Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, februar 05, 2009

Kunnskapsløs konservatisme

Torsdag forrige uke deltok kong Harald på en konferanse i regi av Bioteknologinemda om hvordan genteknologi brukes til å skape nye livsformer. Da han ankom seminaret ga han uttrykk for at han være der for å lære, fordi han ikke kunne så mye om dette. Ifølge folk i Bioteknologinemda var dette en underdrivelse, da kongen i mange år har utvist stor interesse for nemdas arbeid. Den samme beskjedenheten om sine kunnskaper utviser også Høyres programkomite i sin behandling av temaet.

Gen- og bioteknologi gir store og uante muligheter for forebygging og behandling av sykdommer. Parkinsons sykdom, ryggmargsskader, diabetes, øyesykdommer, hjerte-karsykdommer og kreft er bare noen av sykdommene forskerne jobber med å finne en behandling for ved hjelp av stamcelleterapi. Etableringen av Program for stamcelleforskning gir Norge, Kunnskapsnasjonen Norge, mulighet for å bygge opp bioteknologisk og farmakologisk industri i Norge. Innenfor forskning, innovasjon og utvikling er dette noe vi kan bli sterke på og Oslo er allerede ledende innen forskning på bioteknologi i verden.

I tillegg skrev FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) i en rapport i 2004 at bioteknologi kan være med på å løfte den tredje verden ut av fattigdom. Målet er å lage plantesorter som er motstandsdyktige både mot skadedyr og sykdommer, få ned forbruket av sprøytemidler og andre kjemikalier som kan skade både mennesker og miljø. Planter kan modifiseres til å tåle mer tørke, kulde, høy temperatur og jord med høyt saltinnhold. Dette gjør at færre avlinger går tapt under ekstreme værforhold og ikke minst av vi kan øke mulige dyrkningsområder for matvarer. Dette skjer allerede i dag, uten at programkomiteen nevner det med et ord.

Genmodifisering av matplanter kan altså øke avlingene, redusere kostnadene, beskytte miljøet og ta hensyn til forbrukernes interesser når det gjelder helse og kvalitet, i tillegg til å øke matsikkerheten. I tillegg kan gen- og bioteknologi hjelpe oss å forebygge og behandle sykdommer, gjerne ved hjelp av forskning og utvikling gjort i Norge.

Alle disse mulighetene har Høyres programkomite i sin uendelige visdom valgt å overse i sitt forslag til program der den delen som omhandler gen- og bioteknologi er lagt under kapittelet om «Omsorg» og dreier seg mer eller mindre om.... abort.

De millioner av mennesker vi kan løfte ut av fattigdom, eller gi billigere og bedre medisiner, behandle for sykdommer og gi et verdig liv, er ikke nevnt. For beskyttelse av det menneskelige liv, ifølge Høyres programkomite, dreier seg først og fremst om problematikken rundt adgangen til å avbryte svangerskap. Som programkomiteen foreslår å begrense i forhold til dagens lovgivning ved å fjerne alvorlig sykdom eller skader på fosteret som selvstendig grunn til abort etter 12. uke i svangerskapet. I tillegg vil de forby forskning på befruktede egg, et alvorlig slag mot stamcelleforskningen i Norge.

Det er ikke en gang et forsøk på en kunnskapsbasert debatt om temaet når man for det første begrenser både muligheter og etiske betenkeligheter til å dreie seg om abort og befruktede egg.
Nettopp fordi stamcelleforskning på menneskelige eggceller har vekket ulike etisk bekymring, har tilgangen på celler vært tilsvarende usikker. Men selv her kommer forskningen med nye løsninger. Japanske og amerikanske forskere har klart å skape embryonale stamceller fra hudceller uten å bruke kloningsteknikk eller embryoer. Dette er et forskningsgjennombrudd som gjør det mulig å produsere nye typer målrettede medisiner samtidig som man unngår de etiske dilemmaene som bruk av stamceller innebærer.

