Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, mai 06, 2009

Integrering eller internering?

Høyre kommer til å rette baker for smed i to saker under landsmøtet kommende helg. Den første er juryordningen, som jeg har skrevet om her, her og her.

Den andre er under innvandring og integrering. Østfold Høyre har kommet med flere forslag der de åpenbart ikke har forstått forskjellen på integrering og internering. Argumentasjonen er – hold dere fast – vi må legge oss tettere til FrP for å vinne velgere. Hva med å legge oss tettere til klar, tydelig konservativ politikk?

Den ellers utmerkede lederen av Østfold Høyre, Tage Pettersen, skriver på sine nettsider (neida, de klarer ikke lenke ut til innleggene så du får bare bla deg nedover – valg 2.0, my ***) at bakgrunnen for forslagene er at vi «er allerede på vei til tilsvarende parallelle samfunn som vi ser i andre land, i for eksempel Groruddalen og på Grønland i Oslo.» To steder i Oslo delegatene fra Østfold neppe har vært.

Problemet er bare delvis innholdet i forslagene. Jeg kan støtte en betydelig moderert utgave av noen av dem. Men hovedproblemet er at denne typen forslag, i likhet med FrPs asyl- og integreringspolitikk, er at de forsøker å rette på problemer som blir skapt av at vi verken har en innvandringspolitikk eller en integreringspolitikk i Norge. Vi har innvandringsstopp. Punktum. Og det er problemet. Man forsøker altså å behandle symptomene, i stedet for årsaken.
Dette fører til at alle andre muligheter blir brukt og misbrukt av de som mer eller mindre rettmessig ønsker seg et nytt og bedre liv i Norge for seg og sine. Asylinstituttet må beskyttes mot misbruk for å kunne gi de som trenger det beskyttelse mot forfølgelse. Derfor skal vi ha en streng, men rettferdig asylpolitikk – med klare retningslinjer for saksbehandlingen og ikke et UDI som overprøver de politiske føringene i tide og utide.

Så lenge vi ikke har en legitim dør inn til Norge vil asyl, familiegjenforening, opphold på humanitært grunnlag – alle hullene som skapes av sosialdemokratiet for at en i utgangspunktet dårlig politikk skal fungere. Det betyr ikke åpne grenser, men åpnere grenser. Det er rein rasisme at vi som hvite, priviligerte nordmenn skal kunne få bosette oss hvor vi vil i verden uten nevneverdige problemer, mens mennesker som ikke trenger å bruke solarium for å se litt freshe ut skal mistenkeliggjøres, hindres og ekskluderes.

En annen ting som Østfold Høyres forslag illustrerer helt glitrende er mangelen på en åpen og tydelig debatt i Høyre om nettopp innvandring og integrering. At partiet har et eget mangfold- og integreringsutvalg kom som en overraskelse på meg. Det har ikke manglet på muligheter for partiet til å markere seg i dette spørsmålet det siste året – hvor i all verden er Høyre?

Jeg begynte å stemme Høyre ved kommunevalget i 1999 fordi jeg mente partiet profilerte seg på en positiv måte i forhold til ulike minoriteter i Oslo. Senere fordi Høyre har vært det beste partiet på åpnere grenser i forhold til arbeidsinnvandring, beskytte asylinstituttet og stille krav til nye borgere. Det er helt riktig at Høyre ikke har vært modige nok i debatten rundt integrering, blant annet burde vi forbudt morsmålsundervisning. At vi ekskluderer barn som er født og oppvokst i Norge, og mest sannsynlig skal skape seg en fremtid her, fra samfunnet på den måten er helt hårreisende.

Det er fullt mulig å åpne for økt innvandring fra land utenfor EU gjennom å stille krav til mulighet for selvoppholdelse, knytte sosiale rettigheter til statsborgerskap og stille krav til grunnleggende kunnskaper om språk og samfunn for å bli statsborger.

Men når man tror at internering er med på å fremme integrering, så gjør man nettopp det som vi på høyresiden aldri skal gjøre – ofre enkeltmenneskets rettigheter til fordel for å beskytte staten.

