Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, august 10, 2010

Ikke mindre vold av statlig leggetid

Avholdsmannen Knut Storberget har foreslått en felles statlig leggetid for å redusere voldsepisoder i forbindelse med skjenkesteder. Ifølge innsalget fra Arbeiderpartiet til Aftenpoften i forbindelse med saken ifjor har voldsepisoder falt med 30% i Trondheim. Etter bare åtte måneder mente Arbeiderpartiet at dette er en "varig nedgang" til tross for at tallene kom under finanskrisen, da det var en generell nedgang i salg av alkohol ute.

Nå viser erfaringen fra 20 kommuner at det er ingen holdepunkter for å slå fast at tidligere skjenkestopp gir mindre vold. I Bergen er den eneste effekten av tidligere stengning at antall voldsepisoder faktisk har gått opp, men at tidspunktet for volden er blitt forskjøvet tilsvarende.

Som jeg har skrevet tidligere - det blir ikke mindre vold av større begrensninger på åpningstiden. Skal man bekjempe vold og bråk, må politiet gjøre en innsats i sentrum og forholde seg til at vi lever i et døgnåpent samfunn der også nattenæringene har krav på at myndighetene stiller opp og gjør jobben vi betaler skatt for at de skal gjøre.

Da må de ta de som faktisk bråker på byen, ikke kollektivt straffe legale virksomheter og det store flertall av befolkningen som er ute og hygger seg uten å være andre til bry.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Det er jo bare de suppe-huene'... som styrer som tror de vat hvordan ting skal gjøres... vi ser jo hvordan det går...

Nei.... utvid åpningstidene til hele døgnet eller i det minste til 0600 så kommer dere til å se dramatisk nedgang i vold.
Det er det ingen som tørr å prøve som et forsøk... hvorfor er de såååå redde for å teste denne løsningen...?

Anonym sa...

Det er jo klart at det er avholds-suppehuene som har lite nok omløp til å komme med et slikt forslag.
Har man lenger åpent blir folk så fulle at de hverken har hånd-øye synkroniseringsevne nok til å skade noen. Da drar de stille og sjanglete hjem og gir drosjesjåføren rikelig med tips.

Stenges alle utesteder tidlig blir folk irriterte ettersom "tappekranen" har blitt stengt for tidlig og de stryker ut i byen, iltre og i godform til å smelle ned noen for å få ut frustrasjon. De er ikke så fulle og er i motsetning til de som er fulle så har de slagkraft, treffsikkerhet og sinne nok.

Det er ufattelig at ingen forstår dette.

IvarE sa...

Egentlig gammelt nytt, med det er jo positivt at avisene endelig lager en artikkel om det, i stedenfor bare å ta alt for god fisk.

Det er sannsynligvis helt andre grunner til at de *noen* steder
har opplevd nedgang i voldsepisoder samtidig med redusert åpningstid. (Mener det var i Arendal at åpningstiden ble redusert akkurat samtidig med at fellesferien var over, og påfølgende reduksjon i voldsepisoder tolket avholdsfolket som at volden minket pga. redusert åpningstid. Hah!)

Trykker man alle ut i taxikø samtidig, så blir det mere vold, ikke mindre. Dessuten blir det mye mere bråk i forbindelse med nachspiel. (Tidligere stengning -> flere nachspiel).

Sigve sa...

Som jeg skriver i min egen blogg: Det er noe med at alle blir tvunget til å stenge samtidig.

Hadde noen turt å forsøke med lengre åpningstider, gjerne til kl 0600 som Anonym kommenterer ovenfor, tror jeg mye hadde vært gjort

Anonym sa...

Sigve: Hvorfor skal Norge prøve ut noe slikt når så mange andre har gått på trynet med samme type eksperiment?

Lengre åpningstider har aldri vært noen suksess for andre enn utestedene.

Les:
http://www.sirus.no/internett/alkohol/article/821.html

Anonym sa...

Anonym: "Den metodiske kvaliteten på studiene varierer en del, og det er ikke helt entydige funn."

Høres kjent ut?

Undrende sa...

Dette er jo egentlig en gammel debatt, som tilsynelatende aldri vil komme til noen konklusjon. Men de siste oppslagene tyder jo på at volden ikke kan korreleres til NÅR utestedene stenger, men til AT de alle stenger samtidig.
Dvs: Problemet er egentlig at alle skal hjem fra byen på én gang.

En fristende løsning kunne derfor vært differensierte skjenketider. Der utestedene selv kunne bestemme hvor lenge de ville holde åpent, men der de måtte betale en avgift for hver time skjenkebevillingen deres skulle gjelde. Da ville kanskje ulike forretningsmodeller gi ulige åpnngstider - og mindre panikkrush i taxikøene.

En annen måte å fordele hjemreisene mer gjevnt utover natta på kunne være å skape et tydeligere skille mellom skjenketid og åpningstid. Dvs nekte utestedene å jage folk hjem straks skjenkingen stenger. Hvis alle f.eks. var forpliktet til å holde åpent minst 2 timer etter at de har stengt alkoholserveringen, ville nok de fleste gjestene gradvis begynne å trekke mot ulike nachspiel i god tid før blinkende lys kaster massene ut i kampen om skyss hjem. . . .

VamPus sa...

Undrende: skjenketider er en del av ligningen, godt synlig politi som tar de som lager bråk en annen. Differansierte skjenketider fungerer kun dersom åpningstidene liberaliseres - at noen kan ha åpne til fem om morgenen mens andre stenger ett. Men settes en nasjonal åpningstid på klokken to eller tre, så er det for tidlig til at en differansiering gjør særlig forskjell.

Uavhengig av åpningstidene så må da politiet begynne å bøtelegge og ta svina som utsetter andre for bråk og vold - uansett når på døgnet dette måtte skje.

Undrende sa...

@Vampus:
Ja, selvfølgelig er politiets innsats og prioritering av utelivs- og taxikøvold en viktig del av ligningen.

Og for at differensierte skjenketider skal virke må det selvfølgelig være et romslig intervall å differensiere innenfor. Men det jeg mente å poengtere var at det i debatter om utvidet skjenketid for å dempe stengetidsrushet ofte blir hevdet at en utvidelse vil utnyttes maks av alle, og bare føre til at folk går ut seinere. Derfor burde slike forsøk kombineres med avgifter som faktisk motiverer ulike skjenkesteder til å posisjonere seg ulikt på timeplanen - med stengetider fra f.eks. 22 til 04. . .

norskgoy sa...

Er enkel statistikk dette, man sprer menneskemengden over et større tidsperspektiv, og dermed minsker risikoen (statistisk) ved at det blir lengre avstand når man kaster ølglasset på hverandre, og dermed blir sjansen større at man bommer.