Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, august 03, 2010

Utesteder straffes, voldsmenn går fri

VG skriver at politiet vil ikke etterforske en av landets mest kjente tv-fjes for vold, etter at anmeldelsen mot mannen ble droppet. Saken får mer oppmerksomhet på grunn av tv-fjeset, enn det som egentlig er hovedproblemet; det får ingen konsekvens når folk truer med eller utøver vold på byen. Når denne typen oppførsel aldri får en konsekvens så burde man ikke undre seg over at vold og bråk blir et vedvarende og økende problem.

Regjeringens løsning er å stenge hele utelivsbransjen i Norge en time tidligere. Politiet selv mener det er ikke er manglende håndtering av de som skaper problemer, men at uteliv og skjenking i seg selv er problemet. Dermed skal alle kollektivt straffes fordi en fåtall lager bråk og får gå fri.

Nattelivsnæringene har like stort krav på beskyttelse som de som i hovedsak driver sin virksomhet på dagtid. Det er ikke bare utestedene som straffes, men drosjenæringen, døgnåpne kiosker og andre legitime virksomheter med tusenvis av ansatte.

Myndighetene lar altså bråkmakerne gå fri, men straffer de som driver lovlige virksomheter. Bøtelegg heller alle som lager bråk så kraftig at de lærer å oppfører seg.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Konsekvensen er at folk vil gå ut på byen tidligere enn før. De vil fortsatt bruke penger på kebab og drosje også videre. Tror du de slutter med det selv om nattklubbene senger en time før?

Se på de byene som allerede har stengt klokken 2:00, mindre vold og tryggere byliv. Disse byene har fortsatt narvesen, kebab, taxi med mer.

Anonym sa...

"VG skriver at politiet vil ikke etterforske en av landets mest kjente tv-fjes for vold, etter at anmeldelsen mot mannen ble droppet"

- Politiet kan ikke etterforske en sak når den fornærmede ikke anmelder forholdet.


Du skriver: "Når denne typen oppførsel aldri får en konsekvens så burde man ikke undre seg over at vold og bråk blir et vedvarende og økende problem."

- Dette er ikke riktig. Denne typen episoder FÅR en konsekvens om de blir anmeldt. Særlig siden hele episoden ble filmet av utestedets videoovervåkning.


- Videre skriver du: "Politiet selv mener det er ikke er manglende håndtering av de som skaper problemer, men at uteliv og skjenking i seg selv er problemet".

- Dette er heller ikke riktig. Det som derimot er riktig, og som fler enn politiet har observert, er at det skjer en dramatisk nedgang i voldsepisoder om utesteder stenger tidligere. (http://dt.no/nyheter/vil-kutte-skjenketiden-1.4869230
)

Om en kutter stengetiden med bare én time, som i eksemplene fra linken ovenfor, kan en oppnå en nedgang i voldsepisoder på opptil 69% (Hamar).


Med vennlig hilsen
Kristian

VamPus sa...

Siste anonym: Denne typen oppførsel får en konsekvens OM de blir anmeldt. Men de blir ikke anmeldt, og bråkmakere slipper unna med i høyden en muntlig advarsel.

Nattenæringene betaler skatt og har like stort krav på beskyttelse av loven mot bråk som dagnæringene. Politiet er like pliktig til å gjøre jobben sin mellom 02-04 som de er mellom 14 og 16.

Dessuten finnes det gode erfaringer fra både Danmark og England som viser at med en felles innsats fra politi og utelivsnæringene så går vold og bråk ned - uten å redusere skjenketidene.

Det er mulig - men det er klart - det enkleste er å straffe alle for det noen få gjør.

VamPus sa...

Politiet kan etterforske saker uten at fornærmede anmelder forholdet. Drap er jo et eksempel på det.

Her er det snakk om å bøtelegge ordensforstyrrelse. Burde være en grei sak.

Thomas R sa...

Hvis utesteder hadde hatt anldning til å holde åpent til tidlig morgen, ville en nok redusert problemet med vold i taxi- og mat-køene.

Jeg tror de som er ute etter bråk vil skape bøll uansett når utestedene stenger. Meget mulig det ville blitt lettere for politiet å få fatt i disse hvis ikke alle utesteder tømmes samtidig.

Bygater fulle av mer eller mindre berusede personer er gull for bråkmakere og vanskelig for ordensmakten.

Daffe sa...

Her har både du og Anonym rett Vampus:

Fra straffeloven:
§ 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar.

Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 4 Aar anvendes, men indtil 6 Aar, hvis den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig.

Er en Legemsfornærmelse gjengjældt med en Legemsfornærmelse, eller er ved en saadan en forudgaaende Legemsfornærmelse eller Ærekrænkelse gjengjældt, kan den lades straffri.

Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med mindre
(a) forbrytelsen har hatt døden til følge, eller
(b) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer, eller
(c) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges barn eller barn til den skyldiges ektefelle eller samboer, eller
(d) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges slektning i rett oppstigende linje, eller
(e) allmenne hensyn krever påtale.


Nå er det jo ikke sånn at bare fordi en person er kjent så kreves det påtale av allmenne hensyn. Det skal jo være likhet for loven. Drap er underlagt offentlig påtale. Det ville jo vært litt pussig om man krevde påtalebegjæring fra offeret i en slik sak.

Ellers varierer det fra sted til sted hvorvidt redusert skjenketid gir mindre vold. Kan dessverre ikke linke til det, men det stod i en artikkel i Aftenposten nå for et par uker siden tror jeg det var. Det er ikke entydig voldsreduserende å kutte inn i skjenketiden. Mye av problemet består jo i at alle slippes ut på samme tid og så skal forsøke å komme seg hjem.