Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, februar 21, 2007

Norge for al-Arian?

Nå er det premiere på filmen "USA mot al-Arian", en rettsak som påførte USA et nederlag fordi den etterhvert dreide seg om retten i å ytre seg. Som vi vet fra den norske debatten er ikke ytringsfrihet absolutt - men så spørs det da om al-Arian har "såret" noens følelser ved å (fra Dagbladet.no):

- ha hatt tilknytning til organisasjonen PIJ, en organisasjon som driver selvmords- aksjoner og jihad mot jøder, og som i dag er kategorisert som en terrororganisasjon av USA, EU og en rekke andre land

- ha telefonsamtaler med lederne i PIJ der de diskuterte lederskap, finanser og strategi. Samtalene fant sted før organisasjonen ble erklært som terroristorganisasjon og før det ble ulovlig å ha forbindelser til den

- ha skrevet et brev i 1995 til en folkevalgt i Kuwait med bønn om penger for å kunne fortsette selvmordsaksjoner, men sendte det aldri

- sagt «Jihad is our path. Death to Israel» under en demonstrasjon i Cleveland i 1988.

I VamPus' Verden balanserer han hårfint her, men han angriper jo egentlig bare jøder - og som vi vet er de slemme med palestinere og da må de tåle det så vidt jeg har skjønt fra debatten i bloggsfæren. Lenge leve ytringsfriheten.

Er det holdbart å overvåke 470 000 telefonsamtaler og bruke latterlige 80 millioner dollar (!) på dette? Overhodet ikke. Her støter vi på nok et norsk paradoks. Det finnes vel få samfunn som har et så lite prinsippielt forhold til overvåking som det norske. Holdningen synes å være at "så lenge man har rent mel i posen, har man ingenting å frykte." Ingen motforestillinger om at det sitter noen i andre enden å lytter til ens intime betroelser, sorger og gleder, her nei. Før det skjer i USA. Da er det skandaløst at myndighetene innskrenker sivile rettigheter i kampen mot terrorisme. Og det ER skandaløst. Det Ben Franklins ord vil bli gjentatt til det uendelige: "Those who would sacrifice liberty for security deserve neither". Den konservative bloggeren Glen Reynolds skrev tre dager etter angrepene på World Trade Center artikkelen "Don't sacrifice freedom".

Så tilbake til al-Arian. Det er helt legitimt av myndigheten å sjekke ut mannen. Det er også helt legitimt av norske myndigheter å sjekke ut MEG. (Jeg mener, jeg har vel skrevet at jeg vil velte regjeringen? Men det er ingen som tar MEG alvorlig *sukk*). Ett sted går dog grensen. Uansett - hadde det ikke vært bedre om grensene for hva nordmenn reagerer på var langt mer prinsippielle?

Hvordan tror du al-Arian hadde blitt sett på i Norge med de holdningene dersom han bodde på Grønland?

17 kommentarer:

lakso2 sa...

Jeg hadde støttet denne mannen i hans kamp mot myndighetene. Jeg ser ikke helt hvordan det faktum at han hadde bodd på Grønnland i Oslo skulle endret mine synspunkter når det gjelder denne saken. Forutsatt at jeg hadde fått lik informasjon gjennom om saken, er det irrelevant hvor personen kommer fra. Kanskje du kan være vennlig å utdype dette litt?

Anders H sa...

Hmm, hvordan har Norge et slapt forhold til overvaaking og sivile rettigheter? For all del, jeg kunne ogsaa godt tenke meg storre bevissthet rundt dette temaet. Men ser vi til USA og Storbritania saa staar det en del hakk vaerre til enn i Norge. Eller er jeg kanskje feilinformert?

Anders H sa...

Glem det, leste ikke grundig nok.

Dod over Amerika, Jodene og overvaakoingen!

geirronimo sa...

Et viktig argument - at en stat kan bruke så mye midler til overvåkning!

Norge har en E-tjeneste hvis midler er hemmelig-stemplet. Det er det ikke i USA, noe "80 millioner dollar" er et bevis på.

Nå går snart Apenes av i datatilsynet, men til tross for DT, så er det nå ihvertfall 4 direktorat som kan se hva jeg bruker pengene mine til, hvis de ønsker det.

Jeg gjør også oppmerksom på at hoved-knutepunktet NIX er lett for en etat med de riktige "midlene" å overvåke. BBS er også kun et knutepunkt, og har faktisk monopol for pengetransaksjoner.

Tror nok datatilsynet i Norge bør bli styrket.....

Disip sa...

Jeg synes dere overregerer kraftig. Det ville aldri hent at den informasjonen som myndighetene har ville kommet på avveie. Er du dere helt paranoide, tror dere informasjonen endre hos norges største ukeblad???

Ja, ok kanskje norges største ukeblad. Men litt får dere tåle. Er det så farlig å få kontoutskriften, tidligere forselser osv på førstesiden i norges største ukeblad???

Helge Samuelsen sa...

