Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, februar 11, 2009

Helioskatastrofe

Klimaforskerne har funnet nok en årsak til at jorden går til helvete om kun kort tid:

– Innen 50 år vil trolig middeltemperaturen på Sola øke med omkring 1 grad, sier Breiteig. Det betyr mindre snø, kortere vinter og høyere snøgrense i fjellet. Samt mer regn.

Så... temperaturen på sola øker fra 5500 grader til 5501 grad? Gurimusa. Hva skjer med dyrelivet på sola da?

Riktignok hevder mange klimaskeptikere at sola påvirker klimaet på kloden i langt større grad enn menneskeskapte utslipp, men dette har jo klimahysterikerne stort sett avvist. Men en temperaturøkning på 1 grad skal utgjøre hele forskjellen. Jada.

Eller var det Sola lufthavn han mente?

Takk til PB for tips.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Sola med stor S er kommunen og tettstedet Sola. Med liten S snakker vi om et varmt sted 8 lysminutter unna.

Flyplassen heter vel formelt Stavanger lufthavn Sola, eller Sola flyplass som alle vi lokale sier.

tor sa...

"Riktignok hevder mange klimaskeptikere at sola påvirker klimaet på kloden i langt større grad enn menneskeskapte utslipp, men dette har jo klimahysterikerne stort sett avvist."

Noen andre som har avvist dette er majoriteten av klimaforskerne. Hva er egentlig definisjonen på en klimahysteriker? At man er hysterisk, eller at man regner det som mest sannsynelig at menneskelige utslipp har hovedskylden for temperaturøkningen og tror dette vil få negative konsekvenser av betydning for verden?

Skjegg sa...

tor,
definisjonen på en klimahysteriker må vel være en kombinasjon av de to definisjonene du foreslår.

Man kan kanskje dessuten legge til dem som tror at nærmest ethvert lokalt miljøproblem skyldes global oppvarming. Også der det er andre sannsynlige årsaker.

Men du var kanskje ute etter et svar fra VamPus. Sårri.

Before the Flood sa...

"At man er hysterisk, eller at man regner det som mest sannsynelig at menneskelige utslipp har hovedskylden for temperaturøkningen "

Sånn foruten at det ikke har vært noen oppvarming på noen år nå, hvor mye av de ca. 0,6-0,8 gradene som IPCC mente at temperaturen hadde steget med er "hovedskylden"?

50%? Mer? Mindre?

"tror dette vil få negative konsekvenser av betydning for verden?"

Du satte fingeren på det - det har mest med "tro" å gjøre.

Gullstandard sa...

Jeg synes at Gore bør reise for å studere problemet nøye, på samme måte som han kunne føle problemet på kroppen på Svaldbard og i Tromsø forleden dag.

Jeg tror at vi (skattebetalerne) bør sponse reisen, særlig hvis han tar med seg en (stor) delegasjon.

klimahysteriker sa...

klimahysterikere er vel alle som tror at dette ikke er noe markedet selv kan ordne opp i

klimahysteriker2 sa...

klimahysterikere er de som ikke tror på Vampus' Bible-thumpere eller Onar Åm (som forøvrig mener at miljøbevegelsen har et "totalitært ambisjonsnivå" som kommunismen, nazismen og Islam)

Skjegg sa...

Og så starter skyttergravskrigen igjen.
Sukk.

Tor sa...

"Sånn foruten at det ikke har vært noen oppvarming på noen år nå, hvor mye av de ca. 0,6-0,8 gradene som IPCC mente at temperaturen hadde steget med er "hovedskylden"?

50%? Mer? Mindre?"


Mer. De regner det som meget sannsynelig (> 90% sjanse) for at menneskelige utslipp har stått for mesteparten av oppvarmingen siden 1950.

"Du satte fingeren på det - det har mest med "tro" å gjøre."

Man baserer seg på annslag, og derfor blir det et spørsmål om tro ja, fordi man er nødt til å basere seg på sannsynelighet og ikke sikker viten.

Umulige Emilie sa...

Så mye som sola påvirker alt liv på jorden, så ser jeg det ikke som umulig at en grad ekstra i gjennomsnitt kan ha store konsekvenser for jorda... For meg er det i grunn logisk.

Men så er jeg en av dem som kildesorterer og kjøper økologisk.
Og så leser jeg om sånt tull som Ozonlaget.

Det årner seg sikkert hvis vi later som ikkeno!
Shhhh!

Tor sa...

Det vil overasket meg om det ikker er journalisten som har gjort en feil her. (Men så blir jo også jeg overasket fra tid til annen.)

Before the Flood sa...

Tor,

Takk for saklig svar.

