Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juli 03, 2006

Skadelig eksport og dumping

Norge støtter skadelig eksport og dumping av produkter, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt. Dette går selvsagt hardt utover fattige land.

Heldigvis driver jo ikke Norge selv med slikt. Altså subsidiering av landbruk (12 milliarder), skitne tolltariffer for å beskytte bøndene mot konkurranse, dumping av laks. Neida. Vi er bare snille vi. Det er USA og EU og sånn som er slemme. Når de gjør nøyaktig det samme som oss. Det er fordi vi mener godt når vi fører en politikk som både fører til dyre og dårlige matvarer for nordmenn OG sørger for å holde disse fattige utlendingene unna våre markeder. Og da blir jo saken noe heelt annet. Nemlig. Snille, vi.

24 kommentarer:

seilern sa...

Var nettopp innom vg.no, hvor de hadde det ganske tendensiøse spørsmålet Bør Norge oppgi den strenge beskyttelsen av landbruket for å hjelpe fattige u-land?

Til tross for formuleringen, var det flertall for svaret Nei.

Til helvete med moderasjon sa...

De 50 fattigste u-landene har hatt tollfri adgang til det norske markedet i mange år, det har overhodet ingen virkning.

Den afrikanske andelen av norsk import er omtrent 0,2 prosent.

Til helvete med moderasjon sa...

Hoi, det var visst ikke helt nøyaktig. Det er de 48 fattigste, ikke 50. Og deres eksport til Norge har falt kraftig etter at de fikk tollfri adgang i 1995.

Kapitalismus sa...

Selvsagt har de 48 fattigste landene tollfri adgang, de er jo ut av stand til å eksportere til Norge, altså ingen trussel for norske bønder. Hadde disse landene vært i stand til å konkurrere med norsk bønder så hadde vi jo møtt dem med tollmurer, jf Botswana.

Men synes Vampus er en smule urettferdig med Norge, ettersom fisk ikke er mat, det er industrivarer, nemlig!

Det er som Kapitalismus alltid har sagt:

"Fisk er fisk, Og Kjøtt er mat"!

VamPus sa...

Vel, Kapitalismus, siden VamPus er vegetarian så...

Kjartan sa...

Vi gjør ingenting galt i Norge, vi! F.eks. så er det det onde USA som nekter å signere den gode Kyoto-protokollen (som reduserer utslipp av klimagass i verden med 0,2 %) som er problemet når det kommer til forurensning, ikke vi som er verdens tredje største oljeleverandør. (Oil doesn’t pollute, people who uses oil pollute!)

TIG sa...

Jeg forstår at det er forvirring når det gjelder frihandel med de fattigste landene (MUL).

Først innvilget Norge tollfrihet til 50 fattige land. Siden dette faktisk er verdens aller fattigste land er de nettoimportør av det meste. Så klarte etterhvert Botswana å bygge opp en konkuransedyktig kjøttindustri, og å eksporterer blant annet til Norge.

Rimelig kjapt kom da norske bønder på banen og fikk fjernet tollfritaket. Dette gjaldt et annet land også som jeg ikke husker i farten. Så nå er det 48 land.

Moralen er altså at de som er for fattige til å eksportere får frihandel, men mister den med én gang de måtte true norske bønder.

geirronimo sa...

For ikke å glemme "sosial dumping" - der LO og AP mener at det som polakkene får betalt her i landet, er rene tøvet og utbytting.

Men selv glemmer de sammenhengen når det streikes hver vår.

Det interessantet ved argumentasjonen til AP og LO:
Når de sier noe, er det "solidarisk, og rettferdig fordeling" , men når de andre sier noe, da er det "bestemor på annbud", "kapitalistsvin, egoisme,...etc"

Heidi sa...

Hvis vi (og slemme usa og slemme eu) lar fattige land bestemme sin egen mat-og industripolitikk, istedet for å pøse på med verdensbank-, imf- og wtokrav, kunne de for eksempel skjermet egen industri TIL de var klare for å konkurrere på det internasjonale markedet. Eller latt være, hvis de ville det.

Intet land i historien har blitt rike på å eksportere mais og kaffe.

Heller ikke Indias handelsminister ville ofre de etter hvert ikke såå fattige bøndene sine for å (ihvertfall på papiret) hjelpe fattige bønder i afrika. Som regel er det faktisk store multinasjonale selskaper som stikker av med fordelen av tollkutt, afrikanske bønder sitter som oftest igjen med like lite, eller mindre. Derfor allierer nå mange bondeorganisasjoner i sør seg med bondeorgansasjoner i nord, ja selv i Norge (Norsk bondelag har hauger av allierte i afrikanske land).

chris sa...

Kommer de 12 milliardene i tillegg til de høye prisene? I så fall stemmer jeg for å gi bønda 12 milliarder for IKKE å bønde.

Kapitalismus sa...

Kjære Heidi, hvorfor har ingen land blitt rike på eksportere mais og kaffe, eller landbruksvarer for den saks skyld? Fordi de møtes med toller!

Etter 2.verdenskrig har alle land vært proteksjonistiske, det som er interessant er å se hvordan de landene som har åpnet opp har utviklet seg kontra de som ikke gjorde det. JF. Sør-øst Asia og Afrika. Sør\øst Asia var fattigere enn afrika på 60 tallet, idag er de mye rikere. Hvorfor?

Med ett ord frihandel!

Det er en vesentlig forskjell på politikk og økonomi i denne sammenheng. Bøndenes innflytelse og velgeres innflytelse bidrar til at politikere tenker kortsiktig, mens markedet displinerer og sørger for at det er langsiktigheten som står i fokus. I alle moderne demokrati er dette et problem, som vi i aller høyeste grad ser resultatet av i WTO forhandlingene.

GIT sa...

