Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, august 13, 2010

Internering eller fengsling?

Utlendingsdirektoratet (UDI) åpner for å internere og isolere asylsøkere som har fått endelige avslag på sin asylsøknader.
- Vi ønsker et lukket senter for asylsøkere med endelig avslag som utfører alvorlige kriminelle handlinger. På den måten vil vi sende et signal om at kriminelle handlinger ikke lønner seg, sier UD-direktør Ida Børresen.
I en liberal rettsstat som Norge finnes det allerede et system for mennesker som utfører alvorlige kriminelle handlinger. Det kalles fengsel. At alvorlig kriminelle handlinger automatisk burde føre til avslag på en asylsøknad og man etter endt soning eventuelt må avvente retur i et lukket ventemottak er noe annet. Rettsstaten - en forutsetning for et liberalt demokrati - i Norge må ikke forvitres gjennom å behandle mennesker forskjellig avhengig av hvor de kommer fra. Det er en grunn til at Fru Justitia avbildes med bind for øynene - det symboliserer upartiskhet i saken - asylsøkeren og Kong Salomo skal behandles likt. Alternativet er dårligere rettssikkerhet for oss alle gjennom at prinsipper viker for tilfeldigheter.

Et mål må jo være å sørge for at asylsøkere - mennesker som søker flyktningestatus individuelt, ikke gjennom FNs kvotesystem - får rask og effektiv behandling av sine søknader, med rask effektuering av tilbakesendelse. Forslag til tiltak:

- plikt til å melde seg hos politiet innen 48 timer etter at man har ankommet landet, brudd på plikten fører til automatisk avslag
- automatisk avslag til asylsøkere som oppgir feil identitet eller ikke samarbeider med politiet om avklaring av identitet
- lukket mottak for de som ikke samarbeider om avklaring av identitet
- automatisk avslag uten ankemulighet for asylsøkere som utfører alvorlige kriminelle handlinger
- De landene som ikke samarbeider om tilbakesendelse av egne statsborgere bør også miste eventuell bistand fra Norge. I det hele tatt - det skal lønne seg å samarbeide.

Vi har en plikt å ta imot mennesker som trenger vår beskyttelse og vi skal gi dem den støtten og hjelpen de trenger i Norge. Det fordrer at vi ikke uthuler asylinstituttet og bruker mer ressurser på illegitime asylsøkere enn det vi gjør på de som trenger vår hjelp.

Det er også på tide å se på innvandringsstoppen Norge har hatt i over tredve år. Denne virker åpenbart ikke. Asylinstitutter, familiegjenforening og andre tiltak skal ikke være smutthull for et dysfunksjonelt system. For oss som tror på retten til liv, frihet og søken etter lykken, så gjelder dette alle.

Vi ønsker innvandrere til Norge - vi trenger dem. Gi dem et legitimt grunnlag for å komme inn samtidig med å iverksette effektive tiltak for å få illegitime asylsøkere ut, så burde mye være gjort.

13 kommentarer:

Erlend Wiborg sa...

Bra skrevet, er enig med deg. Men hvis du leser Klassekampen i dag så sier hun ikke at det kun er de kriminelle som skal interneres, men alle med avslag på sin søknad. Har lagt ut en bloggpost om det på www.erlendwiborg.com der jeg hevder at Statssekretær Lønseth lyver.

Thomas sa...

"I en liberal rettsstat som Norge finnes det allerede et system for mennesker som utfører alvorlige kriminelle handlinger. Det kalles fengsel." (...) "Rettsstaten - en forutsetning for et liberalt demokrati - i Norge må ikke forvitres gjennom å behandle mennesker forskjellig avhengig av hvor de kommer fra."

De rødgrønne partiene behandler folk forskjellig i dag. Dersom du har statsborgerskap får du rettigheter og plikter. Det gjelder alt fra dagpenger til verneplikt. Ingen sier noe på det. Og det ser jeg heller ingen grunn til.

Flere enn sju av ti innsatte i Oslo fengsel har ikke engang norsk statsborgerskap.
http://nrk.no/nyheter/norge/1.7218976

Når det er personer UTEN statsborgerskap, så er det ofte personer som har kommet hit fordi de har fått vite (gjerne av andre kriminelle) hvordan det er i Norge: Hva man kan tjene på kriminalitet, kontra hva man risikerer dersom man blir tatt. En stor del av disse kriminelle er personer som kommer fra gamle østblokkland. Og det er heller ikke til å legge skjul på at en god del av de er asylsøkere.

Hvor de kommer fra er uansett ikke poenget. Poenget er at prinsippfasthet er ofte godt, men noen ganger er det bare en tynn linje som skiller det med blind ideologi.

