Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

lørdag, juli 28, 2007

Når kun tanken er god...

... er sjelden enden det. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner. Hvilket jo lover godt for sosialdemokratiet. I en rapport om globalisering og barnearbeid har japanske og amerikanske forskere kommet frem til at tiltak for å bedre forholdene for barnearbeidere fører til flere barnearbeidere:

De mener også å ha funnet belegg for at offentlige forsøk på å bedre barnearbeidernes situasjon, som å subsidiere maten og gi tilskudd til lønningene deres, førte til at det ble flere barnearbeidere.

Grunnen var at disse støtteordningene gjorde barn til enda billigere arbeidskraft.
Noe man skulle tro både økonomer - og de fleste liberalister - kunne fortalt dem. Men sier man nei til tiltak så er man jo kynisk. Det er som kjent ikke resultatet som teller, men at man gjør noe.

20 kommentarer:

Mathias sa...

Ja det virker ikke ulogisk, men noe må man vel gjøre. Og hva foreslår du? F.eks. i den iranske teppeindustrien (den indiske også) benyttes barn i stor utstrekning. Hvordan skal man bedre forholdene. Det er greit nok å kritisere, men da må man ha en forslag som gir forbedringer.

The Wealth of Nations sa...

Barnearbeid er en naturlig del av den økonomiske utviklingen. Hva "man" skal gjøre med dette? Ingenting - la den naturlige utviklingen gå sin gang - "man" evner allikevel ikke annet enn å skape et sett nye problemer. I Norge har vi også vært gjennom en periode med barnearbeid.

VamPus sa...

mathias: Demokrati, åpnere markeder, menneskerettigheter og respekt for individet ser ut til å ha funket ganske greit i vest-europa, men det er vel kulturimperialistisk å påpeke dette.
wealth of nations: Ikke uenig, men er det ikke typisk at når staten griper inn for å "gjøre noe", så gjør de det verre?

Mathias sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Mathias sa...

India regnes som en av de største demokratier, med, tja.. halv millard velgere eller noe slikt. Det vel heller med kultur å gjøre, enn demokrati. Norge brukte barnearbeidere til langt inn på 1900-tallet, som du kan se på denne linken. I 1910 arbeidet nærmere 10 000 norske barn i industrien. Og Norge var vel demokrati på den tiden? Var vi ikke? Men selvsagt er det en forutsetning for å bedre forholdene, men ingen garanti.
Statestikken fra Norge kan du lese her.
http://www.ssb.no/historisk/artikler/fig-2000-09-13-01.gif

Johan R. Sjöberg sa...

Ständigt detta svärmande för demokrati *suck*. I övrigt har the wealth of nations rätt, barnarbete är naturligt. Barndomen är en modern uppfinning, ett resultat av ekonomisk tillväxt, m.a.o. ett resultat av ekonomisk frihet, marknadsekonomi, kapitalism, whatever you choose to call it. Fattiga människor sänder inte sina barn till fabrikerna och åkrarna för att vara elaka, utan för att de måste.

Och innan Mathias förespråkar "global omfördelning" a la socialdemokratiska ideal, så betänk detta: det är bara marknaden som kan skapa rikedom och välstånd. Genom omfördelning via tvångsmetoder skadar man rikedomsbildandet. Idag skulle en omfördelning ge hela världen en syrisk levnadsstandard, och det skulle ta död på incitamenten för att skapa välstånd.

Däremot bör vi omedelbart riva ned alla tullmurar, och alla andra handelshinder som stänger u-länderna ute från våra marknader.

free to choose sa...

vampus:

"...er det ikke typisk at når staten griper inn for å "gjøre noe", så gjør de det verre?"

Jo, og for norges vedkommende er vi vel snart det eneste landet i verden med korridorpasienter – til tross for at vi bruker mer skattepenger pr. innbygger enn noen annen stat på denne planeten. For å sitere Milton Friedman: “- When government spends our money – strange things happen”. Sitatet er hentet fra episode fire i nobelprisvinnerens prisbelønte TV-serie ”Free to Choose”. Friedman snakker om ”the do-gooders”, som paradoksalt nok, i tilnærmet enhver sammenheng de involverer seg i, ender opp med det diametralt motsatte resultat av den uttalte intensjon. Hvorfor? Se serien! (klikk signaturen)

Mathias sa...

