Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, mai 23, 2008

Lønn etter evne, trygd etter behov

...og jeg som trodde at "lønn" var kompensasjon for tid og krefter brukt i faktisk arbeid.

Men at andre mener det motsatte i et sosialdemokrati er vel neppe overraskende.

34 kommentarer:

Anonym sa...

Skal man ha trygd er det vel fornuftig å justere den etter konsumprisindeksen?

VamPus sa...

"Pensjonerte mennesker har også utgifter, og når disse øker, og trygden ikke, så har vi ofte et rimelig stort problem. Og det er neppe noen hemmelighet at vi ikke er prioriterte. "

Pensjonister har hatt et helt liv til å spare til alderdommen, og er for øvrig den mest bemidlede gruppen i Norge. Hvorfor skulle de være prioriterte?

Trygd må gjerne justeres, men det skal som skrevet tidligere ikke være lukrativt å leve på andres penger.

Anonym sa...

Håper for guds skyld at du ikke blir uføretrygdet om et par år, men om du så skal bli det skulle jeg gjerne ha snakket med deg... Egentlig er det bare dumt av meg å la meg affisere av noen som er frisk og kan jobbe og ha en anstendig inntekt.. de vet desverre IKKE hvordan det er å bli ufør.. først blir helsen ødelagt og så hjelper NAV til med å ødelegge psyken..

Koppa Dasao sa...

Det er ikke bare trygdede som lever på andres penger.
De som "administrerer" trygd lever på de trygdedes penger, men i tillegg lever dem på de trygdedes blod. Når alle trygdede er avlivet ved selvhenrettelse, vil disse som tidligere administrerte trygden være de neste som blir overflødige, sendt på "trygd" for å dø.
Når alle de trygdede og de som administrerer de trygdede endelig er døde, vil det endelig være nok penger i Norge til alles griskhet.

Eva sa...

"De av oss som jobber svart har jeg bare en ting å si til; slutt med det!"

Artig, om man tar så klart avstand fra svart arbeid, burde det vel være "De av DERE som jobber svart.."

Leste gjennom noen av kommentarene, og må si jeg stusser når jeg leser utsagn som: "å være trygdet er ikke frivillig. Jeg skulle gjerne bortet bort 10-15 timer i uke på sofaen om jeg heller kunne jobbe"
Da må jeg si at jeg skulle gjerne hatt en lønning så høy at det holdt å jobbe 10-15 timer i uka!!

Eva sa...

Skulle selvsagt være byttet bort!
Og for ordens skyld, stod denne kommentaren under bloggen det var linket til, og ikke i denne bloggen :-)

Eva sa...

Det var visst virkelig vanskelig å skrive riktig nå. Det skulle ha vært:
Og for ordens skyld, denne kommentaren stod under bloggen det var linket til, og ikke i denne bloggen :-)

sukk.. sånn er det når hodet er stort og tungt etter en laaaaang arbeidsuke!

Men jeg er glad for at jeg fortsatt står på bena og er frisk nok...

Er du som er uføretrygdet glad for at du bor i et land som sørger for dine behov?

Nick sa...

Vampus, er disse trygdekommentarene dine noe partiet Høyre kan stå for?

Eller opptrer du bare som en løs kanon - a la Jan Simonsen - nå?

Anonym sa...

Det er jo endel av oss som faktisk har jobbet i mange år,betalt skatt og trygdeavgift på høye lønninger,og så må vi høre at vi "lever på andre",når vi blir uføre og faktisk får igjen noe vi har betalt for i mange år.Det er noe av det dummeste jeg har hørt.Jeg kommer aldri til å få igjen det jeg har betalt inn opp gjennom årene.

Erlend sa...

eva: Strengt tatt sto det vel ingen ting i den kommentaren om hvorvidt det var "15-20 timer" om dagen eller i uka..

