Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, april 30, 2008

Verden sett med en ravende skrullings øyne?

PISA-undersøkelsen er et verktøy for kapitalismens onde makter og kunnskap kan ikke stå i høysetet for skolen dersom "alle skal med".

USAs blokade av det sosialistiske paradiset gjør ikke noe for det har gitt landet mulighet til "en alternativ utvikling", som gjør at hovedstaden Havana i dag minner om et førindustrialisert samfunn. Og det er visstnok fint. Og på Cuba fant han noe av det norske barn har mistet. Nemlig barnearbeid. Og det hadde vært fint å få innført i Norge.
En rallende ravende gal skrulling?

Mulig det. Nils Christie er en av de ledende stemmene i akademia innen kriminologi og strafferett. Som for øvrig mener at forbrytelser ikke finnes og at konflikter er sosial bensin. Mer enn noen annen har han satt sitt preg på norsk rettsvesen og kriminalomsorg. Kanskje en grunn til at noen da mener at de kan søke om erstatning for redusert livskvalitet etter å ha blitt tatt for drap.

Les hva en far som mistet sin sønn etter at han ble slått ned på byen mener om det norske rettsvesenet etter Christie.

Oppdatert: Kristin Clemet anmelder Christies bok "Hvis skolen ikke fantes". Han ville blant annet fjerne alle former for evaluering, all konkurranse, all følelse av tap og seier i skolesamfunnet. Hans idèer er altså førende for det som har blitt den norske lekeskolen - der man ikke lenger lærer å lese eller regne, men i hvert fall får en bolle frukt fra SV på skattebetalerens regning.

32 kommentarer:

kjell sa...

Hadde han nå vært en enslig svale, så. Men, nei, i norske akademia har vi åndshøvdinger som Thomas Mathiesen, Lars Gule, Thomas Hylland Eriksen, "fredsprofessor" Galtung, Hilde Henriksen Waage, journalistprofessorer som alle som en har sin bakgrunn fra AKP-ml...
Lista kan bli fryktelig deprimerende lang. Og en Skirbekk gjør ingen sommer.
Hva er det som gjør at deler av de akademiske kretser er så bokstavelig talt fjern fjern fra allmenhetens tankegang?

Konrad sa...

Her skyter Kjell fra hofta i alle retninger. Dessuten finnes det to Skirbekker, den ene en høyst respektert professor emeritus i filosofi (Gunnar), den andre en etter mitt skjønn dårlig forkledd rasist, sosiologen Sigurd.

Galtung har mistet bakkekontakten for et par tiår siden, de øvrige er faglig solide bidragsytere. Noen er faktisk mine kollegaer så jeg uttaler meg på faglig (ikke politisk) grunnlag (jeg er høyremann).

Konrad sa...

VamPus blander forøvrig sammen Christies meritter innenfor kriminologi (som faktisk er Christies fag) med skolepolitikk som ikke er Christies fag.

At VamPus er kritisk til Christies syn på kriminalpolitikk, diskvalifiserer forøvrig ikke Christies syn på PISA.

Kanskje ta ballen og ikke mannen?

Forøvrig er jeg ikke enig med Chrisities kritikk av PISA :)

kjell sa...

Sigurd, selvfølgelig. Og har man lite fasjonable meninger, så sitter r-ordet løst.

Konrad sa...

Å være lite fasjonabel og politisk ukorrekt gjør ikke meningene mer interessant, viktige eller riktige. Jeg ser ikke bort fra at Sigurd Skirbekk innimellom har gode fakta og gode poeng å bidra med, akkurat som Galtung. Men problemet er at S. Skirbekk bruker sin professorstol og fusker i faget når han forsøker å gjøre rasismen stueren. Hans elendige artikkel til Store Norske Leksikon burde være velkjent.

Skirbekk er mye mer rasist enn Christie er en "ravende skrulling."