Kunngjøringen om gjennombruddet med å bruke hudceller er mottatt med begeistring av konservative kristne og abortmotstandere i USA som har ledet an i motstanden mot stamcelleforskning. Det ser ikke ut til at programkomiteen har tatt seg bryderiet med skaffe seg kunnskap om temaet. De siste årene har det vært flere gjennombrudd i forskningen – som også innebærer at debatten rundt forskning på befruktede egg kanskje snart også er passé - og det jobbes aktivt med å finne internasjonale etiske retningslinjer for stamcelleforskningen.

Jeg tolker det som at man rett og slett har for beskjedne kunnskaper om temaet og at det derfor også ville vært vanskelig å erstatte den eksisterende teksten med noe som for eksempel omfatter problematikken med at afrikanske land ikke tør bruke genmodifiserte planter på grunn av importregler for mat i EU, at syntetisk bioteknologi på den ene siden kan gi oss organismer som kan ete i seg olje ved utslipp eller fange CO2 – men at teknologien på den annen side kan brukes til avansert terrorisme for å spre sykdom.

Heldigvis viser Oslo Høyre seg – som vanlig – å være noe mer fremtidsrettet i sitt alternative forslag, der de går inn for både å sikre kvinners rett til å avbryte svangerskapet innenfor den lovbestemte tidsrammen, åpne for forskning på befruktede egg og - holde dere fast – åpne for eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon.

En ting er å være et konservativt parti, men man trenger ikke hermetisere programmet og kaste boksåpneren.

16 kommentarer:

MortenM sa...

Høyres strateger har nok sett for mye på det GOP gjorde før valget.

t!g sa...

Jeg tror de rett og slett ikke har undersøkt temaet. Man er da tross alt politiker, ikke fagmann.

Ghost of Goldwater sa...

For en prinsipiell abortmotstander er det en selvfølge å være mot forskning på befruktede egg, siden resultatet er det samme som ved abort. Høyre er imidlertid ikke prinsipielt mot abort, og har derfor ingen logiske grunner til å motsette seg forskning på befruktede egg. Ellers, som katta nevner er vel dette i ferd med å bli en ikke-sak i og med at vi får nye måter for å produsere stamceller.

VamPus sa...

GoG: Det finnes nok abortmotstandere i Høyre som mener dette er et skritt i riktig retning, om enn ikke logisk sammenhengende.

Men det som forundrer meg , både på Høyre - og venstresida, er støtten til fri abort på friske fostre - men med en gang man ønsker å avbryte svangerskap fordi det er påvist noe alvorlig galt med fosteret så er det plutselig moralsk og etisk forkastelig.

Sondre Olsen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Cassanders sa...

@GoG
Der tror jeg nok du er for optimistisk.
Det vil være mange, -og høyrøstede (om ikke nødvendigvis elegant) taleføre som fortsatt vil ha sterke meninger om genteknologi og stamcelleforskning. De vil blant annet basere sin "begrunnelse" på at vi ikke kan/skal "leke ......(sett inn din favorittguddom her)"

Cassanders
In Cod we trust

Sondre Olsen sa...

"Men det som forundrer meg , både på Høyre - og venstresida, er støtten til fri abort på friske fostre - men med en gang man ønsker å avbryte svangerskap fordi det er påvist noe alvorlig galt med fosteret så er det plutselig moralsk og etisk forkastelig."

Jeg likte programforslaget fra Høyre veldig godt. Det gjorde meg mer trygg på at et samarbeid med Høyre er det riktige. At Høyre og venstresida er for fri abort opp til 12.uke, betyr vel ikke at dere finner det uproblematisk? Det er jo ikke sånn at det plutselig er moralsk forkastelig fordi det er noe "alvorlig galt" med fosteret. Målet er vel færrest mulig aborter, og det er som kjent ikke fri abort etter 12.uke. Er det greit å ta livet av et menneske fordi det har Downs syndrom? Klarer vi å påvise dysleksi på fostre, bør vi kanskje abortere de også?

Jeg husker et intervju på TV av ei jente med Downs syndrom. Hun spurte hvorfor de tok livet av slike som henne. Det har kanskje du svaret på?