Til opplysning så mottar norske bønder statlig støtte verd ca 20 mrd hvert år. Omtrent halvparten er rene subsidier, resten er verdien av tollbeskyttelsen.

geirronimo sa...

Kapitalismus har rett - frihandel ivaretar U-land sin rett til å selge topp-produkt til I-land. Etterhvert vil pris-forskjellene gjevne seg ut,og vi vil konkurere på lik linje...

Dette er forutsatt at politikere ikke blander seg inn, for gjør de det "spenner" de bare Nash-likevekten (husk det- bønder).

Man kan faktisk se på "underkuelsen" til et land - hvor mye "politikere" har styrt - og der de har fått styrt mye (les: hatt "gode" ideer, "rettferdig fordeling", "solidaritet"), og hatt politisk "kontroll" - der er det som regel armod, ubeskrivelig fattigdom. Ja, sågar kanibalisme for å overleve! Dette glemmer selvsagt de som ønsker større "statlig kontroll" å fortelle om i sin agitasjon......

Tollefsen sa...

1)Hvorfor har ikke noen handlet seg ut av elendigheten?
Fordi handelsreglene ikke er rettferdige. Det er helt utrolig at enkelte venstresiden legger seg på en så pervertert argumentasjon, som til alt overmål skyter seg selv i leggen.

2)Problemene er ikke tollbarriererene. En flat liberalisering vil bare tjene et industrialisert landbruk. Poenget er å først fjerne subsidiene. Det er de som gjør at vi aldri kan snakke om en fri handel, og det gjør det umulig for fattige land å konkurrere.

Akademikeren sa...

Eh, geirronimo - politikerne har jo styrt en del i Skandinavia, og vi er jo generelt ikke så armodige her....

Men det var kanskje de skikkelig røde landene du tenkte på?

TIG sa...

Når det nevnes at frihandel ikke har fått et land ut av fattidom er man bokstavlig talt historieløse.

Perioden 1840-1913 var en periode absolutt preget av frihandel. Mange land ble velstående i denne perioden, feks Norge. I Norge hadde man i denne perioden tilgang på billig arbeidskraft og naturresurser. Dette gjorde at vi slo oss stort opp på skipsfart, fiske treforedling og etterhvert tyngre industri.

Det må nevnes at grunnen til at vi slo oss opp på skipsfart var fordi vi i stor grad utkonkurrerte UK med lavere lønninger og billigere skip (såkalt sosial dumping).

Samtidig klarte vi å bygge opp industri uten noen form for tollbeskyttelse. Norge begynnte først med proteksjonisme såvidt på 1890-tallet. Dette var etter at bøndene fikk makten på Stortinget, og det første de da innførte var selvsagt toll på matvarer.

Cassanders sa...

Dumping av laks ???

Har ikke de fattige brød, sier du, ...ja men kan de ikke spise laks da ???!!

Dumping av laks er en EU-greie drevet frem av Scottish Salmon Growers ass. Subsidier til norks oppdrettsnæring er minimal, meg bekjent.

Nå har jeg aldri produsert laks, men la oss anta et oppdrettsanlegg, med x antall tonn i sjøen av en gitt størrelse, og hvor prisene en periode og i overkuelig fremtid var under prod.kostnadene for den nevnte laksen.
Ville det ikke vært bedre for meg og få solgt den med et kalkulert men håndterlig tap, enn å måtte ta ytterligere fôr-og manntidskostnader?

geirronimo sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
geirronimo sa...

Akademikeren: Sverige har gjeld på 1200 milliardær(politikere som har stelt i stand) men blir holdt oppe av handel og industri. Norge har oljen ( selv om vi har dumme politikere, så vil Norge gå bra - enn så lenge).
Finland og Danmark driver med, ja, HANDEL ! Lærer dere ikke noe på universitetet nå til dags ??????

Kjartan sa...

Heidi sa "…for eksempel skjermet egen industri TIL de var klare for å konkurrere på det internasjonale markedet."

Og dette skal de klare i et økonomisk tomrom? Intet land har klart å bygge opp en industri UTEN å først ha bygget opp risikovillig kapital som kan investeres i infrastruktur og industri.

Å tro at dette kan gjøres uten at U-landene får tilgang på våre markeder med produkter de faktisk kan konkurrere med, vitner om venstresidens mest fundamentale problem; nemlig en basal forståelse for økonomisk/teknologisk utvikling.

I solidaritetens navn må U-landene få full markedstilgang til norske markeder, u-hjelpen må legges ned og erstattes med en ordning hvor vi investerer i infrastruktur i alle land hvor man har demokratiske styresett. (Bygg gjerne atomkraftverk, Afrika trenger kraft desperat!)

Dessverre kommer nok ikke det til å skje med den sittende regjeringen (neppe med den neste heller) ettersom den rødgrønne smørjen i stor grad støtter seg på enten bønder med økonomiske motiver for å forhindre handel over landegrensene eller på en forvirret venstreside som synes det er viktigere med systemkritikk enn å faktisk hjelpe U-landene…

Kjartan sa...

Korrigering:

Å tro at dette kan gjøres uten at U-landene får tilgang på våre markeder med produkter de faktisk kan konkurrere med, vitner om venstresidens mest fundamentale problem; nemlig MANGELEN PÅ en basal forståelse for økonomisk/teknologisk utvikling.

geirronimo sa...

Kjartan, jeg er helt enig! Det håpløse er at venstresiden neglisjerer handel som et gode. Overskudd, mener de, skal styres av staten, basta. En annen tankegang er for de, som fanden for kristne...

En god kur er da å reise til Nord-Korea og suge inn eimen av hva anti-handel er for noe!

Anonym sa...

Keep up the good work
» »

Anonym sa...

Excellent, love it! » » »