VamPus sa...

konrad: så om jeg kommenterer det mannen faktisk sier, så tar jeg mannen og ikke ballen?

Konrad sa...

Vel, du bruker f.eks. en overskrift som handler om person og ikke sak.

Å tilskrive en persons synspunkter en mental svikt er en ganske slem teknikk. Skirbekk gir f.eks. tydelig uttrykk for et rasistisk syn og jeg sier bent frem at han er en rasist, men har jeg sagt at han er skrulling? Nei.

Christies aparte syn på Cuba diskrediterer ikke hans syn på strafferettspleie, eller omvendt.

Arnfinn Pettersen sa...

Hvorfor dette opphenget i Sigrud Skirbekk, Konrad? Jeg er uenig med Skirbekk i mye og mangt, men jeg er svært glad for at vi har stemmer som hans, som representerer andre faglige tradisjoner (kulturpessimistisk amerikansk sosiologi) og som tør si det han mener, fordi han ikke lenger har noe å tape.

Hva var det forøvrig med innholdet i den aktuelle rasisme-artikkelen du var så uenig i? Det meste av kritikken (i det minste den substansielle kritikken) da debatten raste, gikk på at Skirbekk hadde oppgitt Rushton (mener jeg å huske det var) som kilde. Og som Skirbekk selv påpekte: Når man skriver om rasisme, er det vel ikke helt uten mening å oppgi en rasist som kilde?

Hva din kritikk av VamPus omtale av Christie angår: Selvsagt betyr ikke det at man har tatt feil på et felt automatisk at man tar feil på et annet. Men det er en indikasjon på at man mangler dømmekraft. Særlig når man klarer å ta så spektakulært feil som Chistie til stadighet gjør.

Fredrik Mellem sa...

Det er på grunn av SVere som Nils Christie at man som Ap-blogger må skrive bloggposter som dette.

Nick sa...

Så Vampus, hvor er det mest kriminalitet - USA eller Norge?

Norsk akademia er kanskje ikke så ille likevel?

Sean Spenn sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Sean Spenn sa...

http://www.stavangeravisen.no/art.asp?art=14136

Norge verre enn USA

- Nå anser man det som normalt med stigende kriminalitet, også internt i politiet. Men min gjennomgang av krimstatistikken viser at stigende kriminalitet ikke er normalt, sier Bakke.

Norge kommer faktisk dårligere ut enn USA, ifølge Bakke. I USA har kriminaliteten sunket kraftig hvert år siden 1973. I 2000 var det 101 registrerte lovbrudd per 1.000 innbygger i Norge, mot bare 41 lovbrudd i USA.


Og så entrer faktisk Nils Christie scenen:

- Det har vært en kraftig nedgang i kriminaliteten i USA, som er lite kjent, bekrefter kriminolog og jusprofessor Nils Christie overfor Dagsavisen.


Og Thomas Mathiesen, som mener USA er et totalitært samfunn:

- At man ikke kan begå lovbrudd mens man sitter fengslet, er ingen løsning på problemet. Med mindre man ønsker et totalitært samfunn som holder folk innelåst på livstid, sier professor i rettssosiologi, Thomas Mathiesen.


Terrenget passer ikke med kartet, synd for terrenget (dvs. Norge).

nick sa...

sean spenn, i denne artikkelen har de samlet sammen all slags type "kriminalitet".

Hvordan er forskjellene når det gjelder alvorlig voldskriminalitet?

nick sa...

Norge har 1/8 så mange drap pr innbygger som USA...

Ole Pedersen sa...

Konrad er pokker ta med like lite HØYRE-mann som jeg er AKP-ml eller Tjen Folket.

Brønn-pisser er et godt gammeldags ord for demagoger av Konrad sitt kaliber.

Cassanders sa...

@Konrad,
(Det er mulig at Vampus ikke vil ha noen slik debatt her, i så fall sier hun vel fra, og jeg skal respektere hennes valg).

