Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, mai 21, 2008

Kristen nestekjærlighet

Kristen nestekjærlighet i praksis.

Heller død enn homofil.


Arnfinn opplevde at kjærlig omsorg ble erstattet med utilslørt fiendtlighet, trusler og trakasserier.

– Jeg blir fortalt at det er djevelen som snakker gjennom meg og at Satan har tatt bolig i kroppen min. De første tre-fire månedene etter at jeg sto fram som homofil, haglet det med mailer og sms-er, forteller Arnfinn Nordbø til Stavanger Aftenblad.

Har forsøkt å finne regnskapstallene til Misjonssambandet for å se på hvor mye de får av skattepengene våre, men kunne ikke finne noe.

18 kommentarer:

t!g sa...

De må være eget trossamfunn for å få statsstøtte. I så fall får de bare hvert medlem sin kirkeskatt, så for en gangs skyld brukes ikke våre skattepenger på noe tull.

VamPus sa...

De får statsstøtte, blant annet via deres utenlandsarbeid i u-land. I tillegg kommunal støtte til drift av skoler og barnehager.

spenn sa...

Sendte en mail til KKD for å be om en oversikt over trossamfunn som mottar offentlig støtte for en stund siden. Svaret jeg fikk var at det ikke finnes en slik oversikt, og at tilskuddsordningen forvaltes av fylkesmennene. Enkelte av disse publiserer listene på nettet. fylkesmann.no kanskje.

El Malo sa...

Er det ikke ganske sosialdemokratisk å ville styre meningene til andre via statstilskudd?

Arnfinn gjorde det eneste riktige, med dette kan han leve uten hykleri. Da han var elevrådsformann ved Tryggheim (en kristen skole på Nærbø) gikk han ut og var helt enig med rektor at man ikke kunne ha Sigvart Dagsland til å synge på skolen, siden Dagsland ikke mente at homofili var synd.... slikt hykleri slipper han nå. Jeg gratulerer ham med valget, det kan ikke være lett å ha så fordømmende foreldre.

Lars sa...

el malo har rett, grunnen til at sosialdemokratiet skattlegger i stedet for å la oss velge selv, deretter kan de med støtte av 'nyttige idioter' refordele bare til det flertallet bifaller. Det er typisk norsk å ønske å forby det man ikke liker, subsidiært å finansiere det over skatteseddelen når det 'godkjennes'. Liberalt er det ikke.

John T. sa...

Hvordan kan du dekke dette uten å tiltrekke deg fundamentalister som bier til nektar?

Sigrun sa...

Troen på demonbesettelse lever nok fortsatt, ja - og i ulike sammenhenger.

For en tid tilbake leste jeg i Vårt Land at det også fins kristne psykiatere (i alle fall i Bergen!) som tror noen av deres pasienter er demonbesatt. Hva slags behandling får de, tro? Antidemonpiller?

hubba bubba sa...

Hvordan kan Høyre ("liberalister") forsvare å ville sitte i regjering med KrF?

Anonym sa...

Selvfølgelig må noen si det til vedkommende hvis man er i den tro at ens valg medfører fortapelse. Noe annet ville jo vært feighet og ansvarsfraskrivelse.

Akkurat som miljøvernere forteller oss at verden går under hvis vi fortsetter med våre CO2-utslipp.

Og slik folk til høyre i partilandskapet forteller oss at Norge går dukken hvis SV og dess like får fortsette i maktposisjon...

Alt i alt; la folk få ytre sine meningen fritt uten å true med å frata dem statsstøtte, forby dem eller hva slags reaksjonen man anser som relevante. Snakk sak i stedet for å være indignert over hva folk mener og ikke mener.

Jand

LordMarius sa...

Jand: Saken her ER hva folk mener og ikke mener.

Ville du akseptert at penger ble tatt fra deg for så å bli delt ut til nazister? Da veit du hvordan vi andre føler det når kristne organisasjoner får våre penger i gave.

Bort med ALL statsstøtte til religion nuh!

tse tse fluen sa...

Hva jeg mener med disse krypene som hetser fyren, ja de kan dra til helvete. De har ingenting å gjøre her på jorden å gjøre. Greit å være i mot homofil praksis men denne hetsinga går for langt.

Mvh tse tse fluen som ofte diskuterer religion på nettby under brukernavnet vadefugl.

Anonym sa...

Jeg kan nok ha mye å si om å vise nestekjærlighet i slike situasjoner, spesielt siden dette i utgangspunktet utspiller seg i et kristent miljø.

Det som er saken er at en person har brutt med en dypt inngrodd sannhet i et relativt lite miljø. Denne personen bli så utstøtt. Dette skjer overalt i mange miljøer. Ville din omgangskrets f.eks. godtatt at en av dere plutselig ble aktiv nazist? Ville ikke vedkommende bli utstøtt fra det gode selskap? Det er akkurat det samme som har skjedd her. Så blir det hausset opp ved at en eller flere i det gamle miljøet bruker sterke uttrykk om denne personen som "sviktet" dem.