Vampus: ser du ingen nytte i eksempelvis å vite at du ikke behøver ta deg av brødre/søsken/foreldre hvis de skulle bli ute av stand til å jobbe?

"Høyremennesker" snakker uten stans om "valgfrihet", men er det ikke også en form for valgfrihet å ikke tvinges til å holde to jobber fordi foreldrene dine ikke tjener en krone? (Nå snakker jeg rent hypotetisk her, foreldrene mine greier seg heldigvis godt på egenhånd.)

Jeg liker også at disse folka som ikke er arbeidsfør får noe å leve av, slik at jeg slipper å ha dem luskende rundt i borettslaget mitt med brekkjern midt på natta.

Lise sa...

Er du virkelig seriøs nå Vampus? Dette var korttenkt. Det er ikke bare eldre som lever på trygd. Unge uføre har ikke hatt muligheten til å tjene opp noen penger eller pensjonspoeng. Hva med dem som har medfødte skader som gjør at de ikke kan arbeide, skal det bare være synd for dem? Hva med dem som kommer ut for en ulykke som 25 åring, og ikke kan arbeide mer pga nedsatt funksjonsevne og smerter? Synd for dem?

Mener du virkelig at vi som samfunn ikke skal ta vare på hverandre? Hva tror du skjer om dem som lever på trygd ikke har nok til de daglige utgiftene? Jeg synes jeg ser for meg avisoverskriftene: "Trygdet døde av underernæring fordi husleien tok hele trygden" eller: "Trygdet ung kvinne tvunget til prositusjon for å få mat på bordet til barna". Øsnker du et slikt samfunn?

Hva med dem som blir for syk til å jobbe og fortsatt har forsørgeransvar for barn? Hva med eldre kvinner som har levd i et samfunn som så helt annerledes ut enn nå, som har gått hjemme og tatt seg av mann og barn og nå lever under dårlige kår pga det? Osv. Det finnes tusenvis av eksempler.

spenn sa...

Når ikke engang en blodrød regjering gidder øke satsene får vi andre sette vår lit til at de uføretrygdede er for uføre til å gripe til våpen for å øke "lønna".

Cat sa...

Med "pensjonerte mennesker" mener man jo også de som lever på uføretrygd, ikke bare de som er alderspensjonerte etter et (forhåpentligvis) langt og godt arbeidsliv.

Jeg synes det er veldig trist at du Vampus har slike holdninger til uføretrygdede. Jeg tolker deg slik at de ikke har "rett" til å forvente en justering av pensjon, siden de ikke "bidrar" med noe. Men akkurat som det sies i kronikken - man må vel kunne forvente at sikkerhetsnettet i vårt samfunn er justert slik at det følger en generell prisutvikling, slik at de som ikke har andre muligheter i hvert fall slipper å synke lavere og lavere?

Anonym sa...

Alle mennesker har utgifter og ingen skal jo lide i et land som Norge. Likevel syns jeg det virker som mange er utakknemlige for den hjelpen de faktisk får. Dersom du har jobbet til du er 50 år bør du ha noen oppsparte midler. Folk som derimot aldi har hatt mulighet til å jobbe pga. diverse årsaker bør få mer støtte.

Det burde være slik at folk ser fordelene med å jobbe. Dersom man er hjemme hele dagen bør man jo ha muligheter til å gjøre små fornuftige ting som kan hjelpe på utgiftene. Matlaging ville blitt mye billigere for min del dersom jeg hadde hatt mer tid.

Jeg mener ikke alt alle er utakknemlige og sytere, men det finnes de som er det. Og de ødelegger for de som faktisk er takknemlige.

t!g sa...

Her trengs det en liten FAQ:

Skal folk sulte ihjel?
Nei, organisasjoner som Røde Kors etc vil ta seg av dem.

Ikke nok sier du? Vel, da er det bare å gi mer til veldedighet.

Jeg vil ikke risikere å leve påveldedighet! Da er det bare å tegne en privat forsikring.