Vi er sikkert enige i at de kriminelle uten statsborgerskap bør returneres så snart som råd. Men når de allikevel skal fengsles i Norge, så mener jeg at vi rett og slett må ha forskjellige ordninger for de som ER statsborgere av Norge, og skal tilbake til det norske samfunnet - og de som kommer uten statsborgerskap - for å utføre kriminelle handlinger.

Begår asylsøkere kriminelle handlinger er dette en belønning:
http://www.youtube.com/watch?v=cIK8Om14hUs

Anonym sa...

"- De landene som ikke samarbeider om tilbakesendelse av egne statsborgere bør også miste eventuell bistand fra Norge. I det hele tatt - det skal lønne seg å samarbeide."

Godt poeng!

I dag gir Norge kost og losji til en masse Etiopere med avslag på sin asylsøknad, men på grunn av at Etiopia nekter å ta i mot tvangsreturnerte søkere så sitter Norge med svarteper. Vi kan ikke sende de tilbake.

Kommer man seg fra Etiopia til Norge, så er det bare å nekte, og man får bli i Norge. Samme hva vi bestemmer. Samtidig som vi lar de Etiopiske myndighetene behandle oss slik, så gir Norge hundretalls av millioner kroner til de...

http://www.aftenposten.no/english/local/article1966439.ece

Anonym sa...

Det selvfølgelig viktig med innstramninger -også eventuelle symbolske. Hvis disse påvirker forestillingene til trafficking-bransjen, vil også "symbolske" tiltak kunne ha effekt.

Et sannsynligvis svært effektivt middel (som vil plugge betydelig del av nåværende transportstrøm) vil være å kreve at FLYSELSKAPENE faxer/e-mailer kopier av identifikasjonspapirene de flyreisende "asylantene" viser når de bordrer flyet.

Du får ikke fly uten å kunne identifisere deg.

Cassanders
In Cod we trust

VamPus sa...

Cassanders - eventuelt at de som ikke kan identifisere seg når de kommer med fly, blir sendt tilbake til opprinnelsesdestinasjon med samme flyselskap på flyselskapets regning. Men det løser fortsatt ikke problemet med de som ikke kommer med fly..

Anonym sa...

De andre problemene kunne løses ved at vi sier opp Schengen-avtalen slik at kontrollen med grensene blir like bra som tidligere. Storbritannia og Irland er ikke med i Schengensamarbeidet.

mrseastern sa...

Veldig, veldig gode forslag til tiltak!

Når det gjelder flyselskapene, vet de hvem som er asylsøker og ikke da?

Og hva angår Schengen, så mener jeg å ha hørt at også Storbritannia har problemer med både kriminelle asylsøkere og illegale innvandrere.

nn sa...

Hva mener du om familiegjenforening Vampus? Slik jeg oppfatter det er det at 2. og 3. generasjons innvandrere henter seg koner/menn som blir 1. generasjons innvandrere nesten vårt største problem. Likevel klarer jeg ikke argumentere prinsipielt mot familiegjenforening. Har noen et (humant) forslag til løsning?

En ide jeg hadde var at man kunne kreve balanse i regnskapet, dvs. at før første pakistaner kommer til Norge på familiegjenforening må en annen pakistaner ut av Norge på familiegjenforening. Etc. Men det blir vel sannsynligvis bare en masse kompliserte grensetilfeller ut av det.

Et annet forslag kunne være at før familiegjenforening innvilges (der den som er norsk statsborger altså IKKE er innvilget asyl, f. eks i kraft av at han er 2. generasjons innvandrer) må familien kunne demonstrere at største samlede tilknytning er til Norge. (Hvis en 2.generasjons innvandrer som er dårlig integrert ønsker seg en hentekone fra familiens opprinnelsesland er det åpenbart at det blir avslag, og tilbud om at han drar ut for selv å skape familiens gjenforening.)

For øvrig burde man få orden på arbeidsinnvandringen. De som har en kompetanse vi etterspør må få komme inn i landet mye, mye enklere!

Anonym sa...

Innvandring og hvem som kommer er som sagt en utrolig stor utfordring for vårt land. Men jeg kaster meg ikke på den populistiske bølgen med å stenge grensen (det er et altfor snevert syn).