Danske myndigheter har regnet ut de vil spare 2 millioner i året per barn med Downs syndrom som sorteres vekk og drepes før fødselen. Hitler ville vært stolt.

VamPus sa...

Jeg kan svare på hvorfor jeg ville tatt abort dersom fosteret hadde Downs uten problemer, men kan jo først si at dette innlegget gjør meg bare mer skeptisk til et samarbeid med KrF.

Og når man ikke klarer å føre en gen- og bioteknologidebatt uten å bli sammenlignet med Hitler, så har man på en måte skrevet seg ut av debatten.

Cassanders sa...

@Sondre Olsen
La oss tenke oss at fremtidig medisinsk utvikling fører til kurative metoder som gjør at andelen barn med Down's syndrom stadig minker.
...bør slik behandling eller praksis forbys eller stoppes for at de ikke skal føle seg uønsket?
...Eller for at vi skal kunne lære oss å sette pris på menneskelig "mangfold"?

Cassanders
In Cod we trust

Hege J. Tunstad sa...

Takk
Heldigvis er Sør-Trøndelag Høyre 'oppdatert og informert' og sjelden tilhenger av slik uinspirert hermetisering.

Nå skal det likevel sies at selv om vi får muligheten til å lage stamceller av hudceller så vil ikke det overflødiggjøre bruken av embryonale eller andre typer stamceller. So ellers i forskningens verden er man avhengig av å ha både måleinstrument og noe å måle. I dette tilfellet vil de opprinnelige ekte typene stamceller fungere omtrent som kalibreringsverktøy, og være vesentlige for å kunne bruke f.eks hudceller som 'veksthus.

Men at vi bør følge med i tiden, og benytte de verktøyene vi har til rådighet, det skal vi selvsagt.

Alternativet er å bli hengende etter, for så å måtte si neitakk til hjelp, løsninger og medisiner fra utlandet fordi de er basert på uetisk forskning.

Litt som å si nei til Mengeles journaler..

Synve sa...

Ingen tvil om at Høyre er påfallende kunnskaps- og fremtidsskeptiske når det gjelder gen- og bioteknologi.

Har på følelsen at Ingen Lønning har fått lagt litt for mye føringer på dette området.

At embryonale stamceller skal bli unødvendige er nok mer noe konservative kristne grupper håper på enn forskere tror på, så det bør neppe være et premiss for en debatt på dette området.

Fra USA er det verdt å merke seg at det stort sett bare er abortmotstanderne i det republikanske partiet som er imot stamcelleforskning, mens f.eks. Arnold S stilte store beløp til disp. for denne forskninga i California da Bush innstilte alle føderale midler. Også hele Reagan familien er aktive tilhengere av stamcelle-forskning, naturlig nok påvirket av Sankt Ronnys tragiske siste leveår.

Before the Flood sa...

Like før valget i 2005 sendte jeg brev til Høyre for å melde meg ut etter noen års medlemskap. Begrunnelsen var partiets restriktive holdning til bioteknologi - den gang ante det meg at det var en konsesjon til mørkemennene i KrF.

Med påholdt nese stemte jeg allikevel Høyre.

Etter å ha sett forslaget om å gjøre abortloven mer restriktiv, så er tiden inne til å skille lag med Høyre også ved stemmeurnen.

Legg til våsete utspill fra Venstre (absolutt nei til oljeboring i lofoten) og KrF (Absolutt krav om at "markedskreftene må tøyles" dersom de skal inngå i regjering) - som ikke umiddelbart skytes ned av Høyre som det dusteri det er, vel det hadde vært greit å ha en opposisjon på høyresiden her i landet, men det er dessverre ikke Høyre.

"Er det greit å ta livet av et menneske fordi det har Downs syndrom? Klarer vi å påvise dysleksi på fostre, bør vi kanskje abortere de også?"
Tøv. Det er ikke greit å ta livet av noen mennesker. Å velge å bære frem et foster med eller uten skavanker derimot - se det bør det være den enkelte mor som er best rustet til å svare på om hun ønsker. Problemstillingen du setter opp er kunstig og regelrett forkvaklet argumentasjon.