Hva med alt vi har betalt inn? Dagens folketrygd fungerer litt som en privat forsikting, så det er et godt poeng. Men, ordningen er omfordelende, og det liker vi ikke. Feks får man pensjon selv om man aldri har jobbet (minstepensjon), og man får ikke pensjon for inntekt over ca 400 000. Dessuten er folketrygden obligatorisk, noe som er unødvendig da folk har forskjellige preferanser mtp risiko, sparing etc. De som syter mest er forøvrig de som får minst, og de får minst fordi de aldri har gjort et ærlig arbeid i hele sitt liv (dvs betalt folketrygdavgift).

For øvrige spørsmål: Dere baserer dere på følelser. Her kan jeg desverre ikke hjelpe.

Erlend sa...

t!g: tror du noen som er født inn i denne verden med en sykdom som f.eks. CP eller MS får livsforsikring noe sted som faktisk dekker noe som helst av de tingene de trenger??

Selv tjener jeg relativt godt, og skulle selvsagt gjerne beholdt alle pengene mine selv, men jeg er voksen nok til å innse at det rett og slett ikke er et reelt alternativ - no offence. Når det er sagt kan vi godt diskutere *hvor mye* fellesskapet skal legge beslag på, men et samfunn som overlater de svakeste helt og holdent til seg selv ville vært et helvete å leve i.

Lise sa...

t!g: Et samfunn slik du beskriver vil øke klasseskillet i samfunnet og skape flere virkelig fattige og øke marginaliseringen. Jeg tror det er du som baserer deg på følelser her gitt.

Holdningen du viser til dem som er syke er trist. Undersøkelser viser at det selvsagt er en mulighet for missbruk av et trygdesystem, men de er i mindretall. Det som er et større problem er en underrapportering. Det er mennesker som lever under kritikkverdig vanskelige kår fordi de ikke tør å be om hjelp fra staten, eller er redd for å bli stemplet av slike som deg, eller som er for syke til å klare å søke om hjelp selv.

Samfunnet vårt sitt virkelige problem er ikke velferdsmodellen vår, men det faktum at vi lever av oljepenger og ikke driver med verdiskapning. Vi trenger å rette energien vår og fokuset i retning av hvordan vi kan få til en større verdiskapning, heller enn å klage på at noen må ta seg av de som er syke og ikke være enig i at det er samfunnets ansvar.

Anonym sa...