Men ifølge Abid Rajas flerkulturelle quiz i Dagbladet så har jeg ikke rett til å uttale meg. Så konstruktivt.

20 kommentarer:

Fredrik Mellem sa...

Har du reflektert noe over et ubehagelig problem med juryordningen: At du kan bli frikjent i Tingretten, med en med solid juridisk begrunnelse, for så å bli dømt i lagmannsretten - uten begrunnelse over hodet?

Og omvendt.

VamPus sa...

Jeg mener at saksfremleggelsen og advokatenes prosedyre er begrunnelsen, juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmål. Et kompromiss er at juryen begrunner, men jeg er uenig i at det skal være nødvendig.

Ikke ta debatten om jury her før dere har lest de tre andre innleggene i hvert fall.

s sa...

Interneringen av asylsøkere blir jo i praksis livsvarig dersom man får avslag. Trivlig...

Men hva er det egentlig det klages over? Høyre har i alle fall klart å sanke én stemme på sin innvandringspolitikk, dvs. deg - selv stemmer jeg Høyre mye pga. FrPs evinnelige gnål om innvandring. Med velvilje blir det altså to stemmer pga Høyres historiske innvandringspolitikk.

Det kan da umulig være langt unna oppslutningen til Østfold Høyre?

EliU sa...

Tusen takk for et utmerket innlegg med reflektert syn på innvandring og integrering. Sjelden har jeg vært så totalt heeelt enig med noen.

EliU sa...

Jeg registrerer at vi er noe uenig om avskaffelse av juryordningen, men, for all del, jeg er absolutt ikke fremmed for å endre standpunkt. For meg er det viktigste at volds-,voldtekts- og overgrepsutsatte (samt anklagede) blir møtt med respekt og uten fordommer i møtet med rettsapparatet. Jeg mener derfor en kompetanseheving må til, forøvrig helt i tråd med vurderingen i NOU 2008:4, Fra ord til handling. Sjekk det jeg har skrevet om det her:
http://www.fredrikstadhoyre.no/?p=93
Nest siste avsnitt er viet et "glemt(?)" område inne samme tema. Nemlig overgrep som begåes av helsepersonell. Det hadde vært fint om fler ble gjort klar over utsattes situasjon ved denne typen overgrep.

Marius sa...

Jeg mener det var Thomas Hylland Eriksen, og ikke Abid Raja, som mente at de som ikke klarte Quizen hans ikke var berettiget til å delta i debatten. Raja laget riktignok sin egen Quiz, men hvis jeg ikke husker helt feil, presiserte han at alle bør kunne delta i debatten, uavhengig av hvor mange spørsmål de klarte å svare riktig på.

Forøvrig er jeg helt enig med deg i at juryordningen bør beholdes (om enn muligens moderniseres), men den debatten hører vel hjemme under en annen post.

Alban sa...

Hvorfor bør vi forby morsmålundervisning? Selv har jeg norsk mor og ikke-vestlig utenlandsk far og har hatt tilbud om morsmålsundervisning. Hensikten med morsmålsundervisningen er jo ikke at ungene ikke skal lære norsk, vi følger jo den vanlige skolegangen, men får morsmålsundervisning i tillegg. På den måten styrker vi vår språkkompetanse samtidig som vi går vanlig norsk skolegang. Selv ble jeg fritatt fra nynorsk, men det var óg alt. Kjenner ikke noe spesielt savn der og har klart meg utmerket i livet sammenlignet med mine jevnaldrende. Er veldig interessert å høre din videre refleksjoner rundt dette?

Programsekretariatet sa...

ad integrerings/innvandringsforslagene - følg med på red.koms innstilling.

IvarE sa...

Når det gjelder juryordningen er vi nok hakkende uenige!

Juryordningen er en foreldet etterlevning fra den tiden det var ekstreme klasseskiller og behov for å sørge for at ikke adelen også definerte rettsvesenet.

