Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, juni 08, 2009

Åpne kartdata og endre ferieloven

I serien av idiotiske innretninger har Jon Erland Madsen i DinSide.no en liste på ti ting som gjør han sprø. Enig med flere ting, men to burde vært mulig å få gjort noe med i (vår) neste regjeringsperiode:

Hvorfor skal vi betale for elektroniske kart, når vi allerede har betalt over 90% av omkostningene over skatteseddelen?


Staten kjøper tjenester for 744 millioner kroner hos Statens kartverk i år. Institusjonen er kjøpt og betalt av skattebetalerne. Likevel må vi betale for elektroniske kart. I 2009 har Statens Kartverk budsjettert med 80 millioner kroner i brukerinntekter. Mye av dette kommer fra sjøkart og fra papirbaserte kart.

Jeg synes alt Staten eier av elektronisk kartinformasjon skal ligge åpent på Statkarts sider og være gratis tilgjengelig for innbyggerne. Dette omfatter også den nye kart-orienterte grunnboken.

Det koster å administrere selve betalingene, men enda verre er det at kartdata underutnyttes på grunn av betalingskravet. Om de var gratis ville hundrevis av nettsteder, herunder DinSide, bygd dem inn i sine kalkulatorer og tjenester og gjort dem direkte tilgjengelige for hele befolkningen (...).

Vi har allerede betalt for kartene, la oss få dem!

Dernest mener han at systemet med tvungen sparing til ferie via høyere skattetrekk resten av året er klønete og unødvendig:

I denne artikkelen viser vi at du kommer omtrent like godt ut med dagens feriepengesystem som om du hadde mottatt ordinær lønn under ferien. Men uten all forvirringen, avsetningene, tilbakeføringene, kompensasjonene, 4/26 månedene og fremfor alt: Uten at nyansatte hadde vært forhindret fra å ta ferie fordi de ikke hadde opptjent feriepenger.

Skrap hele systemet! La oss få ta ut feriedagene uavhengig av lønnen, som vil tikke inn på ordinært vis hver måned, hele året.

Kunne ikke vært mer enig.

Let's do it!

9 kommentarer:

Harald Hansen sa...

Det med kartdataene er en av mine private kjepphester. Amerikanske føderale myndigheter frigir opphavsretten til alt materiale som er produsert for skattebetalernes penger - f.eks. kartdata, bilder og tekster. Et veldig sunt prinsipp. Som en konsekvens har man også et hav av bruksområder for amerikanske kartdata. Det eksisterer f.eks. en masse forskjellige GPS-applikasjoner som kan importere amerikanske kartdata direkte. Dette er lite aktuelt i Norge, da et komplett sett med topografiske (terreng) kart for hele landet kommer opp i en femsifret pris.

SiwH sa...

Og så strider det mot den nye offentleglova (forbud mot enerett og forskjellsbehandling, hovedregel om gratis innsyn). Det måtte en formulering i forskriften til for å få det juridisk på plass. Det er godt mulig at eneretten/betalingen ryker i det "noen" klager saken inn for en eller annen EU-domstol.

krs sa...

Harald Hansen:

Vi må for all del unngå Amerikanske Tilstander!

Nicolai Alexander sa...

Synes kanskje vi kan bryte opp kabel-tv "monopolet" når vi gjenninntar regjeringkontorene.

Skill mellom leveranse og produkt som vi gjør med strøm.

"løftebrudd-Høyre" sa...

Og dette skal liksom Høyre ordne med hvis de kommer i regjering? Tror ikke det, nei:

"Både forslaget om å heve grensen for toppskatt og å fjerne dokumentavgiften ved eiendomsovertakelse ble nedstemt til stor lettelse for mange. Nestleder Jan Tore Sanner advarte i sin tale tidligere i dag landsmøtet mot å kostbare løfter, og understrekte at Høyre ikke må bli et løftebruddsparti."

Espen Andersen sa...

Det kartdatamaset eksisterer bare for at en byråkrat eller to skal få lov til å leke forretningsmann. Skatteinntekter fra firma og privatpersoner som som bruker frie kartdata vil, mener jeg, langt overstige verdien av brukerinntektene - for ikke å snakke om at frie kartdata vil muliggjøre masse vis av interessante mashups og andre innovasjoner.

krs sa...

"løftebrudd-Høyre":

Godt argument for å stemme på partier til høyre for Høyre.

IvarE sa...

I hovedsak enig i at kartdata burde vært fritt tilgjengelig, men det samme argumentet gjelder i enda større grad infrastruktur generelt og vei spesielt. Både ut fra argumenter om at vi har betalt for varen flere ganger allerede og med henvisning til allmen nytteverdi.

MortenM sa...

Å fjerne feriepengene hadde vært fantastisk!