En kan ha så mange meninger om denne saken som en vil men : "Ingen bevis - Ingen forbrytelse" er jo ikke noe hinder for USA etter 9.11. DET er et større problem i det store perspektivet.

Forøvrig mener jeg at de sikkert lette etter Weapons of Mass Destruction, primært nukulear, hjemme hos al-Arian og det var derfor verdt det! (Ironi)

IvarE sa...

Poenget er vel snarere at det nå appelleres til Støre, som Norges utenriksminister, å ta en "alvorsprat" med Rise om saken. Den er selvfølgelig 100% korrekt gjengitt i media, med alle fakta tilgjengelig for norske, uavhengige journalister. Ja, Støre, nå får du endelig en vinnersak i fanget. Vi i Norge, og spesielt representanter for Det Kongelige Norske ArbeiderPartei vet best! Rice: Bare pass deg, ellers kommer Norge og tar deg!

Cassanders sa...

USA's kamp mot terror forekommer meg noe paranoid, Men jeg har heller ikke særlig sympati for holdningene til "helten" i filmen.

Det ligger likevel en del sørgelige realiteter i bunnen. Jeg foretrekker f.eks timelange innsjekkingsrutiner fremfor å sette meg på et fly hvor en i frihetens navn har sluppet ombord en eller flere religiøs fantast(er).
Johann Hari har for øvrig en god kommentar i dag:
http://www.johannhari.com/archive/article.php?id=1073

Cassanders
In Cod we trust

jokke sa...

Det å få lov til å avlytte og overvåke folk må være et strengt regelverk. Jeg synes det er en ganske uhyggelig tanke at Staten skal følge med på sexlivet, personlige telefonsamtaler o.l. uten at det er nødvendig for å avdekke særiøst grov kriminalitet.

Jeppe sa...

I Norge heter al-Arian "Mullah Krekar" ;)

Ok, Mullah Krekar er litt verre.

Men du skal ikke se bortifra at PST holder endel radikale imamer og mullaher og generelle tullinger under overvåkning.

Shogan sa...

Enhver som føler at han må skrive (ironi) etter et ironisk innlegg for å være sikker på at det blir forstått ironisk er en tulling og en person som bør overvåkes av Norsk Språkråd.

Ironisk reservejesus sa...

Dod over Amerika, Jodene og overvaakoingen!

Anonym sa...

Enig! Overwoking ødelegger all smak.

Per sa...

"hadde det ikke vært bedre om grensene for hva nordmenn reagerer på var langt mer prinsippielle?"

Joda, og det samme skjedde i forbindelse med valgene i USA og Norge i henholdsvis 2000 og 2005.

Da Bush ble valgt til president i 2000 med et mindretall av stemmene bak seg var det ikke måte på hvor skandaløst dette var. Jeg husker jeg ymtet frempå at det var mulighet for at nøyaktig det samme kunne skje i Norge pga valgordningen, og at hvis man syntes det som hadde skjedd i USA-valget var så ille så fikk man også protestere mot norsk valgordning.

Så skjedde det i 2005 at de rødgrønne fikk stortingsflertall etter å ha hatt et mindretall av velgerne bak seg. Dette faktum (altså prinsipielt nøyaktig det samme som USA-valget i 2000) ble møtt med øredøvende taushet fra venstre fløy. Altså koker det hele ned til at man ikke liker Bush, mens man liker Stoltenberg. Hvorvidt valgordningen kan anses som rettferdig eller ikke har således ingenting med saken å gjøre. Ikke mye prinsipper bak argumentene, med andre ord.

Ironisk reservejesus sa...

Jeg mener faen meg Venstreekstremistene bør tilbys psykoterapi.

http://www.litteratursiden.dk/sw3165.asp

De vil da kanskje oppdage at verden er større enn deres egen navle.

Eystein Halle sa...

Det er skammelig at dette gjøres til en diskusjon om "rettssikkerhet" eller "overvåking" i en eller annen slags prinsipiell, abstrakt forstand. Naturligvis er det ikke det det handler om. Saken er at al-Arian tilhører den antivestlige venstrefløyen, og de har blankofullmakt til å si eller mene hva som helst, støtte terrorisme, diktaturer osv. Hvis en høyreekstrem professor ved et norsk universitet hadde sagt "Død over Israel" under en demonstrasjon eller støttet en voldelig organisasjon, ville det blitt ramaskrik, og myndighetene ville kommet trekkende med rasismeparagrafen og alt som er. Dersom de samme overvåkingsmidlene som i dag brukes mot al-Arian og likesinnede i stedet hadde blitt brukt mot nynazister, ville det ikke kommet et eneste lite pip av protest fra de venstrevridde "menneskerettsgruppene". Jeg vil minne om at politiet i 2000 forbød en nynazistisk demonstrasjon utenfor Israels ambassade i Oslo, fordi demonstrantene kunne komme til å ytre anti-israelske slagord. De samme slagordene ("Knus Israel" etc) kan høres hver gang palestinagrupper demonstrerer mot Israel - uten at politiet eller myndighetene ser ut til å bry seg. Jødehat er altså både tillatt og forbudt, beroende på hvilken politisk fløy det kommer fra. Erasmus Montanus kunne hatt noe å
lære her!