Man må bare innse at det er kulturelle forskjeller mellom land som har barnearbeid og land som ikke har det. Ja Iran er et diktatur, mens India er demokratiske, ihverfall på papiret, og trolig nok har de mer frihandel enn Iran. Men allikevel finnes det fremdeles barnearbeid i India. Ikke dermed sagt at planøkonomi ville løst problemet. Jeg tror ingen egentlig har noen løsning. Dette er et nesten uløselig problem ihvertfall på lang sikt. Det kan jo være dersom vi betalte mer for de håndknyttede teppene fra Iran og India at forholdene ville blitt bedre for barnearbeiderne. På lang sikt kan jo være at Johan er inne på noe, men jeg tror ikke det ville fungert i praksis. En ting er om vi tar inn varer fra India og Iran til en lavere tollsats, en annen ting er om den norske, evt. svenske opinionen er villige til å kjøpe produktene da vi er temmelig nasjonalistiske i tankegangen når det gjelder kjøp av matvarer. De fleste, untatt undertegnede, kjøper helst norske produkter og sekundært europeiske produkter, fordi mange er skeptiske til produkter fra andre land. Det er desverre slik. Og hva ville skjedd om jeg formodning skulle ta feil. De økte eksportinntektene til Iran og India, ville neppe tilfalt barnearbeidere, men en økonomisk overklasse i disse landene. Det ville fremdeles funnet sted salg av nyrer i et fritt marked i Tehran. Grunnen er at enkelte land, som Iran og India, har tradisjjoner for ha klassesamfunn, og har en tradisjon om at enhver må "male sin egen kake". At særlig India, er altruistiske hindrer ikke dannelsen av klassesamfunn. Så løsningen, når det gjelder India, er ihvertfall oppløsning av kastesamfunnet, som implesitt ihvertfall ville ført til oppmykning av klassesamfunnet. Årsaken til barnearbeid har kulturelle årsaker og poltiske årsaker, ikke i veldig stor grad økonomiske årsaker.

Johan R. Sjöberg sa...

Mathias, suck och stön...

Självklart har det med ekonomi att göra, barnarbete var en flertusenårig tradition även här i Europa.

För övrigt är jag skeptisk till det här med den norska produktnationalismen, jag tror att den i hög grad skulle försvinna med friare handel, och i alla fall mina norska bekanta, i åldern 20-35 år, är långt mindre produktnationalister än nidbilden av Ola Nordmann, men det kan hända att det är ett huvudstadsfenomen?

Största delen av den svenska produktnationalismen har ju försvunnit med billigare varor och mat från utlandet.

Mathias sa...

Johan! Hva tar du meg for? Jeg er bergenser hvis du ikke har fått det med deg. Men det du kaller produktnasjonalisme er fremdeles en realitet, det er jo bare å innse. Men det kan jo være at det blir en forandring de neste 30 årene, det får tiden vise. Det er jo egentlig det som er den største hindringen for økt handel fra f.eks. India og Iran til Europa. I en del andre land, er nok skeptisen til utenom-europeiske produkter langt større. I Spania snakker man med stolthet om "la alimentación española" eller "mediterranea". Så om det skjer en mentalitetsforandring i Sverige og Norge, så hjelper ikke dette land som Iran og India, eller afrikanske land. Hele Europa må desverre dra "i lag" sammen.

Johan R. Sjöberg sa...

Det var dumt av mig att skriva "suck och stön". Jag var bakfull och möttes av denna debatt...

øystein sa...

vampus:

åpne markeder er ikke svaret på alt:
http://www.dagbladet.no/nyheter/
2007/07/26/507171.html

Anonym sa...

Kan man få lov til å mobbe Mathias igjen litt nå, snart? Han klarer jo ikke å lese en enkel tekst på svensk engang. Mannen er en omvandrende parodi og tegneseriefigur - man skulle tro det var en eneste stor spøk, men det er jo ikke det, det er alvor..

Per sa...

Modig anonym som står fram med fullt navn og kritiserer Mathias... i denne debatten synes jeg Mathias har vist et åpent sinn overfor andre ideer enn de sosialdemokratiske, og det kan Mathias ta som et kompliment.

Johan - bakfull kl. 18:24?? Det gir begrepet "festing ut i de små timer" et helt nytt innhold... :-)

Mathias sa...

Takk Per. Etterhvert må jeg bare begynne å heve med over slikt den anonyme fra Bergen presterer å lange ut. Jeg bryr meg egenltig svært lite om det, men jeg vet hvem det er. Står på Høyres liste i Bergen. Mer sier jeg ikke.

Milton Marx sa...

Det er livsfarlig å ikke være seg sin egen historie bevisst når man tenker internasjonalt!

Som Johan påpekte er barnearbeid et naturlig ledd i den økonomiske utviklingen.

Måten å få bukt med barnearbeid på, er friere handel og færre restriksjoner. På lang sikt vil da velstanden øke for de fattige, slik at de vil kunne gi barna sine en fremtid.

Tidsperspektivet er imidlertid langt - selv om fattigdommen globalt aldri har blitt raskere redusert enn i dag.

Geirronimo sa...

At støtten førte til mer barnearbeid er velkjent blant forskere, også FAFO - men de holdt merkelig nok kjeft. Kan det være at resultatet av støtten "skadet" norske, aktive politikere?? Og kanskje den skadet kun EN side av norsk politikk??

Merkelig at norsk jounralistlag lar dette og andre eksempler ligge?

geirronimo sa...

http://www.fafo.no/pub/187.htm, rapport fra FAFO, sier ikke så mye..

Anonym sa...

mathias:
"Norge var demokrati i 1910."

Hvordan var det med den kvinnelige stemmeretten igjen...?

Mathias sa...

Je le sais très bien! Je ne fou pas.