Dessverre er jeg ikke mer opplyst. Det du siterer er mer eller mindre ordrett fra IPCC AR4/SPM. Jeg lurer fortsatt på hva "mesteparten" er. I dagligtale kan det bety alt fra over halvparten til "nesten alt" (95%) Det er en betydelig svakhet ved IPCC rapporten at den benytter seg av slike omtrentligheter.

Anslagene som man baserer seg på er vel de mye omtalte klimamodeller som er matet med scenarier for endringer i klimagassutslipp (SRES). Foruten mange påtagelige svakheter ved klimamodellene står vi igjen med en fundamentall utfordring: Faktiske utslipp overgår selv de mest "ekstreme" scenariene som klimamodellene er matet med. Faktiske temperaturer derimot, ligger nå under 5 percentilen i konfindensintervallet til projeksjonene. I IPCC terminologi så er det altså helt usannsynlig at klimamodellene (sålangt) representerer en troverdig projeksjon av effekten av klimagasser.
Dertil er det usikkert hva IPCC i sine attribusjonsstudier mener med "mesteparten" av oppvarmingen. Halvparten er jo ca. 0,3 grader, 95% blir hele 0,5 grader. Legg også til at det faktisk ikke har vært en oppvarming siden ca. 2003.I en slik situasjon, der mye tyder på at klimasensitiviteten er vesentlig lavere enn det som modellene tyder på, så må det vel være mulig å stille spørsmål ved om de negative konsekvenser virkelig blir så negative at det hjemler drakoniske tiltak for å stagge utslippene? Altså at det skal være mulig å stille dette spørsmålet uten å bli slått i hartkorn med "fornektere", kreasjonister, biblethumpere og hvilke andre tåpelige derogativer man kommer opp med for å sverte de som stiller slike spørsmål?

mvh
SV

TorAa sa...

Om dette har jeg mye på hjertet, for å si det mildt.

Det hele dreier seg om ballanse. Og vi vet at den kunst ikke er helt lett. Ofte forbinder vi det med cirkusartister. Som ballanserer på en line. Og kommer de over får de applaus. Velfortjent.

Greier vi den samme "linedans" i forhold til naturen?

Ja, tja. Naturen er ekstremt fleksibel.
Men, og det er noen men:
Og det viktigste er VANN.Friskt vann. Vann som dyr og mennesker kan drikke og fisk og andre vanndyr kan leve med.
Intet stort problem i Norge.

Hold deg fast:
1 kg bomull krever 150.000 liter vann (ganske stort areal + hvor ble det av det friske vannet?)
1 kg storfekjøtt krever 21 kg korn
(hvor stort areal kreves pr kg korn?)
Dessuten: Storfe og sau er de største metangass forurensere (ved siden av menneskers matavfall). Kan vi anvende denne metangassen som energi? Ja, men ikke med dagens rødgønne politikk.
Hvorfor? Gårdsbestningene er for små til å gjøre det lønnsomt. Med andre ord: Distrikt kommer foran miljø.

Tilbake til storfe:
En av verdens største elvedeltaer, Rio de la Plate, økes med 46,5 meter pr anno. Hvorfor?
Nedhugging regnskogen for å produsere "Biffer".
Ved siden av at slammet fra elvebredden, den nye, følger flodene ned, og dreper fisk og annet liv, forårsaker det flommer av dimensjoner vi ikke tidligere har sett.
(Heldigvis er det prosjekter i gang for å studere disse sammenhenger næremere - Great rivers Project).
Og ris. Hver gang et riskorn puttes ned i vannet, utløses metangass. Jeg har lest at metangass er langt alvorligere mht til "global warming" enn CO2.
Men, vi kan ikke ta maten eller kulturen fra folk. eller?
Da er det enklere å kreve inn skatter og avgifter ved å gi den vanlige borger dårlig samvittighet for å anvende sin kostbare bil.

Huff, dette ble da så altfor langt.
pls excuse

Onanym sa...

Du reddet deg i siste liten i dette innlegget Vampus, men du vet det kanskje ikke selv. Han mente nemlig Sola (flyplassen), ikke det andre litt større himmellegemet. Men det ble jo allerede korrigert i første kommentar, uten at det ser ut som om noen har fått det med seg.

Artig for oss hysterikere når du får sånne innlegg tilbake rett i fjeset:)

toao sa...

Når Stavanger Aftenblad skriver om Sola, mener de så godt som alltid stedet som ligger like i nærheten.

Gullstandard sa...

Gullstandard mener også " at miljøbevegelsen har et "totalitært ambisjonsnivå".

Dette på bakgrunn av mange ting, ikke minst at nyss avdøde A.Næss hevdet at menneske var en parasittisk art, som helst burde dø ut av hensyn til Gaia.
Fremtiden i våre hender mener at demokratiet er et problem, siden det hindrer at "de nødvendige tiltak" kan gjennomføres. Osv. Osv.