Jeg skriver såpass utførlig om dette fordi det eksisterer en slags naiv konsensus om at nazisme/høyreekstremisme er "galt" og skal bekjempes med ethvert nødvendig maktmiddel, fra sensur til steinkasting. Men hvorfor er det galt? Det eneste troverdige argumentet man kan bruke, er at høyreekstremisme krenker menneskerettighetene. Men de gjelder for ALLE. Hva med menneskerettighetene til ofrene for palestinsk/muslimsk terror f.eks? Å forby høyreekstreme ytringer, samtidig som krefter på venstrefløyen (som al-Arian) får lov til å hylle eller oppfordre til menneskerettsbrudd, innebærer å relativisere ofrenes rettigheter. Slik undergraves rettsstatens verdigrunnlag, samtidig som venstresiden slår beina vekk under sin egen påstand om at alle "mennesker er like mye verdt".

Det er dette debatten bør handle om: at vi opererer med en moralsk standard for de politisk korrekte, og en for den "slemme" høyrefløyen. I Norge er det i prinsippet forbudt å si "pakkis", samtidig kan en kjent lege og Palestina-aktivist smøre sin støtte til 11. september-terroren utover forsiden på Dagbladet uten å risikere noen ting. Den rasistiske lektor Hoaas sparkes, den venstreekstreme professor Allern ansettes. Hoas' "forbrytelse" besto blant annet i at han hadde trukket i tvil at jødeutryddelsen hadde funnet sted. Til sammenligning kan det nevnes at Stalins utsulting av Ukraina ALENE tok livet av nesten dobbelt så mange mennesker som Holocaust. Likevel har Stalins, Maos, og Pol Pots apologeter kunnet boltre seg temmelig fritt i norsk offentlighet. Likevel har vi ingen "sosialismeparagraf" som hindrer folk i å hylle sovjetdiktaturet. Aftenposten kunne for noen år siden fortelle at et av våre kommunistiske promillepartier hadde et portrett av Stalin på partikontoret sitt. Hvordan ville reaksjonen blitt dersom Hvit Valgallianse hadde hatt et bilde av Hitler på sitt partikontor?

Innvandringsmotstanderes ikke-voldelige ytringer blir møtt med rå makt og utenomrettslige avstraffelser - overfall på restauranter m.m. I 1995 stilte 60 frivillige organsisasjoner seg bak Blitz-bermens kriminelle lynsjeaksjon mot "nazi-konserten" i Hokksund. I 1998 la politiet seg langflate for det venstreradikale kjeltringpakket, og jaget vekk nazister fra et lokale i Asker - så blitzerne skulle slippe å gjøre jobben selv. Kort sagt: Pøbelveldet eter seg inn i rettssamfunnets ryggmarg, men rettssamfunnet går med lapp foran venstre øye og er ensidig opptatt av høyreekstremismen. Det fjerde rike er visstnok i anmarsj, anført av en gråhåret "fører" uten fast bopel og hans 20-30 tilhengere. Huttetu! Samtidig vil regjeringspartiet SV slippe morderbanden Hamas inn i varmen. Og folk går altså på kino for å bli informert om hvor synd det er på den stakkars al-Arian, som ikke for lov til å drive massemord-agitasjonen sin i fred. Helst skulle vi vel ha reist en statue av ham ved siden av Wergelandstøtten - bare for å hamre inn at jødehatere er like gode som jødevenner, bare de befinner seg på den "riktige" politiske siden. Hurra for keiserens nye moral!

Det er dette som er problemet: at venstresiden får lov til å krenke rettslige og etiske prinsipper som er bindende for alle andre. At det er opplest og vedtatt at visse massemordere, diktatorer og terrosrister er "bedre" enn andre. At to pluss to er fem, kort og godt. Da nytter det fint lite å komme med vage, "prinsipielle" argumenter om "rettssikkerhet" og blablabla.Disse "prinsippene" er i praksis fullstendig uthulet og bidrar til å skjule - og per extenso legitimere - dobbeltstandarder. Gjør ende på venstresidens definisjonsmakt, så kan vi begynne å snakke om prinsipper!

Ironisk reservejesus sa...

Bra Eystein Halle enig i alt du sier.
Hykleriet og dobbeltmoralen er en sterkt fremtredende egenskap hos venstreekstremistene.

Målet helliger middelet?

Vi vite at målet er Al-Quds,Jórsalir eller Jórsalaborg ?
Den eneste moralske måte å forholde seg til denne saken på er å finne i skoleranselen til Lars Gule.

Masterprogram i journalistikk Høgskolen i Oslo

Strategi og empati. Journalistrollens etikk