I yngre år, før jeg ble syk og ufør (psykologisk) hadde jeg bl.a. forsikring i If (Storebrand) og betalte inn i mange år. Da min psykotiske tilstand oppsto, hadde jeg ikke evner lenger til verken å fatte eller gjøre noe av det jeg ville ha gjort hvis jeg var frisk. Dermed stanset også innbetalingen til forsikringsselskapet.
Da det begynte å "demre" for meg, oppsøkte jeg Storebrands kontor i Trondheim - og fikk vite at det jeg hadde hatt til gode, var gått med til å betale ned på de årlige premiene som jeg ikke hadde betalt mens jeg var sjuk og de ikke hadde hørt noe fra meg ! Jeg hadde ingen rettigheter der.
Det verste var at jeg ikke hadde noen som ville hjelpe meg - ettersom jeg hadde vært i en solid yrkesmessig posisjon - og blitt ansett som ressussterk - før jeg ble sjuk.
I flere år ble jeg sendt rundt i det offentlige "systemet" - og mottok sosialhjelp, i stedet for A-trygd ! fordi jeg ikke visste at det fantes noen regler som tilsa at jeg hadde rettigheter! Ingen hjalp meg, verken på Haukåsen psykiatiriske sykehus eller ved andre offentlige instanser hvor jeg prøvde å søke hjelp. Jeg ble etter hvert erklært arbeidsufør, og jeg vet jo at jeg aldri mer vil komme i vanlig arbeid. Etter at jeg "kom på beina", det vil si at den medisinske (og terapeutiske)behandlingen hadde fått lov å fungere, prøvde jeg å søke om regress for det jeg hadde tapt ved det ukloke, uvennlige og farlige saksbehandlere på sosialkontorene (i Tromsø og Trondheim) hadde fratatt meg av rettigheter. Det var titusenvis av kroner jeg var blitt fratatt (differansen mellom sosialhjelp og A-trygd). Jeg hadde vært i vanlig arbeid i ca. 20 år da jeg ble sjuk, og skulle selvsagt hatt ledighetstrygd. Men jeg var for sjuk til å forstå det kompliserte forsikrings- og sosialsystemet som norske politikere kaller "verdens beste".
Etter en (heldigvis god, tvungen gjeldsordning som jeg kan takke Namsmannen i Trondheim for, og senere nå fratrådt lensmann Ulf Valstad i Ørsta) var jeg "fri mann" i 2002... men fullstendig pengelens.
Å stå på bar bakke i Norge er det verste som kan skje et menneske - fordi klasseskillet er så uanstendig. Mitt valg var å reise til et land (Thailand) hvor jeg kunne leve et nogenlunde anstendig liv med min uføretrygd. Nå ser jeg at det til stadighet debatteres (i Norge) hvor priviligert vi er som får anledning til å være her.
Mitt høyeste ønske var en gang å få lov til å arbeide og forsørge meg selv og mine - men skjebnen ville det ikke slik, dessverre. Jeg vet at jeg ikke er alene om å føle nedverdigelsen som Bjarne Håkon Hanssen til stadighet bringer ut til klappsalver fra de friske: Folk skal ut av senga... restarbeidsevnen skal benyttes til verdiskapning... etc. etc. Jeg håper og tror at de som er i besittelse av slike holdninger, får møte veggen (og sine egne argumenter) en dag. Men når det skjer, er det vel nye "koster" med enda skarpere kanter som har overtatt. Den onde sirkel er pengestyrt fra ende til annen - og sosialdemokratiet og det øvrige politiske Norge er skinnhellighetens forbannelse. De som sitter i maktposisjonene, tenker MEG, MEG og atter MEG - og idiotene er oss som stemmer på slikt pakk ! Problemet er ikke hvordan vi som er uføre og pensjonister skal "streike oss frem til rettigheter" - men hvor lenge disse menneskene med overproduksjon av testosteron og østrogen skal få anledning til å drive sin jonglering med oss som baller... Legg forøvrig merke til at de som blir politiske ledere, svært ofte avdekkes som syke folk (hjerneskader) når de er ferdige i politikken.
"Vampus" som mener at pensjonister har hatt et helt liv å spare til alderdommen, må ha en eller annen skade i sin hjernen eller i andre vitale deler av kroppen. Jeg håper han (og hans medsammensvorne) er så heldige at de får oppleve hvor lukrativt det er å leve på andres penger... Dårskapen kjenner ingen grenser !

Anonym sa...

Som arbeidstager, lederstilling, kommunal har jeg en netto utbetaling på 20345 kr pr måned. Har enebolig, bil, barn, reiseutgifter og andre levekårsutgifter som strøm, telefon osv. Jeg blir uføretrygdet til vinteren p.g.a alvorlig sykdom og lurer på om jeg kan få hjelp til å finn de oppsparte midlene jeg tydeligvis skal ha iflg flere av dere??
Snart ufør, snart 46år og uten ei krone i banken med plusstegn foran. Men har til gjengjeld 1.2 mill med minustegn... Tror dere virkelig at alle har spart masse før de er 50?
Skal nyte sommeren med de ca 4300 kr jeg har tilovers til mat og medisin når alt fast er betalt.

Anonym sa...

Til mor som ikke har spart:

Har du barn, har du vel også en mann med inntekt? Ellers får du jo div. barnetrygder/støtte fra faren i tillegg til de 20 000.