I dag er juryordningen derimot den største trusselen mot rettssikkerheten, både for tiltalte og for offere, nettopp fordi juryen ikke behøver å begrunne.

Og det er intet alternativ å kreve at juryen skal begynne å begrunne sin beslutning. For da vil de fleste saker ende med frifinnelse, enten fordi medlemmene finner at en grundig og gjennomarbeidet begrunnelse blir for vanskelig, eller fordi kjennelsene omstøtes pga saksbehandlingsfeil. Det medlem som oppnevnes som sekretær eller referent for juryen får også en uforholdsmessig stor definisjonsmakt i forhold til de øvrige medlemmer.

Det eneste riktige vil etter min mening være å erstatte juryen med en meddomsrett for alle saker som føres for lagmannsretten, også de med strafferamme over seks år.

I innvandrerspørsmålet har du derimot et poeng.

Anonym sa...

Hei, har et lite tilbakeblikk på innvandringens første tid, formulert av dagbladjournalist Ragnar Kvam, og de første viktige veivalg i håndteringen av fremmedarbeidere.
http://predikeren.wordpress.com/2009/04/26/hvem-diskriminerer/

Øyvind Strømmen sa...

Siste anonym:

Å snakke om 1960-1970-tallet som begynnelsen på innvandringen er i beste fall unyansert.

I 1900 var nær 3% av den norske befolkningen utenlandsfødt, en høyere andel enn i de fleste andre europeiske land (England, Sveits, Frankrike og Belgia lå litt høyere, Skottland betydelig høyere) (Kilde: Norsk innvandringshistorie, 2. bind).

I 1928 var det 2,8% utenlandsfødte i Norge, iflg. SSB.

whistoslo sa...

Jury meg her og jury meg der, jeg er mer opptatt av integrering/internering, og JA Vampus, du har rett. Østfold Høyre har ikke klart å treffe låvedøren med hagle, fra to meters hold...

Hva skjedde med forslaget om green-card ordning?

Axl sa...

Helt greit å interne; over 14000 id løse asylsøkere kom hit i fjor. Jeg vil ikke ha disse folka vandrende fritt rundt i våre gater.

Anonym sa...

Muslim Demographics

http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

Elise sa...

Hadde vært spennende om du nå etter Høyres landsmøte kom med litt synspunkter på hva som ble vedtatt :-)

Pippin sa...

Norge burde si opp flyktningekonvensjonen og legge ned retten til å søke asyl. Hvis du mener u-hjelp ikke er en statlig oppgave, hvorfor skal flyktningehjelp være det?

Tine B. sa...

Hvis du mener det burde være forbudt å gi morsmålundervisning, vil du da også avskaffe undervisning i samisk? Det blir jo en del skritt tilbake til tvungen assimilasjon. Ikke akkurat noe positiv "schvung" over det forslaget der altså.

VamPus sa...

Alban/TineB: Jeg mener at dersom du har tenkt å bo i Norge i lengre tid, så bør hovedfokuset være på å lære norsk i barne- og ungdomsskolen. Når 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig så må man prioritere. Men å sette opp flere språk som mulig valgfag når man begynner med det er helt i orden. Det trenger jo ikke være begrenset til spansk, fransk eller tysk, men kan gjerne være polsk, hindi eller urdu for min del.

Kall det tvangsassimilering om du vil. Men man fratar barn muligheter til utdanning og jobb dersom de ikke lærer å lese og skrive språket som brukes i det landet man skal bo i. Samesaken legger jeg meg i grunn ikke opp i.

Cassanders sa...

@Øyvind Strømmen
Det er for så vidt greit å peke på trivielle faktafeil, men å trekke linjene fra istid, deretter folkevandkingstid til bl.a. finne-immigrasjoner i 19 århundre, blir nokså søkt i den innvandringsdebatten vi har (og bør ha) i dag.

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Veldig bra bloggpost, selv om jeg ikke er enig i alt - kommenterer den i følgende bloggpost:

http://grenserforpolitikk.com/2009/05/12/628w/

Kristian