Poenget mitt er at alle må ha rett til å ha sine meninger og å gi uttrykk for dem så lenge det skjer innenfor lover og regler (og helst med normal folkeskikk). Det er verre med de som bruker trusler og vold for å hindre andre i å uttrykke seg. Eller angriper noens rett til å ha en annen mening enn sin egen.

Er det dette miljøets meninger om homofili som er vanskelig, eller er det måten de uttrykker seg på? Retten til å tro at homofili er synd kan ingen ta fra dem uten å angripe trosfriheten. Hvis du mener de uttrykker seg på feil måte er det antakelig mange bedre måter å si det til dem på, f.eks. ved å vise til Jesu omgang med syndere.

Jand

VamPus sa...

Sigrun: Sånne antidemon-piller er jeg interessert i. For eksempel neste gang jeg skal på medlemsmøte i Høyre :-)

Siste anonym: Jeg synes det er strålende at mørkemenna i kirken sier hva de mener og viser religionens sanne ansikt. Men forskjellen på dem og nynazister er at så vidt jeg vet får ikke nynazister skattepengene mine. Mørkemenna har rett til å mene det de vil, men jeg forbeholder meg retten til å ta til motmæle.

Jan Egil Kristiansen sa...

Norsk Luthersk Misjonssamband er på Liste over godkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn, http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=8742&epslanguage=NO

Det kunne være et spor å følge i jakten på pengene?

IvarE sa...

For ikke å snakke om alt de får inn i form av det likningskontoret kaller "fradragsberettigede gaver til frivillige organisasjoner".

Har aldri skjønt hvorfor *du* og *jeg* skal betale mere skatt (for det er det som er resultatet) bare fordi *noen* krever fradrag på egen likning for den forannevnte fradragsberettigede gaven.

Vil man gi gaver til Misjonssambandet eller hvasomhelst må man gjerne få lov til det, men hvorfor skal (i realiteten) alle *andre* da *tvinges* til å være med og betale?

Anonym sa...

Bare en liten kommentar til de som ikke vil betale skatt til organisasjon nnn.

Dette bidraget betales ut på bakgrunn av antall medlemmer. Alle registrerte trossamfunn kan få slik støtte, inkl. Humanetisk forbund. Denne utbetalingen er historisk sett, så vidt jeg kan skjønne, en overgang fra gammel kirkeskatt, da "alle" var medlem i statskirken.

Da utbetalingen er gitt etter antall medlemmer, og det antas at disse medlemmene også betaler skatt, så kan man godt si at dette bare er en tilbakebetaling av allerede betalt (kirke)skatt for hver enkelt medlem i de aktuelle trossamfunn. Derfor kan de som tror de betaler skatt til f.eks. Misjonssambandet bare slappe helt av. De får bare i retur den skatten de allerede har betalt.

Vampus: Dette viser ikke religionens sanne ansikt mere enn at kommunistene viser ateismens sanne ansikt. Det blir litt sånn Erasmus-logikk. Man kan ikke ta noen personer i et bestemt trossamfunn og overfør deres holdninger til samtlige andre som har samme etiketten, i dette tilfelle kristne. Da viser man at man rett og slett ikke har filla peiling på hva som foregår i kristen-Norge, og argumentasjon blir da på Dagbladnivå (dvs. særdeles tendiøs og ensrettet).

Jand (fast Vampus-leser, dog ikke alltid enig)

Sondre sa...

Trist at omtrent samtlige kritiserer NLM på grunnlag av induksjon: Noen i NLM (eller andre kretser) har kommet med trusler mot Arnfinn - derfor er alle kristne i lavkirkelige organisasjoner slik.

Jeg for min del tar avstand fra alle trusler og hat mot homofile. Vi skal elske homofile som oss selv. Likevel mener jeg det er galt å leve i homofilt partnerskap. For mange kolliderer kanskje dette med utsagnet mitt om å elske homofile. Det gjør det ikke for meg.

Selv har jeg gått på skole drevet av NLM og går selv i en NLM-menighet og jeg opplever å møte mindre fordømmelse i disse sammenhengene enn noen andre plasser. SELVFØLGELIG finnes det unntak også i disse sammenhengene...

Jeg får blant annet skattefritak for gaver til NLM opp til 12 000,-. Det er bra - vi bør være glad for at folk gir til organisasjoner de har tro på!

Det går ikke an å kreve at alle skattepengene skal gå til kun politisk korrekte organisasjoner. NLM har omkring 80 000 medlemmer - bør ikke skattepengene deres gå til NLM hvis det er det disse medlemmene ønsker? Selv ønsker ikke jeg at Landsforeningen for lesbiske og homofile skal få enormt med statsstøtte slik de gjør i dag. De har blant annet programfestet at de vil kjempe for ekteskap bestående av flere enn to personer. Likevel må jeg godta det, naturligvis.

Anonym sa...

det er nettopp det, sondre - syterne i bloggen her som hle tiden klager på (sosial)demokratiet, er ikke særlig demokratisk anlagt. Heldigvis har vi ikke noe (sosial)diktatur ennå