Men siden du tydeligvis har en nokså liberal omgang med rasisme-begrepet, kunne det være interessant å vite hva du egentlig legger i det?

In Cod we trust

Geirronimo sa...

Jeg synes at Christie beviser at selv om man har ordet i sin makt så betyr det ikke at utdannelsen har gitt han noe særlig vidsyn.

Ikke for det at jeg hater "Cubaismen", men når utdannede mennesker som selv neppe har opplevd uretten som andre får del i, så synes jeg at kritikken mot vedkommende er beritteget, ok?

Sean Spenn sa...

"Konrad" er en fornorsking av uttrykket "Con Radicale", som først dukket opp i forbindelse med lanseringen av en Coca-Cola-imitasjon bak jernteppet på 60-tallet.

Anonym sa...

Krekarvennen "Con artsten" og Høyremannen Konrad.

http://omicron.leftist.net/?q=node/613

kjell sa...

Uansett, for å gjenta diskusjonens hovedgrunnlag: tilfeldige foreldre til en deltager i en uoverensstemmelse kan da virkelig ikke antas å ha samme innsikt som en professor i kriminologi.
Slikt må da være logisk, selv for ikke-akademikere.

Cassanders sa...

@kjell
Jeg synes det er en påfallende dissonans mellom det disse (og beslektede intellektuelle) mener, og hva "folket" (med tjukk L) mener. En del av dem har vel (har hatt) ideelle forestillinger om "å tjene" dette foLket, men har endt opp i ren forakt.

Dette ser en vel også i saker som den nevnte hvor det vel er betydelig sprik mellom det som kalles "folks rettsoppfatning" og mandarinenes tanker fra elfenbenstårnet.

In Cod we trust

VamPus sa...

En som mener at forbrytelser ikke finnes, er vel neppe egnet til å oppdage at et samfunn (diktaturet Cuba) er kriminelt i seg selv.

JK sa...

Vel, i det minste viser Christie at han ikke er imot alt USA står for. Når han støtter boikotten av Cuba mener jeg.
At jeg for min del er uenig med Christie er derimot ikke noe nytt..

ravende skrulling-fan sa...

kjære vene, Cristie har aldri sagt at forbrytelser ikke finnes, men han hevder kriminalitet ikke finnes. Som naturgitt fenomen. Altså, at kriminalitet er et sosialt fenomen, definert av samfunnet. Hva vi ser som kriminalitet er altså formet av kontekts, samfunnet vi lever i og normene vi definerer utifra. Det er helt meningsløst å diskutere christies utsagn uten å diskutere sosialkonstruktivisme som sådan.

nick sa...

Jepp, christie har rett i at "kriminalitet" som et sosialt fenomen - eller er du en forbryter fordi du røyker hasj, vampus?

Fremdeles ingen som har kommentert at det i drømmelandet USA er 8 ganger så mange drap som i skrulling-norge!

Cassanders sa...

@ Nick
FOr ordens skyld, jeg har ikke USA som idealsamfunn, men har selvfølgelig en del tanker om forskjellene i forskomst av mord.

Får å ta det enkle først, det har neppe noe særlig med våpentetthet å gjøre.
http://www.abcnyheter.no/node/45692

Jeg vil tro at fattidom og økonomiske ulikheter er viktigste forklaringsvariable. F.eks russland, Baltikum, og en del 2. verden-land sammenlgnet med Skandinavia.
Skal en skjønne årsakssammenhengene for drapstall USA må en vel bryte ned i relevante (under)populasjoner.
Jeg vil f.eks gjette på at forekomst i de "skandinaviske" kjerneområdene i Midtvesten er nokså like tallene for Skandinavia, mens fargede og spanskeættede immigranter bidrar til en høy verdi for landsgjennomsnitt. Det er liten tvil om at dette i stor grad korrelerer med økonomisk ulikhet,
(det er vel mulig at det under slike forhold oppstår kulturelle strukturer, -kriminelle (sub)kulturer hvor tersklene for drap er lave).
En kan likevel ikke utelukke andre underliggende årsakssammenhenger.