"Jeg husker et intervju på TV av ei jente med Downs syndrom. Hun spurte hvorfor de tok livet av slike som henne. Det har kanskje du svaret på?"

Wow, snufs, snufs. Våsete føleri. Det aborteres gud vet hvor mange "friske" for hvert eneste foster med Down's syndrom. Bør alle "friske" barn spørre om det samme?

I denne debatten trekkes ofte barn med Down's frem som eksempler og nærmest gisler for at man bør innskrenke testmuligheter og adgang til abort. Vi må tåle mangfold og de som er "litt annerledes". Eksemplene som trekkes frem er gjerne de friskeste og best fungerende av barna med Down's, ofte mosaikktilfellene (ikke alle celler har trisomi. Virkeligheten er gjerne en annen. Siden Down's gjerne rammer de "eldre" fødende blir det praktiske resultat at man blir pleieforeldre til langt inn i pensjonsalderen - dersom de ikke dør av hjertefeil og infeksjoner, for et barn med store funksjonshemmninger, massive medisinske/pleie behov. Denne virkeligheten er like representativ som de "solskinnshistoriene" som trekkes frem når politikere og medier skal hylle mangfoldet. Men disse foreldrene, særlig de litt mer ressurssvake, lager sjelden oppstuss. De blir jo tutet ørene fulle med hvor takknemlige de burde være for å ha fått denne representanten for "mangfoldet".

Jeg synes Høyres nye forslag er avskyelig, menneske og kunnskapsfiendtlig, for ikke å si preget av forakt for enkeltmenneskers evne til å ta egne valg i sine liv.

spenn sa...

Det at mange på (den nominelle) høyresiden har et negativt forhold til abort blir ofte karakterisert som reaksjonært. Hørt det nå.

Kan vi ikke heller fokusere på alle de helvetes null-vekst-øko-marxistene og handelsnasjonalistene (alternativt "de rødgrønne") som stikker kjepper i hjulene for økt global landbruksproduksjon fordi amerikanske firmaer tilfeldigvis sitter på mange av patentene?

Legg merke til at det i denne sammenheng plutselig er viktig med "etikk" - kanke ta pattent på liv vøtt. Ja også dakaj lille miljøet da (som har forsøkt å ta livet av oss i uminnelige tider). Vikarierende argumenter selvsagt.

Cluet er at landbruksproduksjonen er nær ved å nå et tak med dagens teknologi. At øko-marxistene i tillegg vil bruke det lille vi har til drivstoff (egentlig for å ødelegge for kapitalismen) hjelper ikke på situasjonen.

Løsningen er ikke flere aborter som venstresiden ønsker, men mer genmodifisert landbruksteknologi som høyresiden burde ønske.

Virrvarr sa...

Jeg tror jeg bare stemmer i Hjorthen sin innlenking her: Dette er Vampus på sitt beste. Jeg tror en generell «Ja til forskning! Bra for alle!» er på sin plass her.

Sondre R. sa...

Jeg tror jeg flytter til Oslo.

Unge Høyre ser ut til å gå samme veien. Som på mirakuløst vis er det plutselig helt legitimt å snakke om at livet inntrer ved befruktning og abortmotstandere i Høyre og unge Høyre vinner gehør for sine uvitenskapelige, kunnskapsløse og kristenkonservative meninger.

Takk for flott innlegg Vampus, jeg er 100 % enig med deg

Urd sa...

Det som er sjokkerende er at abortmotstandere ofte er for IVF og andre fruktbarhetsbehandlinger. Som jo resulterer i en hel haug "potensielle liv" til overs.

Og at dette har man ikke noen problemer med, så lenge det ikke FORSKES på de embryoene som ikke kom med i den heterofile gifte familiedanninga...

Man kan ane skygger av seksualmoral. Og det kler ikke høyre særlig.