hvilke politiske og juridiske ambitioner har dets forskellige repræsentanter?

* Islamisme og sikkerhedspolitik
Hvornår er islamismen opstået? Hvilken rolle spiller de islamiske helligtekster, socio-kulturelle forhold og politisk-militære ambitioner for islamismen i Europa? Hvad var Rushdie-manifestets budskab i den sammenhæng?

* Mellemøstens mangfoldighed
Mellemøsten er ikke kun islam, mysticisme og islamisme - men også religiøse mindretal, liberale og verdslige oppositioner, ateister og karikaturtegnere. Hver på deres måde overlever de; ved at trodse terroristerne, udfordre autoriteterne og foreslå nye veje ud af Mellemøstens problemer.

Det navlebeskuenede, innavlede og antiamerikanske miljø på Blindern vil hate denne damen ?

Det er lenge siden jeg har hørt Abid Q. Raja herje i debatter i TV2 hvor han skjeller ut normenn som er skeptiske til Islamistenes metoder.

Det lenge siden den nyfrelste har diskutert politikk også.

Abdul Wahid Pedersen sa...

Islamisme er ikke tro men politik

http://www.dr.dk/P1/Krause/Udsendelser/2007/01/22130812.htm

Avicena sa...

Og hva har dette med to-partisystem å gjøre?

RUNE ENGELBRETH LARSEN sa...

Siden du bor i nærheten av Rabiate idioters forbund i Bergen så vet du vel hva syltelabber og smalahovud er?
Siden du er en autoritet på lettskremte kulturfascister kunne det være interessant med en kommentar.
Vi skal jo rapportter mest mulig islamofobiske episoder for å dokumentere at Auschwitz og Holocaust er under oppseling.

Eller er det bare karikaturen som viser seg?

Rabiate idioters forbund sa...

Nå forstår du

partypinne sa...

Jaja,

hvem bruker sin katekisme her tro Hamilton?

Tror heller du trenger selvanalyse