Men poenget til Vampus var vel at hadde du stått løpet ut, og jobbet til du ble en ekte pensjonist, burde du ha kunnet spart opp litt. Du kjøpte vel hus for 10-20 år siden for første gang?

Anonym sa...

Jeg tror at de som tenker at en kunne spart mye til man var 50 år ikke hvet hvordan systeme vårt var før.
jeg ville ikke slutte og arbeide da jeg ble syk,ble sykemelt,arbeidet ,sykemelt,i mange år.Legen min mente at jeg skulle ta uførtrygd for jeg komm ikke til og bli bedre,jeg holdt igjen men måtte gi tap og ta trygd.Da de regnet ur min trygd viste det seg at man ikke får panjonpoeng av sykepengeneog når jeg da hadde gått et helt år pluss sykemelt i mnd iimange år var mine poeng blitt til de halve.
dette er det blitt forandring på så det er jo fint,men for oss som fikk trygd på den tiden hadde da hatt barn og ta vare på og hus og hjem.De som sier at man burde fått spart litt må være helt på joret.
jeg håper at de blir syke så de kan se hvordan systeme virker,for da vil de nok se at det ikke er noe morro og gå på trygd.Du faller utenfor mye når du ikke har et arbeide og gå til.

Anonym sa...

Jeg blir så trist av folk, som når trygd er temaet, med en gang bare tenker på "skattepenga mine"

t!g må ha en dyssosial personlighetsforstyrrelse pga sin åpenbare manglende empati, eller "svekkede sjelsevner" som det het før

Ståle sa...

Tørre fakta:

I dag har vi 335 000 uføre. Det er ca 12% av arbeidsstyrken. Av disse har 80% psykiske plager, mens de siste 20% har fysiske plager som hindrer dem i å utføre noen som helst form for arbeid.

I tillegg er 6% til enhvertid sykemeldt. (10% av arbeidstakere har 90% av dette fraværet). Med andre ord; ca 20% er for syke til å jobbe.

Tar vi med de på attføring og andre stønader, så har nesten hvert 4. voksne menneske her i landet sin hovedinntekt i en eller annen form for statlig stønad.

Jeg regner da ikke med de på arbeidsledighetstrygd.

Dette landet har knapt noen sliteyrker igjen, god arbeidsmiljølov,korte arbeidsuker, lang betalt ferie. Hvorfor er vi da så syklige??

Anonym sa...

Er så full av fanden, at jeg ønsker du krasjer med bil. Blir skaddet såpass at du trenger smertelindring 24timere i døgnet. Hvor det meste av energien din går med til å klare deg gjennom neste dag.

Du må gjerne dra opp til Trond Stokkes smerteklinikk på Majorstuen, for hjelp. Håper bare du er så fremsynt at du har lagt av noen millioner til å klare deg selv.

Anonym sa...

Ja, som arbeidsledig krever jeg også høyere lønn. Snart streiker jeg!

Stian Oen sa...

Det er vel ingen som leser kommentar nr. 26, men til info reguleres både alders- og uførepensjoner i Norge minst på linje med lønnsveksten hvert år (evt. etterreguleres det, dersom det viser seg at lønnsveksten ble over det det ble regulert for). Dette kan det dessverre virke som at både vedkommende som har skrevet leserinnlegget i Dagbladet som Vampus kommenterer, Vampus selv samt alle de øvrige som har kommentert dette innlegget ikke har fått med seg.

Helge Samuelsen sa...

Nå må det snart bli slutt med hetsingen av pensjonister og trygdede.

I stor grad er det slik at staten har monopol på disse ordningene, og det er jo nettopp slik at det er "forsikringsordninger" som vi alle "kan" få bruk for (når det gjelder pensjon svært sannsynlig - hvis en ikke kreperer først)

Alle slike ordninger burde vært indeksjustert som et utgangspunkt. Staten har ikke godt av å kunne kreve inn skatter og avgifter og så gjøre som de vil!