In Cod we trust

Nick sa...

Cassanders
Mer fattigdom og økonomiske uligheter i USA? Du banner i kjerka når du sier dette i bloggen til Vampus :-)

Kanskje det ikke er så dumt med den sosialdemokratiske velferdsstaten likevel? Ikke bare "skrullete"?

Hver gang men leser i avisa om et drap begått i Norge - istedenfor å forbanne Christie, kan man heller seg for seg drapet og gange det med 8!

Cassanders sa...

@Nick
Jeg tror du tillegger Vampus og hennes eventuelt likesinnede meningskonformitet de ikke har.

Du kan mer fordel lese omtalen av Harverd-Law- rapporten (eller enda bedre, originalen).

Som du ser er det også interessante forskjeller innad i det (stort sett) sosialdemokratiske Skandinavia, store forskjeller mellom Baltikum og Skandinavia, osv.

In Cod we trust

Nick sa...

Cassanders
Hva skal man tillegge Vampus da? Hun kritiserer "det norske rettsvesenet etter Christie". Hvilket alternative samfunn og rettsvesen er det da hun ønsker seg? - siden hun går med amerikansk-flag-pins antar jeg at hun syns det amerikanske er det beste? Korriger meg gjerne hvis det er feil

Ja, jeg leste omtalen av rapporten- ikke noe nytt der, helt enig i at høyere våpentetthet ikke betyr mer drap. Det mener til og med Michael Moore :-)

Enig meg det med at det heller har med økonomisk ulikhet og fattigdom å gjøre - klart det er mere drap i primitive land som Russland og USA :-)

Cassanders sa...

@Nick,
Det var et pussig ressonnement.

Hvis en mener Christie og likesinnede
a) har hatt innvirkning på norsk rettsplie, og
b) mener at denne innvirkningen har vært uheldig,
.......
skulle det altså munne ut i et ønske eller krav om total endring av vår konstitusjon?

Tror du ikke det ville være mer nærliggende å ønske at rettspleien kom mer i overensstemmelse med folks rettsoppfatning?

In Cod we trust

Nick sa...

Neida, er ikke redd for at Vampus & co ønsker å endre hele konstitusjonen, men å avvikle den (skrullete/snillistiske) sosialdemokratiske velferdsstaten står nok høyt på ønskelista. Og som du selv sa: fattigdom og økonomiske ulikheter er viktigste forklaringsvariable i forhold til drap (viktigere enn straffenivået)

For øvrig: du kan se bort i fra "Holmgangundersøkelsene" på TV2 - I det virkelige liv er det legdommerne som pleier å stemme for lavere straff en fagdommerne, så "folks rettsoppfatning" er ikke noe tøffingene bør skryte på seg.

Cassanders sa...

@nick
Jeg er klar over at folk's oppfatning av "rettferdig straff" er avhengig av kjennskap til bakgrunnen for forbrytelsen, inklusive gjerningspersonens bakgrunn. Og som du påpeker, det er vist at folks holdninger endres nå de selv må fordype seg i saken f.eks som lekdommere.

Men som en del kriminologer og journalister ikke har fått med seg, slik følelessmessig påvirkning "cuts both ways". Jeg er rimelig sikker på at en grundig gjennomgang av OFFERETS PERSONLIGE SKJEBNE vil trekke i andre retningen.

Dette er vel faktisk en del av kritikken mot moderne rettspleie. Offeret har vært usynliggjort, -nettopp for å unngå slike følelesesmessige føringer hos vitner, lekdommere, osv.

Det som da har blitt gjen er den tragiske personen GJERNINGSMANNEN, som fremtstilles som viljesløst og ansvarsløst offer for mangler hos omgivelsene -de være seg familiære eller offentlige strukturer.

In Cod we trust