Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, september 09, 2008

Vi er idioter, ergo...

Ifølge Dagbladet nekter Terra-kommunene å tilbakebetale lån de har tatt hos DnBNor fordi disse er i strid med kommuneloven.

«Kommunen var selvfølgelig helt uten mulighet og kompetanse til å overprøve Norges største banks vurdering av om dette var lån. DnB NOR var kjent med at disse låneopptakene ble gjort for å investere i verdipapirer. Det er etter kommuneloven forbudt for kommuner å låne til slike investeringer, og låneavtalene er følgelig ugyldige», skriver kommunene.

Vi kan ikke vårt eget lovverk, vi er idioter, men siden vi er folkevalgte så er vi helt uten skyld og trenger ikke ta ansvar som vanlige folk. Som kommune, med bøttevis av byråkrater og "ansvarlige" politikere, så kan det ikke forventes at vi har mulighet eller kompetanse til å skjønne når vi bryter kommuneloven.

På lik linje med stortingspensjonistene som vedtar lovverk som selv minstepensjonister forventes å kunne, men ikke følger sine egne retningslinjer selv.

På en annen side. Hvordan kan man forvente at politikere skal lese egne regler når de ikke en gang finner det bryet verdt å lese prospektet før de investerer 100 millioner lånte kroner.

10 kommentarer:

pål H sa...

Så mye arbeid og slit de har hatt disse kommunene og ordførerne, så burde de fått erstatning også.

Kanskje de kunne tjent penger så sine investeringer...

Men det er kanskje et statlig ansvar å sørge for at kommunale tullinger tjener penger på sinnsvake investeringer?

Carl Christian sa...

i dette burde det vel ligge en mulighet for at DNBnor kan ta over kommunene og driften av dem, alternativt tvangsselge dem...
Kunne blitt mrsmt: "Pent brukt nordlandskommune med lettpåvirkelige politkere til salgs!"

VamPus sa...

pål h: Guri. At jeg ikke tenkte på det. Dakar - de har jo vært gjennom litt av en påkjenning, det er jo klart de burde få en personlig erstatning.
CC: Jeg står gjerne for utformingen av annonsen!

George sa...

Jeg er rimelig sikker på at kommunene har juridiske eksperter de kan gå til om slike ting... Har de ikke?

Har mediene noensinne spurt disse idiotene om de rådførte seg med sine juridiske hjelpere om dette var lovlig?

Nei, mediene er visst mer opptatt med å senke aksjeverdien til DnB.

AksjeSpekulanten sa...

..Etter min mening, så er det jo representantene fra kommunenen som har "brutt" kommuneloven, og må stilles til ansvar... gjerne personlig!

Milton Marx sa...

He, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he.....

Tenk deg følgende: Du er sjef i en bank. En stor fiiin bank. En så stor fiiiiiiiiin bank at du har din egen langbente og sexy sekretær..... og så er du likevel ikke mer proff enn at du roter bort en milliard på lån som kan omstøtes??????

Det er jo like stupid som å selge noe til noen som ikke er myndig. I så fall kan du glatt oppleve at det du har solgt ødelegges - uten at du kan inndrive ei krone. Tapet er ditt, mens slyngeltampen som kjøpte og ødela går fri.

Vi er neppe uenige om udugeligheten i Terra-kommunene, men dette handler ikke om moral. Det handler om penger.

Det virker temmelig logisk at kommunene handler som de gjør. Vinner de frem, slipper de nesten uskadd fra skandalen. Vinner de derimot ikke frem, kommer det sakskostnader. Enkelte av kommuenne er vel uansett så forgjeldet at det reelt er staten som kommer til å betale slikt.

Så til George, som bekymrer seg for aksjonærenes verdier, har jeg følgende melding: Aksjonærene skulle bekymret seg mer for om banken har hatt komopetent ledelse.