Så min jobb har vi en fra Eritrea som har bodd i Norge i 9 år. Han har ikke oppholdstilatelse i Norge, men ha har rett til å jobbe her. Han har midlertidig norsk personnummer, betaler skatt og oppfører seg som en "god normann". I tillegg til sn vanlige jobb har han en vaskejobb på natten også. Om han mister jobben sin så får han ikke arbeisdledighetstrygd fordi han bare har arbeidstillatelse her. Han har ikke vært i hjemmlandet sitt på 9 år (han har kone og barn der nede), for da kommer han seg ikke inn i Norge igjen. Dette finner jeg veldig urettferdig....han har bevist at han ikke er noe kjeltring som vil utnytte seg av norske goder, men ønsker seg et bra liv for seg og sin familie. Der han kommer ifra er det borgerkrig. Jeg har og andre jeg kjenner som bor i Norge som har kommet inn på "ulovlig" vis. Den vanlige måten (har jeg blitt fortalt i personlige samtaler) er å komme med fly til Norge med sine rette papirer. Etter at en har kommet til flyplassen så går en inn på do for å ødelegge passet sitt og skylle det ned i do. Deretter venter en ca 3 - 4 timer på flyplassen (dette fordi politiet ikke skal vite hvilke fly en kommer med), så går en til politiet uten noen ID papir for deretter si at en søker beskyttelse i Norge. Enten på grunn av sinn oppdiktete historie om homofili eller at en er i opposisjon til styresmaktene i landet en kommer ifra.
Men den egentlige grunnen til at en kommer hit er pga. et bedre liv. Dette er ikke kriminelle, men vanlige folk som bare ønsker et bedre liv.

Og kan vi egentlig fordømme disse folkene som gjør dette. Om vi selv hadde kommet fra et land der en ikke har demokrati, der lederene kaster folk i fengsel uten grunn, eller der gutter ned i 10 års alderen går rundt i gatene med AK-47.
Alle vil ha et bedre liv....og vi hadde gjort det samme selv om vi hadde hatt mulighetene.

Jeg ønsker en stram innvandringspolitikk, men er svært usikker på hvordan vi skal gjøre dette.

kyniker sa...

@ nn:
Dette kan faktisk løses ved hjelp av markedsmekanismer, hvis man tåler å stå i mot et lite hylekor om umenneskelighet etcetera.

Metoden er grovt sett som følger:

* Familiegjenforening gis til
alle norske statsborgere som
søker om det.

* Alle som får innvilget familie-
gjenforening må betale en solid
avgift (f.eks. kr 500.000,-
eller mer.)

* Det innbetalte beløpet kan
trekkes fra skatten på den
ikke-norske ektefellens
lønns- eller næringsinntekt
over de første 10 årene
etter ankomst til Norge.
Men ikke fra de beløp
vedkommende mottar i trygde-
eller stønadsytelser.

Dette vil for ektefeller med planer om å leve et "normalt norsk liv" (der begge parter deltar i arbeidslivet) innebære en finansieringsutfordring og litt ekstra byråkrati - men ingen betydelig netto kostnad i et tiårs perspektiv.

For de "fjernkulturelle" familiene som stadig omtales som "problemet" derimot (der den importerte ektefellen er tiltenkt en rolle som hjemmeværende eller profesjonell trygdemottager), vil imidlertid den innbetalte avgiften forbli en ren utgift. Og stor nok til at familiegjenforening vil fremstå som langt mindre attaktivt.

kyniker sa...

Alternativt kan man jo også la ektefellen få benytte skattefradraget, dersom man også ønsker å legge til rette for familier én er hjemmeværende så lenge den andre parten har lønnsinntekt.

Anonym sa...

@Vampus

Hvis ikke utsagnet "Norge trenger innvandrere" kvalifiseres, blir det i beste fall en innholdsløs floskel, i realiteten en politisk svindel.
Ditt utsagn forutsetter at summen av innvandrere leverer netto positivt bidrag til "AS Norge"(ytelser minus kostnader)
I dagens virkelighet har innvandringspolitikken i de nordiske landene ført til store problemer, -både pekuniært og humkapitalmessig. -Og situasjonen blir neppe bedre med det første (om noen gang). Det er betydelig "etterslep", altså urealiserte kostnader når også innvandringsbefolkningen blir eldre.

@mrseastern

Forslaget er ikke avhengig av at flyselskapene vet noe annet enn det de vet i dag: identiteten til de reisende. Merk at en da også vil vite alderen til de reisende (jfr "ankerbarn-problematikken").

Å kryssjekke listen over asylsøkere mot Listen over reisende er en voldsom arbeidsbesparelse i forhold til dagens praksis ( å forsøke å finne identiteten nærmest fra scratch - ved hjelp av en lite samarbeidsvillig asylant.

Cassanders
In Cod we trust

Thomas sa...

cassanders

Tiltaket med å fakse papirene var kjempegodt!

Har du foreslått det for noen i partiene?