Vær gjerne for et samfunn der slikt er 100% privat. Uheldigvis ville dette medført at næringslivet fikk kjempeutgifter. Hvem faen ville arbeidet i tunge yrker uten å kunne forsikre seg og betale pensjonspremie? Lønningene i enkelte yrker ville gått vesentlig opp.

Og slikt burde det selvsagt være. I mellomtiden får vi forholde oss til situasjonen slik den er.

Hvorfor det er helt greit å knuse bilen sin uten å få høre at en snylter på andre? Fordi en betaler forsikringen. Men likefullt øker en "alles" premie!

Forsikring av liv og helse bør i all anstendighet aksepteres. Og kom da ikke trekkende med at en lever på andre. Bullshit.

Håper nesten at du blir skikkelig syk slik at du forstår prinsippet. Men selvsagt at du blir frisk igjen...

Helge Samuelsen sa...

Kan legge til at det siste selvsagt var ironisk ment.

En annen sak er at private forsikringsordninger er i statens vold, da utbetalinger meget sjelden skjer før utredninger fra NAV er ferdig. Og det tar jo ti år eller så. Mens NAV har leger som er din fiende.

Kan godt være at eliten har andre ordninger, men slik er virkeligheten for oss andre.

Helge Samuelsen sa...

Ja, bli nå ikke syk i det hele tatt, mener jeg...

Det fortjener ingen i dette sosialisthelvetet som vi har.

Håpet er jo at andre forstår tegningen - men det er vel et fåfengt håp, all den tid politikere trenger fiendebilder, og av mangel på annet, må vel "snyltere" være godt nok.

Vi har jo ikke andre fiender her på berget. Stakkars.

Helge Samuelsen sa...

Jeg regner med at Vampus også mener det ikke skal være lukrativt å få tilbake penger på andre forsikringer (for det er det uføretrygd er - eller burde vært)?

Eller mener hun at fullforsikrede som får hus og hjem ødelagt pga brann for eksempel også er snyltere på samfunnet?

Personlig synes jeg politikere er snyltere på samfunnet. Stort sett. For det er jammen ikke mye av tiden sin de bruker til å være representanter for sine velkgere.

VamPus sa...

Som jeg har skrevet tidligere så har jeg nylig tegnet privat uføreforsikring, som koster meg rundt en tusenlapp i året. Lukrativt? Neppe. Har jeg oppsparte midler? Nei.

Men å sammenligne trygd (uavhengig av hvilken form) og pensjon med lønn, og ønske egen lønnsforhandling med staten er tullete. Arkiveres under leserinnleggene som hvert år dukker opp på denne tiden fra arbeidsledige som mener det er urettferdig at de ikke får feriepenger.

For øvrig justeres trygd etc etter bl.a. prisvekst med jevne mellomrom.

Nick: Den dagen jeg blogger på vegne av Høyre så skal jeg si fra. Og så vidt jeg vet har aldri Jan Simonsen vært medlem av Høyre.

Nick sa...

Vampus

Nei, Jan Simonsen har aldri vært medlem av Høyre, men han kom med så mange "private" og ville utspill at han ble en belastning for sitt parti

Kan se for meg Dagbladet/VG til neste års valgkamp: Høyre-topp hetser trygdete! :-)

Vi miljøhysterikere venter forresten på oppfølging av Singer-saken! (Høyre-topp hyller miljøekspert sponset av Exxon)

Nick sa...

..altså oppfølging fra deg - ikke dagbladet/vg :-)

Føler du deg ikke misbrukt av Singer? Feigt gjort av ham å få deg til å gå i fronten for ham

Stian Oen sa...

Vampus: Trygd etc. justeres ikke etter "bl a prisvekst" men skal justeres slik at det utgjør minst det lønnsveksten anslås til for inneværende år. Dette påpekte jeg forøvrig i en tidligere kommentar.