Merk deg at DnB-NOR har vært forbløffende taus. Først var ikke pressetalsmannen tilgjengelig, og deretter er de forsiktige. Minner dette om noen som er sikker i sin sak? For en bank er det et tomsingforsvar at "kommunene bør gjøre opp for seg". Banken skulle aldri ha satt seg i en slik situasjon!

kjell sa...

Karasjok kommune har nylig sparket sin egen advokat, fordi en domsslutning i Høyesterett gikk kommunen imot(!).

Gjett hvilket parti ordføreren er fra.

spenn sa...

Det vi uansett kan være sikre på, er at staten, dvs. skattebetalerene, må blø.

Staten eier 34 % av aksjene i DnBNOR, så dersom kommunen vinner taper altså staten.

Og taper kommunene, må staten sannsynligvis baile dem ut. Distriktspolitikk og greier...

Tror det kalles "den nordiske modellen".

Men dette er tross alt småpenger. Eksponeringen norske banker har i Baltikum og Øst-Europa kombinert med generelt dårlige tider burde gi en del bankfolk søvnproblemer.

Anonym sa...

Milton Marx:
Kommunelåvens paragraf 2:
" Lovens virkeområde.
Denne lov gjelder for kommuners og fylkeskommuners virksomhet, herunder kommunal og fylkeskommunal virksomhet i medhold av andre lover."

_kommuners_ og _fylkeskommuners_ virksomhet.
Ikke DNBs virksomhet. Ikke Terras virksomhet. Ikke tide bussreisers virskomhet.

Disse inkompetente tullingene er virkelig ute å kjører
EM

Milton Marx sa...

EM: Den slags har man jo rettsinstanser til å avgjøre. Som jeg ser det, er saken følgende: Kommunene hadde ikke lov til å låne til spekulasjon. Hvilke konsekvenser får dette for den som yter et slikt lån?

DnB-NORs har så langt forsvart seg med at de ikke har hatt noen rådgiverrolle overfor kommunene, men det er og blir en problemstilling om banken visste at det skulle lånes penger til verdipapirer. I så tilfelle burde banken også vite at kommunene ikke hadde lovhjemmel for å oppta et slikt lån.

Når dette så er sagt, og vi stadig forutsetter at kommunene har vært totalt på bærtur, så kommer verken Terra eller DnB-NOR sååhh bra ut av denne saken. Terra-folkene later ikke til å ha forstått stort mer av de kontraktene de benyttet enn utregningen av hvilke gebyrer kommunene skulle betale. At de virkelig forstod hva de solgte er vel mer eller mindre avkreftet.

Hva kreves av forståelse? Grundig forståelse av samtlige involverte mekanismer/instrumenter/derivater. Forståelse av de underliggende fordringene, som trolig kan være underlagt ikke bare føderale lovverk, men også delastatslover. Tilbunnsgående forståelse av kredittvurderingssystemene til de store graderingsbyråene, og for pakkingen av verdipapirer i samlepakker etc. Turboinvestor Spetalen ble forevist prospektet, og han sa vel mer eller mindre at helelr ikke han ikke forstod det.

Så den korte versjonen er: noen toskekommuner blir narret av grådige toskemeglere, som går til en bank, og så får banken med på å gi et lån som toskekommunene ikke har lov til å ooppta, slik at de kan kjøpe et verdipapirprodukt som heller ikke toskemegleren har forstått. Godt bankhåndverk?

Det blir for enkelt å bare utrope de kommunale aktørene til tullinger. (det er uansett gjort så mange ganger). Jeg tror man må innse at i denne saken later det ikke til å vært mange oppegående og profesjonelle folk involvert.

Både Terra og DnB-NOR har nok hatt et temmelig nedlatende forhold til disse kommunetullingene, som de bare kunne melke uten risiko. De har - bokstavelig talt - ledd hele veien til banken.

La det bli opp til retten å løse dette. Utfallet er ikke gitt. Det komer ikke til å støte min rettsfølelse dersom de to involverte bankene blir sittende med tapet.